Shortlist huisvesting statushouders klaar

33

De taskforce van de gemeente Leiden heeft de afgelopen weken in kaart gebracht welke panden er geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor het huisvesten van vluchtelingen waarvan inmiddels duidelijk is dat ze in ons land mogen blijven. Deze zogenaamde statushouders zitten nu vaak nog in asielzoekerscentra, zoals in Katwijk, te wachten op een geschikte woning. Die komen echter maar mondjesmaat beschikbaar omdat de (huur)woningmarkt nog steeds behoorlijk op slot zit. Alleen in Leiden is er dit jaar al een achterstand van 85 te huisvesten statushouders ten opzichte van de opgelegde taakstelling.

Onlangs is de taskforce uitgebreid met de Leidse buurgemeenten. De lijst van geschikte locaties wordt daarom nu uitgebreid met panden in Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Al die panden zijn of worden onderzocht op geschiktheid voor het huisvesten van zowel statushouders als bijvoorbeeld zwerfjongeren. Daaruit is een shortlist gekomen met panden die geschikt zijn of op korte termijn geschikt zijn te maken. Daarbij speelt ook mee of particuliere eigenaren bereid zijn om hun pand beschikbaar te stellen voor de huisvesting van vergunninghouders. Vervolgens zal aan de woningcorporaties worden gevraagd of ze kunnen onderzoeken hoeveel woningen er in de panden kunnen komen en onder welke voorwaarden (en kosten).

bloemerd03Naast het in kaart brengen van mogelijk geschikte panden houdt de regionale taskforce zich ook bezig met de juridische aspecten van de opvang en huisvesting en met de maatschappelijke participatie. Zodra een groep vergunninghouders zich ergens vestigt, moeten ze ook zo snel mogelijk kansen krijgen om te integreren. Ook wordt nadrukkelijk gekeken hoe de regio zo optimaal kan profiteren van de bestaande landelijke (financiële) regelingen.

In Leiden is inmiddels ook met de wijken gesproken. Vorige week vond er een bijeenkomst plaats met 45 vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen om ook hen te betrekken bij de mogelijke huisvesting van vergunninghouders.

Over de kosten is nog weinig concreets bekend. Wel zijn er in alle gemeenten ambtenaren vrijgemaakt voor deze klus en is in regionaal verband afgesproken dat elke gemeente die extra personele kosten zelf draagt. Ook Vluchtelingenwerk maakt door de grotere aantallen vluchtelingen extra kosten. Om die te dekken volgen later kredietaanvragen aan de verschillende gemeenteraden. Dat geldt ook voor de kosten die gemaakt moeten worden om panden geschikt te maken voor bewoning. Zodra een pand definitief geschikt is bevonden, volgt er een raadsvoorstel ter dekking van de benodigde investering.

De regio heeft ook afspraken gemaakt over de kosten van de noodopvang zoals die momenteel plaatsvindt in verschillende sporthallen. Voor zover die kosten hoger zijn dan de vergoeding die de gemeenten per vluchteling ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, worden ze omgeslagen over de vijf regiogemeenten die de opvang nu gezamenlijk ter hand hebben genomen. Elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal inwoners.

Delen

33 reacties

 1. Dit gaat hem niet worden de Nederlanders 13 jaar op wacht lijst staan voor een huis en komen vluchtelingen in ons land en die krijgen gelijk een huis dat slaat nergens op

  • Gerard van der Veer op

   Je vergist je. Zuivere Nederlanders wachten 30 jaar op een huis en vluchtelingen krijgen al voor hun vlucht een gratis koopwoning aangeboden, die, als ze hem niet kunnen betalen, door de staat gefinancierd wordt. Je reactie slaat nergens op, goedprater.

 2. Waar is mijn sociale huurwoning? Oh wacht heb me kleur niet mee! Vandaag of morgen is iedereen het zat en kunnen die landverraders vluchten! Kom in opstand tegen dit beleid! Genoeg is genoeg!

  • Gerard van der Veer op

   Waar was jij toen je in Steenbeek wat goeds kon doen? Slappe zijlijncommentator met je puber nom de plume. Landverrader!

   • Steenbergen? Leidenaren in steenbergen, dat is pas de democratie om zeep helpen. Het was geen protestactie maar inspraak voor de locals.

 3. een Leids burger op

  Dennis reactie is weliswaar niet helemaal correct, maar het is wel degelijk zo dat asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang krijgen op andere woningzoekenden die daardoor langer moeten wachten. En dan hebben we het natuurlijk niet over koopwoningen maar over (betaalbare)sociale huurwoningen.Dat was natuurlijk ook de essentie van Tramalant’s reactie….. Dus omdat vluchtelingen(met verblijfsstatus) voorrang hebben bij het toewijzen van een (sociale huur)woning,moeten andere woningzoekenden langer wachten. Er is gelukkig wetswijziging op komst om die voorrangsregeling te schrappen, maar voorlopig is die nog van kracht.
  *
  En het idee van S. om (nood)opvang te regelen in de nieuwe moskee straks lijkt me ook wel een goed plan.
  (voor de moslims onder de syrische vluchtelingen).

 4. Peter, wat daar voor moet gebeuren is wijziging van de Woonwet door de tweede kamer. Zo’n wetswijziging kost tijd en die tijd is er nu eigenlijk niet. Nu kan een erkende vluchteling voorrang krijgen op een sociale huurwoning boven een Nederlandse woningzoekende met een urgentieverklaring. Eerlijk is anders, maar in Amsterdam doen ze het al zo.
  Dan is er ook nog het probleem dat de VVD de huurmarkt heeft geliberaliseerd: de woningcorporaties mochten huurwoningen verkopen, er zijn er veel te weinig bijgekomen, en huurwoningen in het middensegment (huur 700-900 per maand) zijn ook nauwelijks bijgebouwd. Dat beleid is niet op korte termijn te repareren. Ook dat kost tijd en geld. Als je dit allemaal legt naast de rampzalige ontwikkelingen in de Zorg, dan wordt het hoog tijd voor verkiezingen en een ander kabinet.

  • Ok, thx. Ik dacht dat die voorrang er al af was. Maar dat heeft men wel bedacht maar de wet is nog niet aangepast.
   Ben wel benieuwd wat voor kabinet dit wel gaat fixen. We hebben toch al de twee grote van links/rechts en veel andere smaken gaan er niet komen tenzij we of SP of PVV als de grootsten hebben. Maar dat laatste is misschien wat offtopic hier.

   • Piet Pekelharing op

    Ik denk of liever gezegd vrees dat de PVV inderdaad de grootste fractie (een partij kun je de PVV niet noemen) wordt. De enorme groei van de PVV zal echter ook tot een forse verkiezingswinst van haar antagonist D66 leiden. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot een zeer moeizame formatie. Een coalitie tussen D66 en de PVV is namelijk volstrekt uitgesloten. Want waar zouden die twee tegenpolen het ooit over eens kunnen worden? Oh, wacht, zij hebben beiden een afkeer van de monarchie….

    Gniffel, gniffel, gniffel.

    • Grootste fractie zou kunnen maar ik geloof niet dat ze een absolute meerderheid gaan halen en ik gok dat er maar weinig partijen mee gaan doen met de PVV. Dus dat wordt dan de grootste fractie aan oppositie zijde. Lekker klagen samen met de SP. Dat wordt vuurwerk

  • Oh, die tijd is niet echt het probleem (als het ook weer niet te gek lang duurt). De IND gaat er nog maanden over doen om de huidige instroom te beoordelen en evt. een status te geven. Volgens mij zijn we nog het probleem van hiervoor aan het oplossen (te weinig opvangruimte voor mensen met verblijfsvergunning).

 5. Wat mij betreft diskwalificeer je je voor elke goede discussie op inhoud als je mensen landverrader gaat noemen.

  • Mensen uit Syrië en Afghanistan zijn zo egoisties en uit op verbetering van hun eigen economisch gewin dat ze blind zijn voor de ontregelende gevolgen hier. Woningnood voor de autochtone minima, minder bijzondere bijstand en minimabeleid. 37 virtuele zetels voor Oom Geert: het coalitieland wordt onbestuurbaar. Toename rechts radicale partijen zelfs in morele gidslanen als Denemarken en Zweden. Polen volstrekt xenofoob (ziektes, schurft van vluchtelingen).
   De loyaliteit van migranten met het thuisland is verdwenen: hoe solidair zijn ze dan hier met ons, minderdraagkrachtigen of Danny Blind ?

   • Piet Pekelharing op

    Over Danny Blind gesproken: Misschien bevinden er zich voetbaltalenten onder die asielzoekers. Dan plaatsen we ons in de toekomst als het allemaal een beetje meezit eens een keer voor het EK.

    • Volgens mij doen we de meeste EK’s gewoon mee, alleen niet met een blinde bondscoach (eerlijk gezegd weet ik niets van voetbal maar een coach nemen die blind heet is er ook wel een beetje om vragen)

   • Ik snap het niet zo goed. Zijn nu die vluchtelingen de landverraders?
    Ik had het over vd veer en trammelant die mensen uitmaken voor landverrader enkel omdat iemand anders zijn mening hen niet aanstaat.

    • Over het egoisme van de betreffende syriers: ik denk dat als eerst Assad, dan de amerikanen en daarna de russen mijn huis bombarderen ik ook niet echt heel veel oog zou hebben voor de evt. consequenties van het land waar ik probeer te komen. Ik zou persoonlijk hopen dat die mensen me opvangen zodat ik, als het beter is, ik weer terug kan.

   • een Leids burger op

    De toestroom van asielzoekers zal grote gevolgen hebben voor juist de minder draagkrachtigen hier. Niet alleen m.b.t. huisvesting (en huurtoeslag), maar ook m.b.t. bijstand (minimabeleid), gezondheidszorg e.d.
    Toch denk ik best dat mensen solidair willen zijn met vluchtelingen MITS deze dan ook solidair willen zijn met de Nederlandse normen en waarden. De solidariteit moet niet van één kant komen natuurlijk….

 6. Er is één ding dat ik niet begrijp en misschien kan iemand dat uitleggen: de tweede kamerleden van de PVV hebben ook het recht van amendement. Die kunnen dus zelf een voorstel tot wetswijziging indienen. Als die Woonwet dan gewijzigd moet worden om de onrechtvaardige toewijzing van huurwoningen uit de wereld te helpen, waarom doet de PVV dat dan niet?

  • Een wetsvoorstel is een hoop werk en aangezien ze weinig medestanders hebben kan ik me voorstellen dat ze het maar gewoon niet doen. Of ze hebben het te druk met tegen moslims zijn.

   • een Leids burger op

    De PVV heeft het punt van de afschaffing van de voorrangsregeling voor asielzoekers met verblijfsvergunning bij de toewijzing van sociale huurwoningen al veel eerder en meerdere malen tevergeefs aangekaart. Een voorstel tot wetswijziging indienen heeft alleen maar zin als dit ook op voldoende steun van anderen kan rekenen. Nu is die meerderheid er.

 7. De PVV gooit alle vluchtelingen op een hoop: het zijn allemaal moslims, terroristen, gelukszoekers, verkrachters, etc. En wij worden allemaal uit ons huis gezet ten bate van de vluchtelingen. Hoe gek moet je zijn om al die onzin te geloven?

  • helaas dus 33 zetels vol met stemmen die erin trappen en zich niet op de hoogte stellen van alle feiten maar enkel gebruiken wat ze fijn vinden.
   Steenbergen “ze gaan onze dochters verkrachten!” maar direct daarna bij de enige voorstander roepen “daar moet een piemel in”. We hebben in NL ernstig last van een paar verziekte normen en waarden (ook aan overheidszijde trouwens)

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline