Stadsgesprek opvang vluchtelingen

1

Gisteravond werd in Scheltema een door de gemeente Leiden georganiseerd ‘stadsgesprek’ gehouden over de opvang en de begeleiding van vluchtelingen. Uitgenodigd waren allerlei partners van de gemeente. Scholen, woningcorporaties, sport- en andere verenigingen. Immers, de vluchtelingen die Leiden wil huisvesten zijn mensen met een vergunning (statushouders) en die blijven dus. De opgave is dus veel groter dan alleen een woning. Vervolgens moeten ze aan het werk, gaan de kinderen naar school en wil Leiden er alles aan doen om de vluchtelingen ook op allerlei andere manieren zo snel mogelijk te laten integreren in de stad. De eerste initiatieven zijn er inmiddels. Het primair onderwijs in Leiden kijkt of er een centrale plek kan worden opgezet voor de aanmelding van de kinderen die naar Leiden komen.

Burgemeester Lenferink sprak de aanwezigen toe, vervolgens ging de stadspartners met elkaar in gesprek over een negental thema’s. Aan het einde van de brainstorm bedankte een ontroerde wethouder Van Gelderen de zaal en blikte Chris de Waard met de burgemeester terug op de avond.

In de week na 3 oktober wil het college een ‘shortlist’ af hebben van mogelijke locaties in Leiden en de regio waar de komende jaren honderden vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Geen grootschalige opvangcentra, maar bijvoorbeeld omgebouwde kantoren of leegstaande verzorgingstehuizen. Ook plekken als het Wernink-terrein worden bekeken. Daar zouden containerwoningen of porto-cabins neergezet kunnen worden. Op die manier wordt voorkomen dat de opvangen vluchtelingen worden ondergebracht in bestaande corporatiewoningen.

Veel Leidenaren wachten al jaren op een woning en als vluchtelingen nu met voorrang een woning zouden krijgen, ontstaat er een hele grote spanning, aldus burgemeester Lenferink: “Alle vrijkomende woningen aan vluchtelingen met een vergunning geven, is gevaarlijk.Dat is  de bijl aan de wortel van de solidariteit.

Leiden werkt in de zoektocht naar geschikte plekken samen met de regiogemeenten en kijkt ook niet alleen naar het eigen gemeentelijk vastgoed. De komende weken, zo verwacht burgemeester Lenferink, zullen er nog wel steeds plekken en panden bijkomen die beoordeeld gaan worden op geschiktheid voor bewoning. Vervolgens zullen de meest kansrijke als eerste in gebruik genomen gaan worden. Dan zullen ook steeds per gebouw of plek informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden.

Wat het allemaal gaat kosten, is nog niet bekend. Burgemeester Lenferink wijst er echter nadrukkelijk op dat vluchtelingen niet alleen geld kosten. “Ze gaan ergens wonen en betalen daar huur. Ze gaan boodschappen doen en op allerlei manieren deelnemen aan het openbare leven.” De kosten bestaan vooral uit de begeleiding en een eventuele ‘onrendabele top’. dat zijn kosten die niet gedekt worden door inkomsten.

 

Delen

1 reactie

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline