Leidse regio gaat honderden statushouders huisvesten

21

Leiden en de omliggende gemeenten gaan op korte termijn honderden statushouders versneld aan (tijdelijke) huisvesting helpen. Gisteravond lichtte burgemeester Lenferink de plannen van het college toe tijdens de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Leiden kiest ervoor om mensen die al een vergunning hebben aan woonruimte te helpen om zo capaciteit vrij te maken in de asielzoekerscentra. Daar kunnen dan nieuwe vluchtelingen worden opgevangen.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink en wethouder Van Gelderen over het huisvesten van vluchtelingen.

Bijkomend voordeel is dat in de bestaande azc’s allerlei professionele ondersteuning aanwezig is. Dat is belangrijk voor de opvang van de nieuwe groepen getraumatiseerde vluchtelingen, terwijl statushouders die hun vergunning inmiddels op zak hebben die hulp vaak minder urgent nodig hebben.

Alle partijen behalve de Groep Kok steunen het beleid van het college om statushouders versneld onder te brengen. Tomas Kok kondigt aan de komende tijd actie te gaan voeren tegen te komst van de vluchtelingen. Hij verwijt het college geen oog te hebben voor de Leidenaren: “U bent wel het college van Leiden, maar allang niet meer het college van de Leidenaren.”

Lenferink: “Op die manier kunnen we eigenlijk net zoveel bijdragen aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem als gemeenten die grote opvangcentra inrichten. We hebben hier geen plek om honderden mensen centraal op te vangen, maar kunnen op deze manier toch veel doen.” Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zoekt opvanglocaties voor minimaal 500 mensen. Alleen dan kan er voldoende begeleiding worden geboden.

Leiden kiest dus voor een andere aanpak en ook de buurgemeenten lijken die Leidse aanpak over te willen nemen. Leiden neemt dan het voortouw in het zoeken naar kleinschaliger locaties om mensen al dan niet tijdelijk onder te brengen. In de week na Leidens Ontzet wil het college met concrete plannen naar buiten komen. Dan moet duidelijk worden om hoeveel mensen het gaat, waar ze opgevangen kunnen worden en hoeveel dat ongeveer gaat kosten.

Delen

21 reacties

  • Je heb gelijk wij moeten een paar jaar wachten voor een woning .
   Dit gaat te ver hoelang is ons geduld nog ????

   • Eric van 't Groenewout op

    Oh ja, Kees, hoe lang wacht jij al? Ben je momenteel dakloos en ontheemd? En zou jij in zo’n noodbarak willen wonen?

   • Gerard van der Veer op

    Een Leids burger is zo laf om zich te verschuilen achter een pseudoniem.

    Zijn maatje Kees – motto: ‘Samen blind zie je dubbel zo weinig’ – is zo onbereikbaar voor werkelijkheid dat hij niet de moeite heeft genomen (a) het bericht op Sleutelstad te elzen (b) te luisteren en kijken naar de beelden van de commissievergadering, hier hem toch gratis en voor niks aangeboden. Had hij dat gedaan, dan had hij burgemeester Lenferink vanaf 40 minuten ook zijn vermeende zorg kunnen horen serieus nemen.

    Klaagklaag huilhuil. Samen tegen anderen die voorgetrokken worden.

    Het wordt tijd dat je eens in actie komt, Kees. Dat je geduld met je vol klagen van websites op is. Dat je heldere voorstellen doet. Dan zien we wat voor vlees we in de kuip hebben.

    Maar dat zul je niet doen. Je zit reuze comfortabel zo. Geen enkele verantwoordelijkheid. Typen typen, klagen klagen.

 1. Eric heeft gelijk. Huisvesten is een te groot woord voor wat deze vluchtelingen wordt aangeboden. Ze krijgen een dak boven hun hoofd en wat te eten. Aan de wachtlijst voor woningzoekenden verandert er dus niets.
  Dat iedereen hier zo lang moet wachten op een woning heeft totaal andere oorzaken. Leiden heeft al veel langer een tekort aan goedkope huurwoningen. Het tijdelijk onderbrengen van vluchtelingen heeft daar geen invloed op.

 2. In het artikel wordt niet concreet vermeld waarin statushouders worden gehuisvest: Leiden wil “honderden statushouders versneld aan (tijdelijke) huisvesting helpen”. Daarbij valt op dat tijdelijk tussen haakjes staat. Het zouden dus ook sociale huurwoningen kunnen zijn, en dan gaat de huisvesting onmiddellijk ten koste van huidige geregistreerde woningzoekenden die misschien al jaren op een woning wachten. Bovendien moeten mensen in tijdelijke onderkomens toch een keer naar een permanente woning verhuizen en dan komen ze toch op de al te lange wachtlijst. Er zijn nu eenmaal veel te weinig betaalbare sociale huurwoningen. Woningcorporaties verkopen ze bovendien in te grote aantallen. Te weinig betaalbare woningen en door de nieuwe toestroom een sneller groeiend aantal woningzoekenden, dat is een feit, waaraan ook politiek correcte waarheidsontkenners niet kunnen ontsnappen.
  ……….
  De opvang van vluchtelingen en (andere) asielzoekers gaat niet ten koste van welgestelde Nederlanders, soms verdienen die er zelfs aan. Desnoods kopen ze grond of panden in hun buurten op om vestiging van onderkomens voor nieuwkomers in eigen woonwijken te voorkomen, zoals in Oudenbosch en al veel eerder in Vught. Van goedkope buitenlandse arbeidskrachten, zonder kennis van werknemersrechten, willen ze daarentegen wel graag profiteren.

  • Piet Pekelharing op

   Het feit dat de woningmarkt in Nederland al decennia op slot zit, kan men de Syrische vluchtelingen niet verwijten.

 3. Onze kinderen hoeven niet eens een sociale huurwoning. Gewoon een beetje betaalbaar huis/appartement is ook goed. Zoon (28) woont nu (met partner) in een studio van minder dan 40 m2 voor een bedrag van ruim € 800. Ze hebben de eerste 6 à 7 jaar geen kans op een ‘echte’ woning. Eventueel kinderen krijgen is op deze manier geen optie. Elke andere mogelijkheid is vrije sector en dat is dan weer zo duur dat ze allebei moeten blijven werken. Dus ook op die manier: kinderen krijgen is geen optie. Begrijpelijk dat zij een beetje bitter reageren als enkele honderden statushouders wel aan woonruimte geholpen worden. En als Emile dan zegt dat de lange wachtlijst een andere oorzaak heeft, moet hij die oorzaak ook aangeven. Bovendien: hoe kan dat tekort dan nu opeens wel worden opgeheven voor die statushouders? Blijft toch allemaal behoorlijk krom!

 4. 75% van de Syrische migranten is man en tussen de 20 en 30 jaar.
  25% heeft een hogere opleiding. 25% VWO.
  Er zijn nauwelijks woningen gebouwd of beschikbaar voor 1 persoonshuishoudens, de zgn. HAT eenheden of Marcel van Dam units.
  Als alleenstaande een woning in de vrije- of particuliere sector huren is voor hen financieel niet haalbaar. Het merendeel zal geruime tijd of voor altijd in de bijstand zitten (WIA). Een vergelijkbare groep uit die regio zijn de Irakezen: 30% heeft werk, 70% geniet bijstand. Dit kan niet anders ten koste gaan van jonge Nederlandse starters, gezinnetjes binnen de sociale verhuur. Het is ook niet zo gek dat naast de PVV ook Emile Roemer van de SP op dit vlak, wonen, begint te attenderen over draagvlak.

 5. een Leids burger op

  @Frank71, Emile, Anti-OranjePiet e.a.
  Niet ten koste van welgestelde Nederlanders, Frank71, maar inderdaad ten koste van
  Nederlanders die al jaren op een sociale huurwoning wachten.Al die vluchtelingen
  met verblijfsstatus kunnen niet allemaal in omgebouwde kantoorpanden en containerwoningen (noodwoning,barak) terecht.
  *
  Dat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar en er te lange wachttijden zijn
  heeft globaal 2 oorzaken:
  1. te weinig doorstroming (scheefwoners: d.w.z. mensen met een relatief te hoog
  inkomen houden een sociale huurwoning bezet en stromen niet door naar een duurdere woning die beter bij hun inkomen past.)
  2. er worden inderdaad te weinig betaalbare sociale huurwoningen gebouwd.
  Door de verhuurdersheffing (een soort bezuinigingsmaatregel door het rijk opgelegd
  aan woningcorporaties) zijn woningcorporaties nòg meer woningen gaan verkopen dan ze voorheen ook al in mindere mate deden en dus daalt het aantal beschikbare
  sociale huurwoningen.
  *
  Het blijft echter dat asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang krijgen bij
  het toewijzen van sociale huurwoningen (+nog een paar andere mensen met een
  urgentieverklaring).En door die voorrang ontstaan er voor de (Leidse) burgers die
  zijn aangewezen op een sociale huurwoning nòg langere wachttijden.
  *
  Citaat:”De huurmarkt wordt momenteel bemoeilijkt door mensen die asielzoekerscentra verlaten en voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Huurders die soms al jaren op de wachtlijst staan hebben het nakijken.”
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24440741/__Woningzoeker_krijgt_voorrang__.html

 6. een Leids burger op

  Niemand heeft (tot nu toe) gezegd dat het wonen in zo’n containerwoning een pretje
  zou zijn en daar wel graag in zou willen wonen. De vluchteling met
  verblijfsvergunning mag blij zijn met wat hem aangeboden zal worden. Die containerwoningen voor asielzoekers zullen de wachttijden bij de sociale woningbouw
  niet verminderen. Zij zullen alleen maar de doorstroming bij de AZC’s bevorderen.
  En die zitten binnen no-time weer vol met nieuwe asielzoekers….

  Maar niet alle asielzoekers met verblijfsvergunning kunnen worden opgevangen in
  omgebouwde kantoorpanden en containerwoningen. En als de voorrangsregeling voor asielzoekers met een verblijfsvergunning gehandhaafd zal blijven betekent dat dat dit dus wel degelijk ten koste gaat van (Leidse) burgers die aangewezen zijn op een sociale huurwoning.
  *
  Citaat:”Omdat vluchtelingen voorrang hebben bij het toewijzen van een woning,
  moeten andere woningzoekenden langer wachten.”
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/2696746/Gemeentes-Langer-wachten-op-sociale-
  huurwoning-door-toename-vluchtelingen

 7. Afgezien van de massale vechtpartijen in de COA’s, maar mede ook het gegeven dat er verkrachtingen en prostitutie plaatsvinden in de opvanglocaties, is de angst van jonge Nederlandse moeders voor hun dochters in met name de opvang in de arme gebieden een reëel gegeven. Die dochter kunnen niet meer alleen over straat. Het is nu bekend dat de minder draagkrachtige Syriërs blijven hangen in Turkije. Mensen met genoeg geld reizen door naar het rijke westen.
  Het zal tot wrijvingen en oproer leiden als blijkt dat in het paradijs voor deze nouveaux riches geen woningen, banen en gratis fijnstof Volkswagens beschikbaar zijn. Vanuit de SP komen al berichten om als Nederland of Duitsland in lege gebieden in Tunesië gebieden te leasen waar de jongen ambitieuze Syriërs hun eigen lokale economieën kunnen stichten. Opvang elders, i.p.v. hier waar de druk op de samenleving ontwrichtend zal werken. Zelfs Mekel wordt al terug gevloten door de CSU dat ze haar genereuze hand heeft overboden.
  De deelstaten zitten met de handen in het haar. Grenzen zijn bereikt, terwijl er juist geen plafond is gesteld door Angela.

 8. een Leids burger op

  Die uitspraak van Merkel was inderdaad niet verstandig. Er kunnen immers niet
  onbeperkt maar vluchtelingen worden opgevangen. Christelijke vluchtelingen in Duitse asielzoekerscentra zijn hun leven niet zeker.Zij worden door strenggelovige moslims uitgescholden, gespuugd, geslagen en met de dood bedreigd. En wie denkt dat het in Nederland veel beter is vergist zich ook.
  *
  In de AZC’s zijn er nu ook al regelmatige spanningen tussen bewoners van
  asielzoekers. Citaat:”….hoe een groep moslims de gezamenlijke keuken in gebruik
  neemt als gebedsruimte.”
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/22/spanningen-tussen-christenen-en-moslims-in-
  asielzoekerscentra/
  ’t IS(=…….Islamitische Staat) toch niet te geloven.
  *
  Begrijpelijk dat mensen dit soort praktijken en ruzie’s niet in hun wijk of voor
  hun deur willen hebben als dat soort asielzoekers met verblijfsvergunning vanuit
  het overvolle AZC uitstromen en in hun wijk komen wonen. Maar in Oudenbosch
  schijnen ze daar wat op gevonden te hebben. In de metrokrant van vandaag las ik (op
  pag.2) dat een groep vermogende buurtbewoners daar grond willen kopen die
  beschikbaar was gesteld voor de opvang van 750 vluchtelingen om zo de opvang te
  verhinderen. Niet moeilijk te raden natuurlijk in welk soort wijken dan die 750 vluchtelingen gehuisvest zullen worden……

 9. Volgens de laatste berekeningen gaat de opvang van Syriërs en Afghanen ca. 7 miljard per jaar kosten.
  Hierbij is niet berekend de kosten van juridisch verzet van de vluchteling na twee jaar opvang.
  Dit waterbed zorgt voor verhoging van het eigen risico voor oudere gehandicapte chronisch zieken en bevriezing van zaken als zorg- en woontoeslag.

 10. Voor wie niet bekend is met de huidige stand van zaken rond het woningenbestand in Leiden, de scheefgroei in de sociale huurwoningen, de afspraken over de huurprijzen met de woningcorporaties, raad ik aan de discussie daarover te volgen op de website van de PvdALeiden (www.Pvdaleiden.n). Het tekort aan sociale huurwoningen is vooral het gevolg van politiek beleid, waarin de VVD de woningmarkt zo veel mogelijk heeft geliberaliseerd. Dat betekent in de praktijk: hogere huren, scheefwonen en verkoop van sociale huurwoningen. De PvdA heeft hierin jarenlang aan de zijlijn gestaan en niet ingegrepen, maar probeert nu tot enige afspraken met de woningencorporaties te komen. Het huidige scheefwonen is niet eenvoudig om te buigen. Onder scheefwonen wordt verstaan: sociale huurwoningen die bezet worden door huurders die inmiddels een hoger inkomen hebben gekregen en niet doorstromen naar een huurwoning met een hogere huur. Het inhalen van het huidige tekort aan goedkope huurwoningen kost veel tijd en geld. Als de huidige instroom van vluchtelingen betekent dat deze mensen deels op de wachtlijst voor een huurwoning komen te staan, zal dit probleem alleen maar groter worden. Ik zou er zelf een voorstander van zijn om iedere asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning te verlenen van ten hoogste 5 jaar, waarna iemand weer naar zijn land van herkomst wordt teruggestuurd, zodra het daar weer veilig is geworden. Daar is het huidige kabinet ook over aan het nadenken. De tijd begint inmiddels wel te dringen.

  • een Leids burger op

   Emile typte eerder hieronder:dat iedereen hier zo lang moet wachten op een woning heeft totaal andere oorzaken. Leiden heeft al veel langer een tekort aan goedkope huurwoningen. Het tijdelijk onderbrengen van vluchtelingen heeft daar geen invloed op.”
   ————————————————————————————————–
   In mijn reacties van 27-9-2015 21:44 en 21:47 uur heb ik beargumenteerd dat de voorrangsregeling voor asielzoekers met een verblijfsvergunning daar juist wèl invloed op heeft. De voorrang voor de één (asielzoeker met verblijfsvergunning) gaat nu eenmaal tenkoste van de ander. (lees: de burger die al jaren wacht op een betaalbare sociale huurwoning.)
   ————————————————————————————————–
   Het zal onvermijdelijk zijn dat de verblijfsstatushouders ook op de wachtlijst komen te staan voor sociale huurwoningen omdat die niet allemaal opgevangen kunnen worden in containerwoningen e.d. En met de voorrangsregeling voor verblijfsstatushouders betekent dat dus wel degelijk langere wachttijden voor de burgers die al jaren op een sociale huurwoning wachten.
   ———————————————————————————————–
   Dat er meerdere oorzaken zijn voor de lange wachttijden had ik in mijn reactie van 27-9-2015 21:44 natuurlijk ook al aangegeven….. Maar dat laat onverlet dat de voorrangsregeling daar dus ook mede schuldig aan is.Wie niet bekend is met de voorrangsregeling voor asielzoekers met een verblijfsvergunning raad ik aan nog maar eens goed de verwijzingen te lezen die ik eerder heb gegeven.

 11. Dat terugsturen werkt helaas vaak niet. Maar het staat vast dat de tijd dringt. Dus zullen ze bij de overheid liever wegkijken, afwachten en niets of het minimale doen. Dat en een kopje thee drinken is gemakkelijker dan anticiperen op wat komen gaat en ingrijpende besluiten nemen. Totdat het uit de hand loopt.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline