Half miljoen voor Leidse bed-bad-broodopvang aan Maansteenpad

26

De gemeente Leiden trekt 500.000 euro uit voor een Leidse opvanglocatie voor mensen zonder papieren, zoals uitgeprocedeerde vluchtelingen. Wethouder Roos van Gelderen maakt de plannen vanmiddag bekend, maar nu is al duidelijk waar de vluchtelingenopvang komt: een gebouw aan het Maansteenpad 2 in de Hoge Mors, direct naast het buurthuis en de vrouwenopvang Rosa Manus.

Wethouder van Gelderen, STUV-voorzitter Hilde Jansen en raadslid Tomas Kok over de Leidse bed, bad en broodvoorziening.

De kosten voor de opvang moet Leiden zelf dragen, het rijk verbood gemeenten eerder om zelf voor opvang te zorgen. Steden als Rotterdam en Amsterdam krijgen wel wel extra geld van het rijk voor de gecentraliseerde opvang van deze zogenaamde ‘ongedocumenteerden’. Samen met Den Haag, Eindhoven en Ter Apel zijn die steden aangewezen voor de opvang van vluchtelingen.

Aanstaande dinsdag houdt de gemeente een informatieavond voor omwonenden over de komst van de bed, bad en broodvoorziening in de wijk. De Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) gaat de opvang beheren. Vanaf dit najaar kan er aan circa 30 mensen een sobere opvang worden geboden. Voor die tijd wordt het pand nog verbouwd. STUV krijgt tot nu toe een ton subsidie per jaar. Dat wordt na de uitbreiding jaarlijks 415.000 euro.

Delen

26 reacties

 1. killrdevil op

  En maar weer geld van de belastingbetalers verkwisten, dus ook MIJN geld… Wordt straks nog veel meer, als Leiden de boetes gaat krijgen, die het rijk heeft aangezegd…
  Lenferink, trek die rotkop van je eens uit t zand en stop deze waanzin, je krijgt gigantisch veel problemen straks…

 2. Goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Deze mensen verdienen een menswaardige opvang.

 3. een Leids burger op

  Deze mensen “verdienen” in de EERSTE plaats om uitgezet te worden, gerechtelijke uitspraken te respecteren en daaraan mee te werken. Het gaat hier immers niet om vluchtelingen maar om voornamelijk uitgeprocedeerde asielzoekers. Pas als de terugkeer, buiten hun schuld, niet direct mogelijk blijkt zouden zij in afwachting van hun uitzetting menswaardige opvang moeten krijgen.
  [ Voor diegenen die buiten hun schuld ècht niet terug kunnen is er trouwens de zogenaamde buitenschuldprocedure.]
  Niet alleen maar rechten(menswaardige opvang) maar ook plichten (meewerken aan de terugkeer).

 4. Leiden moet het geld beter besteden aan verpleeghuizen deze mensen hebben vroeger hart gewerkt voor NEDERLAND en krijgen nu een shop onder hun kont als dank. schandalig !

 5. Laten zo zoiets maar in Wassenaar,Heemstede, Bloemendaal zetten. Moet je kijken hoe snel ze dan het land uit zijn!!!!

 6. Het moet niet gekker worden. Hoe ver en hoe lang gaan we hier nog mee door. Mijn pa en zijn vrouw hebben hulp nodig maar krijgen amper nog hulp. En dit kan allemaal maar. Steentje bijdragen zegt ze. Zei woont vast in wassenaar. Mongolen zijn het allemaal.

  • JOLANDE.
   dit word nog erger de jou pa /ma zijn niet alleen de dupe van dit belijd.

   • Piet Pekelharing op

    Kennelijk heeft het spellingsonderwijs ook geleden onder het overheidsbeleid.

 7. Goed dat deze plek er komt. De mensen zijn gevlucht, getraumatiseerd door oorlog en armoede vaak. Moeten ze dan ook nog dakloos rondzwerven? Investeer maar gerust in vluchtelingen. Van mij mag daar ook nog wel wat geld voor noodzakelijk vervoer bij en het gebruik van een fiets. En misschien wat scholing.

 8. Uiteraard hebben onze ouderen, zieken, werklozen, zwakkeren onze aandacht nodig. In Leiden investeert het college zo’n 200 miljoen in asfalt en beton. En bezuinigt fors op sociale voorzieningen, GGD en andere gemeentediensten. Slechts 1/2 miljoen wordt nu gebruikt voor TIJDELIJKE opvang van op straat rondzwervende uitgeprocedeerden. Dat het leidse college dit niet wil toelaten is moedig en tegen de (haagse stroom) in. Vluchtelingen zijn welkom in onze stad der vluchtelingen. Al eeuwen lang. Zo als wij ook welkom waren in andere landen tijdens oorlogen. Uitgeprocedeerden mogen best even opgevangen worden, het drama aan b.v. de frans-italiaanse grens is onbeschrijflijk. Een goede begeleiding om de vluchtelingen weer naar hun eigen land/regio te begeleiden mag even duren, maar is veel humaner dan mensen aan hun lot over te laten. Dat doe je zelfs niet met beesten. Op dit ogenblik zijn 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Een historisch record. Voor oorlogen die deels ook door westerse inmenging veroorzaakt zijn. Denk aan Irak, de zinloze bombardementen op Libie en het ontspoorde ingrijpen in Afghanistan. Het percentage vluchtelingen dat vanuit het Midden Oosten naar het Westen vlucht valt percentagegewijs nogal mee. De mensen gaan vooral richting Turkije, Libanon en zelfs naar Afghanistan. Dus worden voornamelijk in de regio opgevangen. Die landen kreunen nog meer onder die enorme last dan wij. Een dragen deze last waardig! Halbe Zijlstra en zijn kornuiten worden dus in zekere zin op hun wenken bediend. Zijn retoriek moet men meer zien als populisme dan rationeel beleid met name in de flank van de PVV. Een ander probleem is natuurlijk de enorme rijk-arm tegenstelling in de wereld. De IMF, Wereldbank en VN onder invloed van het rijke Westen werken het vluchtelingen probleem eerder in de hand dan dat zij dit kunnen opheffen. Ook de EU als mislukt experiment zonder eenheid van beleid is dus debet aan het ongestructureerd opvangen en begeleiden (terug naar land/regio) van veelal radeloze vluchtelingen. Nederlanders leven (nog) in een oase van overvloed en rust ten midden van een steeds instabielere wereld. Wij behoren tot deze wereld, ook in Leiden, en mogen onze ogen niet voor deze problematiek sluiten!

  • een goede begeleiding om vluchtelingen terug te begeleiden duurt nu al zeker 20 jaar “even” , maar dit duurt echt te lang en europa kan dit ook niet aan. Inmenging westerse wereld ja ben ik het mee eens, maar ook hierop was ik tegen. Het westen denkt steeds maar dat hun cultuur het utopia is en dat willen ze andere landen opleggen ook al lopen die 600 jaar achter op geloof. Het is gewoon een feit de mens is niet gemaakt om in een utopia te leven of te creeeren want anders zouden we wel beter omgaan met onze dieren en natuur. Ik denk persoonlijk geef het geld uit aan een aantal kleine vliegtuigjes die flyers uitstrooien over de landen waar vluchtelingen vandaan komen met daarop de tekst europa is geen walhalla en u wordt terug gestuurd indien u niet politiek vluchteling bent. De mensenhandelaren kunnen nooit al die flyers tegen gaan dus dan verspreid de boodschap ook wel.

 9. Veel inwoners van Leiden met een Franse achternaam, die zichzelf als “echte Leidenaars” beschouwen, zijn zelf afstammelingen van vluchtelingen die vanwege de vervolging als Hugenoten door de Franse inquisitie in Leiden asiel vroegen. Die kregen hier indertijd ook bed, bad en brood.
  Natuurlijk moet het probleem van de vlucht van 60 miljoen mensen uiteindelijk in die landen zelf worden opgelost. Dat die oplossing niet direct voorhanden is, kan iedereen weten die het nieuws een beetje volgt.
  De dictatuur van IS, de onderlinge stammenstrijd na het wegvallen van dictaturen, de vermenging van religieus en politiek fundamentalisme, het zijn problemen die ook in Europa vele jaren van onderlinge strijd hebben gekost. Voorlopig zullen erkende vluchtelingen die op dit moment niet meer terug kunnen naar hun eigen land ergens moeten worden opgevangen. Dat hoeft Nederland natuurlijk niet alleen op te knappen, maar een bescheiden bijdrage is wel terecht.

  • Interessant verhaal, MAAR Leidenaren met een Franse achternaam zijn Fransen en Belgen die kwamen werken in de tijd dat er in leiden heel veel werk was omdat het toen een industriestad was. Net zoals de Italianen, Duitsers, en nog meer niet NL ers.
   Misschien is een bezoekje bij erfgoed leiden een leuk idee om de kennis over de Leidenaren wat op te halen. Er is ook een magezine “Gen” over familie geschiedenis.

 10. Willem Schuyt op

  Dat is veel geld. Maar we kunnen de mensen niet dakloos, wanhopig en hulpeloos laten rondzwerven. Terugkeer naar land of regio van oorsprong moet echter wel het doel zijn, als het kan.
  .
  De vergelijking van de huidige situatie met betrekking tot vluchtelingen of immigranten met die ten tijde van de Republiek, of nog eerder, kan interessant zijn, maar zal niet veel parallellen openbaren. Allerlei omstandigheden, bevolkingsdichtheid, economie, openbaar bestuur en andere bepalende factoren zijn te verschillend. Daarom is ‘Leiden, stad van vluchtelingen’ onder verwijzing naar vroegere tijden eigenlijk zinloos. Een verbuiging van of selectieve graai in historische feiten en ze te instrumentaliseren voor een rechtvaardiging van gewenst beleid is kwalijk en dom. Verdedig dat dus met huidige argumenten, op grond van persoonlijke overtuigingen, ethische overwegingen en wettelijke mogelijkheden en beperkingen.
  Dit is natuurlijk niet de plaats voor een lange uiteenzetting over de geschiedenis van immigratie in Nederland, Holland of Leiden, maar wie er werkelijk in is geïnteresseerd en zoekt kan er genoeg informatie over vinden. Een paar opmerkingen:

  .

  Immigranten waren in Holland tot de late zestiende eeuw doorgaans welkom (zij het met inperking van hun rechten), met uitzondering van joden, zigeuners en vreemde bedelaars. Tot de negentiende eeuw werd iedereen van buiten de stad of het gewest echter als vreemdeling beschouwd en niet zelden achtergesteld, zeker als de persoon niet vermogend was. Tijdens de Republiek konden steden vluchtelingen of andere nieuwkomers het burgerschap schenken, bijv. vanwege bijzondere prestaties. Soms gebeurde dit collectief, zoals in het geval van de Hugenoten. Deze Franse calvinistische protestanten werden als cultureel aangepaste en godsdienstig verwante immigranten beschouwd en behoorden doorgaans niet tot de armsten en ongeletterden. Andere niet-arme nieuwkomers konden het burgerschap kopen, ‘gewoon’ door leges te betalen. De hoogte van de leges stelden steden in staat om de immigratie enigszins te reguleren.

  .

  Uit het voorgaande blijkt al dat economische motieven een belangrijke of zelfs doorslaggevende rol speelden bij de toelating van vreemdelingen. Toen er niet meer grote aantallen arbeidsplaatsen openvielen door bijvoorbeeld pestepidemieën (geen ‘oversterfte’ meer dus) en het bovendien slecht ging met de economie was het snel gedaan met dat min of meer ruimhartig toelaten van vluchtelingen in veel Hollandse steden, waaronder Leiden. Overigens hadden nieuwkomers pas recht op armenzorg nadat ze een aantal jaren in een stad hadden gewoond en in hun eigen onderhoud hadden voorzien. Vanaf de jaren tachtig van de 17e eeuw werd de zogenaamde Acte van indemniteit, of Acte van Cautie, ingevoerd:
  Daarmee “stelde een instantie of persoon zich borg voor het onderhoud van een immigrant, in geval hij of zij tot armoede zou vervallen. Steden konden de kosten van armenzorg tot maximaal een jaar na vestiging op de plaats van herkomst van de migrant verha­len. Beter nog was het arme migranten helemaal niet toe te laten. De meeste steden gingen hier actief toe over vanaf het einde van de 17e eeuw toen het economisch slechter ging in de Republiek.[…] Nauw verbonden met de akten van cautie zijn de admissieboeken […]. Hierin zijn alle nieuwkomers opgenomen (in de 18e eeuw zo’n 9.000), die voorkomen in de notulen van de vergaderingen van een speciale commissie die moest controleren of mensen wel recht hadden op armenzorg. Het onderscheid tussen autochto­nen en nieuwkomers was daarbij essentieel.”

  .

  Citaat uit ‘Migratieonderzoek op lokaal niveau door middel van bronnen’ (op vijfeeuwenmigratie.nl).
  Andere bron: ‘Bastion of bindmiddel. Organisaties van immigranten in historisch perspectief’door Rinus Penninx en Marlou Schrover. Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, 2001 (eveneens op het internet te vinden).

 11. een Leids burger op

  “Terugkeer naar land of regio van oorsprong moet echter wel het doel zijn, als het kan” zegt de heer Schuyt. Precies! En ook vergelijkingen met vroegere vluchtelingenstromen of immigranten slaan hier de plank mis. Maar het dringt blijkbaar nog steeds niet voldoende door, gezien enkele voorgaande reacties, dat het hier bij deze BBB-opvang helemaal NIET om vluchtelingen gaat.(als er al sprake is van vluchtelingen dan zijn dat uitgeprocedeerde economische vluchtelingen.)
  ———————————————————————————————–
  Voor èchte vluchtelingen is er opvang in AZC’s(=asielzoekerscentra).Uit de cijfers blijkt juist dat èchte vluchtelingen uit oorlogsgebieden e.d. hier in Nederland juist asiel krijgen. Zo hebben volgens het CBS in 2013 al 2170 vluchtelingen uit syrië ( IS) een (tijdelijke) verblijfsvergunning gekregen, waarvan 1705 de vluchtelingenstatus en 365 om humanitaire redenen.
  ————————————————————————————————
  Echter bij de bbb gaat het helemaal niet om dat soort vluchtelingen, maar om vooral
  uitgeprocedeerden: dat zijn dus mensen waarvan de rechter alreeds geoordeeld heeft dat er geen geldige reden is voor (langer) verblijf in Nederland en die hier illegaal verblijven. Illegalen:om dat soort mensen gaat het hier dus. En voor wie desondanks, buiten eigen schuld, niet uitgezet kan worden is er de buitenschuldprocedure. Verder gaat het er dus om dat, mijns inziens, de prioriteit moet liggen bij de terugkeer en niet bij de opvang voor deze mensen .Dat sluit tijdelijke (minimale) opvang voor uitgeprocedeerden dus helemaal niet uit als zij bereid zijn mee te werken aan hun terugkeer: zie mijn reactie hierboven van 19-6-2015 13:47
  Maar Leiden hoort een stad van èchte (erkende) vluchtelingen te zijn, geen opvangcentrum voor illegalen.

 12. Martijn Machtens op

  de opvang is toch wel erg karig, keizer Wilhelm die uit Duitsland naar Nederland vluchtte kreeg destijds een heel kasteel ter beschikking! Is de wet niet voor iedereen gelijk?

  • Piet Pekelharing op

   Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Als men echter ongelijke gevallen gelijk behandeld leidt dit tot onrechtvaardigheid.

   Keizer Wilhelm II kan absoluut niet vergeleken worden met de huidige sloebers die alles opgeven om in levensgevaarlijke omstandigheden de Middellandse Zee over te steken om maar bij ons te kunnen zijn. Keizer Wilhelm was medeverantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen en dus een persoonlijke vriend van de Koningin Wilhelmina (net als overigens Paul Kruger). Als gast van de Koninklijke familie, pardon van de Nederlandse regering, kreeg hij uiteraard een kasteel toegewezen.

   • Jantje van Leiden op

    Piet kletst uit zijn nekharen. De voormalige keizer was helemaal niet geliefd door onze toenmalige koningin. Hij werd ondergebracht op kasteel Amerongen en kocht uit eigen geld het landgoed Doorn aan waar hij voor de rest van zijn leven woonde . Hij werd nimmer door onze majesteit ontvangen. Zij moest er niets van hebben.

 13. een Leids burger op

  De opvang is karig. Het gaat hier tenslotte om uitgeprocedeerde mensen die illegaal hier zijn.(Nee, niet die vluchtelingen dus die de Middelandse Zee oversteken: die kunnen ook hier asiel aanvragen zolang ze nog niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen.)
  Bovendien zouden er als de opvang niet karig zou zijn nog minder mensen bereid zijn mee te werken aan de terugkeer. (de staat zorgt dan toch wel voor je, ook al ben je illegaal: dit kan dus valse verwachtingen wekken dat men toch wel zou mogen blijven.)

 14. Er zit een interessante discrepantie in het betoog van Willem Schuyt. Eerst stelt hij: “een verbuiging van of selectieve graai in historische feiten en ze te instrumentaliseren voor een rechtvaardiging van gewenst beleid is kwalijk en dom”. Vervolgens doet hij dat zelf uitbreid door de geschiedenis van immmigratie in de afgelopen eeuwen uitgebreid te analyseren. Voor mij persoonlijk geldt hierbij een Chinees spreekwoord: wie niet leert van het verleden, moet het opnieuw doormaken.

 15. Willem Schuyt op

  Ik begrijp uw reactie niet, Emile. In Leiden werd en wordt regelmatig zonder voldoende kennis van, of met bewuste verdoezeling van, de feiten verwezen naar een vermeend gastvrij verleden om beleid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen rechtvaardigen. De werkelijkheid was vroeger toch wat anders dan veel mensen blijkbaar denken of ons willen doen denken. Daar gaat mijn stuk over. Ik instrumentaliseerde de feiten niet, noch graaide ik er selectief in om welk beleid dan ook te rechtvaardigen. Mijn punt was juist dat het gewenste beleid verdedigd moet worden zonder zulke kunstgrepen en vervalsingen, met argumenten die nu terzake doen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline