Zuid-Holland heeft nieuw provinciebestuur

6

VVD, D66, CDA en SP hebben overeenstemming bereikt over een programma voor de komende vier jaar. Zuid-Holland wordt slimmer, schoner en sterker. Ook zijn de nieuwe provinciale bestuurders bekend.

 

Voor de VVD blijft Rogier van der Sande aan als gedeputeerde, hij krijgt Floor Vermeulen naast zich. Vermeulen was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD Zuid-Holland. Van der Sande krijgt de portefeuille Bestuur en Financiën, Vermeulen gaat Verkeer en Vervoer doen. Ingrid de Bondt keert niet terug in het College van Gedeputeerde Staten. Namens D66 blijft Han Weber aan en ook de SP levert dezelfde gedeputeerde als vier jaar geleden: Rik Janssen. voor het CDA treedt Adri Bom-Lemstra toe tot GS. Ze volgt Govert Veldhuijzen op.

De coalitie van VVD, D66, CDA en SP wil Zuid-Holland samen met inwoners, mede-overheden, bedrijven en instellingen slimmer, schoner en sterker maken. De partijen investeren flink in een nieuwe kennis-intensieve economie, schone energie en groen. De lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland gaan naar beneden. “Zo wordt Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker voor minder geld,” aldus de vier partijen in een gezamenlijke verklaring.

Onderstaande ambities zijn opgenomen in het provinciale coalitie-akkoord:

Innovatie is het sleutelwoord op weg naar een nieuwe kennisintensieve economie en met voldoende werkgelegenheid. In de Rotterdamse haven, de greenports, de drie universiteiten en de delta’s moet de aanwezige potentie beter worden benut. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zal daar flink aan bijdragen evenals de impuls van € 20 miljoen voor het stimuleren van de innovatie in het MKB en voor samenwerking tussen economische clusters. Innovatie en creativiteit zijn ook nodig om de provincie schoner te maken, met minder uitstoot en meer kostenefficiënte energie. De coalitie zet een energiefonds op van € 100 miljoen ter bevordering van energiewinning uit wind, zon, waterkracht, aard- en restwarmte, biomassa en uit wegen. Ook in de greenports.

Beter bereikbaar en minder lasten
Zuid-Holland wordt als toonaangevende Europese regio de best bereikbare provincie van Nederland. Voor inwoners en transporteurs komen betere mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets. De combinaties van vervoermiddelen zullen beter op elkaar aansluiten. De ambitie is meer mensen in toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoer en op de fiets, betere benutting van het wegennet en meer vervoer over water. Om dat laatste te bevorderen wordt een verenfonds opgezet van € 12 miljoen. Tegelijkertijd nemen de lasten voor Zuid-Hollanders de komende vier jaar met in totaal met € 40 miljoen af.

Slimmer omgaan met beschikbare ruimte en zorg voor voldoende groen
De coalitie wil slimmer gebruik maken van de ruimte die er is voor woningen, kantoren, bedrijven en winkels en wil leegstand tegengaan door ruimte te bieden aan hergebruik en functieverandering. Dit is van belang voor een goed vestigingsklimaat in Zuid-Holland.

Om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland een groene provincie blijft gaat de coalitie de diversiteit aan planten en dieren en groen bevorderen (ruim € 40 miljoen extra) en zorgen voor het behoud van het Zuid-Hollands cultureel erfgoed (€ 14 miljoen extra).

Delen

6 reacties

 1. frankieboy op

  Het begint al slecht: voorpagina Leidsch Dagblad meldt dat dubbelspoor Utrecht-Leiden van de baan lijkt. Te duur volgens de provincie! Men wil eenvoudigere alternatieven onderzoeken. Dat kunnen ze beter doen voor die peperdure overbodige Rijnlandroute.
  En wat heeft de SP bereikt? In 2011 werd het verzet tegen de RLR ingeleverd, nu dus het dubbelspoor naar Utrecht.

 2. Maar…gelukkig zijn we af van dat die asfaltkicker Ingrid deBondt-Zijlstra! Het neoliberale VVD66 zal zijn asfaltbeleid kunnen doorvoeren met hulp van de volksbedriegers van SP.
  Kortom het is en blijft business as usual, de voorbereiding op een nieuwe duurzame en kleinschalige samenleving die de klimaatsproblematiek, de overbevolking en casino economie aanpakt is verder dan ooit weg, ook in Zuid Holland.
  Ik wens dit nieuwe provinciebestuur veel sterkte en wijsheid toe in deze barre tijden!

 3. killrdevil op

  @Frankieboy: De NS wil t dubbelspoor doordrukken, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn… Zou ook een hele domme zet zijn om deze nu alsnog af te blazen, aangezien er al genoeg onderzoek naar is gedaan en dat ook al aardig wat geld heeft gekost…

 4. Met 4 treinen per uur is dubbelspoor ook niet echt noodzakelijk, al blijft dit een storingsgevoelige verbinding, vooral in de winter. Nu krijgt de NS de schuld van iedere storing, terwijl de Provincie via Pro-Rail feitelijk een gebrekkige infrastructuur beschikbaar stelt. Wanneer de ambitie van de NS wordt gevolgd – een 10 minuten dienstregeling in beide richtingen- dan is complete verdubbeling van de hele lijn noodzakelijk. Met zes treinen per uur in iedere richting is het ook noodzakelijk dat alle kruisingen met autowegen ongelijkvloers worden aangepast. Het valt nu al te voorspellen hoe dit gaat aflopen: meer wisselstroken betekent meer wisselstoringen in de winter. Daarmee neemt de druk toe om van de N11 een A11 te maken met ongelijkvloerse kruisingen bij alle aansluitingen. Met een VVD Gedeputeerde valt al wel te voorspellen waar dit op gaat uitdraaien: voorrang voor de auto’s en minder investeringen in betrouwbaar treinverkeer.

 5. frankieboy op

  @Emile:
  De N11 is al bijna een A11:
  De gelijkvloerse kruising bij Heineken wordt tussen 2017 en 2019 omgebouwd tot ongelijkvloerse kruising, mede vanwege de frequentieverhoging van de treinen naar Utrecht.
  Alleen bij Alphen is daarna nog een gelijkvloerse kruising met de Leidsche Schouw.
  De overige gelijkvloerse kruisingen bij het aquaduct bij Alphen zijn afgelopen jaren al omgebouwd.

  @Hubert:
  De Bondt wordt als gedeputeerde vervangen door VVD-er Floor Vermeulen, ook fervent voorstander van de Rijnlandroute. Dus het zal weinig uitmaken.
  Saillant detail is dat Vermeulen ook bestuurslid is (of was) van het Longfonds. De geloofwaardigheid van VVD-bestuurders was al niet hoog, maar een bestuurder van het Longfonds die een fijnstofriool langs de Stevenshof en door de Oostvlietpolder gaat aanleggen is wel heel apart!

 6. Misschien is Floor Vermeulen redelijk en op een ander spoor te brengen. Het is een menneke van 30 jaar. Die luistert misschien nog wel naar oud werknemers van het Ministerie. DeBondt-Zijlstra poseerde graag met bestuurders van KvK, BV Rijnland en de asfaltlobby op promotie folders voor de Rijnlandroute. Voor burgerinitiatieven was maar een woord: prullenbak. Met steun van o.a. de arrogante VVD fractie in Leiden en ZH.
  Nu nog die andere VVD asfaltmaniak: Schultz Hagen met onzinnige maatregelen als die 130 km/uur en 100 km/uur in stedelijke gebieden. De echt gevoelige dossiers als HSL laat ze maar aan haar PvdA staatssecretaris over. Voor de rest is dit VVD mens volkomen onzichtbaar, hoewel ze wel gepassioneerd NL platasfalteert en daarbij de bovenkant van de milieunormen graag opzoekt. Zou het tij keren in 2016?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline