Leiden biedt bed, bad en brood, ongeacht gewijzigd rijksbeleid

13

Gisteravond werd in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs & Samenleving het ingevoegde agendapunt ‘bed, bad en brood’ behandeld. Naar aanleiding van het akkoord tussen regeringspartijen PvdA en VVD waarin het gemeenten verboden wordt om nog langer opvang te bieden, hadden alle partijen wel behoefte aan een discussie.

Chris de Waard sprak over bed, bad en brood met de Leidse politici Frederik Zevenbergen (VVD), Tomas Kok (Groep Kok), Jeffrey van Haaster (D66), Julius Terpstra (CDA) en Rald Schalkwijk (PvdA). Vervolgens spark hij nog met voorzitter Hilde Jansen van STUV Leiden.

Zoals gistermorgen al bleek na een eerste inventarisatie zijn alleen VVD en de Groep Kok het eens met het kabinet al gaat het compromis de groep Kok nog lang niet ver genoeg. “Voor Leiden pakt die afspraak goed uit, hier moeten de illegalen weg, maar steden als Den Haag en Rotterdam houden het probleem,” aldus Tomas Kok. VVD-fractievoorzitter Zevenbergen vindt de afspraak goed en hoopt dat het Leidse stadsbestuur het alsnog loyaal gaat uitvoeren. Dat lijkt ijdele hoop. Een ruime meerderheid in de raad wil dat Leiden doorgaat met het bieden van bed, bad en brood en ook verantwoordelijk wethouder Roos van Gelderen zei dat ze gewoon doorgaat met het uitvoeren van de aangenomen motie uit november 2014 waarin de raad het college opriep om de basisvoorzieningen in Leiden juist uit te breiden.

Hilde Jansen, voorzitter van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden, baalt van haar partij. Jansen was jaren raadslid voor de PvdA. maar vindt nu dat de partij veel te veel naar rechts is opgeschoven. En dat gaat ze Diederik Samsom ook nog wel even duidelijk maken. Op 1 mei. Als de PvdA de landelijke 1 mei-viering in Leiden heeft. Wel blij is ze met de royale steun in de Leidse raad voor de opvang die haar stichting deels nu al regelt. In de toekomst gaat Leiden de hulp aan ongedocumenteerden zelfs uitbreiden.

Delen

13 reacties

 1. Ik ben erg benieuwd naar de basis van deze beslissing. Als de Rijksoverheid gaat over de opvang van illegalen, waar haalt Leiden dan het idee vandaan dat er een verantwoordelijkheid ligt op stedelijk niveau. Dat is er niet. Het is een taak van het Rijk, dus heeft Leiden zich hier niet mee te bemoeien. Ook al is de raad het er niet mee eens. Misschien vindt de Leidse raad het geen goed idee dat op defensie wordt bezuinigt, dan zal Roos van Gelderen toch ook geen Leidse tankdivisie oprichten? En op deze wijze wordt de Leidse burger twee keer belast voor hetzelfde, immers betalen we allemaal mee aan de oplossing die het kabinet doorvoert, en eentje die Leiden zelfstandig handhaaft.

 2. Gewoon gemeenten die niet meewerken aan rijksregelingen als straf korten op de uitkering uit het Gemeentefonds. Wie niet horen wil moet maar voelen. En waar haalt deze Jansen het gore lef vandaan om haar handje op te houden voor subsidie bij de gemeente om haar verderfelijke clubje te ondersteunen dat zich bezig houdt met mensenhandel/handel in illegalen? En dat terwijl ze met haar cluppie er zelf warmpjes bij zit in een veel te dure villa aan de Rijnsburgerweg? Rot toch op mens!

  • Chris de Waard
   Chris de Waard op

   Wat gebruik je ontzettend vervelende woorden Spock. Je kan ook gewoon normaal en fatsoenlijk je mening geven. Jansen heeft haar hand overigens niet opgehouden. De politiek wilde einde vorig jaar uitbreiding van do opvang en haar clubje is vervolgens door de gemeente benaderd met het verzoek daar uitvoering aan te geven. Zie ook de gerelateerde artikelen hieronder,

   Chris de Waard.

  • Piet Pekelharing op

   Dr. Spock zal het ongetwijfeld niet met mij eens zijn, maar ofschoon wij Republikeinen uiteraard tegen k.onderscheidingen doet het mij toch genoegen dat het de koning heeft behaagd bovengenoemde mevrouw Jansen te benoemen tot lid in de orde van O.N.

 3. buurtbewoner op

  Wel geld voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de ouderen en zorgbehoevende krijgen korting op hun PGB en thuiszorg! Leg dat eens uit.

 4. De Nederlands regeling houdt met één categorie vluchtelingen geen rekening: wat moeten we aan met een vluchteling, die bij een uitzetting naar zijn land van herkomst een zekere dood tegemoet gaat? Moet die dan ook op straat gezet worden? Dan krijgen we veel zeer wanhopige mensen op straat die niets meer te verliezen hebben. Hoe dat uitpakt voor de veiligheid en openbare orde laat zich raden.

 5. een Leids burger op

  Vluchtelingen die met de dood bedreigd worden (denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit het gebied van de islamitische staat) krijgen fatsoenlijke (asiel)opvang en (later)gewoon een
  verblijfsvergunning. Maar hier hebben we het over illegalen. Dat zijn vooral reeds uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan de rechter alreeds geoordeeld heeft dat er geen geldige redenen zijn om hier langer te verblijven en terugkeer naar het land van herkomst geoorloofd is. (100% veilig is het nergens natuurlijk….) Zelfs kunnen illegalen, als de toestand in het land van herkomst gewijzigd is, opnieuwe asiel aanvragen. Ook grond van het buitenschuldcriterium kunnen ze soms alsnog in aanmerking komen voor een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

  – Wat het clubje van PvdA-er mevrouw H.Janssen betreft: Laat STUV zich ook eens wat meer bezig houden met de terugkeer naar het land van herkomst en niet alleen maar of voornamelijk met de opvang. De prioriteit hoort voor de groep uitgeprocedeerden te liggen bij (meewerken aan )de terugkeer en dus in mindere mate bij de opvang.

  -Volgens dhr.Bolkesteijn vandaag in heT AD zouden burgemeesters die toch doorgaan met de bed, bad en broodvoorzieningen ontslagen moeten worden.

  Het blijft in Leiden helaas niet alleen bij bed, bad en brood hoor. Ik citeer uit de berichtgeving:”In de toekomst gaat Leiden de hulp aan ongedocumenteerden zelfs uitbreiden.” Waarom zou je dan als illegaal nog meewerken aan je terugkeer, niet waar?
  zie:http://sleutelstad.nl/2015/04/23/leidse-college-spreekt-dinsdag-over-bed-bad-en-brood/#comment-240792

 6. Eric van 't Groenewout op

  De simplificaties zijn in dit debat niet van de lucht. Veel “illegalen” kunnen niet eens terug, omdat hun land van herkomst daaraan niet meewerkt. Wat is de oplossing die ELB hier voorstelt? Moeten we deze mensen laten creperen op straat of onder een brug? Werken: ze mogen het niet. Onderwijs: de deuren blijven vaak gesloten. Huisvesting: belabberd.
  Dat asielzoekers uit momenteel door IS bezet gebied hier een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, zoals ELB stelt, is bovendien pertinent onjuist.
  Buurtbewoner maakt zich schuldig aan standaarddemagogie: aan de ene kant is er geld voor buitenlanders en aan de andere kant moeten ouderen en zorgbehoevenden inleveren.Bezuinigen is voor niemand leuk, maar de realiteit is dat door de instabiliteit er de komende jaren nog vele asielzoekers onze kant zullen opkomen en opvang in de regio zelf (die erg groot is, nml. meer dan 95%) niet van risico’s is ontbloot. Natuurlijk kan de EU niet de problematiek verhelpen, maar een enigszins beschaafde opvang van mensen die huis en haard zijn ontvlucht, misstaat een land als Nederland (en een stad als Leiden) niet.
  In de jaren ’30 waren er ‘buurtbewoners’ die weigerden om joodse en politieke vluchtelingen uit nazi-Duitsland toe te laten. Zonder pardon werden die teruggestuurd en we weten hoe dat voor de meeste van hen is afgelopen.
  En over de bezuinigingen waar ‘Buurtbewoner’ het over heeft: Het inkomen van ouderen was in 2010 in doorsnee 26% hoger (gecorrigeerd voor inflatie) dan dat van de ouderen in 1990. Het doorsnee inkomen van mensen jonger dan 65 jaar is in die periode met 18% gestegen. De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen.Ongeveer 40% van de ouderen beschikt over een vermogen van meer dan 200.000 euro. Waar in 2000 bijna 12% van de ouderen onder de armoedegrens (lage inkomensgrens van CBS) leefde, was dat in 2011 afgenomen tot 3% van de ouderen. Voor de gehele bevolking ligt dat cijfer op 9%. Van alle leeftijdsgroepen is onder ouderen de armoede het laagst. Ook internationaal vergeleken is de armoede onder ouderen in Nederland zeer laag. Behalve door de stijging van de inkomens- en vermogenspositie van ouderen, komt de relatief goede positie van ouderen doordat ze vaak ontzien worden bij negatieve inkomensgevolgen door beleid of bij tegenvallende koopkrachtcijfers. Het stereotype beeld is dat de armoede onder ouderen groter is dan onder jongere generaties en dat ouderen moeilijker kunnen rondkomen dan 20 jaar geleden. Dit spoort niet met de feiten.
  De zeer bescheiden bed, brood, bad-regeling, zal echt geen gaten in de huishoudboekjes van onze ouderen schieten.

  • een Leids burger op

   De feiten:Asielzoekers worden als een vluchteling beschouwd wanneer is vastgesteld dat zij in het herkomstland gegronde vrees hebben voor vervolging vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging hebben, volgens het CBS.
   Al in 2013 zijn volgens het CBS 2070 syrische verblijfsvergunningen (waar IS dus actief is) voor asiel verstrekt waarvan 1705 de vluchtelingenstatus en 365 om humanitaire redenen. (Cijfers over 2014 nog niet gepubliceerd)
   ———————————————————————————-
   Maar daar gaat de beslissing van het gesloten accoord tussen PvdA en VVD niet over. Dat gaat over alreeds uitgeprocedeerde asielzoekers: illegalen dus.
   Voor mensen die niet terug kunnen is er, zoals gezegd, de buitenschuldprocedure.
   Citaat1: “Dat aantal(verblijfsvergunning op grond van buitenschuldcriterium) is beperkt omdat er maar weinig landen zijn die hun onderdanen niet terugnemen.”
   Citaat2: “Ook zouden vluchtelingen een verblijfsvergunning moeten krijgen als de autoriteiten in het land van herkomst na een jaar nog niet de juiste papieren hebben afgegeven.”
   bron:http://www.nd.nl/artikelen/2013/juli/01/advies-buitenschuldcriterium-niet-aanpassen

 7. een Leids burger op

  Wat er met de mensen zou moeten gebeuren die (nog) niet terug kunnen omdat het land van herkomst (nog) niet wil meewerken aan de terugkeer (door het verschaffen van inreisdocumenten) had ik uiteraard al eerder aangegeven. Zie laatste regel van:
  http://sleutelstad.nl/2015/04/23/leidse-college-spreekt-dinsdag-over-bed-bad-en-brood/#comment-240792
  Ook met het gesloten accoord tussen VVD en PvdA is het dus nog steeds mogelijk voor DIE groep illegalen (die wèl wil meewerken aan terugkeer maar buiten hun schuld nog niet kàn terugkeren) opvang te bieden al zou dit dan wel kunnen betekenen dat die mensen dan voortaan doorgestuurd moeten worden naar de opvangcentra in die steden waar opvang dan nog wel is toegestaan.
  (Amsterdam,Den Haag,Rotterdam,Eindhoven,Utrecht).
  Maar voor illegalen|uitgeprocedeerden die niet mee willen werken aan terugkeer hoort geen opvang te zijn. Dat zou immers een beloning zijn van ongewenst illegaal gedrag.
  Zie ook de leidse vvd-website over dit onderwerp.

 8. Binnenkort ben ik door de RR tijdelijk dakloos. Verzet ik mij hiertegen dan ben ik volgens PZH een illegaal en wordt ik voor de rechter gedaagd. Of ik moet vluchten uit neoliberaal Leiden. Mag ik een BBB bij eric veelteveelgeklets. Kunnen we gelijk kijken of een doordruk-tablet werkt tegend de woordenschijterij.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline