Leidsch Trefpunt voor kleding, boeken en speelgoed

6

Vandaag is het Leidsch Trefpunt geopend in een tijdelijk onderkomen aan de Hoge Rijndijk 348. De Stichting Leiden Helpt gaat daar het komende half jaar gratis kleding, speelgoed en boeken uitdelen aan minima uit Leiden en omgeving. Mensen die in aanmerking komen voor de gratis hulp krijgen van de stichting een pasje. Op vertoon ervan kunnen ze gebruik maken van de diensten van Leiden Helpt.

Chris de waard ging vanmorgen naar de opening en strak daar met initiatiefnemer Ron Flippo, vrijwilliger Jo Verhoeven en met wethouder Roos van Gelderen (SP, zorg en welzijn).

De ruimte waar de kleding- en speelgoedbank voorlopig is ondergebracht wordt gratis ter beschikking gesteld door een ondernemer. Tot en met september zijn de vrijwilligers van Leiden Helpt er elke dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur aanwezig om de cliënten van de stichting van speelgoed en kleding te voorzien. Ook is er een boekenruilbibliotheek.

De komende maanden hoopt de stichting een definitief onderkomen te vinden. Wethouder Van Gelderen denkt dat de gemeente daar wel een rol bij kan spelen. “Het is niet zo dat er allerlei panden leegstaan, maar ik denk wel dat dit trefpunt ondergebracht zou kunnen worden in een pand dat nog niet helemaal in gebruik is.” Een concrete plek is er nu nog niet in beeld.

Delen

6 reacties

  1. Hier nog 1: goed spul maar heb geen zin om het op marktplaats te zetten. Bovendien: als je weet dat je iemand anders er een lol mee doet, dan is dat helemaal top.

  2. In 1965 werd de Algemene Bijstandswet (Abw) ingevoerd. Die bracht volgens de Memorie van Toelichting “de verlening van financiële bijstand uit de sfeer van de gunst naar de sfeer van het recht”. Met andere woorden, het laatste vangnet van de sociale wetgeving moest een inkomen op minimumniveau garanderen waar van te leven is zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de liefdadigheid.
    50 jaar, diverse bezuinigingen en wat gewijzigde en nieuwe wetgeving later wordt die doelstelling van de oorspronkelijke bijstandswet dankzij de politiek niet meer gehaald. Op uitkeringen en toeslagen werd bezuinigd, de zorgkosten en huren stijgen, enz. Wie op een minimumuitkering is aangewezen wordt tegenwoordig weer afhankelijk van particuliere iniatieven als bijvoorbeeld die hierboven. Het uitkerings- en armoedebeleid verschilt bovendien sterk van gemeente tot gemeente. Daarmee zijn ook de met de Abw beoogde rechtszekerheid en rechtsgelijkheid verdwenen. Bedeling en charitatieve armenzorg zijn terug en de arme medemens moet weer om een aalmoes smeken.

  3. Zo gaat dat in Nederland en Leiden anno 2015. Nog even en het armenhuis en de strafkampen van de werkverschaffing zijn weer terug.

  4. een Leids burger op

    Heel vroeger ging de armenzorg uit van de (christelijke) kerken. Maar ik zie de moskee hier nog geen rol bij vervullen [grapje natuurlijk.] Voor minima is het dus goed dat er noodoplossingen zoals een voedselbank en zo’n stichting Leiden Helpt is. Anders zouden de minima pas ècht goed in de problemen komen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline