Oud-wethouder: Verdwijnen Qbus spijtig maar begrijpelijk

38

Jan-Jaap de Haan, de vorige cultuurwethouder in Leiden, noemt het een verlies als het Muziekhuis in de huidige vorm zou verdwijnen. Hoewel hij aarzelt om zich uit te spreken over de kwestie – het is immers niet chique om je opvolger voor de voeten te lopen – kan hij het toch niet helemaal laten. “Eerlijk gezegd baal ik er wel van dat de Qbus opnieuw in de financiële problemen is gekomen,” zo schrijft hij op de Facebook-pagina ‘Qbus needs to stay’.

De 11-jarige Teun van Dam is een van de ruim 4000 mensen die middels het tekenen van de petitie een beroep doet op de Leidse politiek om het Muziekhuis nog een kans te geven. De handtekeningen worden op 26 maarrt overhandigd aan de raadscommissie.

Een paar jaar geleden had het Muziekhuis ook al een huurschuld. Die werd toen door De Haan kwijtgescholden. “Ik vond het belangrijk dat de Qbus gered werd. Er zijn toen ook een fiks aantal verbeterafspraken gemaakt. Al bij mijn vertrek als wethouder (in mei 2014) bleek dat die niet werden nagekomen. Dat is kwalijk.”

De Haan noemt het verder een gemiste kans dat het Muziekhuis en BplusC de handen niet in elkaar hebben geslagen. “Ze deelden tenslotte het pand en staan nu tegenover elkaar. Wellicht had er een interessante combinatie van functies gemaakt kunnen worden.”

Delen

38 reacties

 1. Eric van 't Groenewout op

  Het is een rake observatie van Jan-Jaap de Haan. Ook vanuit Qbus-zijde heb ik gemerkt dat het niet afdragen van huur aan de gemeente als een domme zet is ervaren, ook omdat er door het inmiddels vertrokken bestuur hierover niet richting medewerkers en richting gemeente werd gecommuniceerd. Zoiets is vragen om ongelukken. Doodzonde dat de werkvloer (Hans van Polanen en andere medewerkers) hiervan de dupe wordt. De Haan heeft ook gelijk met zijn constatering dat het jammer is dat Qbus en BplusC niet de handen ineen slaan. In breder verband: het is nog veel betreurenswaardiger dat de Nobel kennelijk – in weerwil van de opzet – geheel en al een aan het LVC voorbehouden bastion moest worden. Daarmee is een belangrijke kans op vernieuwing en samenwerking gemist.
  Een voorbeeld van de gebrekkige samenwerking in Leiden: Stadspodia heeft een jaar geleden een Doors-coverband geboekt en wat doet de Nobel: in diezelfde periode ook een Doors-coverband programmeren op een moment dat al maanden bekend is dat er al een Doors-coverband in Leiden in diezelfde periode staat. Het wordt tijd dat een wethouder hier keihard gaat ingrijpen: dergelijk amateurisme zou niet mogen voorkomen.
  Hoe eerder de Nobel onder Stadspodia vlag kan worden gebracht, hoe beter, met daarbij als logische vervolgstap het continueren van de excellente Qbus-programmering in de kleine zaal van de Nobel en een betere afstemming om flaters zoals met de Doors-coverbandjes te voorkomen.

 2. Omwonende Muziekhuis op

  Vandaag hebben de omwonenden een brief ontvangen van de gemeente waarin de overgang naar BplusC wordt bevestigd. De professionele programmering in Qbus in de huidige vorm komt niet meer terug. Het Muziekhuis inclusief Qbus gaat over naar BplusC. Met de omwonenden wordt een nieuw convenant gemaakt. Alle inspanningen om de concertprogrammering in Qbus te behouden zijn mosterd na de maaltijd en zonde van de tijd en energie. Ook de demo van 26 maart zal hier niets aan veranderen. Het Muziekhuis/Qbus wordt uitsluitend met de 3 O’s (oefenen, optreden en opname) gebruikt voor de amateurkunst en welke muzikant in Leiden is dat niet.

 3. een Leids burger op

  Een stap in de goede richting. Je kunt immers niet blijven doormodderen met die popQuiBUSsen.
  Maar de vraag blijft of B+C het met het Muziekhuis|Qbus nu dan financiëel beter gaat doen.(ook al valt de concertprogrammering bij ’t Muziekhuis\ Qbus dan weg.)

 4. maarten kersten op

  @Eric van ’t Groenewout: zeker, zeker, zeker! Een van je argumenten: de hardwerkende werkvloer wordt de dupe. Zeker ! Maar niet alleen die werkvloer. Ook het publiek dat daar enkele keren per week (!) in groten getalen op staat en zit en nergens naar toe kan (zie verderop) ! En…heeft de gemeente wel eens aan het sociale en bijstands-technische aspect van werkloze medewerkers gedacht? Ook Jan Jaap snijdt met zijn spijtconstateringen hout. Dat wil zeggen, veel onder-hout. En dat móést ook worden weggesnoeid (oude bestuur?). Maar waarom moest de bijl nu aan de stevige en mooie stam zelf worden geslagen? Die stam is de Qbus, die uniek is in Leiden, die niet naar de Nobel zal en kan gaan en dus ook niet elders herplant kan worden. Vaste stam en harde kern is ook het hierboven genoemde trouwe publiek van oudere jongeren en jongere ouderen die, na het wegvallen van Qbus, het stoppen van de ook al weggeconcurreerde In Casa en de sloop van de Groenoordhallen, nergens in Leiden (wél elders!) een vaste nieuwe stek zal kunnen vinden. Met geheel eigen soort concerten, structureel dus, stijl Qbus. De programmering van De Nobel is toch meer voor een ander en jonger publiek. De andere zalen in Leiden (het v.m. Antoniusclubhuis, thans “4 Reasons”, en de Stadsgehoorzaal) kunnen slechts incidenteel de top-optredens voor de jongere ouderen bieden. Het blijft een feit dat deze ellende voorkomen had kunnen worden als de betreffende gemeenteafdeling in een vroeg stadium beter had geacteerd en niet nú de indruk had gewekt dat deze operatie dient om haar jonge borelinge, de Nobel, te beschermen en van concurrentie te vrijwaren. Zij (niet alleen het wóórd afdeling is hier vrouwelijk…) had, zoals goed rentmeesterschap betaamt, niet alléén met het kennelijk autistisch optredende oude bestuur in gesprek moeten gaan. Maar juist ook met de bewoner zelf, de directie dus! Communicatie is het sleutelwoord. En pro-actief. Woningcorporaties gaan al in een vroeg stadium, als blijkt dat een bewoner de huur niet meer stipt blijkt te kunnen voldoen, goede oplossingen zoeken. Niet met de ouders van de huurder maar met de huurder zelf. En dan komt er een regeling, waarbij de huurder onder huurcuratele gaat en kan blijven wonen. En dan niet vervangen wordt door een andere huurder (lees: BplusC, die er helemaal geen zin in had en ook geen financiële oplossing betekent !). Op dezelfde manier zou voor de Qbus meteen de prima financiële oplossing zijn gevonden, die nu eind vorig jaar door haar directie werd gelanceerd en onlangs door Strijk (lees: de zich nog steeds onwillig tonende “afdeling”) tot ieders verbazing genadeloos en slecht beargumenteerd van tafel werd geveegd.

  @ Een Leids Burger: eens met je opmerking over BplusC. Echter, het is niet de , nou juist zo succesvolle en in Leiden onmisbare concertprogrammering die de schulden heeft opgeleverd, maar de miljoenenverbouwing uit het verleden en andere hoge kosten die in het compromisvoorstel geheel zouden wegvallen. Doordat men in eigen vlees ging snijden en “om niet” werken… Wat wel heel mooi is maar uit sociaal opzicht en vanuit de gemeente gezien dus ook eigenlijk triest…

  Een hier al eens voorgestelde Leidse Conflictmakelaar zou al in een vroeg stadium veel ellende en kosten hebben kunnen besparen. Tónnen !

  @ Omwonende: gelukkig waren heel wat andere direct omwonenden regelmatig in de Qbus te vinden en was de geluidsoverlast na het convenant eigenlijk verdwenen: concerten 23.30 afgelopen, zaal goed geïsoleerd, vertrekkend publiek structureel gemaand tot stilte. Een professionele, gezellige, mooie en niet voor niets door de gemeente heel duur verbouwde concertzaal. Die wérd al gebruikt voor en door amateurs, dus daar verandert nu dus niets aan, integendeel, de professionele uitstraling en stimulans vallen nu weg…
  Acties geen zin? Jawel hoor! Zou je willen…De gemeenteraad moet nog oordelen, dus is eigenlijk de nieuw ontvangen brief onwettig ! En daarom ga ik vanmiddag met vele anderen weer gewoon handtekeningen verzamelen op de markt… Men tekent massaal en spontaan. Er zijn maar weinig aangesprokenen die niet willen tekenen. “Tekenend”…

 5. maarten kersten op

  (maarten kersten op 14 maart 2015, 13:56)
  @Eric van ‘t Groenewout: zeker, zeker, zeker! Een van je argumenten: de hardwerkende werkvloer wordt de dupe. Zeker ! Maar niet alleen die werkvloer. Ook het publiek dat daar enkele keren per week (!) in groten getalen op staat en zit en nergens naar toe kan (zie verderop) ! En…heeft de gemeente wel eens aan het sociale en bijstands-technische aspect van werkloze medewerkers gedacht? Ook Jan Jaap snijdt met zijn spijtconstateringen hout. Dat wil zeggen, veel onder-hout. En dat móést ook worden weggesnoeid (oude bestuur?). Maar waarom moest de bijl nu aan de stevige en mooie stam zelf worden geslagen? Die stam is de Qbus, die uniek is in Leiden, die niet naar de Nobel zal en kan gaan en dus ook niet elders herplant kan worden. Vaste stam en harde kern is ook het hierboven genoemde trouwe publiek van oudere jongeren en jongere ouderen die, na het wegvallen van Qbus, het stoppen van de ook al weggeconcurreerde In Casa en de sloop van de Groenoordhallen, nergens in Leiden (wél elders!) een vaste nieuwe stek zal kunnen vinden. Met geheel eigen soort concerten, structureel dus, stijl Qbus. De programmering van De Nobel is toch meer voor een ander en jonger publiek. De andere zalen in Leiden (het v.m. Antoniusclubhuis, thans “4 Reasons”, en de Stadsgehoorzaal) kunnen slechts incidenteel de top-optredens voor de jongere ouderen bieden. Het blijft een feit dat deze ellende voorkomen had kunnen worden als de betreffende gemeenteafdeling in een vroeg stadium beter had geacteerd en niet nú de indruk had gewekt dat deze operatie dient om haar jonge borelinge, de Nobel, te beschermen en van concurrentie te vrijwaren. Zij (niet alleen het wóórd afdeling is hier vrouwelijk…) had, zoals goed rentmeesterschap betaamt, niet alléén met het kennelijk autistisch optredende oude bestuur in gesprek moeten gaan. Maar juist ook met de bewoner zelf, de directie dus! Communicatie is het sleutelwoord. En pro-actief. Woningcorporaties gaan al in een vroeg stadium, als blijkt dat een bewoner de huur niet meer stipt blijkt te kunnen voldoen, goede oplossingen zoeken. Niet met de ouders van de huurder maar met de huurder zelf. En dan komt er een regeling, waarbij de huurder onder huurcuratele gaat en kan blijven wonen. En dan niet vervangen wordt door een andere huurder (lees: BplusC, die er helemaal geen zin in had en ook geen financiële oplossing betekent !). Op dezelfde manier zou voor de Qbus meteen de prima financiële oplossing zijn gevonden, die nu eind vorig jaar door haar directie werd gelanceerd en onlangs door Strijk (lees: de zich nog steeds onwillig tonende “afdeling”) tot ieders verbazing genadeloos en slecht beargumenteerd van tafel werd geveegd.

  @ Een Leids Burger: eens met je opmerking over BplusC. Echter, het is niet de , nou juist zo succesvolle en in Leiden onmisbare concertprogrammering die de schulden heeft opgeleverd, maar de miljoenenverbouwing uit het verleden en andere hoge kosten die in het compromisvoorstel geheel zouden wegvallen. Doordat men in eigen vlees ging snijden en “om niet” werken… Wat wel heel mooi is maar uit sociaal opzicht en vanuit de gemeente gezien dus ook eigenlijk triest…

  Een hier al eens voorgestelde Leidse Conflictmakelaar zou al in een vroeg stadium veel ellende en kosten hebben kunnen besparen. Tónnen !

  @ Omwonende: gelukkig waren heel wat andere direct omwonenden regelmatig in de Qbus te vinden en was de geluidsoverlast na het convenant eigenlijk verdwenen: concerten 23.30 afgelopen, zaal goed geïsoleerd, vertrekkend publiek structureel gemaand tot stilte. Een professionele, gezellige, mooie en niet voor niets door de gemeente heel duur verbouwde concertzaal. Die wérd al gebruikt voor en door amateurs, dus daar verandert nu dus niets aan, integendeel, de professionele uitstraling en stimulans vallen nu weg…
  Acties geen zin? Jawel hoor! Zou je willen…De gemeenteraad moet nog oordelen, dus is eigenlijk de nieuw ontvangen brief onwettig ! En daarom ga ik vanmiddag met vele anderen weer gewoon handtekeningen verzamelen op de markt… Men tekent massaal en spontaan. Er zijn maar weinig aangesprokenen die niet willen tekenen. “Tekenend”…

  • De zoon van Rekenmeester op

   Maarten, de gemeente heeft al drie keer het Muziekhuis de huurachterstand kwijtgescholden. Jan Jaap de Haan zelfs 45.000 euro net voor zijn aftreden. De bedoeling was dat het Muziekhuis de zaken beter zou gaan aanpakken. Gezien de 90.000 achterstand van nu, of 40.000 na het overmaken van de subsidie door de gemeente van 50.000 voor dit jaar, is dat niet gelukt. Dat is iets wat je het bestuur van het Muziekhuis zich moet aanrekenen. Kwestie van prioriteiten en niet je kop in het zand steken. En nu nadat de huur is opgezegd, komt er een plan waarin alles beter zou worden, maar daar geloof je toch zeker zelf niet in. En waarom kwam dat plan niet eerder na de vorige waarschuwingen? Te goed vertrouwen erin dat de gemeente wel zou bijpassen? Kan er geen plek komen in de Meelfabriek of in Scheltema?

 6. maarten kersten op

  @ chris de waard: de website van Sleutelstad is niet helemaal lekker… Straks stond mijn reactie er gewoon op, kreeg ik daar meteen na plaatsing, op de markt bij het handtekeningen verzamelen voor de Qbus, leuke reacties op, maar bleek het stuk zojuist bij thuiskomst verdwenen…! Raar… Toen ik vrienden belde om te controleren of dat bij hen ook zo was, was dat dus ook zo. Daarom heb ik net mijn reactie, die ik bewaard had, opnieuw geplaatst. En wat gebeurt? Komt het stuk er tweemaal op… 🙂 Mijn advies: je hoeft het echt maar éénmaal te lezen…

 7. Omwonende Muziekhuis op

  @ Maarten Kester
  Beste jongere oudere, je bedoelt het goed en ga gerust door met het ophalen van handtekeningen. Echter gisteren hebben de omwonenden van het Muziekhuis een brief ontvangen van de gemeente waarin de overgang naar BplusC wordt bevestigd. Dat betekent dat de professionele programmering in Qbus in de huidige vorm niet meer terugkomt. Het Muziekhuis inclusief Qbus gaat over naar BplusC. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeenteraad heeft hier blijkbaar niets meer over te vertellen omdat het college hierin beslissingsbevoegdheid heeft. De huurovereenkomst met de stichting Muziekhuis is per 1 mei opgezegd vanwege problemen met de exploitatie en de nieuwe huurder wordt BplusC. Je gelooft toch niet dat de gemeente zo’n brief rondbezorgt als dit nog niet in kannen en kruiken is? Of wel? Ontkenning is de eerste fase van het rouwproces. Dan volgt volgens Kubler Ros de periode van onderhandelen (als ik maar dit doe ……) In deze fase zitten we nu. Dan volgt woede over het verlies gevolgd door depressie. De laatste fase is acceptatie en doorgaan met wat er overgebleven is. Het meest zorgen maak ik me over de fase woede omdat die onvoorspelbaar is. De verantwoordelijken van het Muziekhuis hebben hierin een enorme verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ze dat beseffen, maar ben daar niet zeker over. Vanaf een afstand denk ik dat de acties zich het beste kunnen richten op twee dingen. Daarom moeten ze ook doorgaan. Ten eerste maak je sterk dat de programmering van Hans van Polanen permanent een plek krijgt in de tweede zal van de Nobel. Zoiets is het Muziekhuis beloofd bij vertrek van het huidige adres. Eis dit op! Ten tweede zorg dat de Leidse bandjes dezelfde behandeling bij BplusC krijgen als nu in het Muziekhuis. Eis dit! Dit lijkt me een verstandige weg, want wie het onderste uit de kan wil ………

 8. maarten kersten op

  maarten kersten op 14 maart 2015, 13:56

  @Eric van ‘t Groenewout: zeker, zeker, zeker! Een van je argumenten: de hardwerkende werkvloer wordt de dupe. Absoluut ! Maar niet alleen die werkvloer. Namelijk óók het publiek dat daar enkele keren per week (!) in groten getalen op die werkvloer staat, zit of hangt en straks nergens meer naar toe kan (zie verderop) ! En…heeft de gemeente wel eens aan het sociale en bijstands-technische aspect van werkloze medewerkers gedacht? Ook Jan Jaap snijdt met zijn spijtconstateringen hout. Dat wil zeggen: veel onder-hout. En dat móést ook worden weggesnoeid (oude bestuur?). Maar waarom moest de bijl nu tegelijkertijd aan de stevige en mooie stam zelf worden geslagen? Die stam is de Qbus, die uniek is in Leiden, die niet naar de Nobel zal en kan gaan en dus ook niet elders herplant kan worden. Vaste stam en harde kern is ook het hierboven genoemde trouwe publiek van oudere jongeren en jongere ouderen die, na het wegvallen van Qbus, na het stoppen van de ook al weggeconcurreerde In Casa en de sloop van de Groenoordhallen, nergens in Leiden (wél elders!) een vaste nieuwe stek zal kunnen vinden. Met geheel eigen soort concerten, structureel dus, stijl Qbus. De programmering van De Nobel is toch meer voor een ander en jonger publiek. De andere zalen in Leiden (het v.m. Antoniusclubhuis, thans “4 Reasons”, en de Stadsgehoorzaal) kunnen slechts incidenteel de top-optredens voor de jongere ouderen bieden. Het blijft een feit dat deze ellende voorkomen had kunnen worden als de betreffende gemeenteafdeling in een vroeg stadium beter had geacteerd en niet nú de indruk had gewekt dat deze operatie dient om haar jonge borelinge, de Nobel, te beschermen en van concurrentie te vrijwaren. Zij (niet alleen het wóórd afdeling is hier vrouwelijk…) had, zoals goed rentmeesterschap betaamt, niet alléén met het kennelijk autistisch optredende oude bestuur in gesprek moeten gaan. Maar juist ook met de bewoner zelf, de directie dus! Communicatie is het sleutelwoord. En pro-actief. Woningcorporaties gaan al in een vroeg stadium, als blijkt dat een bewoner de huur niet meer stipt blijkt te kunnen voldoen, goede oplossingen zoeken. Niet met de ouders van de huurder maar met de huurder zelf. En dan komt er een regeling, waarbij de huurder onder huurcuratele gaat en kan blijven wonen. En dan niet vervangen wordt door een andere huurder (lees: BplusC, die er helemaal geen zin in had en ook geen financiële oplossing betekent !). Op dezelfde manier zou voor de Qbus meteen de prima financiële oplossing zijn gevonden, die nu eind vorig jaar door haar directie werd gelanceerd en onlangs door Strijk (lees: de zich nog steeds onwillig tonende ambtelijke “afdeling”) tot ieders verbazing genadeloos en slecht beargumenteerd van tafel werd geveegd. P.S.: Ik hoor zojuist dat er een nieuw en nu écht “onkraakbaar” compromis-plan in de maak is…

 9. Omwonende Muziekhuis op

  @Maarten Kester
  “Ik hoor zojuist dat er een nieuw en nu écht “onkraakbaar” compromis-plan in de maak is…”
  Je maakt me nieuwsgierig, zelfs de best bewaakte bank wordt in films gekraakt. Licht eens een tipje van de sluier op, zo niet het hele laken dat dit plan nu nog bedekt. Tenminste wat heb je gehoord of is dat nog geheim?

 10. maarten kersten op

  @ allen: sorry mensen, maar de techniek maakt er een puinhoop van ! Wéér was daarnet mijn reactie hierboven verdwenen (lievergezegd : die twee.. 🙂 . Dus ditmaal maar eens de helft opnieuw geplaatst en meteen wat verbeterd. En raad eens wat? Die eerste helft is inderdaad hierboven herplaatst, maar opeens staan daarboven een paar reacties met niet chronologische tijden, én… daarboven wéér tweemaal mijn oude reactie… Ik ben wel een ouwehoer, maar zó erg is het nou ook weer niet hoor… ;-(

 11. maarten kersten op

  Ja, beste omwonende, het begint inderdaad wel een beetje op een ware suspense-film te lijken. Deze mag echter nog niet door piraten gedownload worden. Laat staan door mij, die slechts zijdelings betrokken is en geen geheimen mag verraden. Ik zei ook dat het plan nog in de maak is, maar zéker de moeite waard voor alle partijen. Ik weet zeker dat ook alle omwonenden er blij van gaan worden…! Het laken, als symbool van Leidse cultuur (de aloude Qbus dus), als filmdoek, als bedekker van te onthullen beelden of van mooie mensenlijven voor een fotocamera, moet echter helaas nog even blijven liggen…Ik zei al: onkraakbaar. Maar dus ook onhackbaar…
  @ Zoon van Rekenmeester én Omwonende: ik ga morgen nog in op jullie gewaardeerde reacties, die redelijk lijken maar toch wat essentiële en existentiële nuances behoeven. Ik wil eerst weer eens wat anderen aan het woord laten. Groet,MK

 12. Omwonende Muziekhuis op

  @Maarten Kersten
  Je mag dan wel een ouwehoer zijn, maar je bent verdomd zwijgzaam over dat ‘écht “onkraakbaar” compromis-plan’. Je maakt me zo nieuwsgierig dat ik er dadelijk niet van slapen kan en zelf ook “onkraakbare” compromis-plannen ga bedenken tot ik er bij in slaap val. Red mijn nachtrust als je het goed met je medemens voor hebt.
  PS. Eindelijk je achternaam goed gespelt.

 13. maarten kersten op

  OK, dan. Ik houd nu eenmaal niet van zielige mensen of dieren. Dus tegen smeekbeden kan ik niet. Hier dan maar een tipje van het laken opgelicht, met twee elementen uit de plannen: er gaan op de Qbus-locatie veel minder professionele concerten plaatsvinden. En de voordeur gaat misschien wel naar de Middelstegracht. Zo, en nu lekker slapen, hè?!

 14. Omwonende Muziekhuis op

  @Maarten Kersten
  Je bent een gevoelig mens. Helaas zie ik je antwoord nu vanochtend pas, dus ik heb er toch vannacht zonder resultaat over gepiekerd. Dank voor je antwoord. Ga je voortaan wel op tijd naar bed!

 15. maarten kersten op

  @ Zoon van de Rekenmeester én de Omwonende: natuurlijk, op zich geen onlogische verhalen, en het zijn ook de bekende rationele argumenten. Tóch hebben jullie niet goed naar mijn steeds “verdwijnende” (dus zwakke…? 😉 argumentatie gekeken (logisch, haha), nóch naar die van Eric van ’t Groenewout. Natuurlijk is er een puinhoop van gemaakt door de verantwoordelijken, maar niet door de medewerkers. Die wisten van níéts…! Slechte communicatie? Ja. Slecht beleid? Já !. Maar moet je daar én het vaste publiek (vooral uit Leiden maar ook heel Nederland…) én de hardwerkende en top-programmerende crews van de Qbus en de X nu op afstraffen? En iets unieks uit Leiden laten verdwijnen? Het oude bestuur treedt wel af, maar moet de zaken nu nog even afwikkelen, inclusief een nieuw en alle partijen tevreden stellend compromisplan. Met minder geluidsoverlast voor de omwonenden dan er met de amateur-concerten onder de hoede van het BplusC zal zijn…Een BplusC die helemaal niet zit te springen om deze ontwikkelingen en zeker geen betere exploitatie zal kunnen opleveren dan de Qbus, inclusief de X, nú. Oftewel, in waarde uitgedrukt: BplusC is minder dan QplusX… Omwonende heeft gelijk, dat Qbus (mét de X) het een en ander te eisen heeft. Niettemin is na aanvankelijke plannen voor de tweede zaal van de Nobel, enkele jaren geleden al, de QplusX-programmering in dit nieuwe zalencomplex opeens lang niet zeker. Waarom niet? Overigens was, ook rationeel, het laatst ingediende reddingsplan van Hans van Polanen c.s. al goed genoeg om de schuldeisers tevreden te stellen. Toch werd het van tafel geveegd. Waarom? Onwil? Het krediet is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk op? Of is “concurrent” De Nobel een onnobel argument? Intussen proberen de directie en de medewerkers, de werkvloer dus, de brokken van het oude bestuur op te ruimen en zich het vege lijf te redden. En nu ook actie te voeren. Ook de vrijwilligers en enthousiaste supporters.. Ik had het in mijn vorige reactie over de ouders (vergelijkbaar met een bestuur) van een wanbetaler. Nomaliter gaat een woningcorporatie met een wanbetaler praten, niet met diens ouders, en komt dan met een goede regeling. Waarom kon dat nu niet? En waarom kon de gemeente geen plancommissie met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen benoemen? Of de al eerder door sommigen voorgestelde Conflictmakelaar? Dat had alle partijen tonnen aan energie en geld gescheeld… Kortom, ondanks de vreemde brief aan de omwonenden is er nog niets verloren. De raad heeft wel degelijk nog wat te zeggen.. In de brief, zoals ik die vandaag zag, is namelijk geen sprake van een besluit maar worden de omwonenden in kennis gesteld van de plannen die de gemeente heeft. Een beetje vreemde timing wel, zo kort voor de raadsvergadering

  Dus, Leiden, kom op 26 maart naar het Stadhuisplein en blijf je handtekeningen zetten. Zaterdag op de markt, donderdag bij het station, elke dag online en op Facebook. De Leidenaren, beste Rekenzoon en beste Omwonende, blijken de Qbus niet te willen loslaten maar massaal en spontaan hun steun te betuigen. Helaas is er niet genoeg aan menskracht en tijd meer om elke dag op straat te werven (s.v.p. dus aanmelden…!), anders zou straks half Leiden getekend hebben…

 16. Omwonende Muziekhuis op

  @Maarten Kersten
  Mooi verhaal, maar de huurovereenkomst met de stichting Muziekhuis is per 1 mei opgezegd (vorig jaar aangekondigd, half februari bevestigd) staat in de brief aan de omwonenden (belangrijk gegeven) en er is een mondelinge huurovereenkomst met BplusC. Is daar nog een speld tussen te krijgen. Zo ja welke? Ik vermoed dat het Muziekhuis prima in de plannen van BplusC past, Strijk zei op Sleutelstad vorige week dat BplusC een aantal panden afstoten en hier verder gaan en zo goedkoper uit zijn. Is het dus niet te laat voor een compromis-plan. Mosterd na de maaltijd. Het is ook niet de eerste keer dat er een forse huurachterstand is ontstaan. Iedere keer is beterschap beloofd. Eens raakt dan je kredietwaardigheid op, dat schijnt nu te zijn. De woningbouw gaat niet vier keer met de huurder praten, eens is het einde verhaal en maken beloftes geen indruk meer. Er gaan heel wat fantastische bedrijven failliet ten koste van de werknemers door falend beleid van het management, zoals hier ook het geval lijkt te zijn.

 17. Omwonende Muziekhuis op

  @Maarten Kersten
  Het valt me op dat zo gauw het opzeggen genoemd wordt van de huurovereenkomst met de stichting Het Muziekhuis per 1 mei 2015 en de (mondelinge) huurovereenkomst met BplusC dat daar op geen enkele manier op gereageerd wordt. Lijkt mij toch geen kleinigheidje voor degene die willen dat bij Qbus alles bij het oude blijft. Wat zoals ik het inschat een gepasseerd stadium is (dus er is een andere strategie nodig) of zie ik iets over het hoofd.

 18. een Leids burger op

  @M.Kersten
  1.”succesvolle en in Leiden onmisbare concertprogrammering” Onmisbaar is niets (doet de Nobel nu) en zo succesvol was die concertprogrammering blijkbaar niet. In elk geval waren de bezoekersaantallen niet voldoende om de huurschuld en andere uitgaven van te kunnen betalen.(ondanks 50.000 euro subsidie per jaar).
  2.Ik vind het normaal dat investeringen die de verhuurder doet( verbouwingen, geluidsisolatie e.d.) worden doorberekend via een hogere huurprijs voor de huurder. Maar de popQuiBUSsen willen dat dit voor rekening komt van de gemeente(lees: de Leidse burger), net zoals bij de Stadsgehoorzaal. Maar wat daar ten gehore wordt gebracht is natuurlijk wel van hoger niveau dan de popherrie van
  een paar popQuiBUSsen. Je kunt niet elk popgroepje, koste wat het kost, maar met geld van de leidse burgers in stand houden.
  3.Het is al geruime tijd bekend dat ’t Muziekhuis en Qbus zou moeten verhuizen naar de Nobel, maar dat dit niet kon vanwege het LVC dat ook naar de Nobel moest. Meer samenwerking tussen Qbus en B+C had voor de hand gelegen, maar de popQuiBUSsen wilden natuurlijk zelfstandig blijven en dachten dat er wel weer een nieuwe Haan hun schuld zou kwijtschelden. Maar je kunt niet nog eens 66 keer met je hand over het hart blijven Strijken.
  Achteraf kraaien dat Muziekhuis|qbus en B+C meer hadden moeten samenwerken is als een Haan die kraait bij zonsondergang i.p.v. bij zonsopgang.
  4.De popQuiBUSsen hadden wel een rekenmeester gebruiken voordat ze weer eens een zogenaamd “verbeterplan” gingen maken.
  zie:http://sleutelstad.nl/2015/03/10/duizenden-handtekeningen-voor-behoud-qbus/#comment-239827
  4000 handtekeningen is nog geen 4% van alle Leidse burgers.
  5. En verder eens met de omwonende (van ’t muziekhuis): moster na de maaltijd.
  Jammer voor de popQuiBUSsen en hun bezoekers. Maar nu ook weer geen ramp. Bovendien er zijn erger en belangrijker zaken om je druk over te maken.

 19. Rekenmeester op

  @ Een Leids Burger
  Over muzikale smaak valt te twisten. Wat jij popherrie noemt, vind ik wel leuke en soms interessante muziek. Dat het Muziekhuis de financiën niet op orde kreeg ondanks de subsidie (en de douceurtjes van kwijtgescholden huur) heeft ertoe geleid dat de gemeente het maar eens met BplusC probeert. Een hele grote organisatie die in ieder geval goed is voor de huur. Wat mij wel voor vraagtekens stelt, is dat ondanks het toegenomen bezoekersaantal (naar 10.000 in 2012) en de daarbij horende toename van de consumpties zowel alcoholisch als non-alcoholisch (en de knabbels) de huurachterstand zelfs hoger opliep als voorheen. Mijn theewater zegt me dat er iets niet klopt, maar wat dat is daarover heb ik geen flauw benul. Wel staat in de brief van het college aan de gemeenteraad dat subsidieaanvragen en de jaarverslagen te laat of niet volledig zijn ingediend. Dat kan een aanwijzing zijn dat het financieel een rommeltje is. Je kan nog zoveel leuke dingen organiseren maar als de financieel basis deels niet deugt dan is er een groot probleem. Uit de brief van de gemeente en ook gezien de reacties van Eric van ’t Groenewout en Maarten Kersten trek ik de jammerlijke conclusie dat het Muziekhuis het opzeggen van de huurovereenkomst grotendeels aan zichzelf te danken heeft. Vooral jammerlijk omdat er nu heel veel mensen teleurgesteld zijn die proberen te redden wat er nog te redden is en de schuld bij de gemeente leggen. Bij dit alles komt nog (zo heb ik gehoord) dat er ook regelmatig meldingen zijn geweest dat het Muziekhuis zich niet hield aan het convenant wat betreft de sluitingstijden en de overlast van bezoekers op straat en dat de geluidsisolatie ook nou niet je van het is. Ook dat nog.

 20. Een Leidse Burger op

  Ik begrijp het niet helemaal meer. De gemeente Leiden verhuurt een pand aan het muziekhuis, waarin concerten worden geprogrammeerd, bandjes kunnen repeteren en muziek kan worden opgenomen. Prachtig! Maar wacht… de voorwaarde is wel dat je geen herrie mag maken en dat de tent vroeger moet sluiten dan alle andere horecagelegenheden in Leiden. Best wel krom als je het mij vraagt…

  • een Leids burger op

   @Een LeidSE burger
   Een muziekhuis in een woonwijk legt nu éénmaal beperkingen op:een convenant is nodig om de geluidsoverlast nog enigszins te beperken. Dat dit ook exploitatiebeperkend is zal ongetwijfeld zo zijn, maar kan natuurlijk geen reden zijn om de voorwaarden voor het muziekhuis en de popQuiBUSsen
   dan maar ruimer te maken. Men zou eigenlijk moeten verkassen naar de Nobel, maar dit kon niet meer[vanwege LVC,zie eerdere reactie].

  • Omwonende Muziekhuis op

   @Een Leidse Burger
   De gemeente verhuurt niet een pand, de gemeente verhuurt een pand inclusief gebruiksbeperkingen (convenant). De stichting Muziekhuis hoeft dit pand (inclusief de sluitingstijden) niet te huren, maar mag het huren, betaalde de huur geruime tijd niet en rekende erop dat ook dit keer de huurschuld wel kwijtgescholden zou worden. Dat is tot drie keer toe eerder gebeurd. Maar ze zijn bij de gemeente Gekke Gerritje niet, dus dit keer niet. Je mag ook best binnen in het pand herrie maken als je buiten maar geen herrie maakt. En ook daar hielden ze zich regelmatig niet aan. Van horen zeggen heb ik dat er de afgelopen zeven jaar zo’n kleine honderd meldingen geweest zijn waarin het Muziekhuis zich niet aan het convenant hield. Meldingen bij het Muziekhuis zelf en niet bij de politie. En nu doen ze alsof er geen enkele melding was. Staaltje valse voorlichting om het eigen straatje schoon te vegen volgens mijn informant.

   • Een Leidse Burger op

    Het lijkt me sterk dat er zo’n 100 meldingen van geluidsoverlast zijn gedaan die allemaal niet zijn vastgelegd… Waarom zijn die niet bij de politie gedaan dan? Die zitten toch ook in het convenant?

   • Omwonende Muziekhuis op

    @ Een Leids Burger

    Goed lezen:
    “de afgelopen zeven jaar zo’n kleine honderd meldingen geweest zijn waarin het Muziekhuis zich niet aan het convenant hield. Meldingen bij het Muziekhuis zelf en niet bij de politie.”

    En die zijn in de convenantgroep besproken.

    • Omwonende Muziekhuis op

     @Een Leids Burger
     Het convenant gaat over veel meer dan alleen de geluidsoverlast.

 21. een Leids burger op

  https://www.youtube.com/watch?v=B0pfVpcamKQ
  @rekenmeester
  Over (muziek)smaak val niet te twisten. (de één houdt nu eenmaal van dit en de ander van dat).Mijn muzieksmaak is hier dan ook niet relevant, want ik besef heel goed dat er veel andere Leidse burgers zijn die wèl van jazz- en popmuziek houden. Maar er is al zo’n 15 miljoen geïnvesteerd in dat nobele poptempeltje en je kunt niet elk popgroepje, koste wat het kost, maar met geld van de leidse burgers in stand houden. Het is inderdaad, ook mijns inziens, de financiële basis die niet goed is. Een citaat uit de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad over het alternatieve plan van de popQuiBUSsen:”…de baromzet wordt gezien de resultaten uit het verleden erg positief ingeschat”. Ook dat citaat geeft al aan dat de rekenmeestercapaciteit van de popQuiBUSsen niet al te hoog moet worden ingeschat. Maar gelukkig hebben zij van pop”muziek” maken vast meer verstand.
  Voor mij was het al lang duidelijk dat er geld bij zou moeten als men zo door had willen gaan en dat het alternatieve plan geen lange termijnoplossing was geweest. Echter, de vraag blijft of B+C het dan nu (financiëel gezien) beter gaat doen.
  In het plan van B+C voor‘tMuziekhuis\Qbus staat nog het volgende:“Ze(=B+C) gaat ervan uit dat één van de medewerkers van het Muziekhuis lid is van het projectteam en ook na 1 mei werkzaam blijft in het Muziekhuis.” Een gezonde financiële basis is altijd het eerste waar je op moet blijven letten ongeacht of dit nu een muziekhuis of andere zaken betreft.[ de tijd van de gemeentelijke subsidiekraan maar steeds weer verder open draaien, bij tekorten, is voorbij.]

 22. Ferry Rigault op

  Dat de gemeente vindt dat de baromzet in het alternatieve plan van het Muziekhuis te hoog wordt ingeschat is onbegrijpelijk. De nieuwe financiele opzet in dit plan is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2013 en het eerste half jaar van 2014 en is absoluut niet te hoog ingeschat. Je zou eerder zeggen te laag gezien het feit dat de bezoekersaantallen in 2014 en in 2015 een duidelijk stijgende lijn vertonen.
  En nogmaals: door de personeelslasten aanzienlijk te verlagen ontstaat er in het alternatieve plan, in plaats van een structureel tekort jaarlijks een structureel overschot van 35000E en kan ook de huurachterstand, die nu geen 90000E maar 70000E is, versneld worden afgelost. In deze situatie wordt het Muziek een financiele gezonde organisatie en dat is absoluut geen luchtfietserij.
  Deze oplossing is voor de Leidse belastingbetaler veruit het gunstigst. De huur blijft hetzelfde en de subsidie hoeft ook niet verhoogd te worden.
  Exploitatie door BplusC is ook niet gratis. Er zullen mensen moeten blijven werken (waarschijnlijk twee plus een nieuwe programmacoordinator), de huur gaat waarschijnlijk omlaag en er zal ook verbouwd gaan worden. En wie gaat dat betalen?
  En tenslotte: dat de gemeente 15 miljoen aan de Nobel heeft besteed is een goede zaak, de Nobel is een prachtige voorziening. Maar dat hoeft niet te betekenen dat alle andere poppodia in de stad dan maar gesloten moeten worden. Het Muziekhuis heeft een heel andere programmering dan de Nobel, een heel eigen sfeer, trekt ook ander publiek en krijgt maar 50.000E subsidie per jaar. Een schijntje als je ziet wat de stad er voor terugkrijgt. Maar ja, @leidsburger houdt niet van jazz, pop, americana of wereldmuziek dus hij zal het wel veels te veel te vinden.

 23. @Ferry Rigault
  Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag wat volgens jou de status is van het opzeggen van de huurovereenkomst met Stichting het Muziekhuis per 1 mei en de (mondelinge) huurovereenkomst met BplusC. Dat lijkt me toch van belang of zie ik dat verkeerd?

 24. Ferry Rigault op

  Geen idee, ik ben geen jurist. Ik hoop echter dat de gemeenteraad alsnog zal instemmen met het verbeterplan van het Muziekhuis. Of dat reeel is, kan ik niet beoordelen, dat zal op 26 maart blijken. Maar het Muziekhuis in de huidige situatie is voor mij, en voor ontzettend veel anderen, ontzettend de moeite waard om tot het allerlaatste voor te vechten.

  QBUS NEEDS TO STAY! Teken de steunpetitie op http://steunqbus.petities.nl/

 25. een Leids burger op

  Of de gemeenteraad (in meerderheid) alsnog zal instemmen met het verbeterplan van het Muziekhuis ondanks de handtekeningen.Dat denk ik dus niet. Misschien zal, in het gunstigste geval, GL nog met een motie komen die het “verbeter”plan van ’t muziekhuis steunt. Mogelijk dat de SP die motie dan gaat steunen. Maar ik verwacht toch niet dat die dan een meerderheid zal halen. En dat betekent dat de heer Strijk gewoon zijn plannen kan gaan uitvoeren na 26 maart.

  Het is op zich prima dat iemand of een groep blijft strijden voor zijn|haar idealen. Maar dat zou, mijns inziens, wel op een reëele manier moeten gebeuren. Geen Don Quichot dus die tegen windmolentjes blijft vechten. Soms moet je genoegen nemen met je verlies en proberen eruit te halen wat, in de gegeven omstandigheden, dan nog wel mogelijk is. [ Dat is ook een manier van “vechten”]. Maar goed, men kan er ook voor kiezen om vast te houden aan het eigen “gelijk” en zo strijdend ten onder te gaan.

 26. maarten kersten op

  @ Fred Rohde/Omwonende (dacht ik al) : hoi Fred, ik ben blij dat ook jij een tip van het laken een stukje hebt opgelicht. Kan ik ook weer beter slapen, want al die anonieme schrijverij…hahaha… Ik ben ook heel blij voor je dat jij óf na 26 maart, óf na 1 mei, óf na overname van QplusX door BplusC (wat absoluut geen verbetering zal betekenen, laat staan van de exploitatie…) óf na invoering van het nieuwste, maar helaas nog niet geopenbaarde plan, beter zult gaan slapen… Maar, mede aangemoedigd door jouzelf, zullen we voorlopig blijven strijden voor iets dat toch wel uniek is voor Leiden en daarbuiten, en dat, mits nu eindelijk eens “waterdicht” ingekaderd in een heel goed verbeterplan voor exploitatie en omwonenden, best behouden kan, nee móét, blijven ! Maar dat kán !

 27. @Maarten Kester
  IK zie dat je aardig in de war bent geraakt door mijn korte intermezzo met Ferry Rigault. De al of niet vermeende samenloop van reageerders en hun deels samenvallende opvattingen laat ik maar voor jouw rekening. Dadelijk vergelijk je me ook nog met Een Leids Burger die hier ook goed op de hoogte lijkt te zijn van hoe het balletje rolt. Ik volg het Leidse nieuws via het LD en dagelijks op Sleutelstad en de info die zo tot mij komt analyserend geef ik dat door jou genoemde deltaplan weinig kans. Waarschijnlijk ‘too little and too late’ en dat ‘“waterdicht” ingekaderd in een heel goed verbeterplan’ lijkt mij meer iets bruikbaars bij het eens in de zoveel tijd vernieuwen van de Leidse walkanten. Verder wens ik je alle goeds en vat geen koutje bij het ophalen van de handtekeningen, wat ik op jouw leeftijd bewonderenswaardig vind. Deze reactie teruglezend verbaas ik me over mijn eigen mildheid. .

 28. @Maarten Kester
  IK heb alle stukje hier nog eens doorgelezen en begrijp je conclusie. Maar de vraag over de status van de huurovereenkomst had ik zelf al in een veel eerder stadium bij een andere discussie aan Ferry voorgelegd, zonder reactie. Die reactie heb ik nu wel gekregen.

 29. Rekenmeester op

  @Ferry Rigault
  Ik word geschuffeld van het geschuif met geld. Eerst lees ik ergens een reaktie over de huurachterstand van 90.000 minus ontvangen subsidie van 50.000 maakt huurachterstand van 40.000. Tot zover kon ik het volgen. En gisteren zeg je: huurachterstand 90.000 wordt 70.000. Dan zijn er ineens 30.000 zoek. Hoe kan dat nou weer.

 30. Ferry Rigault op

  @rekenmeester
  Het klopt dat de oorspronkelijke huurschuld 90.000E was. Begin dit jaar is de 50.000E subsidie die het Muziekhuis jaarlijks krijgt direct overgemaakt naar de afdeling Vastgoed zodat er 40.000E overbleef. Echter, per 1 mei as. is dit weer met 30.000E opgelopen tot 70.000E en dat is de huur van dit jaar.
  Dit bedrag zal echter, mocht BplusC het Muziekhuis gaan exploiteren wat wij dus niet hopen, verrekend worden met de inventaris van het Muziekhuis waarvan de waarde ca. 100.000E bedraagt.
  We hopen echter dat dit niet hoeft te gebeuren. Als alles bij het oude blijft en de gemeente alsnog het alternatieve plan van het Muziekhuis een kans geeft, kan het Muziekhuis vanaf 1 mei weer de gewone huur betalen en in 2 a 3 jaar de huurschuld afbetalen.

 31. Omwonende Muziekhuis op

  @Ferry Rigault
  Ik sta weleens rood. Een paar honderd euro die een maand later weer ingelopen worden. Over de door jou genoemde bedragen van tienduizenden euro kan ik niets zinnigs zeggen. Dat moeten de financiële deskundigen van beide partijen maar uitzoeken. Die van de gemeente zien niets in het alternatieve reddingsplan van het Muziekhuis. De muzikale emoties hebben het al lang afgelegd tegen de zakelijke overwegingen.

  In het LD van vandaag staat dat de gemeente Alphen de Muziekschool niet meer wil subsidiëren en dat alle docenten op straat komen te staan. Er is zelfs nog geen sociaal plan. Ik heb zoiets ook gehoord over andere steden. Bob Dylan zong in ‘Subterranean Homesick Blues’: You don’t need a weatherman to know which way the wind blows. Subsidies voor kunst en cultuur ook die voor BplusC en ook van het nu nog onrendabele Qbus worden door de gemeentes genadeloos wegbezuinigd. Dat BplusC het Muziekhuis overneemt heeft ook met die bezuinigingen van doen. Zo kunnen ze hun eigen voortbestaan rekken. Pure noodzaak, geen vrije wil. Dat het goed zou zijn voor de omwonenden (als dit al zo is) is er met de haren bijgesleept. Iedereen wordt door de gemeente vanwege de bezuinigingen tegen iedereen uitgespeeld. Muziekhuis, BplusC en omwonenden.

  Jammer dat het Muziekhuis zich zo slecht aan het convenant hield en daardoor veel sympathie heeft verspeeld bij de direct omwonenden, ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is jarenlang veronachtzaamd. Ook aan de relatie tussen BplusC en het Muziekhuis had harder gewerkt moeten worden. Bondgenootschappen tegen de gemeente zijn onvoldoende gesmeed doordat het Muziekhuis zowel BplusC als de omwonenden als de vijand zagen..Het is nu te laat en er is te veel gebeurd om dat nog te veranderen. Dat kan het Muziekhuis zich in het bijzonder aantrekken voor ze naar de andere partijen wijzen. De direct omwonenden zijn zeven jaar lang bijzonder coulant geweest. Van BplusC weet ik te weinig.

  Het Muziekhuis heeft niet allen financieel een scheve schaats gereden maar ook relationeel. Jij en Fons begrepen dat heel goed toen jullie besloten het naderende onheil af te wenden. Het schip is op de klippen gelopen omdat de kapiteins onvoldoende stuurmanskunst hadden. Het hoeft echter niet met man en muis te vergaan. Red wat er nog gered kan worden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline