GroenLinks: “Rijnlandroute schadelijk en overbodig”

6

Afgelopen zaterdag was fractieleider Bram van Ojik (GroenLinks) in de Leiden. Hij bezocht onder meer de Stevenshof om te protesteren tegen de aanleg van de Rijnlandroute, die de A4 met de A44 moet verbinden. Deze Rijnlandroute vormt voor GroenLinks een belangrijk thema voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen.

“Overal in Nederland zijn er Rijnlandroutes. De openbare ruimte slibt steeds meer dicht met onnodig, overbodig asfalt”, aldus Van Ojik. “Bij steeds minder politieke partijen zijn natuur, milieu en openbaar groen in goede handen. GroenLinks is het duurzame antwoord op hun grijze politiek.”

De landelijk leider van GroenLinks werd bij de demonstratie vergezeld door de wijkraad Stevenshof en de Vrienden van de Oostvlietpolder. Beide groepen zijn bezorgd over eventuele gevaren voor de volksgezondheid, en over de schadelijke gevolgen voor natuur en milieu die de route zal veroorzaken.

Delen

6 reacties

  • Ashley North op

   GroenLinks is landelijk, provinciaal en in de gemeenten al jarenlang tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Dat GroenLinks er nu ook bij de verkiezingen aandacht aan besteedt, is logisch omdat de provincie bepaalt of de weg er wel of niet gaat komen. Als bij de uitslag van de verkiezingen de tegenstanders van de Rijnlandroute zoals GroenLinks, PvdA en PvdD genoeg stemmen krijgen, kan deze overbodige weg alsnog tegengehouden worden.

 1. een Leids burger op

  Andre heeft het uiteraard wèl goed begrepen. Allemaal verkiezingsretoriek van een paar Groen?sLinksers. Voor 2010 was zelfs notabene de Leidse GL, toen ze nog in het college zat, helemaal NIET voor een groene OVP(=Oostvlietpolder) hoor……
  En de PvdA was vorig jaar nog, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de CA-variant van de Rijnlandroute en vlak daarna, om nu op het pluche te mogen zitten, ineens “voor” de huidige ZnB-variant van de Rijnlandroute. Verder is het natuurlijk een illusie om te denken dat GL en de PvdA de Rijnlandroute nog zouden kunnen tegenhouden. Die valse verwachting zou GL dan ook niet moeten willen wekken. Men zou eventueel hoogstens nog wat aanpassingen kunnen bewerkstelligen.De enige groepering die zich wèl consequent en altijd voor een daadwerkelijke groene OVP heeft ingezet is de VVO(=Vereniging Vrienden Oostvlietpolder).

 2. Inderdaad de voormalige GL wethouder John Steegh en frac Pieter Kos steunde een tijd lang de voorkeursvariant N11-West op maaiveld en later halfverdiept langs de Stevenshof en verdiept door Voorschoten. De vuile lucht moest weg uit het leidse centrum, lees Churchilllaan. De zwakke wh Steegh trad overigens af op de Morspoort garage. De achterban begon te morren mede ook door de steun aan het bedrijfsterrein in de OVP (op een groen strook van 50 m na). Bij een demonstratie tegen de RR bij de Wedde in Voorschoten stond Steegh een jaar later gewoon mee te protesteren. Heen en wee draaien is niet vreemd bij de politici. De PvdA is een ander verhaal. Hun frac Holla zat in het Churchill Avenue team en steunde dit tot 31 mei 2012. Tot de verradelijke nacht van Paul van Meenen en Pieter Bootsma van D66 die de provinciale voorkeursvariant Zoeken naar Balans op bevel van Gedeputeerde Staten in Den Haag doordrukten. Daarmee toonde D66 Leiden zijn ware gezicht en nog steeds. Ze nemen langzamerhand de plaats van de verzwakkende VVD in. En de PvdA ging daarna gewoon mee in de coalitie van VVD-D66-SP-PvdA, zogenaamd voor de allerbeste inpassing die er natuurlijk nooit komt. Ome Robert heeft het geld hard nodig voor het opleuken van het centrum en de Leidse Wurgring. En maakt zich weinig zorgen over chronisch fijnstof en lawaai op 80 m van woningen zowel in de Stevenshof, Lammerschansplein en Churchilllaan. We zitten toch (net) onder Schultz’ milieunormen? En onderschat ook de SP niet. Tot 2011 stonden ze – Julian van der Kraats en Harre van de Nat (frac in PS) – tomatensoep uit te delen op het toekomstige RR trace in Voorschoten. Deze salon socialisten draaiden 180 graden in de onderhandelingen in de Staten en de gemeente voor het liberale gepaai van VVD en D66. En stemden van af 2011 als volledige SP fractie consequent VOOR de Rijnlandroute, trace Zoeken naar Balans bij alle beslismomenten in de Raad en bij PS. Hierbij werd uiteindelijk 100 miljoen euro OV geld in asfalt overgeheveld. De SP ging erin mee!
  Wat we geleerd hebben is dat ook deze generatie politici zo betrouwbaar is als het judasjong. En dat “participatiemij” en burgerinitiatieven deze pluche lieden geen flikker interesseert. Wat ze inmiddels wel weten dat er nog steeds een generatie burgers in deze regio rondloopt die ze het vuur aan de schenen blijft leggen in dit soort dubieuze, weinig transparante dossiers die desastreus zijn voor groen en leefomgeving. En over 10 jaar onrendabel en volkomen overbodig zijn. Wordt vervolgd!

 3. Met andere woorden, Leiden en ZH worden permanent bestuurd door de Coalitie voor Beton en Asfalt (CoBA), wat de verkiezingsuitslag ook wordt.

 4. Het is inderdaad zo dat politici van GL, PvdA, D66 en SP een dubieuze rol spelen of hebben gespeeld in het dossier Rijnlandroute.
  Maar je moet toch iets stemmen!
  Met CDA en VVD weet je zeker dat je de aanleg van deze weg steunt, dus die vallen af.
  PVV was een tijdlang voor de CA, maar is nu aanhanger van ZnB sinds de de CA is afgeserveerd door de provincie.

  Op de site van Behoud Rijnland staat een handig lijstje met voor- en tegenstanders van de RLR. De tegenstanders zullen met elkaar geen meerderheid halen. De weg kan dus alleen maar sneuvelen in coalitieonderhandelingen als CDA en VVD niet al te groot worden.
  Hopelijk helpen de landelijke perikelen met de VVD een beetje om die partij kleiner te maken, maar stemmen die de VVD verliest komen vaak weer ten goede aan CDA, PVV of D66. Het blijft dus lastig, alhoewel D66 misschien nog kan draaien en zich beroepen op voortschrijdend inzicht.

  Cruciaal wordt de uitspraak van de Raad van State in augustus. Die heeft namelijk 92 (!) bezwaarschriften ontvangen tegen de RLR. Dat is ongehoord veel, dat zegt veel over het draagvlak.
  Als de rechter oordeelt dat een deel van de procedures niet goed is uitgevoerd komen we in een interessante situatie terecht. Dat betekent nieuw onderzoek en nieuwe besluitvorming door nieuwe provinciale staten.
  Die kans lijkt me best groot, want er is onder druk van de deadline 18 maart 2015 haastwerk geleverd door de provincie.

  De Stevenshof heeft een zeer deskundig, uitgebreid en overzichtelijk beroep ingediend ( te lezen via website Behoud Rijnland) , met alle argumenten op een rij over verkeersprognoses, tracékeuze, natuurcompensatie, etc. Het dossier Rijnlandroute is een opeenstapeling van grove fouten en onbehoorlijk bestuur geworden!

  Bij nieuw onderzoek ontkomt de provincie er niet meer aan om te rekenen met lagere verkeersprognoses (die de RLR minder rendabel maken) en een tracévergelijking waarbij ZnB wordt vergeleken met boortunnels op andere plekken (die voordeliger zijn dan ZnB, de polders sparen en verkeerskundig beter zijn). Het is duidelijk dat de provincie daar uit zichzelf geen zin in heeft.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline