Nieuw pleidooi voor betere inpassing RijnlandRoute

6

Afgelopen donderdag kreeg verkeerswethouder Strijk een Manifest overhandigd van de twee overgebleven leden van het voormalige burgerinitiatief Compromis RijnlandRoute. Rob van Engelenburg en Tjeerd Bandringa streden lange tijd met enkele medestanders voor onder meer een boortunnel onder Voorschoten. Die werd uiteindelijk in de inmiddels door de provincie vastgestelde plannen opgenomen.

Klaar? Nog niet helemaal, vinden Van Engelenburg en Bandringa. In hun manifest staat niet alleen een overzicht van behaalde resultaten, maar ook nog twee resterende verbeteringen die in hun ogen haalbaar en betaalbaar zijn. Een verlengde – geboorde – tunnelbuis bij zowel de Stevenshof als bij de Oostvlietpolder.

Bij de Stevenshof zou dat relatief goedkoop kunnen omdat ondergronds verder boren een stuk goedkoper is dan het laatste stuk graven. In dat laatste geval moeten er ook allerlei bovengrondse kosten gemaakt worden die vervallen als je verder kunt boren. Natuurcompensatie, onteigeningen enzovoorts, zijn dan niet nodig. Probleem is de afstand tussen de tunnelmond en de aansluiting op de A44. Die wordt volgens de huidige regels te klein en zou alleen kunnen met een snelheidsverlaging op de snelweg. Dat werd eerder van tafel geveegd door gedeputeerde De Bondt. Rijkswaterstaat zou dat niet toestaan. Volgens Van Engelenburg staat ook bij Rijkswaterstaat het denken echter niet stil, maar kan men daar niet anders vanwege geldende regelgeving. Die kunnen alleen door de landelijke politiek veranderd worden en dus zitten Van Engelenburg en Bandringa inmiddels ook aan tafel bij Tweede Kamerfracties om hen te overtuigen.

In de Oostvlietpolder kunnen volgens de beide heren meerdere vliegen in één klap worden geslagen bij een langere tunnelbuis. Verder door boren betekent dat de RijnlandRoute onder een gasverdeelstation door kan lopen. In de huidige plannen moet dat gasstation nog worden verplaatst. Dat kost vele miljoenen. Door vervolgens niet  bovenlangs aan te takken op de A4, maar onderlangs, wordt bovendien het uitzicht gespaard.

In totaal kosten de aanpassingen waarvoor Van Engelenburg en Bandringa in hun manifest pleiten naar schatting zo’n 10 miljoen euro extra, Op een weg van een miljard lijkt dat te overzien, maar de provincie heeft steeds gezegd geen cent extra meer in de weg te willen steken. De gemeente Leiden wel. die heeft zo’n bedrag op de plank liggen voor een betere inpassing. Aangezien allebei de voorgestelde maatregelen op Leids grondgebied liggen, lijkt het niet onmogelijk dat Leiden de knip trekt. Als de politiek de voorstellen omarmt en ze ook op provinciaal niveau worden goedgekeurd.

Delen

6 reacties

 1. Goed plan. Nu nog Wethouder Strijk zo ver krijgen, dat hij hierin voor Leiden 10 miljoen extra wil investeren.
  De steun van de bewoners van de Stevenshof en de vrienden van de Oostvlietpolder heeft hij al.

 2. Uitstekend idee!
  Vasthouden aan de snelheidslimiet op de A44 van 120 km/u is niet alleen een gevaarlijk/milieuonvriendelijk hobby horse van de VVD maar ook onzinnig qua tijdwinst. Bekend is dat het pressie uit diplomatieke hoek was waardoor indertijd de 100 km-limiet naar 120 is verhoogd, zodat diplomaten een paar minuten eerder op Schiphol konden zijn. De A44 is nog steeds verkeerstechnisch een 100 km-ontwerp, denk maar aan die gevaarlijk smalle viaducten in de H’meerpolder, waar je geen vrachtwagen kan passeren. In Duitsland zou daar 80 km als limiet gelden! Maar verlaging naar 100 tot aan Sassenheim zou veel geluidhinder en emissies schelen vanaf Wassenaar tm Oegstgeest. Nu gaan auto’s vanaf 0 of 50 km/u in Wassenaar enorm accelereren tot 120 (of harder!), wat nu al in de Stevenshof constant extra lawaai geeft, helemaal van die klote motorfietsen met megafoon-uitlaat. En 120 rijden richting Wassenaar is pure onzin omdat je daar al naar >70>50 terug moet en minimaal tweemaal helemaal moet stoppen voor roodlicht! Met vasthouden aan hobbyhorse 120 met die zgn. 10-secondenregel houden de Bondt (VVD) en Schultz (VVD) willens en wetens een definitieve oplossing voor de inpassingsproblemen bij de Stevenshof tegen, terwijl wij al de klos zijn met dagelijks 6 km omrijden om in DenHaag/Scheveningen te komen als oprit Leiden-Zuid vervalt als gepland. De jaarlijkse kosten daarvan (gecumuleerd ca. 6 miljoen!) overtreffen de kosten van een betere inpassing verre. De politiek (meerderheid prov. staten) lijkt vergeten dat wat je nu fout aanlegt voor 50 tot 100 jaar vastligt en het leefklimaat in de Stevenshof e.o. blijvend aantast, wat vooral ons bewoners van de rand van die woonwijk dagelijks en onvermijdbaar treft, met 15% waardedaling eigen woningen als gevolg, nu al.
  Het is te hopen dat wethouder Strijk deze redelijke wensen en goede ideeën vanuit de bewoners serieus neemt en met de bijdrage van Leiden en wat meer overtuigingskracht dan nu getoond bij GS de knop kan omzetten, zodat 12000 inwoners van Leiden weer vertrouwen in de politiek kunnen krijgen. Die is nu weg.

 3. Peer van der Burgh op

  Wat is nou tien miljoen op zo’n enorm bedrag? Ons buurtje is aangesloten op de Stadsverwarming, waarbij lucht van buiten wordt aangezogen. Mocht het blijken dat hiermee ook fijnstof en andere onfrisse zaken de huizen binnenkomen, dan is dat natuurlijk onacceptabel. Een langere tunnel is de enige oplossing!

 4. Niet de machteloze D66 wethouder Strijk, maar de VVD carriere dames DeBondt van PZH en Schultz van I&M delen de regionale infra lakens. Burgerinitiatieven zijn stelselmatig de grond ingeboord en genegeerd vanaf 2008. Dat is de huichelachtige Participatiemij van de neoliberalen en hun vrije marktlobby onder Rutte en zijn lokale trawanten. De provinciale ambtenarij is ooit begonnen met een weg op maaiveld door Voorschoten en langs Leiden. Nu ligt er een tunnel en tunnelbak, vele vele miljoenen euro’s extra op de oorspronkelijke begroting. Belastinggeld voor een weg met een negatief rendement en zonder dat de aanpassingen met een nieuwe MER (geluid en fijnstof) zijn getoest. In een tijd dat de olieprijs instort vanwege een vraagdestructie, Big Oil en haar corrupte vrienden grote boorprojecten schrappen en zo de basis leggen voor een enorme schaarste binnen korte tijd. De automobiliteit als westerse ongebreidelde,vervuilende hobby is geen lang leven meer beschoren. Evenals de betaalbaarheid van dit soort liberale prestigeprojecten in het licht van de schuldenberg in West Europa en elders. Een erfenis van 25 jaar neoliberalisme na de val van heilsocialisme. De griekse en dadelijk spaanse kiezers geven ons het voorbeeld. In 2015 en 2016 hebben we de kans de huidige politiek elite aan de kant te zetten en het volk weer meer macht te geven. Die politieke charletans van PvdA, VVD, CDA, D66 en SP die komende tijd weer in stad en land hun leugens, bedrog en listen over ons uitzaaien. De Rijnlandroute is en blijft een voorbeeld van politieke onwil en onmacht te luisteren naar betrokken burgers, wetenschappers en oud-politici die in koor zingen: RIJNLANDROUTE NIET DOEN!!

 5. Peer van der Burgh op

  Ik heb begrepen van Strijks partijgenoot Pechtold dat de Provincies nog miljarden hebben liggen die volgens hem in de regio zouden moeten worden besteed. Maar een paar miljoen voor een kleine aanpassing van het project, waarbij de gezondheid 12.000 belastingbetalende burgers in het geding is, kan er niet af? Voor mij had dit traject helemaal niet gehoeven, maar áls je het dan doet, doe het dan goed.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline