Leiden presenteert allesomvattend mobiliteitsplan

3

De Morsweg wordt eenrichtingsverkeer. De Spanjaardsbrug wordt afgesloten voor (vracht)auto’s en in grote delen van de binnenstad krijgt de voetganger meer ruimte. Dat betekent dat meer straten dan nu op bepaalde tijden worden afgesloten voor autoverkeer. Het gaat daarbij volgens wethouder Strijk om het ‘toeristische gebied’. Daarbij denkt hij aan het Pieterskwartier, maar ook bijvoorbeeld het Aalmarktgebied met de Boommarkt en de Apothekersdijk.

Verkeerswethouder Strijk heeft vandaag – in aanvulling op het eerder deze week bekendgemaakte plan voor de Leidse Ring – een compleet mobiliteitsplan gepresenteerd voor de periode tot 2022. Gaat de Leidse Ring met name over het plan om het doorgaande verkeer om Leiden en Leiderdorp heen te leiden, het mobiliteitsplan zoemt meer in op het stratenplan binnen de Leidse stadsgrenzen.

In de mobiliteitsnota werden alle bestaande plannen aan elkaar geknoopt en worden er voor bepaalde straten specifieke maatregelen genomen.

Delen

3 reacties

 1. Joost van Breukelen op

  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2010 en 2014 had de Stadspartij Leiden Ontzet in haar verkiezingsprogramma staan dat de “geplande” Ringweg Oost volstrekt overbodig was, omdat ie er al lag: met de naam N446. En zie, de geest is in de huidige bestuurderen gevaren. N446 gaat ’t worden. Overigens huidige bestuurders: wij hebben jaren geleden ook een uitgewerkt plan gepresenteerd om het lokale vervoer aanzienlijk te verbeteren. Onlangs door een of andere ambtenaar bestempeld als onbetaalbaar. Èchte deskundigen zeggen dat het juist heel uitvoerbaar en betaalbaar is en perfect op Leiden “past”.
  Dus ik verwacht ook daarover binnenkort goed nieuws van het Leidse Pluche.

 2. Die Leidse Ring omvat ook de Rijnlandroute, een dubieus project van 14 km asfalt, maar liefst 1000 miljoen euro belastinggeld. De waan van de dag van o.a. deze liberale wethouder is om het verkeer “om” Leiden heen te leiden. Maar de problemen Leiden om “in” te komen zijn misschien nog veel ernstiger, b.v. het knelpunt Europaweg en Lammeschansplein. Daar moet eerst de aandacht naartoe. En dat is snel te realiseren en betaalbaar. Door een te verwachten afname van de mobiliteit ook in de leidse regio door lage economische groei/deflatie en demografische ontwikkelingen lijkt het asfalt door de waardevolle OVP en Papewegse polder een verspilling van geld, groen en leefklimaat. Maar ja, zoals bovenstaande schrijver al stelt, de huidige politici zijn doof, blind en zeer met zichzelf ingenomen. Jammer.

 3. Mij valt aan deze mobiliteitsnota op, dat er nogal wat tegenstrijdigheden in zitten.
  In de samenvatting worden 7 ambities weergegeven waaraan dit nieuwe mobiliteitsplan moet voldoen. Ik licht er een paar uit.

  Ambitie 2: bereikbaarheid en omgevingskwaliteit in balans brengen.
  Ambitie 5: bijdragen aan duurzaamheid en minder milieuhinder.
  Ambitie 6: werken aan een gastvrij Leiden.

  Deze ambities zijn onderling nauwelijks verenigbaar.

  Verder valt mij op dat de plaats van geplande parkeergarage onder de Garenmarkt niet strookt met de geformuleerde ambities en plannen.

  De Garenmarktgarage ligt te ver verwijderd van de gebiedsontsluitingswegen van de Leidse Ring (zie fig.12, pag.18). Hij zal daardoor veel extra in- en uitstromend autoverkeer in het centrum uitlokken, waarbij voor een automobilist die deze garage verlaat de verleiding groot is om toch maar te kiezen voor een noordelijke exit route door de binnenstad (Hooigracht-Langegracht).
  Daardoor zal het autoverkeer via de Hooigracht-Langegracht niet zo ver dalen, als in Fig.14 op pag.23 wordt voorgespiegeld. Daar wordt voorspeld dat het aantal auto’s via de Hooigracht-Langegracht met 2.000-3.000 auto’s per dag zal dalen.
  Die daling is noodzakelijk om het plan te realiseren om meer interregionale buslijnen zoals R-net buslijn 400 voortaan via de Hooigracht te laten rijden en niet meer via de Breestraat. Met een parkeergarage onder de Garenmarkt zal die ambitie niet worden gehaald. Die parkeergarage zou beter onder het beta-plein bij Station Lammenschans aangelegd kunnen worden, in combinatie met minibusjes naar het centrum zoals aan de westkant bij de Haagweg is gerealiseerd.

  Kortom, dit plan zit vol interne tegenstrijdigheden en er worden prognoses gegeven die nooit realiseerbaar zullen zijn.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline