Voorstel ChristenUnie: Meer hulp aan illegalen in Leiden

5

De ChristenUnie in Leiden wil dat de gemeente meer doet om uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen. De partij dient deze week een motie in om extra geld vrij te maken om de groeiende groep ‘ongedocumenteerden’ in Leiden en omgeving in elk geval te voorzien van basisvoorzieningen. Het aantal mensen zonder verblijfstitel groeit en daarmee ook het probleem. Mensen slapen op straat, in bootjes of tuinhuisjes, maar ook bij particulieren thuis. Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord schat in dat het in totaal om zo’n 100 mensen gaat.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink gaat laten uitzoeken hoeveel mensen er momenteel in Leiden verblijven zonder basisvoorzieningen.

Het voorstel van de ChristenUnie krijgt veel bijval. Een raadsmeerderheid van CDA, de SP, D66, GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren steunt het verzoek om snel in kaart te brengen om hoeveel mensen het gaat en wat er nodig is om voor hen in elk geval minimumfaciliteiten te verzorgen. Ook de VVD staat er sympathiek tegenover, maar die partij wil niet dat Leiden er extra geld voor vrij maakt.

Burgemeester Lenferink beloofde om er voortvarend mee aan de salg te gaan. Hij denkt daarbij aan het extra ondersteunen van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV).

Delen

5 reacties

 1. Uit de nieuwsbrief van Stichtong LOS: Vandaag is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten op de klacht van de Europese Kerken publiek gemaakt. Volgens het Comité geldt het recht op voedsel, kleding en onderdak voor iedereen, ook voor ongedocumenteerden.
  Uitspraak: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC90Merits_en.pdf
  Toelichting op de site van Amnesty International: http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/uitspraak_ecsr_vraag_en_antwoord_zonder_bijlagen_def.pdf

 2. Ik zou dit plan zeker niet steunen, als ik in de gemeenteraad zou zitten, want uitgeprocedeerd zegt het al; er is geen dreiging van oorlog in het land van herkomst, of de kans op een politieke moord is vrijwel miniem en dus hebben zij GEEN recht om hier langer te blijven. Overigens mag Jan de Arbeider die kosten zeker weer op gaan hoesten, waardoor de kosten voor velen dan ook onbetaalbaar worden, mogelijk dat zij dan straks ook op straat komen te staan

 3. een Leids burger op

  Uitgeprocedeerde Asielzoekers dienen zo snel mogelijk het land te verlaten. Maar voor zover dat nog niet mogelijk is hebben zij wel recht op een zo sober mogelijk minimale opvang (basisvoorzieningen) in afwachting van hun uitzetting.

  Maar deze opvang moet natuurlijk niet gaan ontaarden in een vrijblijvend 66-sterrenhotel en later ook niet in een zogenaamd "generaal pardon". Men moet ook geen valse verwachtingen willen wekken met tijdelijke minimale basisvoorzieningen.

  Het beste zou, mijns inziens, zijn dat die opvang dan plaats zou vinden in speciale uitzetcentra. Dan is er tenminste nog enige drang tot meewerken aan uitzetting (want het zijn natuurlijk niet allemaal mensen die niet uitgezet zouden kunnen worden hoor…). Bovendien heeft men dan
  een beter overzicht dan wanneer de uitgeprocedeerde asielzoekers als illegalen her en der verspreid zijn.

  Er is niets tegen basisvoorzieningen, maar de prioriteit dient wel te liggen bij terugkeer. Niet bij de opvang.

 4. nou als deze gemeente raad deze mensen graag zou willen behouden dan heb ik een ideale oplossing, want we hebben in Leiden een aantal dure wijken met daarin wel wel gepositioneerde mensen wonen. We plaatsen deze uitgeproduceerde asielzoekers bij deze mensen thuis. dan krijgen ze mogelijk goede manieren mee scholing en kost en inwoning. Dan hoeft jan de arbeider er niet voor op te draaien want die weet allang wat die met deze mensen zou doen. Dan zullen we zien of iedereen nog steeds zo blij is met deze mensen. enkeltje noord pool mag ook

 5. Piet Pekelharing op

  Dure wijken, Dennis? Er zijn in Leiden geen echt dure wijken, hooguit wijken die ietsje duurder zijn dan het gemiddelde en wijken die iets minder duur zijn dan het gemiddelde.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline