Lenferink doet oproep aan raad: "Betrek burgers bij mijn nieuwe ambtstermijn"

13

“Twaalf jaar is best een lange periode om iets te doen. Daarom is het logisch om stil te staan bij de vraag of je nog zes jaar door wilt gaan.” Burgemeester Lenferink had eerder via verschillende media al laten weten dat hij wel een derde ambtstermijn als burgemeester van Leiden ambieërt, maar donderdag was zijn eerste gelegenheid om die mededeling ook officieel te doen tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink wel graag nog zes jaar burgemeester van Leiden blijven. (Op de archieffoto burgemeesterskandidaat Henri Lenferink in 2003.)

“Ik wil heel graag de komende jaren burgemeester van Leiden blijven,” zo vertelde Lenferink de raadsleden: “Ik voel dat ik nog steeds heel veel energie heb om met deze stad aan de slag te gaan.” Ook zei Lenferink erg veel van Leiden te houden: “En die liefde is in de loop der jaren alleen maar gegroeid.”

Als derde reden gaf Lenferink aan dat hij bang was om iets belangrijks te zullen missen door niet verder te gaan. “De stad heeft verschrikkelijk veel kansen. We staan op een belangrijk punt. Er zindert iets. We staan met elkaar op het punt om die kansen te grijpen. We gaan oogstjaren tegemoet en daar wil ik heel graag bij zijn.”

Ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar zal een speciale vertrouwenscommissie, bestaande uit fractievoorzitters van de partijen die in de Leidse raad zijn vertegenwoordigd – zich buigen over de vraag of ook de gemeenteraad Lenferink een derde termijn gunt. Daaraan gaat onder andere een beoordelingsgesprek vooraf, maar dit keer waarschijnlijk dus ook een ‘volksraadpleging’. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Een referendum mag niet. Wel zijn er in maart volgend jaar verkiezingen voor Provinciale Staten, dus wellicht wordt er een manier gevonden om daar toch een vraag te kunnen stellen die dan een andere status heeft.

Delen

13 reacties

 1. Sjaan de Wekker op

  "De stad ??? heeft … enz." Leiden !!! heeft … enz. ach laat ook maar, Lenferink heeft z’n tijd gehad een derde termijn zou in geval van excellente prestaties gerechtvaardigd zijn maar daar is geen sprake van. We moeten gewoon weer een "goeie koorbal" hebben met affiniteit voor Leiden !

 2. Bedoeld de heer Lenferink met oogsten soms het zakken vullen d.m.v. het parkeergebied uit te breiden?
  Eerst zaaien z.g.n proef maken van blauwe zone’s en dan oogsten.

 3. een Leids burger op

  Na dat pedofielenincident wil de heer Lenferink natuurlijk eens peilen hoeveel draagvlak hij (nog) heeft onder de Leidse bevolking voor een derde termijn. De vraag bij een dergelijke peiling zou dan, volgens de berichtgeving, moeten zijn of het wenselijk is dat hij zich kandidaat stelt voor een derde termijn. Maar dat is eigenlijk moeilijk goed te beantwoorden omdat niet bekend is of er ook andere kandidaten zijn en zoja wie dan.(geenvergelijkings"materiaal" dus).

  Maar àls zo’n peiling, met alleen de vraag of het wenselijk is dat de heer Lenferink zich kandidaat stelt voor een derde termijn, er dan tòch zou moeten komen zou dat niet vrijblijvend moeten zijn. Er zouden dan ook consequenties
  aan de uitslag moeten worden verbonden. Dus zou het dan wenselijk zijn als hij vooraf aangeeft boven welk percentage tegenstemmers hij zich dan niet kandidaat zou stellen. Anders is het toch meer een vrijblijvend spelletje.

 4. maarten kersten op

  Goedkope moddergooierij ("voor de Bühne" dus..haha), al die ongemotiveerd negatieve kreten over de burgemeester. Gelukkig is Een Leidse Burger wél genuanceerd en heeft hij wat terechte punten. Alleen, beste ELB, heeft de wens van de burgemeester tot betrekken van de Leidse burgers bij zijn besluit om zich kandidaat te stellen niets te maken met twijfels over zijn beleid inzake Benno L. Het is gewoon een oud voornemen, reeds geuit toen hij aantrad. Keurig democratisch principe dus.

  En dan de vraag, hoe die volksraadpleging uit te voeren. Volgens het Sleutelstad-artikel hierboven zou een referendum nu niet mogen. Nee, een burgemeesters-referendum zoals waarmee Lenferink gekozen is en waarvoor een nieuwe referendumwet nodig is, is nu even niet mogelijk. Niettemin zou zo’n wet voor het vervolg, landelijk, wel weer eens mogen worden ingesteld. Bij burgemeesters-herbenoemingen, is het heel democratisch als er altijd een soort van volksraadpleging, een meningspeiling, desnoods een herverkiezing plaatsvindt, liefst ook met tegenkandidaten. De hele uitgebreide, organisatorisch tijdrovende, personeel-vretende en dus dure stemhokjes-procedure van een officiëel verkiezingsreferendum is alleen gewenst voor een eerste benoeming. Voor een herbenoeming kan worden volstaan met een snel, simpel, democratisch en goedkoop te organiseren online referendum op de gemeentelijke website. Zoals door de Partij Sleutelstad voorgesteld in haar programma en beschreven op haar eigen site. Dit systeem is voor iedereen, dus ook de weinig mobiel zijnde burgers, met IP-adres en DigiD of BS-nummer, dus bijna iedereen, bereikbaar. Tot instellen ervan wordt dan door de gemeenteraad besloten (Leiden heeft een zgn. referendumverordening). Het is raadplegend en indicatief, dus niet juridisch beslissend. De raad mag het altijd organiseren ten bate van haar vertrouwenscommissie en het beoordelingsgesprek van de burgemeester. In diverse landen functioneert dit systeem prima en in bijvoorbeeld Zwitserland heeft men het online referendum uitgebreid tot frequente quickscan-volksraadpleging over vele ingrijpende beslissingen. Nu Leiden nog…

 5. Sjaan de Wekker op

  Maarten een lange neus maken is nog steeds wel iets anders dan met moddergooien … dat je Goekoop er bijhaalt zullen we dan maar als een freudiaanse verspreking opvatten, in de politiek is het belangrijker je vrienden te kennen dan je vijanden het lijkt erop dat je hier nog wel wat bijlessen bij kan gebruiken 🙂

 6. maarten kersten op

  Sjaan , Sjaan toch… Nee, Cees kan bij het referendum geen tegenkandidaat meer zijn voor Henri. Over de doden niets dan goeds. Ik heb naar Goekoop trouwens nooit met modder gegooid, zelfs niet op zijn kist tijdens de "ter aarde" bestelling…

 7. We kunnen wel een andere tegenkandidaat bedenken die ook uitgekotst wordt wat dacht je van pechthold.
  Is net zo een huigelaar en doet ook alles om mooi weer te spelen kijk maar naar zijn reactie van hoe hij IS veroordeelde dit leken bijna de letterlijke woorden die meneer Wilders een aantal jaar geleden ook zei en die werd er toen op bekritiseerd. Dus eigenlijk maakt niet uit wie je neer zet op een post van bestuur, gemeente of regering zolang het niet het gewone volk is zal er niks veranderen en blijven er dwalingen plaats vinden.

 8. Sjaan de Wekker op

  ietsepietsje badinerend Maarten… je trekt m.i. een veel te grote broek aan, voor een aanstormend Leids politicus daar-en-boven lees je over de kern van mijn reactie heen en mis je: "We moeten gewoon weer een "goeie koorbal" hebben met affiniteit voor Leiden !" (?) even goed, als het niet rijmt hoef jij het ook niet te weten,

 9. Ik ben van mening dat Leiden het met Henri Lenferink als burgemeester zeer goed getroffen heeft. Vooral in de kwestie Benno L. is hij moedig en uitstekend opgetreden en ik was de eerste die hem daarvoor op de PvdA-site lof toezwaaide. Ook in andere opzichten vertegenwoordigt hij Leiden heel goed.

  Maar ook een fan kan kritiek hebben – en dan heb ik het over de kwestie van de twee ontslagen vuilnismannen Marcel van den Berg en Mehmet Sari (zie ook elders op deze website de discussie daarover: http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2014/09/ruzie-ontslagen-vuilnismannen-en-gemeente-opgelost#comments )
  In die kwestie heeft hij mij wel teleurgesteld. Hij had het schandelijke ontslag van de twee reinigers kúnnen en móeten verhinderen, zeker als PvdA-burgemeester. In die zin heb ik veel moeite met de gedachte dat HL op 1 mei (de Dag van de Solidariteit) traditiegetrouw onderscheidingen uitreikt aan zijn partijgenoten die het – evenals hij – in deze zaak ook flink hebben laten afweten.

 10. een Leids burger op

  Moedig zou ik het optreden van de heer Lenferink in de zaak Benno.L niet willen noemen. Maar ook daarover wordt verschillend gedacht. Immers na het besluit om pedofiel Benno.L hier in Leiden (tijdelijk) te huisvesten heeft de Henri L. de zaak juist getracht te verzijgen en in de doofpot te stoppen. Niet moedig dus! Pas toen één en ander begon uit te lekken móest Lenferink natuurlijk wel tekst en uitleg komen geven en pas TOEN werden ook de nodige strenge aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen, waartegen Benno L inmiddels nu een kort geding heeft aangespannen.

  Maar bij een beoordeling moet men naar het totaal kijken en is voor mij dit incident geen reden om PvdA-burgemeester Henri L. dan geen derde termijn te willen gunnen want hij is ook een goed voorzitter van de gemeenteraad.

  Anderen zullen zeggen:"verandering van spijs doet eten." En zo heeft iedereen wel z’n reden om de heer Lenferink wel of geen derde termijn te gunnen.

  Maar hier hoort het te gaan over de vraag of er een peiling onder de Leidse bevolking moet worden gehouden met de vraag of het wenselijk is dat de heer Lenferink zich opnieuw kandidaat stelt, hoe zo’n peiling dan vorm zou moeten krijgen en of Henri.L bereid is ook consequenties te trekken uit de uitslag daarvan. (zoals eerder toegelicht.)

 11. Ik denk dat het heel makkelijk is , volgende week tijdens de 3 oktober optocht rijd hij in een koets door de stad een simpel BOE geroep of een luid applaus moet deze man toch wel duidelijk maken of hij nog welkom is of niet de komende 6 jaar , of is dit heel simpel gedacht ?

 12. wander waterdrinker op

  Op zich wel een slim ludiek idee! En dan een applausmeter aan de koets hangen? Helaas staan er een heleboel buitenlanders, buitengemeentelanders en andere buitenlui en niet te vergeten een heleboel kinderen langs de route. En al deze mensen juichen op zo’n dag tóch wel ! En als de entourage (het kabinet) van de burgemeester de heer Lenferink wil behouden en dan slim hier en daar langs de route wat ingeblikt applaus laat klinken, is de peiling gewoon weer het "Andere" geluid van de massa op straat. En dat terwijl de meeste reageerders hier en elders op deze site het er de laatste tijd over eens waren, dat dat straatgeluid nou niet bepaald de schoonheidsprijs verdiende als middel om de burgemeester op zijn Benno-Beleid af te rekenen. Ook al zal de meting van het publieksgedruis dan nu wel positief uitvallen…

  Nee, dan ben ik het wel met Maarten eens dat zo’n online referendum een simpeler en indicatief rationelere oplossing is. Of misschien een combinatie van beide, om de ludieke peiling van het "straatgeluid" niet helemaal de Haven in te kieperen. Hoewel…hoe kun je op die applausmachine het hoefgetrappel van de paarden voor Lenferink’s koets nou onderscheiden van applaus?? 😉

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline