“Prognoses achterhaald: Stel RijnlandRoute uit!”

45

Rijkswaterstaat en minister Melanie Schultz baseren zich op volstrekt achterhaalde groeimodellen bij de aanleg of verbreding van snelwegen. Dat stellen Wim ter Keurs en Jaap van Meijgaarden vandaag in dagblad Trouw. Die eerste is voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, de tweede voormalig plaatsvervangend directeur directie economie en vervoer van de provincie Zuid-Holland. Beiden zijn al jaren verklaard tegenstander van de RijnlandRoute.

Vorig jaar maakte Sleutelstad deze uitgebreide reportage over de gevolgen van de aanleg van de RijnlandRoute voor het Leidse buurtschap Tienhuizen.

“Het verkeer neemt al jaren af, toch blijft de minister uitgaan van het hoogste van vier groeimodellen die in 2006 vastgesteld werden,” zo stellen de twee Leidenaren. Diezelfde fout wordt volgens de twee nu gemaakt bij de RijnlandRoute: “Door niet uit te gaan van het hoogste groeiscenario, maar van een lagere, realistische groei, zijn de maatschappelijke kosten 335 miljoen euro hoger dan de baten.”

De feitelijke ontwikkeling van het verkeer in Zuid-Holland is zelfs nog lager dan het laagste model, zo stelt het duo dat daarom pleit voor een herbezinning op de prognosemethodiek bij infrastructurele projecten. “Zolang dat niet gebeurt zouden alle grote projecten moeten worden uitgesteld. De belangen zijn daarvoor groot genoeg,” zo vinden Ter Keurs en Van Meijgaarden.

Delen

45 reacties

 1. Wat mij verontrust is dat het feit dat de provincie heel goed schijnt te weten dat de feitelijke economische en verkeersgroei achterblijft bij de ramingen, die mede gebaseerd zijn op sterk verouderde CPB-prognoses (scenario’s) van vóór de crisis.
  Als dit zo is, dan dringen feiten niet meer door tot het politieke proces. En dan zijn we heel ver van huis.
  Naar analogie: onderzoekbureaus (Spark en Ecorys) hebben aangetoond dat er in Leiden veel minder extra parkeerplaatsen nodig zijn dan er nu met de ondergrondse garages zullen komen. Ook dit gegeven heeft op de politieke besluitvorming, dan wel de politieke motivering van het besluit, nagenoeg geen effect gehad.
  Gaan we naar "fact-free politics?": politieke standpunten innemen zonder onderzoek, en dan daaraan vasthouden

 2. Het is allang bekend dat de Rijnlandroute een overbodig project is. De opstoppingen op de N206 kunnen veel goedkoper worden opgelost door aanpak van de knelpunten.

  Hetzelfde is aan de hand met de verbreding van de A9 (Gaasperdammerweg) bij Amsterdam. Ook dit project kost een miljard en is overbodig omdat bij de onderbouwing gerekend is met te hoge groeiprognoses:
  http://nos.nl/artikel/680904-verbreding-a9-niet-meer-nodig.html

  Het is bizar dat de overheid (onder leiding van de VVD) wel met geld smijt voor overbodig nieuw asfalt, maar dat er wordt beknibbeld op noodzakelijk onderhoud en veiligheid. Vandaag werd bekend dat de Velsertunnel levensgevaarlijk is a.g.v. achterstallig onderhoud en verwaarlozing:
  http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/metropool/article27141476.ece/Tunneldrama-dreigt-Velsertunnel-onveilig

  @Jan Pieters:
  Met de VVD aan het roer gaan we inderdaad naar fact free politics. Eerst wordt een standpunt ingenomen, vervolgens wordt onderzoek verricht door een bevriend bureau dat de gewenste onderbouwing oplevert. Goudappel Coffeng schijnt daar erg goed in te zijn.
  Onderzoek naar robuustheid van het wegennet door Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute (http://www.ottoswertz.nl/) met een methode van het KiM heeft bewezen dat de RLR het wegennet minder robuust maakt. Echter dit onderzoek wordt genegeerd door de provincie en het ministerie van I&M, want de uitkomsten komen niet gelegen.
  Als er maar gebouwd kan worden. De lobbyisten van Bouwend NL hebben een flinke vinger in de pap bij de VVD.

  Hetzelfde zien we met de bankwereld die tegen vergroting van de buffers is en daarbij gesteund wordt door de VVD, maar dat is weer een ander dramaverhaal dat ik hier verder maar laat rusten.

 3. Ruud Breedveld op

  Het moet niet alleen om cijfers gaan !
  Het doorgaande verkeer moet om Leiden heen !
  En niet zoals nu door woonwijken heen!
  Of door een industrieterrein!
  DUS BOUWEN NU EN OPHOUDEN MET CIJFERisme?

 4. B. Leeuwenburgh op

  Binnen het vakgebied verkeer is het inmiddels voldoende bekend, er is al enige tijd sprake van een duidelijke trend die wijst op teruglopende mobiliteit in plaats van mobiliteitsgroei. Recente onderzoeken in het buitenland bevestigen het beeld dat ook hier bestaat. Niet de crisis zorgt voor minder verkeer, maar ander mobiliteitsgedrag is de oorzaak. Jongeren zien steeds meer af van bezit van een auto en als die al nodig is wordt gebruik gemaakt van een deelauto. Wonen verschuift van de regio naar de stad, dicht bij een station. Gebruik van de fiets in plaats van de auto is sterk toegenomen. Leefbaarheid en luchtkwaliteit worden door de nieuwe generatie van toenemend belang geacht boven autobereikbaarheid.
  Deze trend betekent dat de verkeersprognoses van enkele jaren geleden die nog gebaseerd waren op groei, inmiddels volledig achterhaald zijn. Parkeergarages in de centra van steden concurreren met publieksacties om nog voldoende parkeerders te krijgen en te voorkomen dat grote tekorten ontstaan. Wegenbouwprojecten worden terecht opnieuw ter discussie gesteld en zullen een nieuwe onderbouwing vergen. Dat geldt voor de Rijnlandroute en de A9. Dat gebeurt inmiddels ook bij vergelijkbare projecten in België en Duitsland. Het zou de politiek sieren om dit te erkennen en niet als een blind paard te blijven doordraven.

  Wim ter Keurs en Jaap van Meijgaarden weten als geen ander dat het zeer veel moeite kost om de provincie te overtuigen een ingezette koers te wijzigen en ander beleid in te zetten. In het verleden is dat wel gelukt met de reeds in aanleg zijnde Leidse Baan, een beleidswijziging waarmee we achteraf zeer gelukkig kunnen zijn. Nu is herbezinning op de Rijnlandroute op basis van de nieuwe trend, gelet de maatschappelijke consequenties, absoluut noodzakelijk.

  @Ruud Breedveld
  Het is een illusie om te denken dat de Rijnlandroute een oplossing zal bieden voor de verkeersdrukte door Leiden Zuid-West of op de Rooseveltstraat. 80 tot 85% van het verkeer op de Churchilllaan heeft nu eenmaal een herkomst of bestemming binnen die wijk. Dat verkeer heeft niets aan de Rijnlandroute. De bereikbaarheid van Zuid-West zal door bijkomende maatregelen bij A44 en knoop Leiden-West, maar ook aan de zijde van Zoeterwoude alleen maar verslechteren. Bedrijven aan de Rooseveltstraat blijken zich dat helaas nog onvoldoende bewust te zijn.

 5. De aanleg van een weg waar al meer dan 80 jaar, in de een of andere vorm, over nagedacht wordt om aan te leggen in twijfel trekken, is ridicuul.

  "Prediction is very difficult, especially if it’s about the future." (Niels Bohr)

  Verkeersprognoses, groeimodellen, scenario’s, welke prognosemethodiek toe te passen, tja als elke prognose op precies hetzelfde uit zou komen dan is er voor die duur betaalde onderzoeksbureaux en interim-managers natuurlijk ook geen droog brood meer te verdienen.

  Deze mensen zijn juist gebaat bij constant rumoer, niet besluitvaardige politici en een stroom van elkaar tegensprekende toekomst-rapportages die allen niet 1-op-1 met elkaar te vergelijken zijn vanwege gewijzigde startpunten en rekenmethodes en vanwege veranderende einddoelen.

  De grote hoeveelheid aan prognoses, ramingen en studies maakt op zichzelf weer een storm los van geciteerde en geparafraseerde resultaten die buiten de context van die studies genomen een eigen leven gaan leiden. Verwarring en twijfel proberen te zaaien dus en praten naar de mond van je broodheer.

  Voorbeeldje 1:
  "Binnen het vakgebied verkeer is het inmiddels voldoende bekend, er is al enige tijd sprake van een duidelijke trend die wijst op teruglopende mobiliteit … . Niet de crisis zorgt voor minder verkeer, maar ander mobiliteitsgedrag is de oorzaak. … Het zou de politiek sieren om dit te erkennen en niet als een blind paard te blijven doordraven."
  (Leeuwenburgh, 2014)
  -Versus-
  "Auto- en vrachtverkeer zal volgens de prognoses van het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat tot 2020 toenemen met 40 en 80 procent. Nieuwe wegen zullen vanwege de lange procedures dan nog niet beschikbaar zijn en Leiden zal dan volledig onbereikbaar zijn omdat heel de regio vol staat."
  (Leeuwenburgh, 2007)

  Dus wanneer je betaald wordt door de provinciale overheid (in dit geval m.b.t. de Rijn-Gouwelijn) dan zijn de prognoses helemaal OK. Maar wanneer dat niet het geval is dan moet het tegenovergestelde standpunt erkent gaan worden.

  Voorbeeldje 2:
  "Gebruik van de fiets in plaats van de auto is sterk toegenomen."
  (Leeuwenburgh, 2014)
  -Versus-
  "Bovendien zou het de voorkeur verdienen dat de Breestraat fietsvrij wordt. … Daar kan dan zonder problemen een tram met snelheidsbegrenzer doorheen. Juist de brommers en fietsers maken de Breestraat gevaarlijk."
  (Leeuwenburgh, 2007)

  Eerste quote zegt niet veel, maar laat doorschemeren dat er meer rekening gehouden moet wordende fietsers. OK, goed plan. Dat dezelfde man 7 jaar geleden juist ervoor pleitte om het de fietsers alleen maar lastiger te maken ten faveure van de tram van zijn broodheer, moet natuurlijk iedereen aan het denken zetten.

  bron: http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2007/02/boudewijn-leeuwenburgh-rgl-is-ideaal-regiovervoermiddel

 6. @Marcellus_B: terechte kanttekeningen. Het verbaast me ook dat het broodje aap verhaal "80 tot 85% van het verkeer op de Churchilllaan heeft nu eenmaal een herkomst of bestemming binnen die wijk" hier wordt herhaald. Iedereen die langs dit traject van de N206 woont, weet wel beter. De lange vrachtwagenkonvooien en de lange files om Leiden uit te gaan: dat is helemaal geen lokaal bestemmingsverkeer.
  Dat er ooit door de gemeente een onderzoek met een dergelijke gewenste uitkomst is gelanceerd om de provincie te overreden om de Rijnland Route vooral niet binnen de stadsgrenzen te realiseren (toen de provincie de oplossing zag in een bovengrondse oplossing), kan nu door de tegenstanders van ZnB vooral worden misbruikt.
  Ook grappig hoe te zien hoe een conclusie (de groei van het autoverkeer neemt minder toe dan tot voor kort was voorzien) wordt veranderd in een ‘afname van het autoverkeer’, dit nog los van het gegeven dat er langs de kust in het directe achterland van Leiden (Valkenburg – Katwijk – Noordwijk) de nodige bouwprojecten plaatsvinden en het een illusie is dat alle bedrijven en woningen die daar worden gerealiseerd, bevolkt zullen worden door flexwerkers die alleen thuiswerken of zich uitsluitend per fiets verplaatsen. De groei in het autoverkeer zal gestaag doorzetten. Misschien niet met 40%, maar wel groot. En de N206 kan dat straks niet aan, want de N206 kan het verwerken van het doorgaande verkeer nu al niet aan.

  De N206 staat regelmatig vast van Haagsche Schouw tot aan Lammenschansplein en iets minder regelmatig in omgekeerde richting. Iedereen die beweert dat het hier om 80-85% verkeer gaat met een plaatselijke bestemming is niet goed bij zijn hoofd. Zijn al die chauffeurs die richting Lammenschansplein kruipen vergeten om naar hun eigen wijkje langs de Churchilllaan af te slaan? En al die chauffeurs die richting A44 in de file staan: zeker ook vergeten om hun tomtom aan te zetten? Al die duizenden Duitsers waarvan ik dacht dat ze richting Noordzee reden: denkfout, volgens Leeuwenburgh moeten ze dus bij de Churchilllaan zijn, waar – als ik hem goed begrijp – ook enige honderden bloemenwinkels moeten zijn gevestigd. Wat doen al die ‘Blumen’ transporten anders op de N206?

 7. een Leids burger op

  Voor het uitstel van de ZnB-variant of inpassing van de Rijnlandroute zijn sowieso goede redenen, maar niet dat
  het verkeer zou afnemen. Terecht wijst Marcellus op veranderde prognoses: terwijl het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat in 2007 nog dacht dat het autoverkeer tot 2020 zou toenemen denken sommigen nu aan een vermindering. En voordat het 2020 is zullen de prognoses vast weer anders zijn. Zelfs al zou door olieezineschaarste op heel lange termijn het autogebruik duurder worden:dan komt er vast wel weer een ander soort brandstof of vervoermiddel. Vervoer zal altijd nodig zijn.

  De vraag zou moeten zijn of er maar steeds natuur opgeofferd moet worden om dergelijke wegen mogelijk te maken omdat men meer (langere) ondergrondse oplossingen te risicovol enof te duur vindt.

 8. het is jammer dat er zoveel gepraat wordt en niets gedaan.

  hetzelfde gold immers voor de verdiepte A4 (veel gepraat, protesten door milieu-organisaties), die nu bijna af is, en er toch is gekomen. tot nog toe wordt er weer veel gesteggeld over ikea leiderdorp (of niet leiderdorp). het gepraat duurt voor. de inactiviteit (te zien aan braakliggende terreinen) ook, maar kost toch geld. geld dat ergens heen verdwijnt. hetzelfde geldt voor de rijngouwelijn ("trein door de stad", weet u nog?), het leiderdorpse gemeentehuis, projecten in de leidse binnenstad.

  er wordt een stelling geuit. op basis daarvan worden prognoses gemaakt waar iedereen weer wat over mag roepen. tegen de tijd dat men klaar is met roepen zijn de prognoses dan weer achterhaald en begint men procedures weer van voren af aan. democratie? ja, dat zeker. daadkracht? niet echt.

  prettig weekend!

 9. Piet Pekelharing op

  Maar waarom wordt die verbinding tussen A4 en N44 eigenlijk niet wat verder naar het zuiden gelegd, waar bijna niemand er last van heeft? Als men bijvoorbeeld de Kniplaan (Leidschendam en Voorschoten) doortrekt en verbreed komt men bij de Horstlaan in Wassenaar uit. Op dat traject woont vrijwel niemand. Er staat wel een buitengewoon riante villa aan de Wassenaarse kant, maar het moet toch heel goed mogelijk zijn op dat deel een flinke geluidswal met ondoordringbare bosschages te plaatsen.

  Bovenal blijf ik van mening dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden hersteld dient te worden.

 10. Vandaag is bekend g eworden dat de Nederlandse economie in het 2e kwartaal is gegroeid met 0,5 procent.

  Het hoogste groeiscenario waarop de RLR is gebaseerd (2,7 procent per jaar) is dus nog erg ver weg! Gezien de zwakke groei in de rest van Europa en de geopolitieke onzekerheden op het wereldtoneel zie ik die 2,7 procent niet snel meer gehaald worden. Sommige economen denken dat dit zelfs nooit meer zal gebeuren omdat alles is veranderd sinds de financiele crisis van 2008.
  Ze zouden best eens gelijk kunnen hebben!
  Pas na een grootschalige oorlog of andere extreme rampen zou hoge groei weer mogelijk zijn, maar laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren en dat daar niet expres op aangestuurd wordt.

  In elk geval is de conclusie:
  uitstellen die dure Rijnlandroute! Voorlopig is ie niet nodig.

 11. Oppernimby Frankieboy vergeet dat een landelijk gemiddelde, waarbij bijv. ontwikkelingen in het oosten van Groningen en zuidelijk Limburg worden meegewogen, niet maatgevend hoeven te zijn voor (huidige én toekomstige) ontwikkelingen in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.

  Deze regio doet het zoals gezegd in economisch opzicht helemaal niet zo slecht. En dat verklaart ook de noodzaak om zo snel mogelijk met de aanleg van de Rijnland Route te beginnen: "Niet voor niets is er grote behoefte aan oost-west verbindingen zoals de Rijnlandroute en de Noordelijke ontsluitingsweg van de N206 naar de N207. Het achterblijven van de verkeersinfrastructuur, zowel voor wegverkeer als openbaar vervoer is een belangrijke bedreiging voor de verdere ontwikkeling van de economische pijlers van de streek en het valt eigenlijk niet te begrijpen waarom het zo lang duurt dat de noodzaak wordt begrepen en de streek dat daadkrachtig oppakt. Het is niets voor niets dat in de metropool Rotterdam Den Haag vervoer als topic nummer één is benoemd voor de stedelijke ontwikkeling, de economische groei en een goed functionerende arbeidsmarkt. Gelukkig lijkt Holland Rijnland zich te gaan aansluiten".
  De zgn. ‘Greenport’ (Flora Rijnsburg) groeit door, met name door de export naar nieuwe groeimarkten in het oosten van Europa. Voor een groot deel gaan die transporten nog steeds noodgedwongen over de N206.
  Ook het toerisme gaat in deze regio een steeds grotere rol spelen, zoals je al merkt aan de lange rijen auto’s met Duits kenteken: "De welvaart neemt in de toekomst verder toe. De bestedingskracht van toeristen zal daarmee ook toenemen. De verwachting voor de vrijetijdseconomie is niet zozeer een
  toename aan vrije tijd, maar wel een toename aan bestedingen per uur vrije tijd. Daarnaast ligt er toeristisch potentieel in de vergrijzing. Gepensioneerden beschikken naast veel vrije tijd ook over relatief veel geld. Met haar afwisselende open landschap heeft de regio Duin- en Bollenstreek, ook buiten het traditionele voorjaar, kans genoeg in te spelen op de ontwikkelingen van de vrijetijdseconomie."
  Het aantal toeristen aan de bollenstreek schommelt tussen de 3 à 4 miljoen bezoekers per jaar alleen al in het voorjaar, met meer dan 1,2 miljoen hotelovernachtingen. Voor een belangrijk deel is de N206 dé toegangsweg tot deze regio. Terecht werd door onderzoeksbureau Ecorys al in 2006 in een analyse naar groeibeperkende factoren vastgesteld: "Bereikbaarheid problematisch door knelpunten in infrastructuursysteem."
  Dat de N206 een knelpunt is met gevolgen voor omwonenden langs toevoerwegen, ondervinden de bewoners langs de Morsweg al meer dan 10 jaar, maar mensen als Frankieboy laten hun het liefste rustig vergassen. Zolang hij maar niet op 50 tot 100 meter afstand van zijn tuintje in de Stevenshof een weg op zes meter onder maaiveldniveau heeft liggen (die je dus niet ziet en amper hoort, en ook de luchtkwaliteit ruimschoots aan de steeds strengere eisen voldoet), vindt hij het prima dat honderden Leidenaren vrijwel dagelijks hinder ondervinden van een file op anderhalve meter van hun voordeur.
  Ook de bewoners langs de N206 ondervinden heel vaak de begrenzingen van deze doorgangsweg: het staat er met hele grote regelmaat muurvast. Kan Frankieboy becijferen wat de economische schade is voor de transporteurs die 40 minuten reistijd kwijt zijn om van Rijnsburg naar de A4 te rijden? Ook daarom is die slotzin van Frankieboy’s betoog volslagen onzin: ZnB had er al 15 jaar geleden moeten zijn. De N206 is niet toegerust om de huidige verkeersstromen aan te kunnen. Het aanhoudende gestuntel rond de aanleg van deze noodzakelijke verbinding, die ook het Leidse achterland verder ontsluit, heeft ertoe geleid dat vanuit de handelskwekerijen serieuze scenario’s zijn ontrold om eventueel bedrijven elders te vestigen als er geen zicht zou blijven op een verbeterde ontsluiting van deze belangrijke regio. De klappen die dat aan werkgelegenheid en toerisme hadden toegebracht, zouden groot zijn. De Leidse regio als één groot sterfhuis: dat is het kennelijk het ideaalbeeld van Frankieboy.
  En over de groeicijfers die na 2008 nooit meer zo hoog zullen worden: de volslagen onzin die hier door Frankieboy wordt gedebiteerd laat zich makkelijk weerleggen door te wijzen op de groei in Polen (in 2011 was die 4,3%, voor dit jaar wordt een groei van 2,8% verwacht. Zoals bekend is Polen een belangrijk afzetgebied voor Nederland). De economische groei in Tsjechië lag in de jaren na 2008 rond de 6%. Dus hoezo kunnen groeicijfers van 2,7% na 2008 "nooit meer" worden behaald? Misschien vooralsnog niet in Nederland, maar dat is het typische dorpse denken van Frankieboy: alsof de wereld ophoudt bij de gemeentegrens en of onze welvaart niet samenhangt met welvaart elders.
  Oh ja, in Amerika wordt voor dit jaar een economische groei van 3% verwacht, zoals NRC Handelsblad nog geen drie weken geleden meldde: dat is ook goed nieuws voor de bedrijven in deze regio. De export in bloembollen en bloemen vanuit deze regio heeft een waarde van zo’n 1,2 miljard euro op jaarbasis: een groot deel daarvan gaat naar markten die zich luxegoederen als bloemen kunnen veroorloven. En die bloemen komen ze niet op de fiets in Rijnsburg ophalen.

 12. een Leids burger op

  Zoals gewoonlijk heeft eric vtg wel weer héél veel woorden nodig om zijn standpunt duidelijk te maken……..

 13. Beste Eric,

  Je manier van denken is van voor 2008.
  De welvaart van de jaren 90 tot en met 2008 was deels gebaseerd op schulden.

  Dat feestje is voorbij, maar men probeert het nieuw leven in te blazen: Rutte zei vorig jaar dat we niet zo moeten somberen, maar auto’s en huizen moeten kopen. Sindsdien horen we steeds meer verhalen over zgn herstel. Economie is psychologie, en velen trappen erin. Maar het zijn onzinpraatjes van politici, bankiers en makelaars. Mensen die er belang bij hebben dat wij geld uitgeven en leningen aangaan. Maar velen doen dat niet, gewoon omdat zij dat geld niet hebben. De oorzaak van de crisis was nu juist die enorme berg schulden en zolang die niet vermindert zal er geen structureel herstel komen. De renteverlagingen van de ECB om lenen en geld uitgeven te stimuleren zijn dus een giftig medicijn.

  Einstein zei al: “we cannot solve a problem with the same thinking that created it”.

  Ik raad je aan om eens te luisteren naar de columns van Kees de Kort van 14 en 15 augustus op BNR: http://www.bnr.nl/opinie/
  Deze macro-econoom prikt goed door die onzinverhalen van herstel heen.

  Naast de schuldencrisis die nog niet goed is opgelost komt er nog een energiecrisis aan en kampen we met ernstige geopolitieke spanningen.

  Neem dus van mij aan: die hoge groei komt er niet.
  Dus dat nieuwe asfalt zal nooit rendabel worden.

 14. Piet Pekelharing op

  "Naast de schuldencrisis die nog niet goed is opgelost komt er nog een energiecrisis aan en kampen we met ernstige geopolitieke spanningen." schrijft Frankieboy

  En dan noemt hij niet eens de verwachte ebola-pandemie. Laten we vooral niet vergeten dat tussen 1347 en 1351 één derde van de bevolking van Europa omkwam door de Zwarte Dood. Indien we het veel snellere en veel intensievere personenvervoer heden ten dage in beschouwing nemen, zal het eenieder duidelijk zijn dat de pandemie er deze keer geen vijf jaar over zal doen om een dergelijk groot deel van de bevolking uit te roeien.

  Wat vinden Eric Vtg en Frankieboy eigenlijk van mijn idee om alle bezwaren tegen de Rijnlandroute tegemoet te komen door simpelweg enkele kilometers naar het zuiden een verbinding tussen de A4 en N44 aan te leggen?

 15. Ach Frankieboy, ieder z’n eigen goeroe en de jouwe heet Kees de Kort.
  In hoeverre kan worden becijferd dat asfalt al of niet rendabel is, weet ik niet. Als het voor vele honderden vrachtwagentransporten de reistijd met 15 tot 20 minuten per dag verkort, gaat dat over een termijn van pakweg 25 jaar om een besparing aan kosten (lonen, brandstof) die in de miljarden loopt, met daarnaast een positief effect op het milieu.
  Als het asfalt bijdraagt aan een beter economisch klimaat in de regio, waardoor er zich hier meer bedrijven vestigen of zich beter weten te handhaven: ook dan beloopt de winst in de miljoenen zo niet miljarden. Kijk eens naar de toeleveranciers van het bio-science park: security, eigen busjes, schoonmakers, enz. Het is goed voor werkgelegenheid in een sociale klasse die momenteel de zwaarste klappen krijgt. Die weg verdient zichzelf binnen 10 jaar terug.

  Het zal best wel dat ik pre-2008 denk, maar dat is beter dan niet te denken en klakkeloos meninkjes van een ander na te praten. Het zal best dat de economie nog niet uit het dal is, maar maakt dat het niet dubbel zo urgent om hier een infrastructuur aan te leggen waardoor de concurrentiekracht van ‘greenport’ Rijnsburg, het bio-science center en het toerisme wordt versterkt?
  Het probleem is dan nog niet mijn pre-2008 denken, maar dat er duizenden mensen vanuit de kuststrook door het ontbreken van goed OV op met name de auto zijn aangewezen. Dat de werkloosheid de komende jaren rond de 6 à 7% zal blijven, betekent ook dat de werkgelegenheid structureel rond de 93 à 94% blijft en voor een deel zijn dat forenzen die (helaas, helaas) te vaak een beroep op de auto doen.
  Wat me wel verbaast: jouw standpunt komt de werklozen op geen enkele wijze ten goede, terwijl het de kans dat de mensen die nu werken hun banen zullen behouden, er niet groter op maakt.
  En wat betreft de Flora: je zult het met mij eens zijn dat er vanuit Rijnsburg momenteel geen ander alternatief voorhanden is dan vrachtverkeer over de weg. De N206 staat helaas veel te vaak muurvast. Je kunt mij een pre-2008 denkwijze verwijten, maar daarmee los je het probleem van de verkeersinfarcten niet op. Niets doen is geen optie voor de bewoners langs de Churchilllaan en Morsweg: ondanks jouw doemscenario’s, nemen de files weer toe.

  Leuk om Einstein erbij te halen. Maar dat is niet al te overtuigend. Kijk naar het probleem van de vergrijzing. Dit wordt mede veroorzaakt door de goede gezondheidszorg. Jouw denkpatroon volgende zou je er dus voor pleiten om die gezondheidszorg drastisch in te perken, zodat meer mensen op jonge leeftijd overlijden en er geen vergrijzing meer optreedt? Ik citeer jouw citaat: Einstein zei al: “we cannot solve a problem with the same thinking that created it”. Maar hoe denk jij het probleem van de verkeersinfarcten wél op te lossen? Zeppelin? Monorail? Alle bloemen met de Rijn-Gouwe Lijn?
  Wat je verder over de economie en de crisis ten berde brengt, is niet meer dan wat eendimensionale prietpraat. Overigens zijn die columns van Kees de Kort inderdaad prikkelend, humoristisch en goed doordacht. Maar bij mijn weten heeft hij nog nooit iets over de N206 gezegd. En…: de Kort werkte bij AFS Vermogensbeheer. Ging dat bedrijf niet failliet?

  @Piet Pekelharing: je hebt gelijk. Bij de huidige verkeersaanwas is zo’n tweede verbindingsweg ten zuiden van Leiden zeer waarschijnlijk ook heel hard nodig. In de Bolllenstreek wordt daar ook al jaren om geroepen. Zo’n weg ligt er ook tussen Leidschendam/Voorburg (A4) en Mariahoeve/Wassenaar (A44). Ook die weg staat vaak muurvast. De Randstad trekt nog steeds bewoners uit andere delen van Nederland. Ook daarom heeft het geen zin om – zoals Frankieboy doet – met landelijke gemiddelden te schermen. Een ringweg om Emmercompascuüm zal inderdaad niet nodig zijn, maar de N206 had er al 15 jaar geleden moeten zijn. Toen ik op de lagere school zat, was mijn meester trots op Nederland: we waren boven de 11 miljoen inwoners gegroeid. Amper 40 jaar later zitten we ondanks secularisatie en anticonceptie op 17 miljoen inwoners, terwijl de infrastructuur – zowel qua wegennet als openbaar vervoerverbindingen – daarbij ver is achtergebleven.

 16. @Piet Pekelharing:

  Een variant van de RLR die zuidelijker loopt dan ZnB is nauwelijks mogelijk vanwege de plassen van de Vlietlanden die daar liggen. Bovendien komt ie dan dichter bij de N14. Juist vanwege de aanleg van die N14 zette Rijkswaterstaat in 1994 een dikke streep door de N11-west: die was niet meer nodig!

  Daarmee is ook meteen de mythe ontkracht dat er al 80 jaar over die weg wordt gesproken. Pas in 2003 kwam hij weer ter sprake als Rijnlandroute.

  En mocht er toch een oost-west-verbinding bij moeten komen, dan is de snelste verbinding tussen N11-oost en de Tjalmaweg het beste, ofwel het Tunneltracé. Geen gedoe met weefstroken op de A4 en A44 en extra omrijden. Dit tracé heeft de provincie in 2009 afgeserveerd, want een boortunnel zou in deze ondergrond niet mogelijk zijn. Dankzij de boortunnel waarvoor nu is gekozen in de ZnB-variant weten we nu dat dat dus onzin was, het tunneltracé is dus ten onrechte afgewezen.
  De op één-na-beste variant is onder de N206 in Leiden: als geboorde tunnel of als Churchill Avenue. Dat is iets meer omrijden, maar niet zo erg als bij ZnB, de slechtste variant.

 17. @Frankieboy: welk belang zouden ambtenaren hebben om een minder goed tracé de voorkeur te geven? Er liggen vuistdikke analyses en rapporten, en uit die analyse/info blijkt dat ZnB de betere keuze is. Natuurlijk worden er gaten geschoten in zo’n rapport, maar iedereen die even hardnekkig gaten wil schieten in de alternatieven, kan zich naar hartelust uitleven. Anders dan bij de RGL, is ZnB ook helemaal geen cause célebre geworden: over het algemeen kan het (academische) werkveld zich goed vinden in de gevonden oplossing en heeft de Leidse bevolking zich in hele grote meerderheid pro-ZnB uitgesproken. Ook in de Stevenshof.

 18. Piet Pekelharing op

  Toch vind ik mijn variant, het verbreden van de Kniplaan in Leidschendam en Voorschoten en verbinden met de Horstlaan in Wassenaar die eveneens verbreed dient te worden, nog altijd de beste.

  Het voordeel hiervan is dat er op dat traject nauwelijks bewoning is. Eigenlijk staat alleen de Eikenhorst in de directe omgeving van de Horstlaan. Naar verluidt woont daar een Duits-Argentijns echtpaar met hun drie dochters. Die kunnen we wel wegstoppen achter een fors uitgevallen geluidswal met dichte begroeiing.

 19. @ericvtg Welk belang hebben ambtenaren ?Dat is simpel nl. : Het belang van hun opdrachtgever ! Goed voorbeeld is Dossier Rijnlandroute zelf … Duik in de rapporten van de afgelopen jaren van de Rijnlandroute en zoek de verschillen….

  Ik weet niet in welk werkveld je jezelf beweeg…. , maar in mijn werkveld en leefveld is de Rijnlandroute zeker een cause célebre. Het wachten is alleen nog op lef bij politici ….om een foute keus te corrigeren. Het is nog niet te laat !!

  Helaas hebben wij – als Stevenshoffers – nooit mogen stemmen over de Rijnlandroute! Maar het feit dat 50% van de Stevenshoffers niet heeft gestemd zeg mij genoeg over hun vertrouwen in de Leidse – binnen de singels – politiek.

 20. Beste Eric,

  je laatste reactie is wel erg naïef. In jouw beleving heeft de overheid altijd het allerbeste met ons voor en worden onderzoeken op een eerlijke manier uitgevoerd.

  De werkelijkheid is toch echt anders. Luister eens naar dit uitstekende interview met Jaap van Meijgaarden bij de TROS Nieuwsshow:

  http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow/nieuwsshow-uitzendingen/item/?tx_trosradio%5Bitemid%5D=209786

  Hij legt het nog eens haarfijn uit hoe het zit met onrealistische prognoses en gesjoemel met cijfers , politieke deals en politiek gedraai. Ik heb er niks aan toe te voegen. Ik hoop alleen maar dat het besef eens doordringt bij de politiek want het gaat hier om miljarden die veel beter besteed kunnen worden.

 21. @Frankieboy: bereikbaarheid is een belangrijk dossier. Waarom zouden honderden ambtenaren (met meestal ook nog eens een goede opleiding, en zeker in het topsegment zijn er vele lid van een politieke partij) en tientallen politici van vele verschillende politieke partijen – van rechts t/m links – miljarden willen verkwisten? Wat is daar de diepere logica van?
  Je kunt mij naïef noemen, maar ben jij niet een beetje paranoia?
  De ambtelijke analyse van zowel ZnB en Churchill Avenue is interessant leesvoer (ga het eens lezen!). Ik heb van een raadslid alle stukken digitaal toegestuurd gekregen – toen ik nog verklaard tegenstander van ZnB was – en mede op grond van die info en gesprekken met diverse deskundigen, heb ik mijn mening bijgesteld naar voorzichtig pro-ZnB bij gebrek aan een beter alternatief.
  En tja, elke keer weer kom jij met een goeroe dan wel orakel als wijsheid van alle dingen. Eerst Kees de Kort (die overigens nog nooit over ZnB heeft gesproken of geschreven) en nu weer Jaap van Meijgaarden. Maar waarom zou Jaap het beter weten dan Ingrid de Bondt?

  @Henk: de Rijnlandroute was een belangrijk item bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen die pro-ZnB zijn, hebben die verkiezingen overtuigend gewonnen en de wethouder die dit dossier onder zijn hoede had, was lijsttrekker van D66. Ondanks alle stemmingmakerij en regelrechte hetze, Robert Strijk fungeerde als een Kop van Jut, heeft hij de verkiezingen overtuigend gewonnen.
  Net als indertijd bij de RGL, is de Leidse bevolking mondig genoeg om te kunnen kiezen wat het wil. Met name PvdA en GL hebben zwaar ingezet op dit onderwerp en het heeft niet geresulteerd in stemmenwinst. Ik vind het overigens onverstandig dat de PvdA er een strijdpunt van maakte, want binnen die partij was men helemaal niet zo anti-ZnB.
  Verder: dat veel mensen in de Stevenshof niet stemmen, kun je simpelweg afdoen als geen vertrouwen hebben in de politiek, maar is dat niet een beetje gemakzuchtig? Op grond van jouw (non-)argumentatie, kan ik al even onzinnig stellen: "50% van de Stevenshofbewoners is een dermate groot voorstander van ZnB dat het daarom niet tegen stemde". Beetje Cruijffiaans…

 22. Eric, ik denk dat je een verkeerd beeld hebt over de rol van ambtenaren in de politieke besluitvorming.
  De besluitvorming rond de RGL was ook al in kannen en kruiken. De voorlopige afspraken met projectontwikkelaars waren al gemaakt. Voor de ambtenaren op het Provinciehuis en het Leidse Gemeentehuis was het besluit in principe al genomen. Alleen het democratische proces moest nog worden doorlopen. Een afspraak met de Gedeputeerde en de Wethouder werd door de betreffende ambtenaren afgewezen. Ook bij de raadsleden in Leiden was het een gelopen race. Bij de raadsfracties van de VVD, de PvdA en Groen Links stonden we als actiegroep na een gesprek van 15 minuten weer op straat. Daar kregen we de boodschap mee: het heeft geen zin je hiertegen te verzetten, het is al besloten, dit gaat gewoon door. Pas toen wij met allerlei aanvullende onderzoeksresultaten over de vekeersonveiligheid van trams door oude binnensteden naar buiten kwamen en de publieke opinie omsloeg, werd het ineens een electoraal risico en veranderde een aantal partijen hun standpunt. Pas nadat het referendumverzoek was ingediend, werden we gebeld door een ambtenaar van met de mededeling dat de Wethouder met ons wilde praten.

 23. @Emile: inzake RGL heb je helemaal gelijk. Geweldig ook hoe jullie dat proces hebben weten te stoppen.
  Inzake ZnB ligt e.e.a. een beetje anders. Er ligt een ambtelijke evaluatie van een tweetal scenario’s, waarbij één van deze scenario’s als beter is beoordeeld.

  Daarnaast kwamen jullie inzake de RGL met overtuigende argumenten, terwijl de tegenstanders van ZnB zich vooral als nimby’s manifesteren die de weg naar een andere locatie willen verplaatsen en vervolgens selectief nadelen fantaseren t.a.v. het ene tracé en voordelen t.a.v. het ander. De stemmingmakerij wordt niet gevoed door argumenten en iets van een samenhang in de bezwaren valt niet te ontdekken.

  Het voorbeeld van de RGL geeft ook aan dat politici wel degelijk luisteren en consequenties verbinden aan de mening van de kiezer. Ook dat vind je al in het ZnB-dossier terug: de weg die eerst op maaiveld zou komen te liggen, gaat nu onder Voorschoten door én komt langs een deel van de Stevenshof op zes meter onder maaiveld. De politiek heeft geluisterd.

 24. @Eric: ik geef toe, ik heb dat Rijnlandroute dossier niet helemaal gelezen, maar ik geef de bezwaren van Jaap van Meijgaarde het voordeel van de twijfel. Dat doe ik omdat hij inhoudsdeskundig is, als het gaat om planning van infrastructuur door de Provincie Zuid Holland. Bovendien zijn de argumenten die hij aandraagt niet als NIMBY argumenten in te delen. Dat mag voor een deel van de argumenten van bewoners van de Stevenshof gelden, dat geldt niet wanneer argumenten worden aangedragen ten aanzien van de prognoses over de groeicijfers van het autoverkeer. Die dalende cijfers zijn onweerlegbaar, terwijl de planning van het Rijk en de Provincie (nog) niet wordt bijgesteld. Of de economie van de Bollenstreek schade zal oplopen wanneer er geen betere vrachtroute komt dan de huidige, zal door aanvullend onderzoek moeten worden vastgesteld. Of misschien is er toch een verkiezingsnederlaag nodig, maar dan zal iedereen in de Stevenshof bewuster en actiever moeten gaan stemmen.

 25. een Leids burger op

  prognoses over de groeicijfers van het autoverkeer ?
  Ach, momenteel is er een dalende trend. Maar dat kan over enkele jaren weer heel anders ziijn….

 26. D66-Leiden had met haar anti-RGL standpunt waarmee ze verkiezingen won in 2010 een veel te grote broek aan getrokken. Niet Leiden maar de provincie ging over dat project!

  De RGL-tegenstanders hadden mazzel dat bij de provinciale coalitie-onderhandelingen in 2011 een uitrol mogelijk was tussen RGL en RLR.
  Zowel bij RLR als RGL was voor de provincie de kans op succes onzeker: voor de RLR was te weinig geld, voor de RGL was wel geld maar daar waren andere dingen niet in orde. Ik weet niet meer precies hoe dat zat: dit was democratisch nog niet in orde of er was teveel weerstand. Emile weet dat vast beter dan ik.

  Twee onzekere projecten zijn in 2011 door de provincie bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en SP ingeruild voor één project met een grotere kans op succes: de Rijnlandroute. De trajectkeuze werd ook meteen vastgelegd in het coalitieakkoord: dat moest ZnB-F worden. Alleen het onderzoek dat de keuze voor ZnB onderbouwt moest nog even gedaan worden. Geen probleem want bureaus als Ecorys en Goudappel Coffeng zijn niet te beroerd om cijfers aan te leveren die een reeds gemaakte keuze onderbouwen. In plaats van ZnB-F (met 2 ipv rijbanen tussen A4 en A44 ) kwam ZnB-Optimaal als beste uit dat onderzoek ipv ZnB-F, maar dat vond de provincie niet zo erg.

  Dat was dus heel slim onderhandeld.

  Overigens vond ik de RGL ook een slecht project, dus ik ben niet rouwig dat die van tafel is.

  Voor Eric verwijs ik nog even naar de Betuwelijn en HSL: twee eerdere projecten waarbij de besluitvorming niet deugde.

 27. een Leids burger op

  D66 heeft inderdaad geluk gehad dat de provincie ZH gekozen heeft voor investering in meer autowegen dan in die RGL. Ook daar begon men te beseffen dat je een euro maar 1 keer kunt uitgeven…. Dat afblazen van die RGL(oost) was dus niet de verdienste van D66, SP of welke andere politieke partij dan ook. (verder off-topic)

  Dat het ZnB moest worden heeft, mijns inziens, te maken met meer risico en hogere kosten bij de CA-variant van de Rijnlandroute.

 28. Dat RGL project was inderdaad een provinciaal project dat in een één-twee-tje tussen Gedeputeerde Marnix Norder en Wethouder Ron Hillebrand binnenskamers was geregeld. Norder had een pot geld dat was geoormerkt voor openbaar vervoer en Ron Hillebrand had wel een idee waar dat aan kon worden uitgegeven: een sneltram door Leiden naar de kust. Toen dat project uiteindelijk niet doorging en er nieuwe Gedeputeerde (de Bondt) en Wethouder (Strijk) over gingen, is de deal gemaakt zoals door Frankieboy is beschreven. Hoe objectief je die rapporten van "deskundigen" zoals van Ecorys moet beschouwen, betwijfel ik ten zeerste. Die bevestigen te vaak wat de politiek wil horen. Dat hebben ze met de RGL ook gedaan met fantastische prognoses over de vervoerswaarde en een hoog economisch rendement.

 29. een Leids burger op

  En ook die Rijnlandroute(ZnB-variant) is voornanelijk een provinciaal (besloten) project waar burgers maar weinig tegen kunnen doen. Zie het inleidende filmpje in de berichtgeving over Tienhuizen.En dan blijft er niet veel meer over dan slechts invloed op details zoals aanleggen op -6m ip.v. -4m e.d.

 30. @Emile: vandaag, vroeg in de middag, stond de N206 richting A44 weer helemaal vast… Het is een gebed zonder einde. Ga eens rond 5 uur ’s middags doordeweeks naar de Morsweg: tussen Belastingkantoor en Haagweg is het één langgerekt lint van auto’s. Dag in dag uit, op anderhalve meter van de voordeur van de bewoners.

  Dat de groeiverwachtingen voor het wegverkeer zijn afgenomen, iets wat door niemand wordt betwijfeld, is iets anders dan dat het totale verkeersvolume op termijn daalt. Dat volume daalt niet, dat neemt juist gestaag toe. Door bijv. de sterkere economische groei in Oost-Europa wordt ook een groei van het wegverkeer in Nederland (doorvoerland) voorspeld (varieert in de pre-2013 prognoses van plus 40 tot plus 70%). Dat zal ook als de groei minder groot uitpakt gevolgen hebben voor deze regio, waar het verkeer in de spits op de N206 veel te vaak vast staat.
  De ZnB-discussie doet me tot op zekere hoogte denken aan de bezwaren tegen de Betuwelijn, die volgens tegenstanders niet of nauwelijks zou worden gebruikt. Inmiddels rijden er 550 treinen per week over dit traject.
  In Nederland zijn een aantal onmiskenbare krimpregio’s. Het zou dom zijn om landelijke gemiddelden m.b.t. groei of daling als zaligmakend te verklaren voor geheel Nederland. Zoals eerder opgemerkt: een ringweg om Emmercompascuüm aanleggen is geld weggooien, maar een hardnekkig verkeersinfarct aanpakken, lijkt mij een zinvolle onderneming.

  @een Leids Burger: de gedeputeerden zijn door een politieke partij naar voren geschoven en hun besluiten moeten worden bekrachtigd door de politieke partijen die in Provinciale Staten (de Tweede Kamer van de provincie) zitting hebben. De stemmingen zijn openbaar. Het idee dat er een "provinciaal (besloten) project" is waar burgers maar weinig tegen kunnen doen, is aperte onzin.
  Klaagburgers zouden er goed aan doen de verkiezingsprogramma’s te lezen en een stem uit te brengen, dan wel contact te zoeken met politici en proberen om hun standpunten in politieke programma’s opgenomen te zien. Verder: D66 heeft als een grote partij ook grote invloed op het provinciale beleid. Uw opmerking "Dat afblazen van die RGL(oost) was dus niet de verdienste van D66, SP of welke andere politieke partij dan ook" is de grootst mogelijke onzin. Dat afblazen is een resultaat van door politici bepaald beleid. En die politici zijn door ons gekozen.

 31. facts for free op

  De verkeersdruk(te) in deze regio neemt de komende 50 jaar juist sterk toe t.g.v. demografische ontwikkelingen. De aanleg van ZnB kan alleen maar rampzalige effecten hebben. Het Centraal Bureau vd Statistiek stelt vast:

  Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

  "De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies naar verwachting met 700 duizend, het aantal huishoudens met ruim 400 duizend. Daarbuiten doet de groei zich vooral voor in steden met bovenregionale voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen. De groei kan op termijn tot meer druk op de woningmarkt leiden aangezien veel gemeenten, ook in groeiregio’s, hun woningbouwplannen vanwege de crisis opgeschort hebben. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  Bevolking Randstad groeit tot 2025 met 700.000 inwoners
  Het inwonertal van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht groeit tussen 2010 en 2025 naar verwachting met ongeveer 700 duizend, evenveel als in de afgelopen vijftien jaar. Een groot deel van de bevolkingsgroei heeft plaats in de grote steden. Zo groeit Amsterdam met ruim 110 duizend inwoners."

  ZnB NIET aanleggen is een misdaad jegens toekomstige generaties. Steden met bovenregionale voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen en (academische) ziekenhuizen, zullen sterker groeien dan andere steden. Nu al is aan de ontwikkeling van o.a. de huizenprijzen te zien dat Leiden sterker groeit dan diverse andere steden. De prognoses wijzen op een groei tot circa 125.000 bewoners in 2030.

 32. een Leids burger op

  @vtg
  Luister nu eerst eens naar wat Jan van Leeuwen in dat filmpje van de reportage over de Rijnlandroute zegt.(zowel op D66 als de SP is er kritiek).

 33. @een Leids burger: Jan van Leeuwen is voorzitter van Stichting Behoud Rijnland en fel criticus van de Rijnlandroute. Dat hij kritiek op D66 en SP heeft, is evident, want die partijen hebben vóór de Rijnlandroute gestemd. Wel grappig is dat van Leeuwen suggereert dat bij de verkiezingen D66 en SP vanwege hun kiezersbedrog zouden worden afgestraft door ons, de burgers. Het tegendeel is gebleken: D66 en SP hebben glorieuze resultaten behaald, waarschijnlijk ook dankzij hun stem vóór de Rijnlandroute. Ook in de Stevenshof zijn beide partijen als winnaars uit de bus gekomen. Waarvan akte.

 34. een Leids burger op

  Volgens eric vtg zou dus de winst van D66 en SP in de Stevenshof bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
  te danken zijn aan hun standpunt m.b.t. de ZnB-variant van de Rijnlandroute aldaar. Zóu008Fu008F simpel ligt dat, mijns inziens, nu ook weer niet. Bewoners (ook van de Stevenshof) konden in principe overal(binnen Leiden)
  stemmen. Maar laten we er voor het gemak even vanuitgaan dat die in meerderheid in hun eigen district
  zouden hebben gestemd. http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank/
  6649-2014-05b%20Leiden%20verkiezing
  %20GR%202014%20-%20definitieve%20uitslagen.pdf

  De feiten: 1.D66 is in die wijk inderdaad de grootste geworden, gevolgd door dan:2.PvdA,3.LL(verrassend),
  en dan pas op 4 de SP. De PvdA was vlak voor de verkiezingen nu juist voor de CA-variant van de
  Rijnlandroute.

  Verder zijn voor het stemgedrag natuurlijk ook andere zaken van belang dan alleen die Rijnlandroute. Wat precies de motieven van de stemmer aldaar zijn geweest is niet duidelijk.

  Conclusie: Uit de uitslag van de verkiezingen in de Stevenshof kan niet zomaar worden geconcludeerd dat de
  bewoners daar in meerderheid voorstanders van de (ZnB-variant van de) Rijnlandroute zouden zijn.

 35. @ELB: zowel D66, Leefbaar Leiden, SP, ChristenUnie, VVD en CDA zijn pro-ZnB.
  De partijen die anti-ZnB zijn, en daar zwaar op hebben ingezet als verkiezingsthema, zijn grotendeels achteruit gegaan, dan wel weggevaagd (Stadspartij).
  Natuurlijk spelen er meer factoren een rol in het stemgedrag, maar uit de uitslag kan m.i. geen ander beeld naar voren komen dan: een overgrote meerderheid van de bewoners in de Stevenshof heeft geen probleem met ZnB (anders zou toch massaal op PvdA of Groen Links of Stadspartij of Partij vd Dieren zijn gestemd?).
  Zie indertijd het referendum rond de RGL: daar was sprake van een overduidelijk nee (69%). ZnB is een veel minder controversieel onderwerp.
  De tegenstanders van ZnB overschatten en overschreeuwen hun eigen draagvlak. Het is natuurlijk pijnlijk voor de tegenstanders van ZnB dat zij vóór de verkiezingen luidkeels in woord en geschrift hebben verkondigd dat bij de verkiezingen weleens gehakt wordt gemaakt van de voorstanders, terwijl de uitslag daar uiteindelijk diametraal tegenover staat.

 36. een Leids burger op

  Zoals gezegd: de PvdA is 2e geworden in de Stevenshof en was voor de verkiezingen juist voor de CA-variant van de Rijnlandroute. Ik blijf er dus bij dat uit het stemgedrag in die wijk geen conclusies mogen worden getrokken over het aantal voorstanders van de ZnB-variant van de Rijnlandroute aldaar.

  Veel belangrijker natuurlijk is dat de heer van Leeuwen wijst op wat hij noemt "kiezersbedrog" en wat ik zou willen omschrijven als "gedraai":
  Zowel D66 als SP waren aanvankelijk voor de CA-variant en later voor de ZnB-variant.

 37. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen had in Leiden 33,9% van de kiezers op een partij gestemd die als anti-ZnB mag worden bestempeld.
  ZnB werd inzet van de raadsverkiezingen, en bij die verkiezingen waar de kiezer zich kon uitspreken en dat ook deed, is de aanhang van de anti-ZnB partijen geslonken tot 27,6%. Dat is een forse terugval.
  69,8% Van de kiezers heeft op een pro-ZnB partij gestemd.
  Wat betreft het vermeende draaien door D66 en SP in de gemeenteraad: de raadsfracties van D66, SP, CU, VVD, Leefbaar Leiden en CDA hebben vóór de raadsverkiezingen in woord en daad hun standpunt duidelijk uitgedragen, o.a. door al in 2013 een motie van de PvdA weg te stemmen.
  Dat je gaandeweg een proces voor een andere variant kiest, heeft ook te maken met de inkleding van de ZnB-variant, de onderliggende cijfers, analyses en haalbaarheid. De twee varianten zijn doorgerekend (lees die rapporten eens!) en ZnB kwam als beste uit de bus.
  Het zou pas kiezersbedrog zijn als in onze gemeenteraad D66, VVD, CU, CDA, LL en SP opeens anti-ZnB zouden stemmen.
  Dat de PvdA als vaandeldrager van het anti-ZnB geluid tweede is geworden in de Stevenshof lijkt een knap resultaat, maar vergeleken bij de vorige verkiezingen is de PvdA bijna 4% achteruit gegaan. Helaas, want ik vind het een sympathieke partij met een goede ploeg jonge raadsleden. Gelukkig heeft de PvdA zitting in het college van B&W en werkt het vanuit die positie dus ook gewoon mee aan het faciliteren van deze noodzakelijke verbindingsweg.

 38. @ELB: ik heb een foutje gemaakt. Niet 69,8% van de kiezers heeft op een pro-ZnB partij gestemd. Ik werd erop geattendeerd dat het gaat om liefst 70,1%. Kop van Jut Robert Strijk – ik heb veel respect voor de wijze waarop deze politicus achter zijn boodschap bleef staan, ook al werd er een smerige, rancuneuze hetze o.a. op dit forum tegen hem gevoerd – kreeg in zijn eentje in Leiden meer voorkeurstemmen dan de PvdA in totaal.
  Kijkend naar de cijfers in de Stevenshof: 67,5% van de kiesgerechtigde Stevenshofbewoners koos voor een pro-ZnB partij. Aangezien de PvdA in de Stevenshof haar beste verkiezingsresultaat boekte (15,1% van de stemmen), mag daar m.i. uit geconcludeerd worden dat deze partij erin is geslaagd om de anti-ZnB stem aan zich te binden, maar ook dat niet meer dan pakweg 30% van de bewoners dat standpunt deelt.
  Er is hoe dan ook een stevig democratisch mandaat voor de aanleg van ZnB. In de provincie als geheel, maar ook met name in Leiden en omringende gemeenten. Voor een deel gaat het inzake ZnB ook om regeringsbeleid. Het zou de PvdA sieren als het ook in de Tweede Kamer achter deze massale pro-ZnB keuze van de Zuid-Hollandse en Leidse bevolking gaat staan.

 39. Uit de nieuwste cijfers van het CBS en de autobranche zelf blijkt dat het autobezit niet meer toeneemt:

  http://www.telegraaf.nl/dft/22993978/__Autobezit_stagneert_voor_het_eerst__.html

  Ook de economie groeit niet meer zo sterk als nodig is om nieuw asfalt rendabel te maken. Tegenwoordig wordt al gejubeld als de economie niet krimpt, maar voor het gemak wordt vergeten dat de benodigde 2,7% ver buiten bereik is en blijft.

  Het gevolg zien we op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht: deze weg is onnodig breed dankzij opgepompte groeicijfers die er niet blijken te zijn.

  Zie ook:

  http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/392-regeren-is-vooruitzien-jaap-van-meijgaarden-over-manipulatie-met-verkeerscijfers

  De cijfers zijn dus overduidelijk. De rechter zal straks gehakt maken van de plannen!
  Voor de A2 is het helaas te laat, voor de A9 msischien ook. Maar voor andere overbodige prestigeprojecten is er goede hoop.

 40. @Eric Vtg:
  je maakt nog enkele fouten: de CU in Leiden is geen voorstander van ZnB.
  Over de PvdA in de 2e kamer kun je gerust zijn: zolang dit kabinet er zit steunen zij de asfaltplannen van de VVD. Coalitiedwang heet dat. Zodra ze in de oppositie zitten is het gedaan met die steun.
  Daarentegen is D66 in de 2e kamer (terecht) erg kritisch over nieuw asfalt, in tegenstelling tot D66 in Leiden en de provincie.
  Allemaal erg ingewikkeld en het heeft alles te maken met politieke deals en coalitiedwang. Voorlopig hebben de voorstanders van de RLR daar goed van geprofiteerd op alle bestuurlijke niveaus. Vanwege de statenverkiezingen in maart 2015 hebben nu wel erg veel haast om alles af te ronden. En haastige spoed…..

 41. @Frankieboy: wat wil je nu beweren met het eindeloos schermen met landelijke gemiddelden? De bevolking in de Randstad stijgt in de komende 10 à 15 jaar met pakweg 700.000 bewoners. Los van factoren als economische groei dan wel krimp neemt de druk op de infrastructuur alleen maar toe. De A2 rijdt nu doorgaans heerlijk rustig door, maar of dat in 2025 nog steeds zo is?
  En ja, het autobezit neemt percentueel af, maar door stijging van de bevolking daalt het absolute aantal auto’s voorlopig nog niet, terwijl het vrachtverkeer de komende jaren (fors!) blijft doorgroeien, o.a. door de economische groei in oostelijk Europa en dat is iets waarmee deze regio veel zaken doet.
  Daarnaast wordt op termijn een sterke toename voorzien van het aantal éénpersoonshuishoudens: ook dat heeft effect op het gemiddeld aantal auto’s per inwoner.

  Terug naar de A2: gemiddeld staat er op die weg vier kilometer file per dag, terwijl files met een totale lengte van 30KM op de A2 niet uitzonderlijk zijn. Of die weg onnodig breed is, zal door duizenden automobilisten worden ontkend. Een dagelijks gemiddelde van 4 KM file is niet verontrustend, maar om daaruit te concluderen dat die weg onnodig breed is, lijkt mij een verkeerde conclusie. Ik zou eerder stellen dat die weg voldoende is toegerust om toekomstige verkeersdruk goed op te vangen.

  Wat betreft de Statenverkiezingen: je rekent jezelf wel heel erg vroeg rijk. Bij de raadsverkiezingen wist je het ook al zo zeker: anti-ZnB zou dik gaan winnen, maar ook in de Stevenshof kreeg je hooguit 30% van de bewoners mee. Ik wens je veel succes, maar gelet op de trend (een verdere neergang van PvdA, amper herstel voor GroenLinks) vermoed ik dat je hier al te optimistisch bent. De SP zie ik ook niet draaien: de arbeiders die straks ZnB moeten gaan aanleggen, zijn hun directe achterban en geen SP-politicus zal die mensen de WW in willen sturen.

  Dat D66 kritisch is over wegenaanleg is natuurlijk terecht, maar dat wil niet zeggen dat daarmee nut en noodzaak van ZnB ter discussie staan. Ook de Leidse parlementariër Paul van Meenen zal weleens een half uur op de N206 in de file hebben gestaan of zich hebben afgevraagd wanneer er nu eens een halt wordt toegeroepen aan die dagelijkse Morswegfile.
  Deze regio zit veel te veel op slot. Estec, Flora, Bio-Sciencepark, nieuwbouwprojecten bij Valkenburg, Katwijk en verder langs de kust, de gestage groei van de Leidse bevolking en de gestage groei van het aantal studenten en leerlingen aan hogescholen/beroepsonderwijs: met de huidige infrastructuur kan het niet worden opgevangen.

 42. een Leids burger op

  1 foutje maar eric? Als het daar nu bij bleef…..;-)

  Politieke deals betekenen helaas niet altijd de beste oplossing. Prognoses worden na enige tijd weer achterhaald en en onderzoeksrapporten zijn niet altijd objectief. Over een aantal jaren zou men nog wel eens spijt kunnen krijgen van de nu gekozen ZnB-variant van de Rijnlandroute.

 43. Frankyboy heeft gelijk als hij beweert dat de toekomstige groei van de westerse economie een hersenschim is. Deze Super Nimby in de denigrerende betogen van de betweter eric vtg zal niet veel last hebben van ZnB dankzij de verlengde boortunnel. Maar zijn zorgen en argumenten deel ik wel. De VS hebben volgens het betoog van onze eric vtg 3% groei, maar wel bij een monetaire verruiming van Bernanke/Yellen van 7% (1 biljoen dollar). Dit is gewoon wc papier als geld bijdrukken. Neem je deze stimulering weg dan resteert een krimp van 4%. Keynes ten spijt. Onze italiaanse spaghettiboer Draaki gaat binnnenkort hetzelfde doen in de EU om de stagnatie zogenaamd weg te nemen. Duitsland stagneert nu al en NL gaat dezelfde weg op. Het CBS kan de groeicijfers nog wat opkrikken door ook hennepteelt en prostitutie mee te tellen als economische activiteiten. Door deze herdefinitie groeien we een zielige 0.5%. De westerse economie kon uitdijen in afgelopen eeuw door een geschenk van Moeder Natuur: goedkope olie. Er is geen bron met vergelijkbare energiedichtheid. Nu die opraakt en het rijdend houden van onze autopark moet door o.a. veel duurdere schalie/teerzand olie ontstaat een probleem: stagnatie. Olie als bloed van het kapitalisme, dat slechts blijft stromen door de schuldenberg. En is wegenaanleg gezien de geflatteerde groeicijfers van Strijk-Schultz-De Bondt (allemaal liberale groeidenkers) naar de toekomst gezien een nogal opportunistisch beleid. Kabinet en colleges moeten inzetten om MINDER mobiliteit en kleinschaligheid. Om de volgende generatie nog een kans op overleven te geven.
  Eric vtg heeft wel gelijk als het gaat om de trek naar de Randstad, maar of dat een duurzame "groei" oplevert is te betwijfelen. Leiden heeft een voordeel in BioScience, maar de relatieve groei van werkgelegenheid aldaar is klein. En ik noem toeleveringsbedrijven als catering en onderhoud firma’s geen hoogwaardige werkgelegenheid. Dus draagt weinig bij. De tijdelijke opleving van de huizenmarkt is dankzij ja hoor belastingvoordelen van het kabinet. Als die op zijn gaat de stagnatie door. Dus Nieuw Valkenburg 5000 woningen erbij, vergeet het maar. Ook het kul argument van kantoorbouw in de Leidse regio. In de leegstaande kantoren worden dadelijk studenten gehuisvest en landbouw bedreven.
  De congestie op de N206 is NU zeker een probleem, maar ik verwacht voor 2020 dat door bovengenoemde ontwikkelingen deze vanzelf verdwijnt. Eric vtg en zijn medestanders mogen weer reageren en belachelijk maken, maar ook zij zullen de komende monetaire/grondstof crisis keihard, ja keihard voelen. En afkicken van het groei denken.

 44. @Piet: je geroep doet denken aan het verontrustende geroep van de Club van Rome. Bijna 50 jaar later zijn heel weinig van die doemscenario’s uitgekomen.

  Wat betreft de vele mensen die werkzaam zijn in catering of bij onderhoudsbedrijven: fijn voor hen dat je het geen "hoogwaardige werkgelegenheid" vindt. Wel erg denigrerend voor deze mensen, en ook een miskenning van de realiteit dat integratie van diverse bevolkingsgroepen enorm is gebaat bij werkgelegenheid. Had je liever gezien dat deze werknemers in de WW hadden gezeten? Beetje elitair ook om dit werk kennelijk als minderwaardig te beschouwen.

  Wat bedoel je met "Kabinet en colleges moeten inzetten om MINDER mobiliteit en kleinschaligheid. Om de volgende generatie nog een kans op overleven te geven." ?
  Mobiliteit is in principe toch geweldig? En wat is er mis met kleinschaligheid?
  Oh ja, gisteren had ik 3 besprekingen: Den Haag, Amsterdam, Den Haag, en dusdanig gesitueerd dat ik – helaas – met de auto moest. Alweer stond bij terugkomst uit DH v.a. de A4 de N206 ’s middags richting A44 muurvast. Dat wordt alleen maar erger, ondanks al jouw doemscenario’s van krimp.
  Eén ding is zeker: niet investeren in infrastructuur is de meest succesvolle methode om krimp te stimuleren…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline