D66: Gemeente negeert UVS-plannen voor Kikkerpolder

2

De Leidse voetbalvereniging UVS vindt het overleg met de gemeente over de bouw van sportzalen in de Kikkerpolder ondermaats. Of liever gezegd; het gebrek aan overleg is waar de club zich aan stoort. “De bouw en inpassing van zes sportzalen in het Houtkwartier en de Kikkerpolder vraagt om een constructief overleg tussen de gemeente en alle belanghebbenden,” dat stelt de club in een inspraakreactie. Zo’n constructieve houding heeft volgens UVS tot nu toe vrijwel ontbroken,” zo betoogde Jan Kolen eerder deze week namens UVS tijdens een vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over het ontwerpbestemmingsplan.

Audiofragment: D66-raadslid Aad van der Luit is boos op de gemeente en wil van het college weten waarom burgerparticipatie niet gehonoreerd wordt.

Naar aanleiding van de kritiek van UVS heeft D66-raadslid AAd van der Luit het college een serie vragen gesteld over – met name – dat gebrek aan overleg. “We hebben steeds de mond vol van burgerparticipatie, maar als het erop aan komt, laat de gemeente het afweten,” aldus het verbolgen raadslid dat wil dat gemeente en voetbalclub alsnog snel met elkaar om tafel gaan.

UVS heeft een hele serie eigen plannen die de club graag wil realiseren in samenhang met de ontwikkelingen die er in de wijk en op het sportpark gaan plaatsvinden. Een speciale commissie is daar al enige tijd in opdracht van het bestuur mee bezig. Die ‘commissie toekomst UVS-complex’ treedt namens de voetbalvereniging op als gesprekspartner van de gemeente over de voorgenomen bouw van twee sportzalen naast de kantine van UVS en de aanleg van een tweede kunstgrasveld.

Om het tekort aan sportzalen voor het sportonderwijs op te lossen wil de gemeente vier sportzalen in het Houtkwartier bouwen en twee op het complex van UVS in de Kikkerpolder. De wijkvereniging Houtkwartier wil echter dat er in de wijk zelf twee sportzalen komen en de resterende vier in de Kikkerpolder.

Na de zomer – in september – moet de Leidse gemeenteraad een beslissing nemen over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kikkerpolder en Da Vinci’ en daarmee ook over de bouwlocaties voor de zes sportzalen in het Houtkwartier en de Kikkerpolder. Als de wensen en ideeën van UVS én de gemeente Leiden beter op elkaar afgestemd worden, zou volgens Kolen in de Kikkerpolder een ecologisch verantwoord sportcomplex gerealiseerd kunnen worden dat aangemerkt kan worden als ‘uniek in Nederland’. Dat vraagt volgens hem wel om een constructief overleg met alle betrokken partijen en belanghebbenden. Zonder dat overleg loopt de gemeente het risico dat haar bouwplannen voor zes sportzalen ernstig vertraagd worden en het sportonderwijs langer dan nodig gedupeerd wordt.

Delen

2 reacties

  1. Leiden InMotion op

    UVS zal echt geen uitzondering zijn, toch? Dat blijft gewoon op deze manier doorgaan dat ‘samendenken’ en ‘samenwerken’ met de gemeente. Voor een effectieve burgerparticipatie is namelijk voldoende burgeremancipatie een noodzakelijke voorwaarde. Zo lang de burger financieel afhankelijk is van de gemeente zal hij of zij niet serieus genomen worden en blijft het op deze ineffectieve manier zo doorgaan. Lijkt mij een taak voor de landelijke politiek om daar verandering in te brengen. D66 zou daar zeker een grote rol in kunnen spelen.

  2. Ik denk met veel plezier terug aan het projectgroep overleg onder wethouder Waal. Overleg met bewonersvertegenwoordigers en ambtenaren waren effectief. We konden ideeën aandragen en aanvullende gegevens verstrekken en ambtenaren waren best in staat te beoordelen wat wel en niet kon. Net als bij een erfgoedkoepel moet dat overleg plaatsvinden zonder wethouder want dan ligt alles al vast en kan er alleen nog maar geluisterd worden

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline