Nieuw bestuursakkoord moet einde maken aan ‘powerplay’ binnen college

6

Waar D66, VVD, SP en PvdA praten over een beleidsakkoord, zitten bij de gesprekken over het bestuursakkoord alle partijen aan tafel. Vier jaar geleden werd een dergelijk akkoord voor het eerst gesloten. Alle partijen zetten toen hun handtekening onder een serie afspraken die een zeer gewenste nieuwe politieke cultuur moesten borgen.

Een dergelijk akkoord komt er nu weer. Alle partijen hebben al gezegd daar achter te staan. Wel wordt er gezocht naar een manier om niet alleen in de gemeenteraad, maar ook binnen het nog te vormen college van B en W de sfeer te veranderen. Vier jaar geleden werd dat ook al beoogd. Toen werd in het bestuursakkoord de volgende passage opgenomen: “Het College de opdracht te geven om in geval van interne politieke verdeeldheid over een voorstel van een wethouder, deze de gelegenheid te geven verschillende
varianten van het voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.”

Met die tekst is nog steeds niks mis, maar het werkte de afgelopen jaren niet altijd even goed. ‘Sterke’ wethouders drukten keer op keer toch hun zin door binnen het college en de zo gewenste scenario’s kwamen slechts een enkele keer naar de gemeenteraad. En dan meestal ook niet over de grootste onderwerpen. Zodra het écht ergens over ging, werd de politieke strijd alsnog binnen de collegekamer uitgevochten.

Dat er ondanks alle goede intenties van vier jaar geleden toch geregeld met deuren werd gesmeten binnen het college, is in elk geval een deel van de raadsfracties nu zat. Er wordt nu dan ook nog meer dan in 2010 gezocht naar manieren om de politieke strijd in de raad te laten plaatsvinden. Bij politieke verdeeldheid binnen het college worden de wethouders vrijwel zeker verplicht om met scenario’s te gaan werken.

Delen

6 reacties

  1. Goed voorbeeld: Rijnlandroute. Sterke Robert smeet zo hard met de deur, dat de vingers van menig raadslid nog pijn doen. Het strijdtoneel 14-18 zal niet anders zijn met deze gevestigde orde!

  2. @Piet: vroeger ging ‘links’ de barricade op, nu ‘dropt’ het goedkope ‘one liners’ op sleutelstad.

  3. @ eric vtg op 29/10 1983 stond ik al in DH op de barricade tijdens de protestmars van 1/2 miljoen "linksen" tegen de christendemocratische kruisraketten van Lubbers. Het kon zijn dat u zich nog in uw oedipale fase bevond, zo te zien heeft dat zijn sporen nagelaten. En in 14-18 beklim ik met de leidse "linksen" opnieuw de barricades in de Breestraat als daar reden toe is. De gevestigde orde is verkeerd bezig en dat zullen ze weten ook. Geen "sterke" wh die mij (ons) tegenhoudt.

  4. Een ongeïnteresseerde aanwezige met een mobiele telefoon, een ongeïnteresseerde aanwezige met een computer en het Koksmaatje [wat deed die daar eigenlijk?]. Het was dus heel gezellig in de B&W-kamer.

  5. Een goed geoefend oog ziet aan het einde van de tafel een persoon die hiervan graag gebruik gaat maken. Stratego 14-18!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline