Gemeente: Leg RijnlandRoute in Stevenshof op zes meter diep

25

In reactie op het OPIP (Ontwerp Provinciaal Inpassings Plan) dat de provincie heeft gemaakt voor de aanleg van de RijnlandRoute heeft het demissionaire College van B en W in Leiden een aantal Leidse wensen op papier gezet. Zo wil het stadsbestuur graag dat de nieuwe snelweg bij de Stevenshof over de hele lengte wordt aangelegd op min zes meter. Nu is dat in de plannen nog min vier. Met de diepere aanleg wil de gemeente zoveel mogelijk de oude belofte aan de Stevenshof bewoners inlossen. Die kregen in het verleden te horen dat ze de niet niet zouden gaan zien, horen of ruiken.

Audiofragment: Wethouder Frank de Wit over de Leidse inpassingswensen voor de RijnlandRoute.

Naasdt die extra verdiepte ligging bij de Stevenshof wil Leiden graag dat de provincie nog eens goed kijkt naar de herinrichting van het Lammenschansplein. Daar wordt in het OPIP veel te weinig rekening gehouden met langzaam verkeer en bovendien is het voor Leiden een belangrijke entree naar de stad en die moet er aantrekkelijk uitzien.

Ook dringt Leiden er bij de provincie op aan dat er een groene verbinding komt tussen de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn. Die verbinding was eerder al afgesproken, maar komt in het meest recente plan niet meer voor. Het gaat om een ecopassage met wandel- en fietspad dat de twee gebieden moet gaan verbinden ter hoogte van het begin van de bebouwing aan de Vrouwenweg. Of die onder de Europaweg door gaat of er overheen, maakt de gemeente niet uit.

Verderop in de polder, waar de weg wordt aangesloten op de A4, blijft de gemeente hopen op een aansluiting onderlangs in plaats van die de ruim negen meter hoge fly-overs. Leiden vraagt dan ook daar alsnog naar te kijken als er bij de aanleg financiële meevallers zijn die zo’n aansluiting mogelijk maken. Ook wil Leiden dat er tijdens de bouw zoveel mogelijk wordt gedaan om de overlast voor bewoners en bedrijven aan de Vlietweg te beperken.

Aan de andere kant van de stad heeft Leiden ook nog wensen. Bijvoorbeeld het compacter maken van de knoop Leiden West – dat is de aansluiting van de Plesmanlaan op de A44. De busbaan zou daar kunnen vervallen, omdat het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) in de toekomst gebruik zou kunnen maken van de Wassenaarseweg. In combinatie met de realisatie van een nieuw busstation aan de achterkant van het station is zou dat een goede optie zijn.

De opmerkingen van het college zijn nog ‘in concept’. Voordat de brief naar de provincie wordt gestuurd, wil het college de gemeenteraad er nog bij betrekken, zodat ook vanuit de raad nog wensen geuit kunnen worden.

Delen

25 reacties

 1. Wij danken het demissionaire college met dit geweldig lijkende voorstel. Niet zien is ok, maar niet horen en niet zien is verre van oke. Ook bij -6 m waait het ultrafijnstof nog steeds de (kinderrijke) wijken van de Stevenshof binnen. De politiek rekent nog steeds met PM10 (fijnstof van 10 micrometer of minder), na onverhoopte aanleg van de RR zal de EU al een PM2,5 norm hanteren, de WHO gaat nog verder richting PM0,1. Met droge ogen vindt het VVD66 gedomineerde college de PM10 en "verbeterde inpassing" meer dan genoeg. Waarom zijn wij bang dat PM10 verre van voldoende is: omdat niet de grove maar de ultrafijne stofdeeltjes longen en hersenen van jong en oud chronisch aantasten. Verder constateren wij weer een geldinjectie in dit zielloze project met weinig maatschappelijk draagvlak. Het kostenverschil met Churchill Avenue slinkt wederom.
  Het uitgangspunt in de Stevenshof blijft vooralsnog om deze verkeersriool tegen te houden via o.a. de bestuursrechter. Maar ook met in het achterhoofd dat de fossiele verslaving van deze dolgedraaide consumptiesamenleving door oa. piek olie op zijn einde loopt.

 2. frankieboy op

  Lucas noemt terecht dat de Europese fijnstofnorm vanaf 2015 scherper wordt gesteld en dat de RR niet aan de nieuwe eisen voldoet. Dat is één van de redenen voor de provincie om de besluitvorming van dit project in 2014 af te willen ronden. Daarnaast zijn er statenverkiezingen in 2015, ook die zijn een reden voor deze haastige spoed van de provincie.

  Verder is het volgens mij technisch niet haalbaar om de RLR op -6 meter aan te leggen vanwege de zachte bodem. De tunnelwanden zouden dan bezwijken. Ik weet niet meer precies waar ik dat had gelezen.

  Eerst maar eens afwachten of de provincie het toekomstig onderhoud van de RLR wel kan betalen. Dat wordt over een maand duidelijk. Behoud Rijnland heeft de provincie er op gewezen dat het ter inzage leggen van voorlopige ontwerpen procedureel onjuist is als nog niet duidelijk is of de financiering rond is. Dus dat zou pas over 4 weken mogen, maar daarop wachten past niet in de overhaaste planning van de provincie.

  Een bekend gezegde luidt: “haastige spoed is zelden goed”.

 3. Jordypapier op

  Lucas, iedereen gaat ooit de pijp uit. Een beetje fijnstof meer of minder maakt dan ook niet uit.

 4. @Slordypapier: dat de gevestigde orde politici wat eerder heengaan door het fijne stof maakt mij echt niet uit, maar die opgroeiende kindjes zijn ons wel lief. Die hebben recht op een lang gelukkig en gezond leven. Weg met die overbodige verkeersriool en die liberale uitvinders ervan.

 5. @frankieboy: als de statenverkiezingen in grote lijnen verlopen zoals de gemeenteraadsverkiezingen, neemt de politieke steun voor de Rijnlandroute alleen maar toe. De economische noodzaak voor deze verbinding wordt unaniem onderstreept door de partijen met een substantiële vertegenwoordiging.

  Wat betreft de fijnstofnormering: als dat een reden zou zijn om af te zien van deze verbinding, moet de Morsweg ook meteen worden gesloten, kun je de A4 afsluiten, enz. ZnB haalt het qua negatieve werking op de luchtkwaliteit (gelukkig!) niet bij wat de bewoners langs de Morsweg in Transvaal I nu al een decennium moeten ondergaan.
  De reden dat er nog steeds wegen worden aangelegd, ligt ‘m voor een groot deel in het uit de hand gelopen autogebruik. Als een van jouw medewijkbewoners heeft becijferd dat er dagelijks 3.000 automobilisten vanuit de Stevenshof de A44 op rijden richting Den Haag (ondanks de perfecte OV- en fietsverbindingen richting DH), heb je daar de oorzaak van het uitdijende wegennet. Wel zelf overal naartoe willen rijden, maar geen ZnB langs de Stevenshof willen…
  @Lucas: de opgroeiende kindjes in de Stevenshof zullen op geen enkele wijze last hebben van ZnB. Niet van het geluid, niet van de fijnstof. Het is goedkope stemmingmakerij.
  Je kunt je beter druk maken om de gezondheid van de bewoners langs de Willem de Zwijgerlaan, de Morsweg (Transvaal I), Lammenschansweg, de N206… Voor een case study naar nimby-gedrag, vormt de Stevenshof een prachtige biotoop.

 6. @eric vtg Gefrustreerde onzin. Loop nou toch eens vast tussen die ego dubbele deuren! Of soliiciteer bij de gemeentelijke dienst Infra, bij Jeroen.

 7. @eric veelteveelgezeur, ZnB is er niet voor Leiden maar voor bovenregionale belangen van PZH. Churchillllaan, Lammerschansplein worden niet ontlast. De drukte neemt er na de aanleg van ZnB alleen maar toe. Logisch het is lokaal verkeer. De mensen aldaar blijven in de stank zitten. Bij CA was dit veel minder geworden. De leugens van VVD66 olv de neoliberale heer Strijk c.s. zijn inmiddels allang doorgeprikt. Hij kan 14-18 door maar met lood in zijn stadhuisschoentjes. Reken maar.
  Uw kennis van het dossier RR is matig tot slecht. Beweerde u een tijdje geleden niet dat CA tunneluitgangen had bij o.a. Vijf Meilaan. Niemand neemt u echt meer serieus op dit onderwerp, u raaskalt maar uit uw nek, en niet alleen bij dit onderwerp. Om waarschijnlijk een soort aandacht te vragen, die u elders mogelijk tekortkomt. Daarom neem een cursus en laat uw zwakke geest grondig reinigen.

 8. Enige kalmte en nuancering in deze discussie is wel op zijn plaats. Op 31 mei 2012 nam de gemeenteraad het besluit tot ZnB trace. D66 was wel bereid om Churchill Avenue te overwegen als beste oplossing, maar werd gechanteerd door GS De Bondt van PZH. Immers zou Leiden kiezen voor CA dan zou de Bondt de ZnB op maaiveld aangelegd hebben. Leiden had niet veel keus, dan ZnB te slikken. De inpassing is zeker verbeterd, immers er is een boortunnel en die wordt nog wat langer en de tunnelbak mogelijk dieper naar -6 m. Dus wat dat betreft ook een compliment aan de leidse politiek die de druk vanuit de Stevenshof serieus heeft genomen. Maar we zijn er nog niet. Sommige stukken van de tunnelbak moeten nog iets verder van de wijk af en misschien met een afdekking erover. Daarvoor moeten Leiden en PZH met geld over de brug komen. Ik denk dat die goede wil er is. De Stevenshof hoort bij Leiden en verdient de volle aandacht. Een uiterst zorgvuldig inpassing hoort bij deze tijd. En natuurlijk moeten we nog de inspraakronde van OPIP, OTB in. En zal PZH duidelijk moeten maken of de financiering echt afgedekt is. Daar zijn terecht nog de nodige vraagtekens bij te zetten. Met kankeren en elkaar beschuldigen komen we er niet. Laat eerst de formatie in Leiden tot stand komen, zodat de nieuwe missionaire wh’s onze belangen optimaal kunnen behartigen in Den Haag. En daar rekenen we de leidse politiek in de komende raadsperiode dan op af.

 9. een Leids burger op

  Het wordt inderdaad nogal eens vergeten dat:
  1.Het hier in de eerste plaats een provinciaal project betreft waar de gemeente Leiden slechts beperkte invloed op heeft.
  2.door het toenemend autogebruik een rijnlandroute helaas inderdaad nodig is.
  3.de CA-variant (66 keer) beter is dan ZnB, maar eerstgenoemde wel duurder is.

  Maar of een "tunnelbak" op -6m i.p.v. -4m, en dus extra kosten, nu echt een verbetering is waag ik toch ook wel te betwijfelen…….

  Gezien het wensenlijstje in de berichtgeving lijkt mij het niet waarschijnlijk dat àlle wensen gehonoreerd kunnen worden.

  Wie zal dan "het kind van de rekening" worden?:
  "Ook dringt Leiden er bij de provincie op aan dat er een groene verbinding komt tussen de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn. Die verbinding was eerder al afgesproken, maar komt in het meest recente plan niet meer voor." Nee geen bedrijventerrein in de OVP meer, maar straks wel een weg er langs of doorheen…..

 10. @Leids burger: voor een deel mee eens.
  Een tunnelbak op -6 m is zeker het overwegen waard, omdat ook een W4 optie in zicht komt. D.w.z. een overkapping over de beide wegdelen zoals in Leiderdorp. Dat scheelt een hoop lawaai en houdt de luchtvervuiling enigzins in toom. Zeker goed voor de mensen in de buurt van de knoop bij de A44.
  Wat betreft de kosten van CA t.o.v. ZnB is het verschil niet 230 Meuro, maar ca. 60 Meuro, de vraag is wat er van het verschil overblijft na de nodige inpassingsverbeteringen bij de Stevenshof en Katwijk. En of de provincie de toekomstige onderhoudskosten a 255 miljoen budgettair wel aankan. Zoals frankieboy al aangaf had dat al duidelijk moeten zijn bij de inzage van OPIP, zo is de procedure en daar kijk de RvS dadelijk ook naar.
  Over het toenemende autogebruik ben ik erg sceptisch. In PZH neemt het autogebruik af met name onder de jongeren, die zijn aan het verarmen. Verder heeft ook vergrijzing en telewerken invloedt. Maar bovenal speelt de factor olie wereldwijd een rol. De olieproductie in ’s wereld grootste megavelden neemt elk jaar met ca. 4% af. Dat moet vroeger of later leiden tot hogere kosten aan de pomp. Dan knappen nog meer automobilisten af. Ik denk dat dat al binnen 5 jaar op grote schaal kan gaan gebeuren.
  Wat betreft de Oostvlietpolder denk ik dat het sparen van de Westeinderpolder inclusief Molen Van Passe een goede zaak is, helaas wel ten koste van de OVP. Maar een onderpassage onder A4 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn ivm. slappe bodem en grondwaterstand. Helaas wordt de OVP sterk aangetast en dat is erg jammer.

 11. @Frits:
  voor het kostenverschil tussen CA en ZnB maakt het niet uit wat er bij Katwijk gebeurt.
  Verder ben ik het natuurlijk helemaal met je eens.
  Exponentiele groei is een wiskundig model dat in praktijk niet lang achter elkaar blijft bestaan omdat er schaarste gaat optreden. Dat gaat onze westerse beschaving ook merken.

  @Eric Vtg:
  Je hebt me nog steeds niet verteld waarom Stevenshofbewoners de auto moeten laten staan en de mensen die op de Rijnlandroute wachten niet. Je meet met 2 maten!

 12. @Lucas: wie is Jeroen? Overigens: niet erg sterk om alleen maar met ongefundeerde stemmingmakerij te komen en eenieder die daar vraagtekens bij plaatst, voor gefrustreerd uit te maken. De realiteit is dat de luchtkwaliteit langs de Morsweg in Transvaal I momenteel slechter is dan de luchtkwaliteit in de Stevenshof t.g.v. ZnB ooit zal worden. Milieudefensie heeft de luchtwaarden gemeten op de Morsweg gemeten.

  @frankieboy: ik meet niet met twee maten. Het is een fascinerend verschijnsel om te merken dat – afgaande op de informatie van een van jouw wijkbewoners – dagelijks 25% van de Stevenshofbewoners in een auto stappen om naar werk in Den Haag te rijden. Dát verschijnsel, de totaal uit de hand gelopen automobiliteit – is er de oorzaak van dat er voortdurend wegen worden bijgelegd. Er gaan nu ook al stemmen op in de Stevenshof die protesteren tegen de verdubbeling van de A44. Waarom dat nodig is? Als 25% van de Stevenshofbewoners dagelijks die route rijdt, heb je daar een deel van je antwoord.

  Wat me verder steekt is dat aan de ene kant stemming tegen ZnB wordt gemaakt, terwijl gelijkertijd de Churchill Avenue als een soort ideale oplossing naar voren wordt geschoven.
  In de eerste plaats: bij de tunnelmondingen voor de aftakkingen naar de ondergrondse snelweg langs de Haagweg/Churchilllaan ontstaat enorme geluidsoverlast en idem dito bij de tunnelmondingen bij de 5 Meilaan. Dat is middenin woonwijken. De geluidsoverlast zal daar vele malen erger zijn dan ZnB op maaiveld bij de Stevenshof had geproduceerd.
  Dan hebben we het nog niet eens over de uitblaastorens die anders dan bij ZnB, hier temidden van woonwijken worden gesitueerd.
  Ook de aanleg van Churchill Avenue zal middenin en dwars door Leiden voor veel meer overlast zorgen dan de aanleg van ZnB op grotendeels een uitleglocatie.
  Het risico op financiële tegenvallers is bij CA ook vele malen groter dan bij ZnB en alle argumenten m.b.t. eventueel hoge onderhoudskosten bij ZnB gaan in veel steviger mate op bij het plan CA.
  Stel dat de provincie zich voor CA had uitgesproken: dan waren er nog veel meer bezorgde bewoners dan nu in de Stevenshof bijeen gekomen, en was het plan CA intensief gemangeld, waren er experts uit Delft enz. bijgehaald die er gaten in hadden geschoten en zouden in hele grote lijnen nog veel grotere tekortkomingen zijn blootgelegd dan nu bij ZnB het geval is: hogere risico’s, hogere onderhoudskosten, ergere mate van geluidsoverlast, en t.g.v. de aanleg beduidend ingrijpender overlast, incl. een slechte bereikbaarheid van grote stukken Leiden gedurende lange tijd.

  Wat betreft ZnB: als d.m.v. convenanten kan worden geregeld dat het doorgaande vrachtverkeer voortaan via ZnB gaat, is dat voor de omwonenden langs de N206 al een belangrijke verbetering. Geloof verder de kulverhaaltjes over 70 dan wel 80% lokaal verkeer niet: al die vrachtwagenkonvooien die van de Haagsche Schouwweg tot aan het Lammenschansplein in de file staan, vallen te rangschikken onder de noemer ‘lokaal verkeer’? Vertrouw de statistieken pas als je weet hoe ze zijn vervalst (uitspraak van een econoom)…

  Alweer een weg, alweer honderden miljoenen in asfalt: een trieste ontwikkeling. En met Frits ben ik het van harte eens dat het jammer is dat de OVP wordt aangetast, maar iedereen die op dit forum net doet alsof hij progressief is en luidkeels pro-PvdA en pro-GroenLinks roeptoetert, vergeet dat juist deze partijen de Oostvlietpolder tot een bedrijventerrein hadden willen omtoveren.
  Ik ben het verder ook helemaal eens met Frits dat ZnB zo goed mogelijk moet worden ingepast. Ik sta ook helemaal niet te juichen bij welke aantasting van welke polder dan ook. En een miljard in asfalt en stenen dumpen, is en blijft een triest gegeven.

 13. @eric vtg wederom gaat u de fout in. CA had en heeft alleen maar tunnelmonden bij Rijn Schie kanaal en halverwege de dr. Lelylaan? En dus geen aftakkingen. U kent het RR dossier voor geen meter. U raaskalt maar wat. Voor de rest wilt u schijnbaar uw psycho ei kwijt gezien de woordenpoeperij voor de zoveelste keer, raak dat ei kwijt in uw tuin/op uw balcon rond Pasen, misschien zijn er nog wat psycho paashazen die u willen assisteren met uw probleem.
  Natuurlijk heeft uw zwakke geest in een bepaalde context wel wat gelijk: autoverslaafd NL veroorzaakt de aanleg van steeds meer wegen, maar het worden doodlopende wegen.

 14. een Leids burger op

  @Frits

  – Een tunnelbak op -6m i.p.v. -4m zal wel een (marginale) verbetering opleveren, maar weegt dat dan op tegen de extra kosten? Citaat Frits: "De Stevenshof hoort bij Leiden en verdient de volle aandacht." Geldt dat dan ook niet voor de OvP?
  – Citaat uit berichtgeving:"Naast die extra verdiepte ligging bij de Stevenshof wil Leiden graag dat de provincie nog eens goed kijkt naar de herinrichting van het Lammenschansplein." En ja, ook het Lammenschansplein hoort bij Leiden…..

  – Hoeveel de CA-variant nu duurder is dan de ZnB-variant hangt af van wat men allemaal meeneemt en wat niet. Maar de (betere) CA-variant blijft duurder.
  En uiteraard moet er eerst maar eens meer duidelijkheid komen over de onderhoudskosten van ZnB.

  – wat het autogebruik betreft: Dat zie ik de komende jaren toch echt niet structureel verminderen hoor. Ook niet bij jongeren. (De crisis duurt niet eeuwig)
  En uh Frankieboy: in de wiskunde kennen we niet alleen maar exponentiële (groei)modellen hoor…. (maar dat terzijde).

  In de toekomst zal er toch ècht ondergronds moeten worden gegaan als we niet willen dat autosnelwegen gedeeltelijk (verdiept met een stukje tunnelbak) door of langs woonwijken gaan en het laatste beetje groen wordt aangetast.

 15. @Lucas: zie de website van de Churchill Avenue, en voor wat betreft de tunnelmond bij de 5 Meilaan heeft u gelijk (die is blijkbaar uit de plannen verdwenen). In ieder geval lees dit citaat:

  "Bij de inpassing van de Churchill Avenue wordt een weefzone in de tunnel voorgesteld, voor de onderlinge uitwisseling tussen de stadsring en de RijnlandRoute. Deze weefzone functioneert hiermee als een ondergrondse ligging van de stadsring. Vanaf de Haagweg en de Voorschoterweg gaat elk een toerit en een afrit ondergronds om na enige afstand aan te sluiten op het centrale deel van de Churchilltunnel met 2×3 rijstroken. De derde rijstrook hiervan vormt een weefzone ondergronds in de tunnel."

  Zoals je ziet, beste Lucas, komt er volgens de website http://www.churchillavenue.nl/ dus wel degelijk een tunnelmond bij de Haagweg en de Voorschoterweg (in beide gevallen niet prettig voor omwonenden) voor de toe- en afrit. Of denkt u dat die auto’s daar 1 voor 1 met een lift naar beneden gaan?

  Als dit voor omwonenden onzalige plan inmiddels is geschrapt, zou het omwille van de duidelijkheid wel zo fijn zijn als dat ook in de informatievoorziening wordt duidelijk gemaakt.

  De meerwaarde van het plan Churchill Avenue lag volgens de bedenkers ook in de aansluitingen tussen de doorgaande verbinding (de RijnlandRoute) en de stadsring.

  En waar beste Lucas komen de uitblaastorens van de Churchill Avenue? Antwoord: temidden van woonwijken met scholen, studentenflats, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Iets waar de Stevenshof met ZnB geen enkele last van krijgt. De nadelige gevolgen van CA zijn er wel degelijk. Het is dom om daar de ogen voor te sluiten.

  Gelet op uw woordkeuze vermoed ik dat u in de poep- en piesfase zit. Grow up. Veel sterkte.

 16. Heeft u bewijs van het niet structureel verminderen van het autogebruik? De voortekenen zijn anders. Lees provinciale rapporten hierover maar na.
  En natuurlijk Lammerschansplein, Tienhuizen, OVP horen volledig bij Leiden, helemaal eens.
  Wat frankieboy bedoelde is dat groei, exponentieel of niet eigenlijk niets anders is dan het ordinair leegplunderen van de aardkorst. Dus olie wordt tot de laatste druppel uit het steen geperst, maar de tol is over 40 jaar 600 ppm CO2 in de atmosfeer en ca. een 5 C hogere globale temperatuur. Een onleefbare wereld met teveel fossiele verslaving. We kunnen het tij nu nog keren, maar dan moeten de samenleving geheel anders inrichten. En dat doet pijn.

  @eric vtg ik geloof dat u uw punten nu wel duidelijk heeft gemaakt. Dank voor uw moeite.

 17. @ Leids’ burger Heeft u bewijs van het niet structureel verminderen van het autogebruik? De voortekenen zijn anders. Lees provinciale rapporten hierover maar na.
  En natuurlijk Lammerschansplein, Tienhuizen, OVP horen volledig bij Leiden, helemaal eens.
  Wat frankieboy bedoelde is dat groei, exponentieel of niet eigenlijk niets anders is dan het ordinair leegplunderen van de aardkorst. Dus olie wordt tot de laatste druppel uit het steen geperst, maar de tol is over 40 jaar 600 ppm CO2 in de atmosfeer en ca. een 5 C hogere globale temperatuur. Een onleefbare wereld met teveel fossiele verslaving. We kunnen het tij nu nog keren, maar dan moeten de samenleving geheel anders inrichten. En dat doet pijn.

  @eric vtg ik geloof dat u uw punten nu wel duidelijk heeft gemaakt. Dank voor uw moeite.

 18. een Leids burger op

  Nou Frits, snelle vervoersmiddelen zullen altijd nodig blijven. En als dat niet meer op olie (of gas) gaat komt er wel weer een ander soort vervoer.

 19. @ Leids burger: dat zegt politiek bagitalliserend ook. Olie en gas op dan rijden we wel electrisch. Techniek helpt ons wel uit de brand. Alleen hoe wek je die electriciteit op voor 9 miljoen voertuigen in NL? Zonne/wind energie? Veel teweinig. Oke dan maar 10 kolencentrales erbij. Zit je weer met het CO2 probleem. Een vicieuze cirkel dus.
  Beste heer, de koek raakt op, de omschakeling naar een echt duurzame (niet megalomane) samenleving brengt waarschijnlijk veel meer geluk.
  Maar goed ieder zijn mening.

 20. Chris,
  Bedankt voor de link naar deze uitspraken van Asje van Dijk.
  Het is interessant om dat met de kennis van nu terug te lezen.

  Verdieping tot -6 meter bij de Stevenshof kan dus niet. Onbegrijpelijk dat er partijen zijn die dat dan toch weer willen. Zijn ze dom om of strooien ze ons doelbewust zand in de ogen?

  Ook interessant om te lezen dat Van Dik geen groot kostenverschil verwachtte tussen ZnB en CA. Dat verschil is inderdaad niet groot, maar bij haar onderzoeken heeft de provincie er alles aan gedaan om de kosten van de CA op te blazen en de kosten van ZnB gunstiger af te schilderen. Na de besluitvorming zijn er allerlei extra’s toegevoegd aan ZnB die deze variant weer duurder maken.

  Maar op dit moment is het grootste issue of de provincie het onderhoud van de RLR de komende 40 jaar wel kan betalen. En dat probleem zou door de CA niet opgelost worden.

 21. De Bondt en Strijk zijn de grootste vijanden! Laten we ze op vredige en democratische wijze de grond inboren dat neoliberale soort dat het plebs belazert, ook 14-18. Of de loopgraven in!

 22. @Frankieboy Waarom zou -6 m niet kunnen ? In het huidige trace zitten namelijk ook delen op -7 meter ?

  Het oude bericht roep zeker veel vragen op ? Wie liegt er en waarover wordt er allemaal gelogen ?

 23. Sorry, maar net als politici hebben niet alle burgers voldoende (civiele) technische kennis om dit soort zaken goed in te schatten. Een tunnelbak is wel tot -10 m mogelijk als de zijwanden maar dik genoeg zijn en de bak genoeg verankerd tegen opdrijving van het grondwater. Elke meter dieper betekent een forse verhoging van de kosten om zo’n bak neer te leggen. Het cynische is dus weer: hoe dieper de politiek de bak de grond in wil des te kleiner het kostenverschil met het doortrekken van een tunnel tussen A44 en spoorlijn L-DH. Immers het dak van een tunnel gaat sowieso het indrukken van de wanden tegen. Neem van mij aan dat het bouwen van diepe tunnelbakken ook in slappe grond technisch geen probleem is. Probleem is hier de financiering door Leiden en PZH. Een ander aspect is nog steeds die 10 sec. regel die volgens de RWS handboeken bedoeld was voor het verkeer dat een tunnel IN rijdt en NIET voor het verkeer dat een tunnel UIT rijdt. Hoe en wie deze absurde regel ook bij ZnB tpv A44 Maaldrift bedacht heeft weet ik niet, maar ik kan het niet verklaren. Bij spoorwegen worden in- en uitgang van een tunnel door dodo’s bewerkstelligd teneinde de ogen van de machinist aan licht/donker v.v. aan te passen. Treinen die soms 140 km/uur door zo’n tunnel razen. Bij de tunnel van ZnB is de max. snelheid 80 km/uur. Misschien dat de deuren bij RWS eens open kunnen voor een indringend gesprek met de burgers/deskundigen die zich met de Rijnlandroute bezighouden.
  Alvast dank.

 24. een Leids burger op

  Zoals ik al in een eerdere reactie aangaf:
  Een tunnelbak op -6m i.p.v. -4m zal wel een (marginale) verbetering opleveren, maar weegt dat dan op tegen de extra kosten?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline