Walter van Peijpe met voorkeurstemmen in de raad

18

Walter van Peijpe, de nummer 8 van de GroenLinks-lijst, is met voorkeurstemmen alsnog in de raad gekozen. Dat is zojuist door burgemeester Lenferink bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis. Van Peijpe haalde 525 stemmen, terwijl er ongeveer 350 stemmen nodig waren voor een eigen zetel. Het raadslid hield de afgelopen weken een ‘persoonlijke GroenLinks-campagne’ met de slogan ‘LEVE DE STAD! STEM VAN PEIJPE’. Zijn campagne heeft dus vruchten afgeworpen. Doordat GroenLinks 4 zetels heeft gehaald bij de verkiezingen, zal hij de zetel innemen ten koste van Jos Olsthoorn, de nummer 4 op de lijst.

Audiofragment: Een uitgebreide terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden.

Ook een aantal kandidaat raadsleden van andere partijen haalden voldoende stemmen om op eigen kracht in de raad te komen. Aad van der Luit bijvoorbeeld, wist maar liefst 1556 kiezers aan zich te binden. Voor Aad en de anderen geldt echter dat ze ook zonder voorkeurstemmen al verkiesbaar waren.

Een dolblije Van Peijpe neemt de felicitaties in ontvangst. Als eerste van nummer 4 Jos Olsthoorn die nu vooralsnog niet in de raad komt. (Video: Emile van Aelst / LeidseGlibber.nl).

Mocht GroenLinks deel gaan nemen aan het college dan verlaat Pieter Kos de raad om wethouder te worden. Olsthoorn wordt dan alsnog raadslid.

Delen

18 reacties

 1. Buurtbewoner op

  God, nog steeds dat kl*testrand actueel.. laat hem lekker in z’n eigen straatje een strand beginnen.

  Nee is nee..

 2. Mijn God, komt die egoïstische kwal echt terug in de raad? Of eist GroenLinks dat gewoon wordt vastgehouden aan de lijstvolgorde? Deze man is toch alleen met non-onderwerpen in het nieuws gekomen: de Van der Klauwtoren, een schapenkudde en een stadsstrand? Dat waren voor mij redenen om ditmaal op de Partij voor de Dieren te stemmen.

 3. een Leids burger op

  Als van Peijpe nu had voorgesteld om er naakstrand van te maken had hij misschien nog meer voorkeursstemmen gehad. Ha, ha,ha.
  Gelukkig gaat de universiteit over wat er met die grond moet gebeuren en niet een of ander GL-raadslid.

 4. Marg de Lange op

  Er komen belangrijke decentralisaties aan. Zorgtaken waar nog niets voor is geregeld moet de gemeente aan gaan pakken. En de leidse kiezer kiest een raadslid die zich alleen met stadsstranden bezighoudt. Ik snap er niets van.

 5. John Steegh op

  Wat een zure reacties hierboven.
  Walter, van harte gefeliciteerd met je voorkeursverkiezing! Het is behoorlijk moeilijk zoveel mensen zo ver te krijgen om helemaal naar plek 8 van lijst 6 te zoeken om op jou te stemmen. Je hebt het kennelijk verdiend.
  Voor die decentralisaties heeft de GroenLinks-fractie een kei in de persoon van Stéphanie Bakker. De kwaliteit van de stad moet daarnaast ook goed bediend kunnen worden vanuit de fractie en Walter heeft systematisch de architectuur, aantrekkelijkheid en bestendigheid/duurzaamheid van de stad aan de orde gesteld, desnoods tegen de stroom in. De Partij voor de Dieren bestaat uit aardige mensen, maar het is wel allemaal erg ééndimensionaal: als de beestjes (en plantjes) maar gered worden. Dan heeft GL toch een bredere visie.
  De rest laat ik maar zitten; als mensen het College van Bestuur van de Universiteit al beginnen te verdedigen, dan weet ik dat het wel goed komt in deze stad…..

 6. Buurtbewoner op

  Hey John, zullen een petitie beginnen om jouw eigen tuin om te bouwen tot een onzinnig stadsstrand, ook wil je dat zelf niet?

 7. Dick de Vos op

  John, ik gun je je eigen visie en je framing van onze partij, maar nu doe je de Partij voor de Dieren echt te kort. Als je echt je (internationale) sociale idealen wil waarmaken, begint dat met het beschermen van diegenen die het eerst en het meest directe slachtoffer worden van onze manier van leven: de dieren.
  Er worden indianen en kleine boeren vermoord omdat ze weigeren hun land te verlaten of tegen woekerprijzen te verkopen omdat speculanten daar veevoer willen verbouwen, wat rechtstreeks naar Brabant wordt geëxporteerd voor onze bio-industrievarkens.
  De oplossing is heel simpel: stop met vlees eten of verminder op zijn minst je inname van dierlijke eiwitten. Maar daar hoor ik GroenLinks nou nooit over. Ook in de verkiezingsdebatten ging het nauwelijks over dierenwelzijn, maar alleen over parkeerplaatsen, een wel-of-niet-verhuizing van de universiteit, kroegen wel-of-niet-de hele nacht open, en meer dan dit soort geneuzel.
  Onze rol in de Leidse politiek is om alle partijen, inclusief GroenLinks, voortdurend te herinneren aan hun groene verkiezingsbeloftes. Dat is hard nodig en daar gaan we gewoon mee door.

 8. F. Hagedoorn op

  Op 11 januari 2010 trad u als wethouder af John Steegh, omdat u coûte que coûte wilde vasthouden aan een parkeergarage.
  U was voor de auto zeg maar.
  U moet het begrip ééndimensinaal van de filosoof Herbert Marcuse niet misbruiken.
  Zo is de Partij voor de Dieren tegen parkeergarages omdat de achterliggende gedachte daarvan, economische groei niet goed onderbouwd is. Dat is een brede visie.
  Deze visie heeft niet direct te maken, met zoals u stelt met alleen beschermen van beestjes en plantjes.
  U draait de zaak juist om. U heeft een ééndimensionale kijk op de Partij voor de Dieren, terwijl de begrippen groen en sociaal (links) bij GroenLinks verwaterd, verwaarloosd zijn.
  Waarom maakt u trouwens ineens die overstap in uw redenering? Schuldgevoel ?

 9. @Dick: ik ben het geheel met je eens.
  @ John Steegh: als wethouder was jij 07-10 prominent voorstander van een N11-West trace op maaiveld en later op -2 m ligging met een walletje "aan de goede kant", omdat de natuur en mens door de MER normen zogenaamd beschermd zouden zijn. In de Stevenshof bij het ontsteken van LED verlichting gooide je er nog even bovenop dat de Rembrandttunnel als (D66 L) alternatief een onhaalbaar, waardeloos project was. Grutto (bedreigd), slobeend, ganzen, buizerd… zullen (net als vele Stevenshoffers) de slachtoffers zijn van dit slecht ingepaste roetriool en weer een groene fourageerruimte kwijt raken. In 07-10 vond "Groen"links dat tbv. plucheplakken even minder relevant. Om maar niet te spreken van het door GL gesteunde bedrijventerrein met een 50 m groene zoom in de OVP. John en GL beseften dat met de bouw van de Morspoortgarage de maat vol was en vertrokken uit het college en de raad in 2010. Door grote druk vanuit de Leidse groene gemeenschap is GL nu weer op het goede spoor. Maar waakzaamheid blijft nodig gezien het gedraai van SP en VVD66.
  De Partij van de Dieren is altijd consequent wat betreft behoud van groen, bescherming van dieren en het verminderen van de vleesconsumptie. En ook consequent tegen het asfalt/beton beleid van het afgelopen college. Als GL mogelijk in een college 14-18 komt zullen we toch nauwlettend in de gaten houden of de liefde voor het pluche het respect voor groen, dier en mens wederom zal verdringen. Want helaas de natuur wijkt in deze stad steeds meer voor de onverzadigbaar groeidrang van de gevestigde orde politiek.

 10. Weet je wat een zure reactie was, John? De reactie waarmee Walter mij probeerde te overtuigen op hem te stemmen na afloop van een debat waar hij aan meedeed. Volgens hem was hij zo goed maar was hij genaaid door Asly Noord en kwam hij daarom laag op de lijst. Geen idee hoe dat zat, maar de bestuursleden, die Alsy en anderen werden totaal met de grond gelijk gemaakt. Ik vond dat nogal zuur.

 11. Dick de Vos op

  Wat in elk geval een goed teken is: zowel GroenLinks als de Partij voor de Dieren zijn procentueel gegroeid en die groei is dus niet ten koste van elkaar gegaan.

 12. Walter van Peijpe op

  @Diederik Ik weet niet wie je bent en weet niet waar je het over hebt.

 13. René Dentener op

  Eendimensionaal? Alleen maar beestjes en plantjes? Dat is wel heel beperkt samengevat John Steegh. Ik hoorde Marianne Thieme bij het Radio1 GR-verkiezingendebat op 5 maart j.l. tussen de politiek leiders in de TK ook verstandige dingen over de arbeidsmarkt zeggen.(bv. voorschieten loonheffing voor werkgevers door gemeenten of tijdelijk afschaffen loonheffing bij het aannemen van werklozen) Over de onderbouwing van de standpunten van de PvdD of de verbinding met thema’s als bio industrie hoef je het niet eens te zijn, maar je kunt niet zeggen dat de partij in de politiek eendimensionaal opereert.

  Dat GL-strand daarentegen lijkt mij erg eendimensionaal als er geen nudisten mogen liggen heer elb.

 14. @René: het zou wel fijn zijn als de PvdD in Leiden zich ook eens ging bezighouden met issues als verkamering en geluidsnormen bij evenementen (waardoor ordinaire plebs-etablissementen 16x per jaar muziek op Pinkpop-geluidsniveau mogen organiseren met een toegestane gevelbelasting van meer dan 80dB).
  En de liefde voor de meeuw leidt ertoe dat er al 2 jaar op het stuk Rijn tegenover mijn huis geen jonge eend, fuut of waterkoet de zomer heeft overleefd.

  Terug naar ‘de mens’: het zou fijn zijn als bij de PvdD in Leiden ook eens het besef doordringt dat er mensen in de stad wonen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline