Leiden verder met negen partijen

19

De drie nieuwe partijen die in Leiden meededen aan de verkiezingen – de Libertarische Partij, de Partij van Tegenwoordig en de Partij Sleutelstad – komen niet in de raad. Ze haalden de kiesdrempel niet. Ook de Stadspartij Leiden kreeg een enorme teleurstelling te verwerken. De partij haalde in 2010 bijna drie zetels maar verdwijnt nu helemaal uit de raad. Het zat de partij van Eli de Graaf dan ook niet mee. Andere lokale partijen gingen met SLO-thema’s aan de haal, stemmentrekker Peter Labrujère verliet tussentijds de raad en de partij en kort voor de verkiezingen overleed mede-oprichter Jan Boer.

Met de voorlopige uitslag zoals die nu bekend is kan het huidige college door. Of dat ook gebeurt zal de komende weken moeten blijken. Insiders lijken te weten dat D66 – dat als grootste partij de onderhandelingen zal openen – dat niet wil.

Vanmiddag om 15.00 uur worden er meer uitslagen bekend gemaakt. Onder andere de definitieve verdeling van de restzetels, waarvan er nu één bij het CDA terecht is gekomen. Die partij kán haar vierde zetel nog verliezen, al acht lijsttrekker De Haan die kans klein.

Ook de stemmen die zijn uitgebracht op de individuele kandidaten worden vanmiddag bekend gemaakt. Dan weten fanatieke campagnevoerders als GroenLinks-kandidaat Walter van Peijpe of ze alsnog met voorkeurstemmen in de raad komen. Daarvoor zijn bij de relatief hoge opkomst van 56,8% zo’n 350 stemmen nodig. Een kwart van de kiesdrempel. Voor andere kandidaten is de spanning er al af. Of omdat overduidelijk is dat ze het niet gehaald hebben of, zoals bij D66, omdat hun partij zó groot is geworden dat ze sowieso een raadszetel hebben bemachtigd.

Delen

19 reacties

 1. René Dentener op

  Huh? Wij van wc-eend bevelen wc-eend aan

  In Leiden worden de gesprekken over een nieuwe coalitie gevoerd door een informateur die in de periode 2010-2014 al wethouder was van de grootste partij (D66) en nu weer als kandidaat-wethouder voor die partij naar voren wordt geschoven. http://ow.ly/uO4zs

  Daar moet ik mij even voor achter de oren krabben. D66 is toch de partij die altijd zo heeft lopen zeuren over het duale bestel in de lokale politiek? Dat komt nu even niet uit? De partij begint kennelijk nu al arrogante trekjes te vertonen die we nog kennen uit de tijd dat de PvdA in Leiden de dienst uitmaakte in de coalities en colleges. Mij lijkt als je serieus met je toekomstige partners om de onderhandelingstafel wil gaan dat je dat toch op zijn minst doet met een informateur die enige distantie tot het dagelijks bestuur van de gemeente heeft. Hoe het ook anders kan bewijst de gemeente Maastricht: daar worden de eerste verkenningen gevoerd door een voormalig gemeentesecretaris en een procureur-generaal bij het OM. http://ow.ly/uO4qQ

  Slechte start van D66.

 2. Veel moeite zal ik er niet mee hebben als de vlotbabbelige neoliberaal Robert Strijk in zijn geheel van het toneel verdwijnt. Voor de rest ben ik heel benieuwd of VVD66 genoeg bekwame bestuurders naar voren weet te schuiven die de loodzware taken als overgedragen zorgtaken van de overheid in goede banen kunnen leiden. Dat vraagt bestuurlijke ervaring, transparantie en stuurmanskunst. In het verleden bleek VVD66 zulke bestuurders nauwelijks te kunnen leveren.
  Ook Van Woensel en de Haan als gevestigde orde politieke machtswellustelingen mogen wat mij betreft elders solliciteren, zodat we 14-18 met een schone lei kunnen beginnen.

 3. Een weetje voor de leek: het is uit hoofde van de Gemeentewet niet verplicht dat wethouders uit een politieke partij voortkomen, ze mogen ook van buitenaf als partijloze worden aangetrokken. Een technocraat/goede externe manager uit het bedrijfsleven die de transitie van de zorg van rijk naar gemeente begeleidt heeft eerlijk gezegd ook mijn voorkeur, want ik zie zo 1-2-3 niet direct deskundigheid op dit terrein aanwezig bij zowel raad als vertrekkend SP wethouder Van Gelderen die nog weinig aan voorbereidingen had getroffen.

  @Denteneer: eens. Heeft deze De Wit van Dombocraten66 nou niet door dat het ongewenst is als wethouder om over je eigen onderhandelingsresultaat mee te gaan onderhandelen?

 4. een Leids burger op

  Misschien moeten we maar toe naar de (door het volk) gekozen burgemeester en gekozen wethouder.

  Het gaat hier om een Informateur. Gebruikelijk is dat die afkomstig van de grootste partij (in dit geval in Leiden D66 dus). Maar dat hoeft inderdaad niet perse.

  Het gaat hier nog NIET om de vorming van het college (waar de heer de Wit wethouderskandidaat is voor D66).
  Er wordt slechts gekeken welke partijen met elkaar door 1 deur kunnen en welke niet.
  Wat hun wensen zijn e.d. Kortom: een inventarisatie.

 5. Gekozen burgemeester en wh? brak de zachtaardige D66 Minister Thom de Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing in de nacht van de geharde liberale senator Wiegel en het PvdA senator "ratje" Ed van Thijn niet zijn nek? Cynisch dat VVD en PvdA nu in 2014 onder de voet gelopen zijn door D66.
  Leiden heeft overigens op 31 mei 2012 zijn eigen Nacht van Strijk/Van Meenen gehad. Maar dat was meer om het burgerinitiatief definitief om zeep te helpen. Partijbaronnen stellen zich boven de wil van het volk! Daarom nogmaals weg met deze gevestigde orde politici en met een schone lei door met een nieuwe lichting. Er is dan nog hoop van een echt beter Leiden!

 6. D’66, SP, CDA en GL, goed voor 25 zetels en heel goed voor Leiden.

  De VVD van Laudy kan beter fuseren met Leefbaar Leiden dan terugkeren in het college. Het verschil in politiek bedrijven tussen Laudy en Kok is marginaal. Wat is deze VVD een ordinaire demagogische partij geworden. Goed dat ze zijn afgestraft.

 7. @ Ome Koos! de spijker op de kop!! Die partijen hebben er echt een klerezooi van gemaakt. Maar moet wel gezegd worden dat als je de kans krijgt je hem ook moet verzilveren en dat wordt niet makkelijk. Ze krijgen een forse erfenis ( zorg , inkomen, etc etc ) mee.

 8. @Ome Koos: het cultuurbeleid van de ook door jou (terecht!) geprezen CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan is in grote lijnen loyaal ondersteund door de VVD.
  Dat je erg sterk anti-VVD bent is duidelijk, maar waarom een vergelijking van Paul Laudy met Tomas Kok? De verkiezingsretoriek van de VVD beperkt zich tot opmerkingen over minder belastingen en minder subsidies. Daar kun je het (terecht!) mee oneens zijn, maar dergelijke retoriek is toch van een geheel andere orde dan het aperte racisme van iemand die op raciale ressentimenten inspeelt en in zijn anti-Marokkanen opmerkingen Wilders min of meer rechts inhaalt? De wijze van politiek bedrijven lijkt niet op elkaar en de issues zijn ook nog eens totaal verschillend.
  In dat (en andere) opzicht(en) is de VVD in Leiden net zo’n keurige partij als jouw geliefde SP. Ik vind in diverse opzichten de SP ook een ietwat eendimensionale en demagogische partij (en welke partij is dat niet?), maar een vergelijking tussen Louk Rademaker en Tomas Kok zou nergens op slaan. Ik vind dat de PvdA bij deze verkiezingen erg veel holle retoriek m.b.t. de zogenaamde achtergestelde wijken liet horen, maar elke vergelijking tussen Holla en Kok zou totaal misplaatst zijn.
  We mogen blij zijn dat de VVD in Leiden door goede raadsleden wordt vertegenwoordigd, of je het nu met hen eens of oneens bent. Het is ietwat ontluisterend om te zien hoe sleutelstad een soort scheldforum is geworden waarbij wordt ingespeeld op het uiterlijk van een van de VVD-raadsleden (sowieso een brevet van onvermogen om op een dergelijke wijze je punt proberen te maken) en een ander voortdurend voor ‘bouwmaffia’ wordt uitgemaakt. Bouwmaffia? Laudy werkt bij een belangenorganisatie die o.a. het onderbetalen van arbeiders uit Oostbloklanden door koppelbazen hard probeert aan te pakken en in de belangenafweging tussen bijvoorbeeld Churchill Avenue of ZnB heeft hij gekozen voor de variant waarbij het minste hoeft te worden gebouwd en die gedurende de bouwfase de minste nadelige effecten op omwonenden heeft.
  Los daarvan: ik ken Paul Laudy nog uit de tijd dat hij zijn studie betaalde door in een kleine winkel in de buurt van de Burcht te werken. Het is een jonge, eerlijke, toegankelijke, hardwerkende Leidenaar die zich min of meer belangeloos inzet voor de stad (de raadsvergoeding stelt weinig voor en anders dan de raadsleden van Leefbaar Leiden is Paul Laudy meestal wél aanwezig bij commissie- en raadsvergaderingen).
  Je kunt het met Paul Laudy oneens zijn (waarover is dan nog maar de vraag, want ondanks al je fulmineren blijven steekhoudende voorbeelden uit), maar een vergelijking met iemand die racistisch is, raakt kant noch wal. Wees blij dat we in Leiden iemand als Paul Laudy hebben. Ik vind het wel mooi dat onder zijn leiding de VVD in een college met bijvoorbeeld de SP is gestapt, zoals ik het ook heel goed vind dat de SP met de VVD in een college is gestapt. Politici die dergelijke grote bruggen naar anderen durven te slaan, verdienen respect. De wijze waarop in dit geval Paul Laudy en Louk Rademaker (en ook Robert Strijk en Jan-Jaap de Haan) politiek bedrijven vind ik hoopgevend. Als je ziet hoe sterk Leiden door de crisis is heen gekomen, kun je ook niet ontkennen dat het samenwerken effect heeft gehad. Dat de waandenkbeelden en goedkoop populisme van Tomas Kok weinig weerklank hebben gevonden, komt ook door de wijze waarop dit college in de afgelopen vier jaar heeft geopereerd.

 9. @ Eriv VTG

  Grotendeels eens met je uitgebreide onderbouwde reactie. Echter ik vergelijk Laudy met Kok niet vanwege hun politieke boodschap, maar om de wijze waarop deze wordt geuit. Beide brengen hun standpunten rabiaat en demagogisch over, uitsluitend bedoeld om te scoren. Van Leefbaar verwacht je niets anders, maar van de VVD verwacht ik toch enig fatsoen. Nou ik vind de VVD onder Laudy een ordinaire partij, niet inhoudelijk, maar om de ordinaire manier waarop ze zetels willen bemachtigen, pure demagogie. De SP heb ik nog niet op goedkope demagogie kunnen betrappen.

 10. @Ome Koos: dank voor de uitleg.
  Ik vind de VVD bij deze verkiezingen minder rabiaat of demagogisch bezig geweest dan bijvoorbeeld de PvdA.
  Het standpunt van het CDA m.b.t. gratis parkeren vond ik eerlijk gezegd ook behoorlijk demagogisch (en identiek aan dat van de VVD), maar een verstandige man als jij kijkt toch door die one liners, hapklare quotes en verkiezingsretoriek heen? Veel erger vind ik het aanwakkeren van gevoelens van verongelijktheid bij een aantal wijkbewoners door de PvdA, die net doen alsof hun wijken met totale verpaupering worden bedreigd.
  En als je verder de verkiezingsretoriek van de Stadspartij volgde: op deze website voortdurend beweren tegen parkeergarages te zijn, maar wel een motie indienen voor de bouw van de Lammermarktgarage en in de raad instemmen met de bouw van de parkeergarage bij het beoogde nieuwe complex bij CS! Dat vind ik erger dan demagogie en/of retoriek, dat is kiezersbedrog. Ik was dan ook een beetje verbaasd dat je wél de VVD, maar in dit verband niet PvdA, CDA en met name de Stadspartij op de korrel nam. Toegegeven: elders haal je wel uit naar de PvdA, maar dat heeft meer met de landelijke politiek te maken. Voor Leiden vind ik het aanwakkeren van een anti-centrum hetze veel gevaarlijker.

  Terug naar het onderwerp: retoriek m.b.t. gratis parkeren vind ik toch van een hele andere orde dan het inspelen op racisme.

 11. @Eric VTG
  Natuurlijk vind ik de demagogie van Leefbaar verwerpelijk omdat ze spelen op de man (bevolkingsgroep) en niet op inhoud. De wijze waarop de VVD verkiezingscampagne voert vind ik ook niet erg inhoudelijk. Ik heb niets tegen VVD-ers als VVD-er. Er zijn er heel wat die ik behoorlijk sympathiek vind. Als mens, maar vaak niet op de politieke inhoud. Ik heb wel mijn twijfels bij Samsom. Die vind ik als mens en politicus onbetrouwbaar. Je hebt gelijk dat die andere partijen ook hun steken laten vallen. Daar moeten anderen maar op reageren. Ik heb gekozen voor de PvdA en de VVD. Wellicht omdat dat de regeringspartijen zijn. Wellicht omdat die voor mij het duidelijkst in hun standpunten zijn. En/of op andere wijze mijn irritatie (sterk bij Samsom en Laudy) oproepen. Jij kan me ook irriteren (inhoudelijk), maar omdat je oprecht (als mens) bent, heb ik geen hekel aan je.

 12. Eli de Graaf op

  @Eric VTG
  En als je verder de verkiezingsretoriek van de Stadspartij volgde: op deze website voortdurend beweren tegen parkeergarages te zijn, maar wel een motie indienen voor de bouw van de Lammermarktgarage.

  Beste Eric,
  wij hebben in de raad tegen de bouw van de parkeergarages gestemd, de Stadspartij had een motie ingediend,toen bleek dat er een meerderheid voor de bouw van 2 garages was, dat als het parkeeraanbod verder zou afnemen of dat de financiële situatie zou verslechteren wij de bouw van een tweede garage konden afblazen.
  Iets beter je huiswerk doen Eric.

 13. @Ome Koos: zie je, Eli de Graaf onderschrijft exact wat ik bedoel. De Stadspartij heeft een motie ingediend die voor de bouw van 1 parkeergarage was (de Lammermarktgarage, toch, Eli?) en Stadspartij heeft vóór het bouwen van een parkeergarage (uit mijn hoofd: voor 350 parkeerplaatsen) gestemd bij het beoogde nieuwe complex bij Leiden CS.

  De reactie van Eli de Graaf is veelzeggend: wel een motie indienen voor de bouw van 1 parkeergarage, en vervolgens als daar geen meerderheid voor is, tegen de bouw van diezelfde garage zijn. Dat is huichelachtig en hypocriet, daardoor raken mensen hun vertrouwen in de politiek kwijt, en daarom is de Stadspartij ook met nul zetels teruggekeerd.

  Ik constateer dat Eli de Graaf ook exact onderschrijft wat ik heb beweerd: "maar wel een motie indienen voor de bouw van de Lammermarktgarage en in de raad instemmen met de bouw van de parkeergarage bij het beoogde nieuwe complex bij CS".

  Eli: krijg ik nu een 10 voor huiswerk en jij een 0 voor lezen? Excuses als ik hier een beetje Louis van Gaal-achtig overkom.
  Maar leg eens uit: als je tegen parkeergarages bent, waarom dien je dan een motie in vóór de bouw van een parkeergarage en waarom stem je dan voor de bouw van een andere parkeergarage? Het doet me denken aan een CDA-congres: wie voor de motie is, moet nee stemmen…

  @Ome Koos: over Diederik Samsom én Paul Laudy verschillen we van mening. Naar mijn mening zijn beiden oprecht, betrouwbaar en staan zij voor wat ze zeggen. Daarmee kun je het eens of oneens zijn.
  Jij bent fotograaf, jij exposeert, je vriendin heeft een galerie: ik denk dat jullie vanuit die werkervaring hele nuttige informatie hebben voor politici om (deel)beleid op te baseren. Is het niet veel beter om gewoon een keer naar Paul Laudy toe te stappen en hem uit te leggen hoe dom die kretologie over ‘minder subsidies = minder belastingen’ is?
  Ik ben het ook lang niet altijd eens met VVD-standpunten, maar de weinige keren dat ik contact zocht met Frederik Zevenbergen, volgde er altijd per direct een reactie. Idem met – in het verleden – Conny Broeyer (PvdA), Ron Hillebrand (PvdA), Henny Keereweer (PvdA), Julian van der Kraats (SP), Gerard van Hees (GL) vocht voor Transvaal en het meest bevlogen raadslid qua aanwezigheid in de wijken (in de tijd dat ik binnen de wijkvereniging Transvaal actief was), was Abraham Filippo (CDA). Een echte heer, oprecht meelevend en altijd – weer of geen weer – aanwezig om te peilen wat de stand van zaken in Mors-Transvaal was. En verder: Aad van der Luit (D66) is elke ochtend voor iedereen aanspreekbaar. Ook daarom verbaas ik me op deze website vaak over al het schelden op de lokale politici: los van meningsverschillen verdienen ze dat niet, behoudens de volksmenners van Leefbaar Leiden die niet vaak in commissie- of raadsvergaderingen te vinden zijn, maar wel braaf maandelijks hun vergoeding opstrijken voor werkzaamheden die ze m.i. absoluut niet naar behoren verrichten.
  Ook daarom vind ik die vergelijkingen met dat zooitje van Leefbaar niet gepast. Als je een punt wil maken, zijn er vast wel betere argumenten te vinden.

 14. een Leids burger op

  Willen jullie nu meer of juist minder
  (reacties van) "Ome"Koos en ericVTG ?
  Minder? Dan wil "Ome" Geert dat ook vast regelen hoor………Ha,ha.ha.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline