D66 verovert Leiden opnieuw, ook groei SP en Leefbaar

25

Bij de Leidse gemeenteraadsverkiezingen is D66 opnieuw de grote winnaar geworden. De partij van lijsttrekker Robert Strijk zal de komende vier jaar met maarliefst 12 zetels vertegenwoordigd zijn in de raad. Dit zijn twee zetels meer dan in 2010.

Als tweede partij kwam de SP uit de bus. De partij wint er één zetel bij en kwam uit op 5. Ook de VVD en de PvdA krijgen 5 zetels: zij verliezen er allebei één. Het CDA en GroenLinks behouden beiden hun vier zetels. De derde winnaar is Leefbaar Leiden, die van 1 naar 2 gaat. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren behouden de zetel die ze al hebben. Een grote verliezer van de verkiezingen is de Stadspartij Leiden Ontzet. De partij van Eli de Graaf kreeg maar weinig stemmen en verlaat de raad. In de vorige periode had de partij twee zetels. De drie nieuwe partijen die meededen aan de raadsverkiezingen – de Libertarische Partij, de Partij van Tegenwoordig en Partij Sleutelstad – hebben alledrie geen zetel gehaald.

Of er nog kandidaten zijn gekozen met voorkeursstemmen, is nog niet duidelijk. Donderdag zal daar overdag meer over bekend worden.

Het opkomstpercentage is licht verhoogd ten opzichte van de vorige keer: 56,8 procent tegenover 55,7 procent van de vorige keer.

Audio-fragment: Burgemeester Lenferink presenteert de uitslag van de verkiezingen in de Stadsgehoorzaal. 

Uitslag: 

D66 – 12 (+2)
SP – 5 (+1) 
VVD – 5 (-1)
PvdA – 5 (-1)
GroenLinks – 4 (-)
CDA – 4 (-)
Leefbaar Leiden – 2 (+1)
Partij voor de Dieren – 1 (-)
ChristenUnie – 1 (-)
Stadspartij Leiden Ontzet – 0 (-2) 

Delen

25 reacties

 1. Winnaars gefeliciteerd. Het centrumgerichte asfalt/beton college olv de rechtse neoliberaal Robert Strijk kan in principe weer door. Progressief Leiden (zonder SP Leiden) zal keihard terugvechten voor een echt betere stad!

 2. een Leids burger op

  Het huidige college kan in principe door, maar de vraag is of dat ook gaat gebeuren. De PvdA heeft maar 1 zetel verloren (5 zetels nu) en het CDA blijft op 4 zetels.
  De reden dat de PvdA vorige keer (met toen 6 zetels) buiten de coalitie is gehouden had alles te maken met de door hen voor 2010 gevoerde REGENTESKE PvdA-bestuursstijl. Maar zelfs als het CDA zou worden ingewisseld voor PvdA is dat geen (te verwachten sociale) verbetering: immers PvdA loopt dan weer "gewoon" aan de leiband van D66 en VVD om zelf dan maar weer aan het pluche te mogen plakken maar daarvoor dan wel "al" hun "eigen" idealen over boord te gooien….

  De onverwachte winst van D66 (had eerder 2 zetels verlies verwacht voor die partij) in Leiden is waarschijnlijk toe te schrijven aan het stemmen door veel studentjes op die partij.Studenten moeten immers ook vaak na 66 keer zoeken nog steeds de balans vinden tussen enerzijds
  het buitensporig overmatig brallen, lallen en zuipen en anderzijds het studeren.(Ook daar is vaak een soort ZnB van toepassing dus.)

  De winst van Leefbaar Leiden is welverdiend(gefeliciteerd!) en was ook te verwachten.
  Het wordt immers tijd dat de strijd tegen de (dreigende) islamisering voortgaat. Dat was niet iets voor alleen 732 na. Chr., maar ook NU voor 2014 en daarna.

  Bij stadspartij Leiden ontzet(SLO) ging het in begin wel goed, maar wel op z’n JanBoerefluitjes.
  Daarna was het toch meer verBREUKELEN en kon ELI zijn politieke graf gaan GRAAFven. De standpunten van die partij kunnen door de andere partijen ook goed worden vertegenwoordigd. Geen echt verlies dus.

  Maar ja, met een D66 wethouder van financiën die het verschil tussen +66 en -66 nog niet eens weet hou je wel je hart vast natuurlijk…..

 3. Als progressieve Leidenaar ben ik erg blij met deze uitslag. Er zit een goed college. Four more years!
  Piets progressiviteit is een fantasme. Overal tegen, da’s makkelijk zat. En het voortdurend framen van mensen (in dit geval van Robert Strijk) vol overbodige bijvoeglijke naamwoorden (‘de rechtse neoliberaal’, zijn er ook linkse neoliberalen? En waar slaat dat ‘neo’ op? Of is dat gewoon een lekker inhoudsloos scheldwoord?) begint een zinloze zeurexercitie te worden, vooral omdat het totaal gespeend is van enige realiteitszin. Noem Strijk een bestuurder die snel schakelt en besluiten kan doordrukken, maar ‘neoliberaal’? In welk opzicht?

  Progressief Leiden: wat is dat eigenlijk? Zijn dat GroenLinks en de PvdA die nog maar vier jaar geleden de Oostvlietpolder wilden volbouwen? Gelukkig heeft progressief Leiden (D66!) dat weten tegen te houden met behulp van een aantal andere progressieve partijen (zoals PvdD en SP).

  Ook al je kijkt naar het cultuurbeleid in deze stad: progressiever hebben we het in decennia niet gehad. Wat Jan-Jaap de Haan presteert heeft geen enkele voorganger geëvenaard en daarom wordt hij ook op handen gedragen door zo ongeveer het gehele culturele veld in Leiden. Zoals bekend zijn dat niet direct de meest neoliberale en conservatieve mensen uit de samenleving.
  Dit college is qua beleid veel progressiever en qua resultaten veel succesvoller dan welk college er in de afgelopen zestig jaar heeft gezeten. Overigens, zo slecht waren die vorige colleges ook niet. De PvdA en GroenLinks hebben goede bestuurders (Gerda van den Berg, Ron Hillebrand, Jan Laurier) geleverd, en daarvan profiteert onze stad nog steeds.
  Ook dat is een reden (denk ik) dat extreem-rechts in deze stad maar mondjesmaat voet aan de grond heeft gekregen. Er is onbehagen, er wordt ingespeeld op ressentimenten, maar een echte voedingsbodem om de zaak te laten exploderen zoals in Den Haag of Rotterdam ontbreekt.
  En daar zou Piet heel erg dankbaar voor moeten zijn. Ook daarom: four more years.

 4. R. Dentener op

  Wie zegt dat de VVD deel gaat nemen aan een nieuw college met D66? Dat moet eerst nog met de leden worden besproken nadat er een werkbaar onderhandelingsresultaat ligt.(ja, er moet eerst nog onderhandeld worden) Het lijkt mij zaak om eens goed te kijken of je daar genoeg van je eigen standpunten in terug zult vinden en het misschien niet beter is om eens de oppositie in te duiken. Mijn voorkeur heeft het in ieder geval niet om nu met D66 het bed in te duiken, de koers van die partij is veel te links. Wat ze met Europa willen -één federaal Europa zonder nationale bevoegdheden- staat mij al helemaal niet aan.

 5. @een Leids burger

  wat een onsmakelijke oprisping van verhaspelingen niet goed geslapen zeker, nep Leienaar !

 6. een Leids burger op

  Het zou bij coalitievorming inderdaad moeten gaan om voldoende van je "eigen" standpunten terug te kunnen vinden. Over europa gaat de lokale leidse D66 gelukkig niet. En D66 "veel te links"? D66 profileert zich wel graag als een sociaalliberale partij, maar wat er dan zo sociaal of "links" aan is, is mij nooit duidelijk geworden….

  Ook de VVD kan, zonder al teveel consessies te hoeven doen, "gewoon" door met het huidige college als ze dat zou willen. (1 zeteltje verlies voor VVD en maar 1 winst voor de SP maakt dit college nog niet links.)

 7. R. Dentener op

  @ELB: ‘Over europa gaat de lokale leidse D66 gelukkig niet.’

  Over landelijke en Europese thema’s zouden GR-verkiezingen inderdaad niet moeten gaan. Maar D66/Pechttold -en in mindere mate Roemer van de SP- hebben in de GR-verkiezingscampagne afrekenpolitiek zitten te bedrijven met de coalitie in Den Haag en daarvoor landelijke thema’s gebruikt. Over de gemeenteraadsverkiezingen en lokale thema’s ging het allang niet meer. Dan trek je natuurlijk in één klap heel veel ontevreden kiezers naar je toe uit de ruime bandbreedte van zwevende kiezers die er na de opkomst van Fortuyn in Nederland bestaat. Maar of dat kiezers zijn die ideologisch tot zo’n partij behoren of überhaupt het verkiezingsprogramma van de partij lezen? Ik betwijfel het ten zeerste. Vergelijk het met de uitslag van de TK-verkiezingen van 2012; dat gaf eigenlijk ook een vertekende uitslag te zien doordat er 2 partijen tegenover elkaar werden gezet.(PvdA en VVD) Wat in ieder geval wel vast staat is dat het CDA langzaamaan opkrabbelt en landelijk gezien nu de grootste partij is zouden er TK-verkiezingen plaats hebben gehad.

  Als D66 en Pechtold het allemaal zo goed weten hoe je dit land moet besturen laat ze dat dan eerst maar eens tonen. Paars I en II stemden in ieder geval niet hoopvol wat dat betreft. Die puinhopen zitten we nu nog op te ruimen…

 8. Formateur Ome Koos stelt voor:

  VVD eruit (met de extreem-rechtse Vlerk Laudy) en Groen Links erin. Geeft:

  D’66, SP, CDA en GL, goed voor 25 zetels en heel goed voor Leiden.

 9. Ome Koos vind het jammer voor de SLO die tussen de raderen van de D’66 machine is vermalen.

 10. Piet Pekelharing op

  Jammer van die twee zetels voor Leefbaar Leiden. Maar misschien vechten ze elkaar wel de tent uit. En zo heeft ieder nadeel zijn eigen voordeel.

 11. Peilingen en voorspellingen blijken er weer flink naast te zitten. B.v. die van Leidenkiest.nl. Ook ik zat er naast. Ik had verwacht dat D66 gelijk zou blijven of licht zou terugvallen. Immers ze hadden 4 jaar geleden al een flinke sprong naar 25% van de stemmen gemaakt dankzij het RGL-standpunt. Bij de SP had ik een grotere winst verwacht, terug naar de 7 zetels die ze in 2006 haalden. VVD en PvdA had ik een gelijk resultaat verwacht of zelfs lichte winst, maar zij verloren. Bij CDA en GL had ik een licht verlies verwacht, maar zij bleven gelijk. Voor de winst van LL was ik al bang, maar die is gelukkig beperkt.

  Ik ben blij met de zetelverlies van VVD en zou ze graag uit de coalitie willen. Maar ik denk dat CDA net als 4 jaar gelden alleen wil meedoen met de VVD erbij, anders vinden ze de coalitie te links.
  Dus ik denk dat het plan van Ome Koos niet zal lukken.
  CDA+VVD vervangen door PvdA+GL zou ook kunnen en recht doen aan het feit dat Leiden een linkse stad is.
  Of een coalitie met alleen de winnaars D66 en SP (17 zetels) plus nog één partij erbij die 4 of 5 zetels heeft.
  Maar het meest kansrijk acht ik voortzetting van de huidige coalitie, simpelweg omdat die best goed heeft gewerkt, voor het eerst sinds decennia geen vertrokken wethouders opleverde en van 24 naar 26 zetels stijgt. Deze coalitie is niet mijn voorkeur, maar wel het meest realistisch. Het is wel zo dat de oppositie dan erg klein wordt met 13 zetels.

 12. Nog een paar suggesties van formateur Frankieboy met D66 en SP erin:

  D66+SP+GL+PvdA: 26
  D66+SP+GL+CDA: 25
  D66+SP+GL: 21
  D66+SP+GL+PvdD: 22
  D66+SP+GL+CU: 22
  D66+SP+GL+CU+PvdD: 23

 13. Dank voor het advies van formateur Frank-ie-boy: D66+SP+GL+PvdA lijkt mij de minst slechte combinatie voor een echt beter Leiden. D66 en SP als draaipartijen inzake de roetriool ZnB hebben nog iets goed te maken bij de 12.000 inwoners van de Stevenshof. GL+PvdA zullen het centrumgerichte van het vorige college hopelijk meer wijkgericht maken. En het behoud van groen en de aanzet tot een duurzame stad meer naar de voorgrond brengen ipv. kortetermijn asfalt/beton projecten. Ik denk ook dat er een redelijke kans is dat deze combinatie de overgehevelde overheidstaken zowel sociaal als financieel in goede banen zal kunnen leiden. Wel vind ik dat b.v. Robert Strijk als vertegenwoordiger van de rechtse vleugel van D66 het veld moet ruimen voor een meer progressieve D66 wethouder. W.h. de Wit sprak mij wat meer aan.
  Een terugkeer van het huidige (arrogante, door de neoliberale VVD en VVD66 gedomineerde centrum) college zal deze mooie stad nog verder splijten in twee zich verhardende kampen. Geen goed vooruitzicht met een hoop ellende voor 14-18. Die andere 14-18 was ook een vreselijke rampspoed.

 14. R. Dentener op

  D66+SP+GL+PvdA? Dat lijkt mij een uitstekende ‘lekkere Leidse linkse’ combinatie à la formule 2006. Dat was een groot succes.(not) En des te groter zal de klap de volgende keer zijn. Een feest voor de oppositie! 😉 Ik zeg: doen!

 15. De uitslag stemt treurig. Maar ik wil graag wat te lachen hebben, dus vorm a.u.b. een college met Leefbar Leiden.

 16. D66+SP+GL+PvdA? lekker links? D66 of beter gezegd VVD66 is de VVD rechts gepasseerd 10-14. Dus genoeg rechts tegenwicht.

 17. een Leids burger op

  @R.D.

  De invloed van de landelijke politiek is tijdens gemeenteraadverkiezingen natuurlijk nooit helemaal te elimineren, maar moet ook niet onnodig versterkt worden.
  Daarom zouden de landelijke politieke "kopstukken", zoals b.v. Rutte,Samsom,Plasterk,Pechtold e.d. eigenlijk geen bezoek moeten brengen aan gemeenten gedurende de periode van de gemeenteraadverkiezingen. Juist om zo meer aandacht te krijgen voor de lokale politici.

 18. een Leids burger op

  Behalve door studenten zou de winst van D66 in Leiden ook nog wel eens kunnen komen van ontevreden VVD-kiezers die dan nu maar voor D66 hebben gekozen.(VVD verliest 1 zetel in Leiden, D66 2 erbij).

  Evenzo zou de winst van de SP in Leiden wel eens kunnen komen van ontevreden PvdA-kiezers die dan nu maar voor de SP hebben gekozen.(PvdA 1 zetel minder en SP 1 meer).

  De "formateurs" hierboven zijn al "aardig" bezig maar, gezien de verkiezingsuitslag, is er kans dat alles blijft zoals het was. Waarom zou de VVD met het liberale D66 en rechtse CDA(wat is er nog christelijk aan die club behalve de naam dan) dan nu opeens geen zaken (meer) kunnen doen net zoals in de afgelopen 4jaar?

  Pas als de VVD (en CDA) zou(den) afhaken is er plaats voor een meer linksere coalitie.
  Of als D66 meer kansen ziet met andere partijen, dan de huidige, om bijvoorbeeld die eerder beloofde 30 miljoen te gaan "potverteren"…….

  @Piet 21-3-2014 9:45 uur.
  Als er al een combinatie D66+PvdA+GL+SP zou komen is dat een linkse coalitie.(D66 waait en draait altijd met 66 windrichtingen mee).

  En in een coalitie waarin naast VVD ook PvdA plaatsneemt is de PvdA rechts. Dat was voor 2010 hier in Leiden ook al zo. En vergist je ook niet in GL: GL was voor 2010 NIET voor een groene OVP(=Oostvlietpolder) onder druk van de VVD. (en weg waren de groene idealen van GL toen….)
  Ik bedoel maar: de naam van een partij zegt niet zoveel.
  Kijk ook maar naar de PvdA: toch allang geen partij voor de (belangen van de) ARBEIDER meer.

  Het gaat erom wie je coalitiepartners zijn om daarmee voldoende van je "eigen" standpunten te kunnen realiseren.

  Als D66 toch 30 miljoen wil gaan "potverteren" zouden CDA en VVD wel eens kunnen afhaken en is een linkse coalitie mogelijk. Maar als daarover overeenstemming kan worden bereikt kan de huidige coalitie gewoon doorgaan hoor.

 19. 30 miljoen op de bank laten staan, betekent dat door de lage rentestand én inflatie, die 30 miljoen alleen maar minder waard wordt.
  dat is pas potverteren.
  investeringen naar voren halen in de infrastructuur (bedrijven werken momenteel vanwege inde slechte markt voor net boven kostprijs) betekent dat je met 30 miljoen meer voor elkaar krijgt, dan je in een hoogconjunctuur voor bijv. 45 miljoen had kunnen krijgen.
  lijkt me geen potverteren maar verstandig met de Leidse schatkist omgaan. een hoger rendement kun je bijna niet behalen en wat voor zin heeft het om geld op een bankrekening alleen maar minder waard te laten worden?

  ook grappig dat er koord en brand wordt gekrijsd over de bezuinigingen, maar als een partij op een verantwoorde wijze investeringen naar voren wil halen, is het ook weer niet goed.

  wie kan mij uitleggen wat het nut is van gemeenschapsgeld minder waard laten worden? de discussie die Strijk (D66) hier opwerpt, is te interessant om zomaar als potverteren af te doen.

 20. R. Dentener op

  Eric, misschien is het verstandig om die €30 miljoen te reserveren voor het opvangen van de klappen die zo meteen ontstaan bij de transitie van een aantal belangrijke rijkstaken naar het gemeentelijke niveau i.p.v. aan bv. een bioscience park dat misschien in een hoogconjunctuur meerwaarde gaat opleveren? Ik kan me zo voorstellen dat het CDA, een partij die altijd de financiële degelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, niet zoveel ziet in Strijk’s cadeautjes uitdelen met die €30 miljoen Nuon-gelden en liever heeft dat de weerstandsvermogen van de gemeente* op peil wordt gehouden voor die transitie van rijkstaken of andere onvoorziene tegenvallers. Tegenvallers, die onvermijdelijk zullen optreden bij een verder terugtredende rijksoverheid.

  *http://www.coelo.nl/weerstandsvermogen.html

 21. Ome Koos heeft toch een voorkeur voor het CDA met Jan-Jaap de Haan terug als cultuurwethouder. De PvdA moet nog maar eens vier jaar in de oppositie zo lang ze geen afstand nemen van hoe Samsom zijn eigen kiezers verraden heeft bij de JSF en hoe Judas Klijnsma de zwakkeren in de rug aanviel. Dat zit me erg hoog.

 22. een Leids burger op

  @ericvtg
  Ik zie dat René me net voor is.
  Er komen nog zoveel taken vanuit het rijk op de gemeente af (zonder extra geld vanuit het rijk) dat die 30 miljoen hard nodig zal zijn om al die taken nog enigszins naar behoren te kunnen uitvoeren. Dan past het niet om 30 miljoen te gaan uitgeven aan "leuke dingen voor de mensen". Dat geld wordt o.a. besteed aan "een groen dak voor de Lammermarktgarage" e.d.
  De andere 30 miljoen blijft op de bank.
  Het is nog steeds crisis hoor.

  Strijk denkt echter dat een "reserve van 30 miljoen voldoende is voor een gemeente met de omvang van
  Leiden".
  zie: http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2014/03/
  rectificatie-d66-deelt-geen-20-maar-30-miljoen-uit

 23. Ik ben het van harte met Ome Koos eens. Jan-Jaap de Haan heeft meer gedaan en bereikt voor de Leidse cultuur dan alle cultuurwethouders vóór hem.

  @R.Dentener: geld investeren in o.a. een bio science park levert niet alleen arbeidsplaatsen op, het zorgt ook voor de nodige inkomsten die een gemeente als Leiden nodig zal hebben om een deel van de rijkstaken over te nemen, ervan uitgaande dat de bijdragen vanuit het rijk minder zijn dan de gemeente straks zal moeten betalen. De reserve is snel weg als er alleen maar geld wordt uitgegeven. De redenering van jou is juist anti-liberaal: ‘er komen straks onvoorziene uitgaven en daarop moeten we zijn voorbereid.’ Je kunt ook zeggen: we investeren in een dergelijk gunstig klimaat (bijv. onderwijs, kunst & cultuur, duurzaamheid, stadsvernieuwing, infrastructuur/bereikbaarheid, toerisme), zodat de gemeente in de toekomst beter in staat is om tegenvallers op te vangen. Het verdienmodel van Leiden zal omhoog moeten en dat doe je niet door je banktegoeden dag na dag minder waard te zien worden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline