CDA: “Potverteren D66 is wethouder financiën onwaardig”

14

Het beloven nog een paar gezellige weken te worden in het Leidse college van B&W. Drie van de vijf wethouders zijn ook lijsttrekker voor hun partij en geven elkaar er af en toe flink van langs. Daarbij is de functiescheiding wethouder / lijsttrekker niet altijd even scherp.

Audiofragment: Robert Strijk was vanavond te gast in het radioprogramma Rondom de Raad en reageerde daar onder andere op de aantijgingen van Jan-Jaap de Haan. Niet potverteren, maar investeren is wat D66 wil. De 30 miljoen die Leiden in feite nutteloos op de bank heeft staan wordt door de inflatie en de lage rente volgens Strijk alleen maar elk jaar minder waard als je er niks mee doet.

<script type=”text/javascript”> </script>

Vandaag trekt CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan fel van leer tegen wethouder Robert Strijk van D66. De D66-plannen om tientallen miljoenen van de gemeentelijke reserves ‘vrij te spelen’ voor onder meer een betere inpassing van de RijnlandRoute, de aanleg van het groene dak van de Lammermarktgarage en allerlei zaken in de (buiten)wijken vallen bij De Haan compleet verkeerd: “Het grote potverteren is kennelijk begonnen. Dit is een wethouder financiën onwaardig”.

Volgens De Haan wil D66 nog veel meer NUON-gelden aanspreken: “Kijk maar in hun programma.” De CDA-lijsttrekker bestempelt de NUON-gelden als het tafelzilver van de gemeente: “Het levert bovendien jaarlijks geld op voor de begroting en het geeft de gemeente een gezonde balanspositie. Dit geld uitgeven betekent dat er extra bezuinigd moet worden. Of de lasten moeten nog verder stijgen dan D66 met het betaald parkeren nu al voorstelt.”

Delen

14 reacties

 1. Het trio wethouders heeft 10-14 gezamenlijk laten zien waar ze voor staan. Asfalt, beton, autobunkers, megawinkels, centrum verheerlijken, laten verpauperen van de "ver weg" wijken. God beware ons (sorry christen politicus De Haan) als dit vermaledijde trio zijn job tussen 14-18 kan afmaken. Progressief Leiden blijf u verzetten tegen deze rechtse christen-liberale kliek!

 2. Die arrogante VVD66 wh Strijk op zijn e-scooter (opgeladen met RWE bruinkool stroom) geilt nu al op meer dan 10 zetels op 19 maart. En dan? Moeten we blij zijn met zo’n voormalige centrummanager in het centrum van de (on)macht! Wieberen zo’n carriere pluchelikker!

 3. Vrienden Oostvlietpolder op

  Wij snappen het niet meer…

  Dat D66 geld wil vrijmaken voor een betere inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder moet het CDA toch als muziek in de oren klinken?! Notabene haar eigen "waakhond" is hiermee gebaat: het behoud van Leidens laatste melkveebedrijf De Elzahoeve. Of heeft het CDA als ondertekenaar van het Groene Oostvlietpolder Manifest andere suggesties om dit bereiken? Wij zijn erg benieuwd!

 4. Verpauperende ‘ver’weg wijken zoals Piet wil doen geloven? Aantoonbare huilie huilie onzin. Er is juist zwaar geïnvesteerd in wijken als de Diamant, Roomburg, Heempark en Nieuw-Leyden. De Stevensbloem wordt weer aangepakt, er komen nieuwe investeringen in Leiden Noord: er wordt hier wel erg veel tegen beter weten in (?) geklaagd.

  Overigens een goed plan van D66 om te investeren. De rente staat zo laag dat banktegoeden weinig aan rente opleveren en je kunt voor fooibedragen intekenen op grote infrastructurele projecten. Heel slim om die versneld naar voren te halen. Goed ook voor de Oostvlietpolder.

  Ik ben wel benieuwd waar Piet op gaat stemmen, want naast de collegepartijen zijn ook de Stadspartij en PvdA voor parkeergarages (zie ook recentelijk bij de stemming rond het bouwproject bij Centraal Station, waar ook GroenLinks voor de parkeergarage stemde, en terecht overigens. Leefbaar Leiden was zoals zo vaak niet bij de stemming aanwezig).
  Vergeten wordt veelal dat inzake Lammermarkt en Garenmarkt PvdA en Stadspartij een motie hadden ingediend om alvast 1 parkeergarage in het centrum te realiseren en de aanbesteding van de ander pas te beoordelen en uit te schrijven als er 1 garage was gerealiseerd. Dat had per saldo a) veel meer geld gekost en b) voor een onnodige vertraging gezorgd, want c) de uitkomst staat voor iedereen vast: onze binnenstad heeft heel hard ondergrondse en betaalbare parkeerruimte nodig op deze specifieke locaties.

  Die arme Piet. Links (SP, GroenLinks, PvdA) blijkt grosso modo dus helemaal niet anti-parkeergarage te zijn en waarom zou het dat ook moeten zijn? Hoe meer blik onder de grond, hoe beter voor het aanzicht van Leiden.
  Toch wel grappig dat alle moord en brand schreeuwerds inzake ZnB (‘moet ondergronds’) als het om een verkeerssituatie in de binnenstad gaat, per se willen dat al het verkeer bovengronds blijft, met alle nadelige gevolgen van dien voor de direct omwonenden. Zoiets noemt men hypocriet nimby gedrag.

 5. Vrienden Oosvlietpolder op

  Wij hadden het CDA hierboven een vraag over de inpassing Rijnlandroute gesteld. Het blijft tot nu toe angstvallig stil. Internet-storing?

 6. Dick de Vos op

  @ErikvtG.
  Ik schat in dat Piet Partij voor de Dieren gaat stemmen, de enige partij die helemaal niet kiest voor een snelweg: noch de Rijnlandroute, noch de Churchill Avenue.

  Althans dat zou mijn advies zijn. 😉

 7. F. Hagedoorn op

  Benzinemobiliteit gaat afnemen.
  Zeker als basis van economische groei. Gezien ook toenemend gebruik van ITC "verkeer".
  Maar de mantra hierover (zie de parkeergaragediscussie) zoemt hardnekkig rond in de oren van de ouderwetse bestuurders en partijen.
  De hang naar economische groei is oorzaak van de crisis en klimaatverandering.
  Die knopomdraai maakt m.i. alleen de Partij voor de Dieren.
  Ook op gemeentelijk nivo is deze switch relevant.

 8. Dag Eric VeelTesnelGeirriteerd, je bent weer lekker in vorm, lekker anderen afzeiken en in het rond schieten. Dat heb je met kantoren in Den Haag met dubbele deuren. Een voor de manager in jou, en de ander voor de schoenen waar je regelmatig naast loopt. Succes en groet.
  Toevoegen aan F. Hagedoorn dat ook de oliecrisis voor de deur staat. Big Oil is aan het deinvesteren vanwege de te hoge kosten om te boren en de te lage opbrengsten uit de huidige olieprijs. Verder geven de grootste olievelden per jaar 4 miljoen vaten/dag minder. Dus tel maar uit. Als de economie aantrekt, dan is de diesel/benzine automobiliteit zo om zeep geholpen.
  Dick, ik weet nog niet waarop ik ga stemmen, maar jullie kunnen altijd op mijn sympathie rekenen. Wat zingt daar?

 9. Lieber Aaltje op

  " Bij het CDA wacht men op wonderen, Hans."
  De wonderbaarlijke opstanding van Churchill Avenue? Ziet en geloof!

 10. Eli de Graaf op

  eric vtg

  Eric de Stadspartij heeft tegen de bouw van de twee parkeergarages gestemd,en niet voor zoals jij suggereert voor.
  Toen bleek dar een meerderheid voor de bouw was, heeft de Stadspartij een motie ingediend, om als het parkeer aanbod nog verder zou afnemen,of dat als financiële situatie van Leiden zou verslechteren de Garenmarktgarage af te blazen.

  Graaf E.A.T. de

  Bij interruptie wijst de heer De Graaf (SLO) dat de 240 kwalitatief goede parkeerplaatsen op de Lammermarkt verdwijnen. Is het dan niet verstandig om het aantal van 1000 extra parkeerplaatsen bij te stellen?

  Graaf E.A.T. de

  De heer De Graaf (SLO) vindt dat bij de start duidelijker aangegeven had moeten worden dat men met de bouw van de parkeergarages de auto’s liever onder de grond geparkeerd ziet. De historische binnenstad wordt daarmee nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, ook al kost dat 90 miljoen. Het was dan allemaal duidelijk geweest. Men blijft maar vasthouden aan 1000 extra plaatsen. De VVD en het CDA willen het bovengronds parkeren gewoon behouden.
  Op deze wijze kan de SLO niet instemmen met het voorstel, omdat er bovengronds niet veel verandert volgens twee voornoemde fracties.

 11. @Eli: Behelsde de motie die u samen met PvdA indiende dan niet het bouwen van 1 parkeergarage? De Lammermarktgarage zou daarbij doorgaan en de Garenmarktgarage zou na oplevering van de Lammermarktgarage worden heroverwogen.

  Overigens ben ik het van harte met u eens dat het voor de stad een goede ontwikkeling is, als er veel meer ondergronds geparkeerd moet worden.
  Ik zie ook dat u het bedrag van 90 miljoen een weloverwogen investering ("De historische binnenstad wordt daarmee nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, ook al kost dat 90 miljoen. Het was dan allemaal duidelijk geweest.") vindt en ook dat ben ik met u eens. Het is te idioot voor woorden dat een stad met een historisch centrum als Leiden niet al minstens 10 jaar ondergrondse parkeergarages heeft, waarmee ook de al bijna even historische regionale centrumfunctie kan worden versterkt.

 12. Eli de Graaf op

  eric vtg

  Eric,
  voor de 2 parkeergarages was al een ruime meerderheid.
  dus alleen tegen stemmen was zinloos,vandaar de motie
  voor de Garenmarktgarage.
  Omdat de aanvang van de bouw pas in 2018 zou starten,
  leek mij dat er nog veel kon veranderen vandaar.

 13. Lieber Aaltje op

  Volgens mij heeft de VVD wethouder Van Woensel beide aanbestedingen inmiddels rond. Dura Vermeer – Besix pakt ze allebei, want die zijn heeel goed in autobunkers graven.
  Wat voor handje klap met het in Leiden gevestigde BN en haar CDA coryfee MV plaatsgevonden heeft blijft wel een groot geheim.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline