PvdA en CDA samen op de bres voor maatschappelijke stages

11

De Leidse afdelingen van de PvdA en het CDA gaan samen optrekken voor het behoud van de maatschappelijke stage. Dat bleek uit een debat tussen de jonge kandidaat-raadsleden Martijn Otten (PvdA, nummer 8) en Julius Terpstra (CDA, nummer 6) in Rondom de Raad op Sleutelstad FM. In de studio legden de twee het vuur aan elkaars schenen over onder meer het jeugdwerkloosheidbeleid, de universiteit en de gemeentelijke wietteelt. Ze verschilden hierbij vaak van mening, maar op het gebied van de maatschappelijke stage waren ze het van harte met elkaar eens.

Morgen gaan de twee opnieuw met elkaar in debat, op het PJO-verkiezingsdebat, wat om 19.30 plaats zal vinden in het Best Western City Hotel aan de Lange Mare. Hierbij zijn onder andere ook Sander van Diepen (D66), Ashley North (GroenLinks) en Quintus Backhuys (LP) aanwezig.

Audiofragment: Rondom de Raad van 26 februari, met daarin Martijn Otten (PvdA), Julius Terpstra (CDA) en Walter van Peijpe (GroenLinks)

Verder zat ook GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe in Rondom de Raad. Ondanks dat hij door zijn partij was voorgedragen om op de vierde plaats te staan op de lijst, eindigde hij op plaats acht. Hij laat het hier echter niet bij zitten gaat met de slogan ‘Leve de stad, stem Van Peijpe’ de komende weken zorgen dat hij genoeg voorkeursstemmen haalt om alsnog in de raad te komen. Hij adverteert onder meer met zijn stadsstrand, die hij aan wil leggen op het terrein waar vroeger de Van der Klaauwtoren stond. Om een eigen zetel te halen moet Van Peijpe, bij een normale opkomst, zo’n 350 stemmen halen.

Delen

11 reacties

 1. De PvdA was toch tegen? Een draai? Verplichten van vrijwilligerswerk vind ik maar niets….

 2. Martijn Otten op

  Beste Linda,

  Het CDA doet erg zijn best om een punt te scoren, maar dat is heel erg overdreven. Julius sprak over ‘behoud maatschappelijke stage’ alsof het afgeschaft ging worden. De PvdA is er voor dat vmbo-leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk en dat blijven we steunen. We vinden het alleen onzin dat het ‘verplicht’ is. Je ziet namelijk vaak dat leerlingen alleen een stage krijgen omdat dat nou eenmaal moet zonder dat het echt iets bijdraagt. Dan heb ik liever dat ze gewoon goed onderwijs krijgen. Mocht er wel een geschikte stage zijn, dan moet het gewoon mogelijk zijn dat leerlingen die kunnen volgen. PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing heeft dat heel duidelijk uitgelegd: http://www.pvda.nl/berichten/2014/02/Keuzevrijheid+scholen+voor+stage.

  Het CDA Leiden doet dus net alsof zij een project behouden waar gaat verdwijnen. Het gaat echter niet verdwijnen. We zorgen er alleen voor dat scholen meer keuzevrijheid hebben om te kijken of vrijwilligerswerk echt iets bijdraagt. Waar mogelijk, dat zei ik ook in het interview, zet ik me graag in om maatschappelijke stages te steunen.

  Ik vond het vooral opvallend dat Julius Terpstra dit vooral gebruikte omdat hij geen antwoord op mijn simpele vraag: waarom heeft het CDA niet meer gedaan om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ook vandaag kwamen we met een nieuw plan om daar iets aan te doen: http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/pvda_maakt_werk_van_stages_en_vakmanschap.

 3. Dat wordt dringen voor de poorten van instellingen. Straks moeten veel uitkeringsgerechtigden namelijk een "tegenprestatie" in de vorm van verplicht "vrijwilligerswerk" leveren. Het biedt mogelijkheden voor bezuinigingen, ook wel ombuigingen genoemd, omdat nog meer banen vervangen kunnen worden door onbetaald werk. En zo komt er natuurlijk geld vrij om in extra parkeergarages te gooien. VVD en D66 blij.

 4. Martijn Otten op

  Beste Wan,

  Het vervangen van banen door onbetaald werk is bij beide niet de bedoeling. Maatschappelijke stages zijn nu al alleen bij vrijwilligersorganisaties. "Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan" (maatschappelijkestage.nl). De tegenprestatie is iets waar we vanuit de gemeente heel veel ruimte krijgen om het zelf in te vullen. Wat de PvdA Leiden betreft, gaan we dat niet vragen alleen in hele specifieke gevallen waarin het iemand kan helpen om sneller een baan te vinden.

  De precieze tekst uit ons programma over de ‘tegenprestatie’: "Wanneer mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben of dreigen te krijgen, en deze werkzaamheden mensen dichterbij de arbeidsmarkt brengen of houden, vragen wij van hen een tegenprestatie naar vermogen in de vorm van onbetaalde nuttige werkzaamheden. Hierbij houden wij altijd rekening met bestaand vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen voorkeur en mogelijkheden. Tegenprestatie kan nooit betaalde arbeid in de weg staan, mag nooit een verkapte verlaging van het minimloon zijn en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. We geven altijd de voorkeur aan betaalde arbeid, ook al is dat duurder."

 5. Jan-Jaap de Haan op

  Wat een ontzettend feitenvrij verhaal van Otten over jeugdwerkloosheid. De jeugdwerklosheid in Leiden is sinds de start van het actieplan tegen Jeugdwerkloosheid met 13% gedaald. Met hard werken hebben we de rijksmiddelen hievoor veelal weten te verdubbelen met Europese Subsidieaanvragen. Hierdoor hebben we veel meer kunnen doen, dan op basis van het geld dat we zelf al kregen.

  Het aantal stages bij de gemeente is ruim gehaald. En het aantal Stages Nieuwe Stijl (bij bedrijven/organisaties) is zo groot als we nodig hadden om goede matches te maken. We gaan namelijk bij iedere vraag van een student op zoek naar een bedrijf. Daar zijn dus geen wachtlijsten voor.

  Otten kent de feiten niet (of wil ze niet kennen) en probeert met hele slechte ‘framing’ te roeptoeteren dat er niet hard gewerkt is. Het tegendeel is het geval.
  In elk geval heeft de regio Leiden de laagste jeugdwerkloosheid van ons land en is het aantal jongeren in de bijstand redelijk (schommelt wat) stabiel.

  Voor die aanpak had de PvdA-fractie 4 jaar lang complimenten over. Behalve nu er verkiezingen aankomen. Onnodig. Onwaardig.

 6. Martijn Otten op

  Dit is wel heel creatief omgaan met de beschikbare data. Ik zeg zeker niet dat wethouder Jan-Jaap de Haan niets heeft gedaan aan jeugdwerkloosheid, maar wij hadden graag een aantal extra stappen gezet. Hierbij de feiten die de Haan graag wil ontkennen, maar die gewoon te vinden zijn, onder andere op jongerenopdearbeidsmarkt.nl.

  1. Het aantal jeugdwerklozen is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. In de regio Holland-Rijnland met 80% in 2013 (activiteitenplan 2014) en in Leiden zelfs met 100% (april 2012-2013; basisdocument van afgelopen zomer). Hoe komt het dan dat de Haan zegt dat het gedaald is? Hij spreekt over ‘sinds de start van het actieplan’. Dat is een creatieve manier om er naar te kijken. Het actieplan is gestart in 2009 (Pvda zat toen in het college, CDA niet) en was de eerste twee jaar heel effectief (toegegeven, ook vanwege landelijke trends die jeugdwerkloosheid omlaag drukten). Vanaf 2011 is het echter weer sterk gestegen en we zitten nu bijna op het niveau van 2009 (wederom, alle cijfers in het basisdocument van afgelopen zomer). De daling waar hij dus over spreekt, had vooral te maken met eerder beleid en andere landelijke trends, terwijl we nu harder stijgen dan het landelijk gemiddelde. Dat laatste is het deel waar hij voor verantwoordelijk is en waar we meer hadden kunnen doen.

  2. Daarna vertelt Jan-Jaap stoer dat ze het geld voor jeugdwerkloosheid hebben weten te verdubbelen. Een jaar geleden wilde hij echter nog stoppen met extra geld geven aan jeugdwerkloosheid. Door een motie van de PvdA (http://bit.ly/1b01y3M) is dat toen doorgegaan. En voor de rest refereert hij aan geld dat Lodewijk Asscher vanuit Den Haag beschikbaar heeft gemaakt.

  3. Daarnaast horen we allemaal geweldige verhalen over project JA, Stage Nieuwe Stijl of School Ex. Allereerst hoor ik van alle jongeren die ik hier tot nu toe over sprak dat het juist niet goed werkt. Voor Stage Nieuwe Stijl moet je bijvoorbeeld je uitkering opgeven, terwijl veel mensen aangeven helemaal geen goede begeleiding te krijgen bij het vinden van een baan. Ook de feiten lijken dat te laten zien. In de laatste folder basiscijfers staat dat maar 35% uitstroomt naar werk. En uit onderzoek van de Universiteit Leiden (dat ook hier op Sleutelstad stond) blijkt dat maar 17% van de bedrijven weet dat Stage Nieuwe Stijl bestaat. Zijn dat de rapportcijfers waar de Haan zo trots op is?

  4. De grootste misser is nog wel de laatste zin: "Voor die aanpak had de PvdA-fractie 4 jaar lang complimenten over. Behalve nu er verkiezingen aankomen." Dan heeft de Haan toch echt niet zitten opletten de afgelopen jaren. We hebben jarenlang geroepen dat er meer stageplaatsen moeten komen. Die komen nu pas. We hebben jarenlang geroepen dat sociale winst op aanbesteden moeten werken, dat komt nu pas op gang. En ik verwees net al naar onze motie om langer geld te investeren in jeugdwerkloosheid. Als de Haan dan denkt dat wij hem vier jaar lang hebben gecomplimenteerd, zou ik dat zeker ook ‘feitenvrij’ willen noemen.

  Ik werk graag samen met het CDA of andere partijen om nu echt eens werk te maken van de grote uitdaging van jeugdwerkloosheid. De Haan presenteerde deze maand trots 500 banen voor jongeren. Wanneer komen die er? 2020. Dat is wat ik bedoel: het kan allemaal wel een stapje sneller. Laten we dus niet zo ‘jokkebrokken’ (om de Haan’s woorden te gebruiken) over de cijfers en ons inzetten om de sterke groei van de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

  Voor Jan-Jaap de Haan, hierbij alle links:
  Activiteitenplan 2014: http://bit.ly/1ftLYdR
  Basiscijfers juni 2013: http://bit.ly/1cVf8Gq
  Folder Basiscijfers 2013: http://bit.ly/1fWrRGi
  Inbreng PvdA bij jaarrekening 2012: http://bit.ly/OGkRav

 7. Martijn Otten op

  Ok, ik zie dat ik een klein foutje heb gemaakt in dit verhaal. Laat ik dat nog even herstellen. Het CDA zat niet in de coalitie in 2006, maar is er in 2007 bijgekomen. Dus het klopte niet dat ik zei dat het CDA in 2009 niet in de coalitie zat.

 8. Jan-Jaap de Haan op

  Beste Otten,

  1. Om te beginnen was ik in 2009 al 2 jaar wethouder. Je slaat de plank hier helaas mis. Wij zijn begonnen met project Ja in de zomer van 2010. Wij hebben in Leiden een daling van aantal jongeren met wwb van 13,1% van juni 2010 tot december 2013.
  Wat wel is gestegen is het aantal werkzoekenden. Dat is zorgelijk. Deze groep wordt echter grotendeels niet door ons begeleid (maar door UWV, of heeft helemaal geen begeleiding). Bij begeleiden hoofdzakelijk jongeren in de WWB. En die blijft (met schommelingen) redelijk stabiel.
  Graag de UWV-bestanden van Asscher en de WWB-bestanden van ondergetekende niet door elkaar halen 😉

  2. Ja, het actieplan dreigde stil te vallen omdat het project door het rijk stilgezet werd. Ik heb daar mijn grote zorgen over geuit, eind 2012. En ja, het is prachtig dat Asscher en co. daar weer geld voor opzij wilde zetten.
  Ik geef niet af op de PvdA, in tegendeel, en ik begrijp niet waarom jullie dat wel nodig hebben. Dat we het plan konden doorzetten, kwam niet door die raadsbrede motie, maar door extra rijksgeld en Europees geld.

  3. Het doel van Stage Nieuwe Stijl is om jongeren UIT de uitkering te houden. Het klopt dus dat jongeren, als ze een (betaalde) stage krijgen, géén uitkering aan kunnen vragen.
  Het doel van Stage Nieuwe Stijl is niet primair dat iedereen het kent, maar dat de jongeren die ervoor in aanmerking komen een goed match vinden. Dat is maatwerk. Werkgevers benaderen we dus stuk voor stuk, afhankelijk van wat we zoeken. We zijn in arpil 2013 begonnen, om het stapsgewijs uit te bouwen. Dat lukt. Voor iedere jongeren lukt het om een plek te vinden. Dát is het doel.

  4. Stageplekken komen er niet ‘nu pas’ we hebben gewoon de doelen gehaald (en meer dan dat) in 2013. Oftewel: goed werk geleverd.
  Sociale Winst is wel een moeizaam dossier, maar ik regelmatig over rapporteer in een document waar alle aanbestedingen in staan. We werken er hard aan, maar het maatwerk leveren (en dat is het) is lastig. Het levert zeker al banen op, maar ik ben hierover nog niet tevreden, en heb de raad dat ook gezegd. Ik blijf eraan trekken.

  Ben ik al tevreden? Nee, elke werkloze is er één teveel. Ben ik trots op het harde werk? Absoluut, het project maakt echt verschil! Landelijk beleid (ook nu het PvdA-voorstel om de kwalificatieplicht te verhogen naar 21 jaar) helpt.
  Was dit de afgelopen jaren mijn topprioriteit? Zeker!
  Je tekst "om er nu eens echt werk te maken" getuigt of van een enorm gebrek aan kennis, of van een behoorlijke portie arrogantie ten opzichte van iedereen die zich hier nu al 4 jaar de benen voor uit t lijf loopt.

  Als je me de afgelopen jaren gevolgd zou hebben of bij het actieplan op bezoek zou zijn geweest, zou je deze verwijten niet maken. Het is ook niet nodig.
  Je kritiek wordt overigens ook niet gedeeld door je partijgenoten in Den Haag. Ik ben door Bussemaker en Asscher gevraagd als hun adviseur op het terrein van Jeugdwerkloosheid. Dat zouden ze echt niet doen als onze aanpak niet zo succesvol was.

  Kortom: van harte welkom om samen te werken, maar de verontwaardiging is misplaatst.. en misschien ook wel een beetje gespeeld?

  Immers, ik citeer PvdA-raadslid Robbert-Jan van Ette: "het (is) gezien de economische situatie met de ontwikkeling van het aantal mensen in een uitkering best goed is gegaan. Het aantal jongeren met een uitkering behaalde zelfs een laagterecord! Het actieplan jeugdwerkloosheid doet dus zijn werk, waarvoor onze complimenten." (bron: PvdA-website).

 9. een Leids burger op

  Of die werkzoekende jongeren hebben geen uitkering aangevraagd, Maarten071. Want ook dan komen ze
  niet in de werkloosheidsstatistieken voor.

  Maar zou een PvdA-wethouder het op sociale zaken beter
  doen dan de CDA-wethouder die daar nu zit? Ik geloof er helemaal niets van….

 10. Ik citeer: De tegenprestatie is iets waar we vanuit de gemeente heel veel ruimte krijgen om het zelf in te vullen. Wat de PvdA Leiden betreft, gaan we dat niet vragen alleen in hele specifieke gevallen waarin het iemand kan helpen om sneller een baan te vinden.

  De feiten: Ongeveer 680.000 werklozen en ongeveer
  100.000 vacatures.

  Meer dan 6,5 miljard euro geeft de Nederlandse overheid
  ieder jaar uit om werklozen aan een baan te helpen.

  De reïntegratie business is big business.

  De slimme mensen onder ons begrijpen gelijk wie hier van
  profiteren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline