VVD en CDA: D66 liegt over parkeren in Kieskompas

16

Het standpunt dat D66 Leiden in het Kieskompas heeft laten opnemen over gratis parkeren in de wijken buiten het centrum klopt niet. De partij is het in de stemhulp eens met de stelling dat parkeren buiten het centrum gratis moet blijven. Volgens VVD-lijsttrekker Paul Laudy liegt D66 daarmee, CDA-lijstrekker Jan-Jaap de Haan spreekt van ‘een jokkebrokje’, omdat D66 ruim 2 miljoen extra inkomsten uit parkeren wil halen.

Laudy roept D66 op het standpunt in het Kieskompas aan te passen. D66 Campagneleider en kandidaatraadslid Lodi van Brussel wil daar niks van weten: “Sinds wanneer grenzen de buitenwijken aan de binnenstad? Nuance is lastig, maar noem het niet liegen,” zo voegt hij de VVD-lijsttrekker toe.

In het verkiezingsprogramma van D66 staat over parkeren onder meer: “Met alleen de bouw van parkeergarages aan de rand van de binnenstad zal het parkeerprobleem in Leiden niet opgelost zijn. Daarom stelt D66 de volgende maatregelen voor: “Voer betaald parkeren in in de wijken die aan de binnenstad grenzen en een hoge parkeerdruk hebben, ten gunste van de bewoners die de auto in de buurt van hun huis willen parkeren. Als het parkeerprobleem zich verplaatst naar andere wijken, dan wordt aan de bewoners voorgesteld om ook daar betaald parkeren in te voeren.”

Delen

16 reacties

 1. Voor de echte buitenwijken (Stevenshof, Merenwijk, etc.) blijft parkeren dus gewoon gratis. Daarom heeft D66 hier ‘eens’ ingevuld.
  De wijken grenzend aan de binnnenstad zijn gebaat bij een genuanceerd standpunt. Voordat parkeren geld gaat kosten, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De parkeerdruk moet dusdanig hoog zijn dat bewoners zelf betaald parkeren aanvragen. Deze bewoners kunnen dan een ontheffing krijgen voor een kostendekkend tarief.
  In het verkiezingsprogramma staat het allemaal zeer helder verwoord. Ik zou dus zeggen, kijk vooral hier:
  http://leiden.d66.nl/publicaties/d66-leiden-verkiezingsprogramma-2014/

 2. Je vergeet te melden dat er ook staat dat bewoners gewoon 60 euro gaan betalen als het aan D66 ligt.

 3. Robert Strijk op

  D66 spreekt gewoon de waarheid in Kieskompas. Je kunt het standpunt ook in ons programma lezen. D66 is namelijk niet voor betaald parkeren in alle wijken van Leiden. Slechts in de wijken grenzend aan de binnenstad, waar een aantoonbare te hoge parkeerdruk en overlast is, willen wij in samenspraak met de bewoners de optie van betaald parkeren regelen. Wij vinden namelijk dat je de parkeerproblemen daar moet oplossen. Daar vragen de bewoners in die wijken ook om. Ze kunnen nu hun auto niet thuis kwijt, maken zich zorgen over de verkeersveiligheid door het vele zoekverkeer en balen van het ontstane straatbeeld met teveel auto’s en weinig zicht- en speelruimte. Het gaat dus met nadruk om slechts een beperkt aantal wijken; namelijk die grenzen aan de binnenstad. Ik ga graag en op elk moment met politieke partijen de discussie aan hoe je de parkeerproblemen in die wijken wel kan oplossen. D66 en enkele andere partijen hebben die oplossing. Van de VVD en het CDA heb ik deze nog niet gehoord. Standpunt van D66 is dus helder en biedt een oplossing en ja dit staat ook keurig bij Kieskompas. Robert Strijk. Lijsttrekker D66 Leiden.

 4. Jan-Jaap de Haan op

  D66 wil in de wijken rond het centrum (door sommigen, maar kennelijk niet door D66, ook wel ‘buitenwijken’ genoemd) betaald parkeren invoeren a 60 piek per vergunning.
  Daarnaast wil D66 nog eens ruim 2 mln extra uit betaald parkeren ophalen.
  Het CDA wil dat allebei NIET. Toch vreemd dat D66 dan precies hetzelfde blokje ("parkeren moet gratis blijven: mee eens") invult in het Kieskompas. Dat kan niet waar zijn.
  De PvdA heeft grofweg hetzelfde standpunt als D66 en vult heel eerlijk "gratis parkeren: mee oneens" in.

  Dit kan gewoon niet. Als je hetzelfde vind als de PvdA zou je op diezelfde positie moeten staan.
  Als de stelling onduidelijk is, moeten we Kieskompas maar om tussenkomst of aanpassing vragen.
  Geen enkele politieke partij wil betaald parkeren in de Merenwijk of de Stevenshof, dus dat zou een zinloze stelling zijn. Het feit dat deze stellingen bedoeld zijn om verschillen duidelijk te maken, betekent dat íe over de wijken om het centrum gaat.

 5. Paul Laudy VVD op

  En overigens Robert heeft de VVD een duidelijk visie over parkeren en het oplossen van parkeerproblemen in de wijk. Misschien is het dienstig om ook eens het verkiezingsprogramma van de VVD te lezen. Net als ik dat van D66 (en van anderen) gelezen heb.

  Parkeerrestrictie jaagt mensen op kosten en verschuift (aantoonbaar!) alleen maar het probleem. Daarom staat in ‘Vrij Leids 2014-2018’ dat de VVD daarom geen restrictie wil. Wat wel? Méér parkeerplekken realiseren, ook in de wijken.

  Zodat iedereen -gratis!- zijn eigen auto in zijn straat kan parkeren.

 6. D66 wil parkeerlasten in Leiden met 2 miljoen verhogen. Dit rijmt niet met het Kieskcompas standpunt. Waarin onverholen wordt gezegd dat men TEGEN betaald parkeren is. Terwijl bewoners in de meeste wijken rond het centrum gewoon 60 euro gaan betalen. Zo is d66 gewoon niet transparant hier. En krijgen mensen vertekent stemadvies. Zo liggen de feiten. Al zal d66 dit wel weer stuk nuanceren met een geneuzel over wat wel en geen buitenwijk is. Bah.

 7. Ik denk dat het de betrouwbaarheid van D66 ten goede komt als ze gewoon zouden zeggen dat het een foutje is. Of dat het inderdaad bewust is gedaan om te misleiden. Dat wat er in het programma staat, strookt gewoon niet met het Kompas.

  Geen heen en weer gelul over wat wel en niet de grens is van een wijk. Al heeft D66 zich het draaien van meningen en standpunten zich de laatste jaren wel behoorlijk eigen gemaakt..

 8. Waarom is D66 niet gewoon eerlijk over het parkeerstandpunt? Het kieskompas is bedoeld om een stemadvies te geven dat overeenkomt met de verkiezingsprogramma’s: op deze manier probeert D66 de boel te manipuleren. Kan ik me voorstellen: het is ook nogal schaamtevol om toe te moeten geven dat parkeren 60 euro gaat kosten als het aan D66 ligt!

 9. Robert Strijk noemt het een helder standpunt van D66. Los van het feit dat ik überhaupt het eerste heldere standpunt van D66 moet ontdekken, kan je met dit D66 standpunt onmogelijk volhouden dat D66 voor gratis parkeren buiten de binnenstad is. Dit lijkt me misleiding. Rond de verkiezingen wordt dat gewoon ‘kiezersbedrog’ genoemd.

 10. Sinds D66 het voor het zeggen heeft mbt bereikbaarheid en parkeren heb ik het gevoel dat werkende mensen met een auto amper nog welkom zijn in Leiden. Ik heb de laatste jaren alleen maar parkeerplekken zien verdwijnen in deze deze buitenwijk vlak buiten het centrum, waar nota bene al parkeerproblemen waren! De bereikbaarheid van de stad is ook nog eens schandalig slecht gebleven.
  Ah fijn, het heeft mij (mede) doen besluiten me serieus te oriënteren op een nieuwe woning in een andere stad, Den Haag is favoriet. Dan mag Leiden verder dichtslibben met werklozen of werkenden zonder auto. Wat een wereldstad!

  Ik wil me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar het continue gedraai en gestuntel van politieke partijen, met D66 als voorop, is reden dat mensen het vertrouwen in de politiek steeds meer wordt ontnomen. Denk daar een keer aan, in plaats van alleen maar bezig te zijn met je eigen straatje schoon vegen, D66!

 11. Lodivanbrussel op

  Goed Jan Jaap dat je inmiddels ook aangeeft dat het niet jokkebroekken of liegen is maar een onduidelijke stelling die je op twee manieren kan interpreteren.

  Het mag helder zijn dat D66 een andere oplossing heeft voor het parkeerprobleem dan de VVD en het CDA. Daar staan wij ook voor!

  Wij hebben inmiddels kieskompas verzocht om de stelling aan te passen.

 12. Sinds D66 het voor het zeggen heeft op bereikbaarheid en parkeren heb ik alleen maar parkeerplekken zien verdwijnen in onze wijk net buiten de binnenstad (een buitenwijk, zoals dat heet, meneer Strijk). De bereikbaarheid van Leiden is in de tussentijd ook schandalig slecht gebleven. Het lijkt wel alsof mensen met een baan en auto steeds minder welkom zijn in Leiden.

  Afijn, voor mij is het anti-mensen-met-een-baan-en-auto-beleid een reden waarom ik me serieus ben gaan oriënteren op een andere woonplaats.

  En ondertussen vragen we ons af hoe het toch kan dat anti-Benno tokkies en ander tuig steeds meer aanwezig is in onze stad… dat is lekker hypocriet, als je succesvolle mensen wegjaagt uit je stad.

  En ik wil me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar dat gedraai en gemanipuleer in de politiek, met D66 en PvdA voorop, zorgt er voor dat mensen vertrouwen in de politiek wordt ontnomen. Maak je daar een keer druk om, in plaats van alleen maar bezig te zijn met het schoonvegen van je eigen straatje, heren en dames van D66!

  Vr.gr.
  Peter

 13. Beste Peter,

  Het zou erg jammer zijn als u besluit Leiden te verlaten net nu het college, op de voor u belangrijke onderwerpen, grote doorbraken heeft geboekt. Met de komst van twee ondergrondse parkeergarages, komen we een stap dichterbij het oplossen van de parkeerproblemen. Met de komst van de Rijnlandroute, komen we een stap dichterbij het oplossen van de problemen met bereikbaarheid. Dat het uitvoeren van dit soort besluiten langer duurt dan vier jaar, dat lijkt mij duidelijk.

  Ik beoordeel het huidige college dan ook op de besluiten die ze hebben genomen en de hoeveelheid langslepende dossiers waar de afgelopen vier jaar een doorbraak op geforceerd is. Het beeld dat hieruit voortkomt is op zijn zachts gezegd indrukwekkend. Wateroverlast Oude Kooi, Singelpark, Rijngouwelijn, parkeergarages, Rijnlandroute, ondergrondse afvalcontainers en ga zo maar door. Over al deze dossiers is deze collegeperiode een besluit genomen.

  Veel problemen in Leiden verdienen echter nog een goede oplossing. Ook uw problemen met parkeren en bereikbaarheid. Daarom is het juist zo belangrijk dat we hierna weer over de inhoud gaan discussiëren en dat wij ons standpunt hier nog eens helder toelichten (zie reactie Robert).

  Ik hoop van harte dat u betrokken blijft bij de Leidse politiek!

  Met vriendelijke groeten,

  Bart Borst

 14. De VVD verspreidt in de Merenwijk actief een flyer waar op staat dat ‘andere partijen’ er betaald parkeren willen invoeren. Een bewuste leugen. Heel begrijpelijk daarom dat D66 de vraag ‘moet parkeren in de buitenwijken gratis blijven’ met ‘eens’ beantwoordt. Dat is namelijk zo! En nee, Noord en Tuinstad-Staalwijk zijn geen buitenwijken. Ik heb er jaren gewoond en echt helemaal niemand daar vindt dat ‘ie in een buitenwijk woont.

 15. D66 Leiden nog eerlijk en betrouwbaar noemen? In de Stevenshof is deze Draaikonten66 partij onder aanvoering van de VVD achtige wethouder Strijk en zijn (hackende) zijspan Mark Koek allang een gepasseerd station sinds de dubieuze keuze van de Rijnlandroete variant. Het betaald parkeren in de buitenwijken zal wel als dekking dienen voor alle gaten die in de begroting vallen bij dit soort "alles voor het prestigieuze centrum" partijen. Wanneer D66, VVD en CDA (hier vallen de insprekers buitelend over elkaar heen, de stumperds) weer de macht grijpen betalen deze "buiten of randwijken" weer eens de tol. Alleen de benaming heeft al iets denigrerends in zich. Je hangt er maar wat bij en krijgt de rotzooi over je heen. Verder heb je als randwijk niets in te brengen bij dit soort carriere politici. Wordt het na 19 maart anders. Overdenkertje medeburgers in Leiden!!

 16. @Bart Borst: Rijnlandroute gaat OM Leiden heen en niet erdoorheen. Bekijk je de verkeersdrukte op de CL in 2005 en de prognoses in 2020 dan zie je GEEN afname. Zie MER 2.0 voor RR. De reconstructie van de Europaweg en Lammerbrug geeft dadelijk 15.000 voertuigen/dag extra. De bereikbaarheid neemt echt niet toe, eerder af. Er was een burgeroplossing die het wel mogelijk maken, de Churchill Avenue. D66 was tot 29 mei 2012 voor die oplossing, maar bezweek onder druk op 31 mei 2012 en koos voor een rampzalige oplossing.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline