PvdA: College geeft geen prioriteit aan jeugdwerkloosheid

21

Het college van B en W maakt veel te weinig werk van het aan een baan helpen van Leidse jongeren. Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden zijn er allerlei maatregelen genomen of afgesproken. Een ervan is een breed gesteunde motie van de PvdA die het college oproept om binnen de gemeentelijke organisatie te zorgen voor 120 stageplaatsen. “Ze hebben er amper 60 gerealiseerd,” foeterde PvdA-lijsttrekker Gijs Holla gisteravond tijdens een politiek café over jeugdwerkloosheid waar ook minister Lodewijk Asscher aanwezig was.

Audiofragment: Minister Lodewijk Asscher, PvdA-lijsttrekker Gijs Holla, wethouder Jan-Jaap de Haan en regionaal projectleider Jos Valk van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Volgens Holla heeft het college er gewoon te weinig prioriteit aan gegeven. “Als er problemen waren geweest met het halen van het afgesproken aantal hadden ze dan met de raad moeten delen. Nu denken ze kennelijk dat de gemeenteraad het toch niet doorheeft.” CDA-wethouder De Haan (Werk en Inkomen) reageert als door een wesp gestoken: “Gijs, je bent niet wijs,” zo voegt hij de PvdA-lijsttrekker toe via Twitter. Holla Heeft meer noten op zijn zang. Zo wil hij dat instellingen waarmee de gemeente een substantiële subsidierelatie heeft (meer dan 100.000 euro per jaar) verplicht worden om te investeren in het aan het werk helpen van mensen zonder baan. Doen ze dat niet, dan zou de gemeente de subsidierelatie moeten verbreken.

De jeugdwerkloosheid was in onze regio lange tijd aan de lage kant. Het afgelopen jaar is het percentage jongeren zonder baan echter omhoog geschoten. “Een stijging van maar liefst 80%”, zegt Holla. De Haan erkent dat, maar geeft tegelijkertijd aan dat het percentage zo hoog is omdat het om een relatief laag aantal mensen gaat. Het aantal jongeren dat in Leiden afhankelijk is van een bijstandsuitkering schommelt al jaren rond de 200. Regionaal gaat het om circa 500 jongeren.

Minister Asscher blijkt helemaal niet zo positief te zijn over het aantal werkloze jongeren in onze regio. “We zitten hier in een zeer kansrijke regio. Al die jongeren die nu geen baan hebben, hadden zich iets heel anders voorgesteld.”

Jos Valk, regionaal projectleider van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, wijst er wel op dat niet iedereen die geen echte baan heeft bij de gemeente bekend is. Veel mensen vragen geen uitkering aan, maar doen bijvoorbeeld een beroep op ouders, gaan weer thuis wonen of houden een ongeschoold baantje aan dat niets te maken heeft met hun opleiding. Deze ‘verborgen werklozen’ zou de gemeente graag meer in beeld krijgen, zodat ook zij ondersteuning kunnen krijgen.

Delen

21 reacties

 1. Jan-Jaap de Haan op

  Graag goed citeren Chris, de quote is:
  "@GijsHolla je bent niet wijs… Die ambitie rond #jeugdwerkeloosheid is enorm! En succesvol. Niet zuur doen, joh, #samenvoorleiden!"

  Dit in reactie op de suggestie dat we niet ambitieus zouden zijn. We zijn enorm ambitieus en met die goede plannen halen we fors extra Europees geld binnen, waardoor we veel meer doen voor jongeren dan we met alleen het geld van Asscher zouden kunnen. Onze ambitie ligt dus juist hóger dan die van de PvdA-minister 😉
  En we zijn er nog succesvol in ook. Zo zijn we de regio met de LAAGSTE jeugdwerkloosheid van Nederland en is onze bijstand onder de 27 jaar stabiel.
  Binnenkort organiseren we met Werkgevers en Onderwijs een RegioWerktop, waarop dit onderwerp ook weer centraal zal staan. Meer cijfers volgen dan.

 2. Dit asfalt- en centrumcollege heeft maar een prioriteit: de wensen van Bouwend NL olv CDA coryfee MV bevredigen: 90 miljoen naar ondergrondse garages, 16 miljoen naar Rijnlandroute, miljoenen naar herinrichting Breestraat, 2 miljoen vooruit naar Gat Van der Putte. Daarom moet er Europees geld bij om de hand van dit college te vullen voor z.g. jeugd ambities. De megalomanie van de Haagse School in dit college is onmiskenbaar aanwezig. Als "haantje de voorsten" halen ze de buit binnen en lopen daarmee te pronken.
  Onze jongeren hebben recht op een goede passende baan, schone lucht en geen fijnstof riool naast hun huis, hun eigen wijkhonken en een groene omgeving.
  Hopelijk kiest Leiden vol overtuiging voor een nieuw socialer ipv. het huidige christen-liberale ego’s college.

 3. Beste Jan-Jaap, het is pas zuur voor al die jongeren die geen stageplaats hebben kunnen vinden omdat de wethouder de afgesproken 120 stageplaatsen niet geregeld heeft. Al die jongeren die daardoor niet de nodige werkervaring hebben kunnen opdoen of hun opleiding niet af kunnen maken omdat ze daarvoor een stage moeten lopen.

  Het is pas zuur dat het college haar afspraken niet nakomt en daarmee niet het goede voorbeeld geeft aan Leidse bedrijven.

  Tot slot is het zuur dat de wethouder de explosieve stijging van de jeugdwerkloosheid stijgt, afdoet met de opmerking dat het relatief best mee valt. Het gaat hier stuk voor stuk om individuele jongeren die graag iets van hun leven willen maken en aan de slag willen. Maar dit alles past natuurlijk niet in het straatje van de wethouder die zich er graag op laat voorstaan de grote jeugdwerkloosheidbestrijder te zijn.

  Hoewel er ook nu al goede dingen gebeuren, is het hard nodig dat er zo snel mogelijk een tandje bij gedaan wordt.

 4. Jan-Jaap de Haan op

  Arjen, iedere werkloze is er een te veel. De stijging is zorgelijk, maar het hoge stijgingspercentage wordt o.a. Veroorzaakt, door het lage niveau waarop we zitten. Door heel hard werken, van jongeren en actieplan jeugdwerkloosheid, hebben we trouwens voorkomen dat de WWB sterk stijgt.
  Nieuwe ideeën zijn welkom, dat is constructief. Scherpe controle op toezeggingen (van collega van Gelderen) ook. We gaan direct uitzoeken wat de stand nu is.
  Maar zeggen dat er geen ambitie is, dat is echt onzin. Maar in deze campagne kun je kennelijk rustig framen dat iemand "geen ambitie" heeft, als een maatschappelijk probleem nog niet is opgelost. Dat vind ik jammer.

 5. @Arjen: waar haal je zo snel 120 stageplaatsen vandaan? Misschien zitten Leidse bedrijven en instellingen daar helemaal niet op te wachten.

  Je schrijft: "Het gaat hier stuk voor stuk om individuele jongeren die graag iets van hun leven willen maken en aan de slag willen. Maar dit alles past natuurlijk niet in het straatje van de wethouder die zich er graag op laat voorstaan de grote jeugdwerkloosheidbestrijder te zijn."

  Beweer je hier dat de wethouder er belang bij heeft dat werkloze jongeren niet aan de slag komen? Vind je dat niet een zieke constatering?
  De logica in jouw redenering zie ik overigens niet. Een wethouder die zich er op voorstaat een bestrijder van jeugdwerkloosheid te zijn (lijkt me overigens een goede taakopvatting), heeft er toch baat bij als er 120 stageplaatsen worden gevonden (een stage is overigens iets anders dan een baan).

  Zestig stageplaatsen vinden is al een prestatie van formaat. Zo ongeveer alle opleidingen in Leiden zitten met het probleem dat er te weinig stageplaatsen zijn. Is het vinden van stageplaatsen overigens niet in de eerste plaats een taak voor de onderwijsinstellingen? Zo’n stage moet toch passen in een (beroeps)opleiding? Ik vind het een prestatie van formaat dat de gemeente Leiden erin is geslaagd om 60 stageplaatsen te vinden en het zou Gijs Holla sieren als hij daar wat meer respect voor had. Het is wel erg makkelijk om vanuit een ivoren torentje papieren tijgers te creëren. Waarom niet meteen in een raadvergaderinkje afspreken dat de jeugdwerkloosheid morgen is opgelost en vervolgens overmorgen de wethouder afbranden omdat dit niet te realiseren bleek?

 6. ……….. oh, ik ben aan de beurt 🙂 een brede positieve instelling is onontbeerlijk als het gaat om het recht op werk, dit is de laatste decennia door de vertroeteling en het met rust laten van de "werkzoekendebijstandsgerechtigde" met de opbrengsten van de gasbel door de instelling van de overheid zelf wat op de achtergrond geraakt: " werken doe je met je klauwen en niet door ouwehoeren praatjes op te houwen" … we kunnen er immers niet meer omheen dat menig "werkzoekendebijstandsgerechtigde" een baan heeft in het formuleren van het excuus waarom die geen baan heeft, dit als gevolg van een overheid die potverterend met bodemrijkdommen de laatste 40 jaar voor zoete lieve Gerritje gespeeld heeft en daardoor nu met een granieten bestand van zeuren en zijkers is opgescheept. "iedere werkloze is er een te veel" spierballentaal maar de Haan heeft daar groot gelijk in ! … hoewel zo’n opmerking al snel aanschurkt tegen wat Buffalo Bill Cody ooit beweerde met: "the only good Indian is a dead Indian." Wat natuurlijk weer niet kan want dat zijn de "blood brothers", en daar blijf je van af.

 7. De oproep van de raad aan het college om werk te maken van meer stageplaatsen is al enkele jaren oud, dat het dan maar lukt om er 60 te realiseren, valt wat tegen.

  Niemand heeft er belang bij dat mensen geen baan kunnen vinden, natuurlijk ook de wethouder niet. En er wordt veel gedaan en er worden wel resultaten geboekt (waarvoor ook alle lof geuit werd op de bijeenkomst van maandag). Maar dat de wethouder ‘als door een wesp gestoken’ reageert wanneer iemand kritische kanttekeningen plaatst bij het jubelverhaal dat het allemaal zo goed gaat en dat een stijging van 80% best meevalt omdat het om relatief weinig jongeren gaat, daar doelde ik op.

  Blijkbaar mag er alleen maar mee gejubeld worden en komen oproepen en suggesties om een paar stapjes harder te zetten nu niet zo goed uit.

  Het is niet makkelijk om tastbare resultaten te behalen als het economisch niet zo goed gaat, maar de gemeente kan juist ervoor zorgen dat bedrijven en onderwijsinstellingen bij elkaar gebracht worden en er daarmee voor zorgen dat jongeren hun opleiding af kunnen maken. Ook is de gemeente zelf een grote werkgever, dus heeft op dit terrein ook een eigen verantwoordelijkheid.

 8. De PvdA heeft wel echt moeite om dingen te vinden die ze het PvdA-loze college kunnen verwijten… eerst die gekkigheid over gebrek aan aandacht voor de wijken, waar ze abrupt mee zijn gestopt (wegens aantoonbaar onjuist, waarschijnlijk), nu wordt de minister van sociale zaken ingevlogen om de best presterende wethouder sociale zaken van Nederland naar het hoofd te slingeren dat hij niet genoeg doet aan jeugdwerkloosheid. Terwijl (1) daar juist heel veel aandacht voor is geweest (2) de PvdA-fractie in al die jaren nooit iets heeft gezegd over gebrek aan ambitie vwb jeugdwerkloosheid en (3) de jeugdwerkloosheid heel laag is in Leiden, zeker lager dan in Amsterdam waar Asscher zelf tot voor kort wethouder was.

 9. @ Mark Koek:
  Noem een paar goede voorbeelden wat dit college voor de wijken gedaan heeft? Ik ben benieuwd?

 10. F. Hagedoorn op

  Heer Koek:
  U heeft destijds de rigoureuze D66 bezuiniging op het door GL en PvdA zorgvuldige opgebouwde minimabeleid, waaronder aanschaf van PC, internetaansluiting etcetera, verdedigd met de opmerking dat de armeluizen onder ons het wel met een tweedehandsje afkunnen.
  En dan begin ik nog maar niet over de door D66 vernielde bijzondere bijstand voor de armlastge chronisch zieken in onze Leidse samenleving.

 11. Mevrouw van Vliet op

  Het minimabeleid is er voor ondersteuning van culturele instellingen die onder dezelfde wethouder vallen. Dat heet slimme synergie.

 12. Sabine Verschoor (D66) op

  @ F Hagedoorn: Hoe komt u erbij dat D66 de bijzondere bijstand zou hebben afgeschaft? Deze is de afgelopen jaren gewoon in stand gebleven. Sterker nog, dankzij D66 is de vergoeding van bril en tandartskosten uit de aanvullende verzekering uitgebreid.

 13. Op mijn vraag aan heer Koek van D66 inzake zinvolle projecten in de wijken (en dus niet het centrum) die onder dit college succesvol geinitieerd en geimplementeerd zijn is het nochthans doodstil. Ik ben bang dat ik het antwoord wel weet. "Die zwijgt, stemt toe". O.a. door de PvdA wordt nu ons winkelcentrum Stevensbloem in najaar 2014 aangepakt. Staat al jaren in deplorabele en zowat op instorten te pronken in het hart van de wijk. De jongeren hebben een honk in het aftandse bijgebouw van de Zwaluw school. Wat D66 wel voor deze (rand)wijk deed is 16 miljoen bijdragen aan een open bak fijnstof verkeersriool als kado voor de (rand)wijk. Om maar niet te spreken van het 90 miljoen opslurpende ambitieuze centrumproject ondergrondse garages. Beste heer Koek, een ultrasnel ondergronds glasvezel netwerk zou beter voldoen. We kopen (ook in deze randwijk) steeds meer online. Na maart zet u een streep onder uw leidse politieke carriere, maar veel empathie voor onze wijk heeft u nauwelijks tijdens die carriere getoond. Eerder harteloosheid voor een politicus van het jaar. Voor de Buehne zullen we dan maar zeggen. Het zou uw opvolger sieren een wat andere houding jegens de wijken aan te nemen.

 14. F. Hagedoorn op

  @ S. Verschoor:
  Ik zei de bijzondere bijstand vernield, niet afgeschaft.
  Tandartskosten, bril en besnijdenis zit inderdaad in de aanvullende verzekering, maar dat is minimabeleid.
  Bijzondere bijstand is wat anders, andere regeling. Lees nou goed a.u.b. Maak niet steeds dezelfde fout.

 15. Met de PvdA de machtigen sterker en Nederland asocialer. De PvdA voert het VVD-beleid uit. Wat ze ook zeggen om daar onderuit te komen. En wie ze daar ook voor inzetten. De onbetrouwbaarheid van alle mooie praatjes zal als een boemerang werken. Het CDA, D’66 en de VVD zijn geen haar beter. Het zijn vertegenwoordigers van rijk Nederland en dat willen ze zo houden.

 16. Iemand van D66 is dus weer eens in de war. Dat komt veel voor bij D66’ers. Die hebben het namelijk te druk met steeds weer een nieuwe waan van de dag. Daardoor blijft er in hun hersentjes vaak te weinig capaciteit over voor wat werkelijk belangrijk is.

 17. heeft van verzekeren geen verstand maar de collectieve verzekering is een overeenkomst tussen gemeente en de beste verzekeraar, -Z&Z- (verzekeraars schrijven daarvoor in, de "beste" wordt gekozen) staat dus buiten de discretionaire ambtelijke ruimte -Den Haag bepaald vaak!- die de gemeente heeft bij invulling van, bijzondere bijstand,… zelden, alleen bepaalde individuele gevallen als de aanvullende verzekering niet dekt (…)

 18. stevenshoffie op

  @Peter, voor wat winkelcentrum de Stevensbloem betreft kan ik je volgen. Maar een nieuw honk voor een handjevol jongeren? Het gebouw aan de Mary Zeldenrustweg is gemeentelijk vastgoed en wordt voorlopig nog niet gesloopt. Met wat opknapwerkzaamheden kan dit gebouw nog jaren vooruit. Een veel betere optie dan voor 5 ton gemeenschapsgeld een nieuw honk plaatsen aan de Dobbedreef. Het zou de PvdA sieren als ze hier tot een betere oplossing zouden komen. Overigens heeft het buurthuis ook nog volop ruimte voor jongeren. Het is jammer dat een dergelijk gebouw midden in de wijk niet volledig benut wordt.

 19. Zo, ik kijk 24 uur niet op deze site en meteen is het: "wie zwijgt stemt toe". Hoe fijn ik http://www.sleutelstad.nl ook vind, ik lees ‘m niet 24 uur per dag (sorry Chris).

  Beste "Peter" – mensen die (zonder te durven zeggen wie ze zijn) je van alles verwijten op internetsites, dat is toch wel een van de minder moeilijke dingen om afscheid van te nemen. Ik wens u veel plezier met het beledigen van mijn opvolgers na 19 maart. 🙂

  Maar goed, u stelt mij een vraag. Daar is natuurlijk een hele lijst voorbeelden van. Ik heb in de raad weleens opgesomd wat ik allemaal tegenkom fietsend van mijn huis in de Merenwijk naar het stadhuis… Pas als ik in de binnenstad kom ziet het er nog hetzelfde uit als 4 jaar geleden. Er gebeurt ontzettend veel in de wijken en ook de PvdA heeft dat denk ik ingezien, want die kritiek hoor ik al weken niet meer van ze.

  De omgeving van de Kopermolen wordt nu trouwens opgeknapt, bij het Diamantplein is dat gebeurd, en ook de Stevensbloem komt inderdaad aan de beurt. Dat dat door de wethouder Economie (D66) gebeurt laat u weg, dat is dan opeens "door de PvdA"?

  En beste meneer of mevrouw Hagedoorn, wat het minimabeleid betreft: dat is inderdaad miv 2012 behoorlijk aangepast (meer gericht op participatie), maar zeker niet slechter geworden. Er ging zelfs bijna een miljoen per jaar extra heen! Die wijziging is met algemene stemmen door de raad aanvaard, dus daar kunt u geen anti-D66-verhaal van maken (althans niet zonder de waarheid geweld aan te doen :)).

 20. @ Mark Koek,

  In 2012 zadelde D66 door haar draai de Stevenshof op met de ZnB-variant voor de Rijnlandroute. Het niet horen zien en ruiken uit het D66 programma van 2010 bleek een loze belofte.
  Dat de bewoners langs Lely- en Churchilllaan evenveel overlast blijven houden als nu, deed ook niet ter zake.
  Onlangs is bekend geworden dat door het weglaten van de bypass van ZnB het verkeer op het Lammenschansplein zal groeien met 40% van nu 38.000 naar 53.000.
  Staat u desondanks nog achter uw keuze ?

  Overigens, jeugdwerkloosheid zou ook nog wel eens te maken kunnen hebben met het langer door (moeten) werken van ouderen. In onze vrije D66-maatschappij is het banen scheppen natuurlijk geen overheidstaak maar een opdracht voor het bedrijfsleven. De overheid faciliteert dit bedrijfsleven door het uit onze gemeenschapsbijdragen(=belastinggelden) gefinancierde infrastructuur.
  Is het wel een taak van de overheid om als het bedrijfsleven weer eens uit efficiency, ter verhoging van de winst voor de aandeelhouders, van een deel haar werkers af wil, die mensen te ondersteunen ? Of ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
  Hoe zit dat met de kosten die de gemeenschap( bedrijfsleven, burgers, overheid) maakt voor het onderwijs van de toekomstige werkers ?

 21. Dank voor uw relatief snelle antwoord @ Heer Mark Koek. Als (nog) politicus in deze verkiezingstijd moet je geen enkele relevante website te lang uit het oog verliezen. Andere partijen kunnen er wel bovenop zitten.
  Wanneer IK fiets vanuit deze bekende Randwijk naar het centrum zie ik in die Randwijk eigenlijk nagenoeg alles hetzelfde als 10 jaar geleden met dit verschil dat alles wat verder verweerd is. In het centrum is het een en al bedrijvigheid met hijskranen, betonwagens en bouwvakkers. Voor de megawinkels, een gouden klinker Breestraat enz. Ik heb niets tegen een goed onderhouden centrum, maar dat accent lag daar wel erg vaak afgelopen 4 jaar. U zei terecht: "Pas als ik in de binnenstad kom ziet het er nog hetzelfde uit als 4 jaar geleden." Eigenlijk impliceert zo’n uitspraak dat er niets gebeurd is in het centrum. De wethouder van Economie houdt zich daarentegen intensief bezig met de centrumeconomie en daarnaast met het zonder draagvlak storten van veel aggloring asfalt (buiten die Randwijk). Deze wethouder van Economie weet daarbij vooralsnog niet van wijken!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline