PvdA Leiden wil alsnog aanleg Churchill Avenue

20

De PvdA Leiden roept de coalitiepartijen SP en D66 op om zich alsnog tegen de aanleg van de RijnlandRoute te keren en te kiezen voor het alternatieve burgerinitiatief ‘Churchill Avenue‘. Die weg door een tunnel onder de Churchilllaan is volgens PvdA-lijsttrekker Gijs Holla – die eerder ook zelf bij dat initiatief betrokken was – nog steeds een beter idee dan de variant ‘Zoeken naar Balans optimaal’ waar zowel Leiden als de provincie Zuid-Holland voor hebben gekozen. Volgens Holla is er sinds dat besluit echter veel veranderd: “Ten eerste is de gekozen route duurder geworden waardoor het financiële verschil met de Churchill Avenue een stuk kleiner is geworden. Daarnaast blijkt de groei van het autoverkeer mee te vallen waardoor de toekomstvastheid van de Churchill Avenue geen probleem meer is. Tenslotte is duidelijk geworden welke impact de snelweg op de Oostvlietpolder en Stevenshof heeft. De kans is zelfs aanwezig dat de A4 gedeeltelijk in de Oostvlietpolder komt te liggen.”

D66 Leiden heeft in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma opgenomen dat er miljoenen extra gestoken moeten worden in een betere inpassing van de RijnlandRoute. De PvdA vraagt zich nu af of dat geld ook voor de Churchill Avenue gebruikt mag worden. Die Churchill Avenue is een uitwerking van de plannen voor de Rembrandttunnel die in 2008 voor D66 werden omarmd.

Delen

20 reacties

 1. Piet Hoflandt op

  SP Leiden mag weer de pot met tomatensoep opwarmen en in Voorschoten op het trace van ZnB gaan uitdelen. Ze zijn nu wel tegen Ringweg Oost door de Kooi? Maar kiezen vol overtuiging voor het verkeersriool langs de Stevenshof. Kom Julian en Toine wees eens kerels met SP ballen (in de soep?) en schiet dit VVD66 prestige project aan flarden. Weg met de neoliberale asfaltdrang van Strijk, Schultz en Laudy.
  VVD66 rehabiliteer uzelf en zie in dat de kosten van ZnB dadelijk even veel zijn als CA. De leugens rondom de toekomstvastheid, tunnelveiligheid en kostenverschil 229 M euro om CA naar de prullenbak te verwijzen moeten rechtgezet worden. Zie de foute politiek van Van Meenen en Strijk nu in en toon dat #Duurzaam66 voor een echt duurzaam en groen (Papeweg, OVP) Leiden gaat.

 2. In ruil voor het schrappen van de RGL moest Leiden de Rijnlandroute ZnB slikken! Zo zit het en niet anders.
  Toen het om de RGL ging was D66 strijdbaar richting de provincie. Het schrappen van de RGL werd gevierd als een succes, maar was alleen te danken aan de provincie.
  Bij de Rijnlandroute zijn D66 en het gehele stadsbestuur opeens veranderd in volgzame en makke lammetjes!

  Alle zogenaamde argumenten tegen de CA zijn nu wel doorgeprikt. Aan de rechter om gehakt te maken van het gehele proces, of komt de politiek eerder tot inkeer?

  Gelukkig merken VVD-bestuurders steeds vaker dat met leefbaarheid van omwonenden niet te sollen valt. Zie

  http://www.trouw.nl/tr/nl/13108/Wijnand-Duyvendak/article/detail/3580086/2014/01/19/Steeds-weer-ondervindt-VVD-dat-met-leefbaarheid-niet-valt-te-sollen.dhtml

  Dit geeft moed om door te strijden tegen de RLR!

 3. Verkiezingstijd is een goede gelegenheid om na te gaan of in de afgelopen periode de juiste beslissingen zijn genomen.
  Nu de nadelen van ZnB steeds duidelijker worden, is het net als indertijd bij de RijnGouweLijn goed om te onderzoeken of we nog wel zo door moeten gaan. De RGL sneuvelde omdat hij niet veilig in de binnenstad was in te passen.
  De Rijnlandroute in ZnB-vorm blijkt om (gezonheids)technische redenen een slechte keus.
  Wat is er nu anders dan toen ZnB nipt door Leiden gesteund werd ?
  De provincie is inmiddels van zijn tunnelangst af, maar het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg-Lelylaan gaat al wel op de schop. De tunnelmond van de CA zou naar de andere kant van de A44 moeten verhuizen. Omdat het huidige transferium bij ZnB vervalt (daar moet de verbreding van de A44 en van de Rijnbrug komen) zou er plaats zijn voor een tunnelmond. Echter niet voor een gegraven tunnel, wel voor een boortunnel. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam laten zien dat onder (oude) bebouwing bij voldoende diepte veilig te boren is. Dat was ook al het geval bij de tunnel voor de Randstadrail-metro in Rotterdam.
  Bij een boortunnel van Europaweg tot A44 vervalt helaas wel een groot voordeel van de CA: de goede aansluiting op het Leidse wegennet. Maar dat biedt ZnB ook niet. De boortunnel geeft wel minder omrijbewegingen (A44-aansluiting bij de Haagse Schouw blijft behouden), Oostvlietpolder krijgt geen snelweg langs Vlietland, huizen Maaldrift, Tienhuizen en naast de A44-Rijnbrug hoeven niet gesloopt, open gebied langs Stevenshof en bij Valkenburgse Meer wordt niet aangetast, daar geen herrie en stank en gifdeeltjes. Helaas verandert er langs de Churchill-en Lelylaan met deze boortunnel niet zo veel, daar wordt het net zo als bij ZnB. Maar er komt dan geen tunnelmond bij Bockhorst.
  Het zou de huidige grootste partij in onze gemeenteraad sieren om na de van het verkiezingsprogramma afwijkende stemming voor ZnB (D66 was in 2010 voor de eigen Rembrandtunnel of anders voor een niet horen, zien en ruiken variant in de polders) toch nog eens serieus te kijken of zij achter de huidige ZnB kunnen blijven staan.
  Zou er nog een referendum over te houden zijn op 19 maart ?
  Daar begon de koerswijziging rond de RGL ook mee.

 4. Piet Pekelharing op

  Heer Schuur, u schrijft: "De provincie is inmiddels van zijn tunnelangst af, maar het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg-Lelylaan gaat al wel op de schop. De tunnelmond van de CA zou naar de andere kant van de A44 moeten verhuizen."

  Wat is precies het probleem met de heraanleg van het kruispunt dat de aansluiting van de Churchill Avenue in de weg staat? En is het niet mogelijk het ontwerp van het genoemde kruispunt aan te passen?

 5. Leiden InMotion op

  Natuurlijk is dit een verkiezingsstunt van de PvdA. Daar begrijpen ze dat de de RijnlandRoute erg gevoelig ligt bij het ‘stemvee’. D66 gaat daar te slordig mee om… met die gevoelens. D66 zou zich wat meer moeten verdiepen in het begrip’leefbaarheid’ en de directe woonomgeving. Het is helaas financieel onmogelijk om de Churchill Avenue plannen uit te voeren. Dat weten ze bij de PvdA ook wel, een fopspeen dus. Dus eigenlijk nog erger dan D66. Het ‘stemvee’ begint inmiddels aardig volwassen te worden PvdA!

 6. een Leids burger op

  D66 vond in 2010 (vorige verkiezingen) dat de OVP groen moest blijven en de PvdA toen dat er best een bedrijventerrein mocht komen.

  Frankieboy zegt:"In ruil voor het schrappen van de RGL moest Leiden de Rijnlandroute ZnB slikken!"
  en Piet Schuur zegt:"De RGL sneuvelde omdat hij niet veilig in de binnenstad was in te passen." Beide lijkt mij niet helemaal juist. Je zou wèl kunnen zeggen dat er niet genoeg geld was om allebei (dus zowel de Rijnlandroute als die RGL in de oorpronkelijke geplande vorm inclusief ringweg-oost e.d.) te realiseren. Dat realiseerden de provinciaaltjes(lees de provinciale bestuurders) zich uiteindelijk ook en dus moest er gekozen worden.

  De (Leidse) PvdA wil ……alsnog aanleg Churchill Avenue, zo lezen we nu.
  Verkiezingsstunt? De PvdA was en is voor de (betere maar ook duurdere) CA-variant. Maar of ze ook voorstander van de CA-variant zou blijven als ze onverhoopt bijvoorbeeld toch weer met de VVD in een coalitie zou terechtkomen is twijfelachtig….

  Het gaat niet alleen om wat men wil maar ook om wat (financiëel) mogelijk is.

  Bovendien:op dit soort, voornamelijk provinciale, besluiten heeft een locale partij toch eigenlijk maar weinig invloed.

 7. Piet Hoflandt op

  @ een Leids burger: "Bovendien:op dit soort, voornamelijk provinciale, besluiten heeft een locale partij toch eigenlijk maar weinig invloed."
  Nou bij het tegenhouden van RGL had die locale wel degelijk invloed op de doordrukkerij van de voormalige Gedeputeerde Asje van Dijk.
  Wat betreft de RLR vindt het college en de locale partij zo’n aggloring lekker tof voor de stad, terwijl de CL gewoon in de stank blijft zitten. Dus zit het college en de locale partij de Provincie, in het bijzonder het VVD carrieredametje De Bondt, weinig in de weg. Zo de wind waait, zo waait het jasje.

 8. Wel of geen verkiezingsstunt. De RGL is onzin. Ik werk bij een gemeente, ik woon in een andere gemeente, en Leiden is een prachtige stad waar ik geboren ben en weer graag wil wonen want wonen in een randgemeente van leiden valt niet mee. De manier waarop ze praten over Leiden gaat me iets te ver, maar ik zwijg en hoor het commentaar aan. Alle randgemeentes willen alleen de lusten van Leiden, maar zeker niet de lasten. Kom op, kappen met de TUNNEL visie.

 9. Ruud Breedveld op

  Wanhopig op zoek naar kiezers ?
  Er ligt nu eindelijk een verstandig besluit t.a.v. het tracé.
  Verder uitstel zal onze regio economisch geen goed doen in de toekomst!

  Ruud Breedveld

 10. @ Piet Pekelharing
  In raadsvoorstel 13.0096 Uitvoeringsbesluit Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) staat dat er alleen met een Rijnlandroute volgens ZnB rekening gehouden is.
  In de tekeningen getoond op de voorlichtingsavond blijkt dat er geen rekening gehouden is met een ongelijkvloers afwikkelen van verkeer van Lelylaan naar Knoop West. In het PvE van het kruispunt komt dit ook niet voor. En wat niet geeist wordt komt er zeker niet.
  De vergunning voor de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels al verstrekt.

  @ Ruud Breedveld
  Is een besluit dat genomen wordt voordat jou onwelvallige gegevens bekend worden verstandig te noemen ?
  Mij lijkt de "keus" voor ZnB zeer dubieus, overhaast en met nu blijkt steeds kwalijker gevolgen voor ons woon- en leefmilieu zeer onverstandig.

 11. Piet Pekelharing op

  Heer Schuur, ik ben niet zo bekend met de terminologie die bij dit infrastructurele vraagstuk van toepassing is.

  Mag ik aannemen dat met Knoop West de aansluiting van de Plesmanlaan op de A44 wordt bedoeld (afrit 8)?

  Wat is een PvE?

  Maar wat belangrijker is: Is een ongelijkvloerse kruising nu wel of niet noodzakelijk voor het project Churchill Avenue?

  Ik begrijp uit uw reactie dat de werkzaamheden die nu op het punt van beginnen staan voor het kruispunt Haagse Schouwweg-Plesmanlaan uitgaan van het behoud van een gelijkvloerse kruising. Klopt dit?

 12. Heer Pekelharing,
  Knoop West is inderdaad die aansluiting. Dit knooppunt moet voor ZnB sterk uitgebreid worden om de verdubbelde weg uit Katwijk aan te sluiten op een een verdubbelde A44 richting Wassenaar. Hierdoor sneuvelt het transferium met de McDrive.

  PvE is de afkorting van Programma van Eisen.

  Het kruispunt Lelylaan-Haagse Schouwweg-Plesmanlaan -Ehrenfestweg volgens het OBSP zo uitgevoerd dat de Plesmanlaan onderlangs Haagse Schouwweg-Ehrenfestweg zal gaan. Het fietspad langs de Haagse Schouwweg krigt een fietstunnel onder de Lelylaan door.

  Door deze ongelijkvloerse eisen is niet meer mogelijk dat de tunnel van ChurchillAvenue de Haagse Schouwweg ongelijkvloers passeert èn op de Haagse Schouwweg wordt aangesloten.

 13. Als de rechter eind 2015 oordeelt dat de Churchill Avenue ten onrechte is afgewezen mag de gemeente Leiden alles wat er intussen gedaan is aan een andere inrichting van het kruispunt Plesmanlaan – Haagse Schouwweg gewoon weer afbreken.

  Ontwerpen op papier kan geen kwaad (dat was met de RGL ook al gedaan), maar ik verwacht dat de gemeente Leiden wel zo slim is om te wachten met hier de schop in de grond te steken totdat de Rijnlandroute ZnB echt defintief en onomkeerbaar is. En dat is op zijn vroegst eind 2015.

  En voor die tijd kan nog van alles gebeuren!

 14. Gerard Slokker op

  Churchill Avenue is gewoon het beste plan ooit. Ga nu maar eens op de Churchilllaan rijden, is gewoon aan verandering toe. Dat is dan 2 vliegen in een klap.

 15. Ik juich het toe dat er eindelijk ook door de politiek (dan maar lokaal) een begin wordt gemaakt aan de afbreuk van de provinciale plannen. ZnB is de slechtste oplossing voor het probleem met de meest negatieve impact op de omgeving.

  Natuurlijk wil ik als bewoner van een buurgemeente wel de lusten van Leiden maar niet de lasten. Ik wil namelijk ook gewoon de lusten van mijn eigen gemeente behouden.

  Het oplossen van het Leidse verkeersprobleem, de huidige Churchilllaan en het ontsluiten van Bio Science wordt nu opgelost door de buurgemeenten een weg op te dringen dwars door een dorpskern (inmiddels er onderdoor) en ten koste van eeuwenoude polders.

  De provincie is de boel aan het versnellen en is inmiddels begonnen met het aankopen van (te slopen) onroerend goed. De provincie doet alles om het politieke point of no return te bereiken voordat er een andere wind gaat waaien. Blijkbaar maken zij zich toch ook zorgen over de houdbaarheid van hun eigen plannen.

  Als de PVDA Leiden dit werkelijk wil bereiken stel ik voor dat ze nu reeds de provinciale collega’s aansporen om het beslissingstraject op provinciaal niveau te vertragen en/of tegen te houden zodat het geen loze belofte is maar werkelijkheid kan worden.

 16. @Marcel:
  ik ben het helemaal met je eens.

  Maar het aansporen van de provinciale PvdA collega’s is niet nodig, die zijn ook voorstander van de Churchill Avenue.

  Het aansporen van de landelijke PvdA-collega’s lijkt me zinvoller. Op 3 dec 2013 werd in de 2e kamer gestemd over een motie van D66-GL-CU om allerlei wegenbouwplannen (waaronder Rijnlandroute) opnieuw door te rekenen, maar dan met realistische groeicijfers. Dat was naar aanleiding van een rapport van CE Delft, dat liet zien dat veel wegenbouwplannen zijn gebaseerd op achterhaalde en te hoge verkeersgroei.
  Vanwege het landelijke coalitiebelang heeft de PvdA in de 2e kamer tegengestemd!
  Dus in Den Haag is nog wat missiewerk te verrichten. Zonder rijksbijdrage van 0,5 mld komt er helemaal geen Rijnlandroute! (Maar dus ook geen CA).

  Ik zou het heel redelijk vinden als het rijk als voorwaarde aan de rijksbijdrage verbindt dat eerst bestaande knelpunten worden opgelost. En pas als vaststaat dat die maatregelen niet helpen de rijksbijdrage beschikbaar stellen.

 17. @ Frankieboy
  De vergunning voor het grondwerk voor de ongelijkvloerse kruising is al in december 2013 verleend. Het is nu aan de aannemer om wanneer daar de schop in de grond gaat…

  Overigens is indertijd(30 jaar geleden?) de Leidse Baan pas afgeblazen nadat er al een viaduct over de Papelaan bij Voorschoten en een ongelijkvloers kruispunt Haagweg-Leidseweg bij De vink gebouwd was. Daar danken we die brede fietsbrug over het Korte Vliet-kanaal aan. Ook is er nog langer geleden al een viaduct in de Mors gebouwd voor rijksweg 4. Dat doet nu dienst als stevige voetbalkantine.

  Bij de RGL zijn de plannen wel afgeblazen voor er hardware gebouwd was.
  Laten we hopen dat dit bij de Rijnlandroute ook nog gebeurd.

  Bebouwing van Valkenburg en de Rijnlandroute als ZnB staan op gespannen voet met de eigen nieuwe "Visie op Mobiliteit en Ruimte" van PZH die nu in de inspraak is. Tot 18 februari kunnen daar nog zienswijzen op worden ingediend.

 18. Bij de bouw van het ROC bij Lammenschans was wel rekening gehouden met een doorgang van de RGL. Dat is dus voor niets geweest. Verder idd geen hardware voor zover ik weet.

  Bij de oprit van Leiden/Zoeterwoude naar de A4 richting Den Haag was eerst een Shell pompstation dat nu in noordwaartse richting is verplaatst. Ik verdenk de plannenmakers ervan dat dit alvast gedaan is i.v.m. de Rijnlandroute. Dat is immers weer een obstakel minder dat dus niet meer verplaatst hoeft te worden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline