VVD wil een vijfde van de Leidse subsidies schrappen

28

Met een fikse bezuiniging van 20% wil de VVD Leiden de komende collegeperiode vele miljoenen besparen op de 47 miljoen die Leiden jaarlijks uitgeeft aan subsidies. Niet alleen kleine organisaties meoten er wat lijsttrekker Paul Laudy betreft aan geloven, ook de grote instellingen zoals de bibliotheek kunnen hun borst nat maken als de liberalen hun zin krijgen. “We moeten af van de vanzelfsprekendheid waarmee we elk jaar al dat belastinggeld van de Leidenaren aan dezelfde clubs geven die daar vervolgens dingen mee doen waarvan we niet eens meer weten of we het nog wel willen en of het effectief is,” aldus Laudy.

Audiofragment: VVD-lijsttrekker Paul Laudy in gesprek met Chris de Waard over de belangrijkste punten uit het VVD verkiezingsprogramma.

De VVD wil op twee manieren korten op de Leidse subsidies: enerzijds door harde keuzes te maken en subsidies te schrappen voor zaken die niet meer tot de verantwoordelijkheid  van de lokale overheid behoren. Als voorbeeld noemt Laudy daarbij steevast het fictieve ‘panfluitensemble’. Dergelijke activiteiten in de hobbysfeer moeten mensen in zijn ogen voortaan maar zelf betalen. Naast het schrappen van talloze kleinere subsidiebedragen wil de VVD ook de subsidies van de grote instellingen doorlichten. Een organisatie als de bibliotheek kan prima moderniseren en daarmee meteen 20% besparen.

Naast minder uitgeven door te snoeien in de subsidies wil de VVD ook de lasten stevig verlagen. Leiden zit volgens Laudy met de OZB inmiddels zo’n 40% boven het landelijke gemiddelde. Daarom wil de VVD dat percentage de komende jaren met 30% verlagen.

Een derde speerpunt waarmee de VVD de verkiezingen ingaat blijft beereikbaarheid van Leiden. Hoewel er de afgelopen jaren een aantal grote besluiten zijn genomen, bijvoorbeeld de aanleg van de RijnlandRoute en de bouw van twee ondergrondse parkeergarages, waarschuwt Laudy dat nog niet al die wensen al helemaal zijn verzilverd: “De garages zijn er nog niet en ook een oostelijke ringweg is nog steeds hard nodig.”

Delen

28 reacties

 1. Johan Volkers op

  We moeten af van partijen die op allerlei culturele subsidies willen bezuinigen, maar wel 90 miljoen (plus ‘onvoorziene’ edoch ingecalculeerde kosten) in parkeergarages willen stoppen!

  De kiezer weet wat hem/haar te doen staat!

 2. Met deze uitspraken over een bepaald fictief gezelschap doet de heer Laudy mij heel veel verdriet…Deze botte bezuinigingsvoorstellen lijken bovendien een beetje op PANiekvoetbal. Zolang er nog geen subsidiekader is vastgesteld door de (nieuwe) gemeenteraad ter vervanging van de huidige subsidieverordening komt het op mij althans erg onzuiver en onzorgvuldig over om nu maar alvast percentages te noemen waarmee zonder meer subsidies geschrapt gaan worden.

 3. Greetje van Gruting op

  Dan weet ik het wel als kiezer. Parkeergarages komen voor iedereen van pas; voor mensen die naar museum, de Bieb, het ziekenhuis, het stadhuis, de universiteit, de markt, V&D, hun oma, hun studerend kind, een galerie, de Hortus of gewoon de hofjes willen bezoeken!
  Culturele subsidies hebben in het verleden bewezen juist overbodig te zijn, immers het doodt de creativiteit om zelf fondsen te vinden. Daarnaast komt het slechts ten goede aan mensen die ‘cultuur’ maken en de selecte groep bezoekers daarvan. Juist die gebruikers kunnen best wat meer betalen.
  Kortom met mijn visie over solidariteit is het geld voor parkeergarages beter besteed.

 4. De gasbel in Groningen raakt leeg dus om die reden zijn er al geen subsidie gelden meer mogelijk die over de plinten heen klotsen … over de perverse prikkel, de verplichting elk jaar het subsidie potje leeg te maken (nog maar te zwijgen) op "straffe" van een korting,THINK ! Hou de ambtenaren aan het werk met controle per kwartaal ipv per jaar -klaar is case scenario- vast te stellen subsidie bedragen over de schutting te gooien, LIBERALEN LET OP UW ZAAK !!!

 5. @Greetje… Er zijn steeds meer mensen in Leiden die geen geld meer hebben voor een auto. Dus praten over solidariteit in het kader van een parkeergarage is echt bullshit… Kritisch en evenwichtig kijken naar " hoe verdelen wij het geld goed" is prima … Bijv. 1 garage minder / geld naar goedkoop OV / betaalbare sport-en muziek etc. voor de minder bedeelde jeugd….

 6. Helemaal gelijk, wat nog het meest frustrerend is in dezen is dat iedere vorm van verantwoording ontbreekt bij zowel de ontvangende als verstrekkende partij. Waarom betaal ik mijn sport, hobby en ontspanning zelf en krijg ik subsidie zodra ik me bij een ‘clubje’ aanmeld? Hiervoor zijn al vergaande minimaregelingen beschikbaar voor degenen die echt geen middelen hebben om dit te betalen. Stop de waanzin!

 7. Mevrouw van Gruting,
  Is het wel zo dat die culturele subsidies terecht komen bij mensen die de ‘cultuur’ maken en de ‘selecte’ groep bezoekers daarvan?
  Volgens mij worden die subsidies landelijk zowel als gemeentelijk helemaal niet zo beperkt uitgezet, en profiteren daar heel veel sterk uiteenlopende activiteiten van zowel uit de ‘hoge’ als de ‘lage’ cultuur.
  Als u wilt dat de garages een redelijke exploitatie krijgen is het erg belangrijk dat er een heel groot cultureel aanbod in de stad is; en na daar horen ook bibliotheken bij en muziek en theaergezelschappen en musea, en tentoonstellingsruimtes. Om het levend te houden moet een breed aanbod beschikbaar zijn voor alle opgroeiende leidenaren. Het een gaat niet zonder het ander.

 8. Piet Pekelharing op

  Leiden heeft zich reeds sinds haar ontstaan, zo’n 1200 jaar geleden, zonder die parkeergarages kunnen redden. De stad zal de komende jaren heus ook wel overleven zonder de uitzonderlijk dure bouwsels.

  Het feit dat het parkeergedrocht bij de Morspoort voor het overgrote deel constant leegstaat is wel het overtuigende bewijs van de volstrekte overbodigheid van deze geldverslindende rechtse hobby.

  En een partij die het begrip ‘participatiemaatschappij’ heeft bedacht als eufemisme voor zoek-het-zelf-maar-uit-maatschappij hoeft ons geen lesje te leren omtrent solidariteit.

 9. Gerrit Slijkhuis op

  De kiezer moet wel bedenken dat we hier te maken hebben met een marionet van de bouwmaffia. Die heeft niets met kunst en cultuur, maar alles met staal, beton en asfalt. Met pek en veren de stad uit!!!

 10. Reinold van den Bergh op

  Daar moet ik Slijkhuis gelijk in geven. De lobbyist van de bouwmaffia in de gemeenteraad van Leiden heeft kunnen bereiken dat grote bedragen aan gemeenschapsgeld in de door zijn bazen beoogde richting gingen. Het geroep om het schrappen van subsidies komt uit de stinkende onderbuik van populistisch rechts en moet verhullen dat tientallen miljoenen aan de bouwmaffia werden en worden betaald voor onnodige voorzieningen.

 11. Ik zie niet in wat bereikbaarheid te maken heeft met bouw van twee ondergrondse parkeergarages. Volgens mij is dit louter geld verspillen, zie de leegstand van Morspoortgarage.
  De door deze partij gemaakte keuzes zijn allemaal gericht op toename van autoverkeer en dat zouden we nu juist niet moeten willen. De bereikbaarheid van centrum Leiden per openbaar vervoer is de afgelopen jaren sterk afgenomen en dreigt met discussie over bussen via de Hooigracht alleen maar verder af te nemen. Daar horen we de VVD niet over. En de stank en geluidshinder van de Rijnlandroute kunnen we in de Stevenshof missen als kiespijn. Deze route zal alleen maar meer autoverkeer overlast brengen in de Leidse regio. Gelukkig is de rechter in Nederland verstandiger, zie de uitspraak over de Ring Amsterdam. Luchtkwaliteit en leefbaarheid zullen komende jaren bepalend moeten worden. Dat betekent andere keuzes dan de VVD maakt.

 12. Leiden InMotion op

  47 miljoen aan subsidies voor iedere keer dezelfde club, daar moeten we eens mee ophouden. Waar is dat nou voor nodig ? Integratie en inburgering kunnen mensen gewoon zelf betalen. Ieder jaar 4 miljoen voor de bieb is ook niet nodig. Tenslotte heeft toch iedereen internet. Er is weinig ruimte voor subsidies voor hobbyclubjes en PANfluiten en blazen kan je zelf ook betalen. RijnlandRoute en parkeergarages zijn echt belangrijker. De bereikbaarheid van Leiden staat op het spel. De garages zijn een must voor de stad dus druk alsjeblieft op ‘de goede knop’. Ieder aanbod schept namelijk zijn eigen vraag en dan komt het goed. Dus vooral niet investeren in duurzaam en goedkoop OV. Lekker veel bouwen vooral ook veel studentenwoningen, dus ook zeker niet investeren in betaalbare woningen voor de Leidenaars. De VVD zorgt voor groene wijken met lage OZB. Tenslotte: Als het goed gaat met de binnenstad gaat het vanzelf goed met de wijken. Daar maken we een speerpunt van
  De VVD maakt duidelijke keuzes. Echt jammer voor al die wijkpaupers.

 13. Dat panfluitensemble is demagogie van het ergere soort. Een extreem voorbeeld verzinnen, en dan hard schande roepen. Slechts één reactie past hierop: SCHANDE!

 14. Verder dan een fictief panfluitenensemble reikt de kunstbeleving van Leidse VVDers waarschijnlijk niet.

 15. Met deze uitspraak van de ultra-rechtse politieke raddraaier Vlerk Laudy is de kloof tussen de VVD en de PVV weer een heel stuk kleiner geworden.

 16. @Greetje van Grutting: Parkeergarages komen voor iedereen van pas <i>als ondergrondse bioscoop; ondergrondse danscala</i>; voor mensen die naar museum (1), de Bieb (met fiets of lopend), het ziekenhuis (2), het stadhuis (met fiets of lopend), de universiteit (met fiets of lopend), de markt (met fiets of lopend), V&D(met fiets of lopend), hun oma (3), hun studerend kind (4), een galerie (met fiets of lopend), de Hortus (met fiets of lopend), of gewoon de hofjes willen bezoeken(met fiets of lopend (5)) ! Ik tel toch een aantal lopen of met de fiets(8 stuks en slecht 5 activiteiten voor met de auto), daar is geen garage voor nodig. Een groot deel van de Leidsebevolking gaat niet met de auto naar de stad
  Dus is het voor buitenstaanders. En als ze naar oma of naar het ziekenhuis gaan parkeren ze niet in een garage in de binnenstad. Dus komen er niet zoveel voor de garages, dus moeten de prijzen omhoog om het rendabel te maken dus komt er niemand meer omdat het te duur is.
  Sorrie hoor maar kennelijk kan ik niet zo goed rekenen of zie ik het helemaal verkeerd. Zit hier gewoon te denken wat ik zou doen als bewoner van Leiden Noord.

 17. nou snap de commotie over de parkeergarage wel, maar als je het goed bekijkt plaats die parkeergarage laat mensen voor een laag tarief parkeren en dan hebben de overige wijken geen last van parkeeroverlast van anderen. Hierdoor geen blauwe zones en geen parkeermeters in de buiten wijken van de stad waardoor oma ook nog wel eens haar kleinkinderen kan zien voor langer dan een uurtje.
  Toch kan er veel geld bespaard worden als die hondenuitlaatstrook van 200 miljoen gewoon geschrapt wordt. dit zou een rek geven van ongeveer 4,5 jaar net genoeg tijd om na te denken hoe we dingen anders kunnen regelen.

 18. een Leids burger op

  De verhoudingen zijn zoek bij de Leidse VVD.
  Dat er nu (en in de toekomst) zo drastisch zal moeten worden gesneden in allerlei subsidies komt o.a. ook omdat er TEveel geld moet worden uitgegeven aan rechtse hobbies zoals o.a. die parkeergarages.(88 miljoen) Het nut van parkeergarages zal door geen zinnig mens worden betwist, maar er gaat nu wel onevenredig veel geld naar toe.

  En je kunt een euro maar één keer uitgeven……

  Wèl ben ik het met de VVD eens dat het nut en effect van allerlei subsidies(door de VVD meestal linkse hobbies genoemd) eens goed opnieuw kritisch bekeken moet worden (heeft het aantoonbaar nut?, komt het de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk ten goede?, word er voldoende gebruik of juist misbruik van gemaakt e.d.) voordat opnieuw tot subsidieverlening zal worden besloten.

  Maar bijvoorbeeld subsidie aan een bibliotheek zomaar schrappen of sterk verminderen lijkt mij niet wijs. VVD-ers kunnen weliswaar "alles" gemakkelijk allemaal wel zelf
  betalen, maar er zijn ook genoeg andere mensen die dat juist niet (meer) kunnen. Daar moet ook aandacht voor zijn en blijven.

 19. Waarom nog meer parkeergarages, wij wonen tegenover de Morspoortgarage deze is nooit vol, alleen als het druk is de parterre en 1e verdieping bezet de rest is leeg. Parkeerplekken in de oude Mors weggehaald, en de betalende bewoners mogen geen gebruik maken van de parkeergarage, rare boel

 20. Ik vind het terecht dat subsidie-ontbvangers kunnen verantwoorden wat ze doen met die subsidie. Tot zover volg ik de VVD nog. Dat betekent officiële stukken zoals verslagen van ledenvergaderingen en begrotingen overhandigen aan de subsidiegever, die dat kan inzien. Muziekgroepen, koren en orkesten zijn volgens mij verplicht minimaal eenmaal per jaar een openbaar en gratis toegankelijk optreden te geven, wat betekent dat zij in ruil voor de subsidie iets terugdoen voor de Leidse bevolking.

  Verder eens met de andere reaguurders: de VVD mag wel wat minder geld smijten naar projecten zoals parkeergarages en asfalt.

  En helemaal eens met de opmerking van Laudy dat nog niet alle wensen t.a.v. (on-)bereikbaarheid zijn verzilverd: de strijd tegen de Rijnlandroute en de aantasting van de OVP is nog in volle gang. Verheugend is daarom het feit dat Schultz vrijdag j.l. wederom door de rechter is teruggefloten, nu vanwege de snelheidsverhoging op de A10 bij A’dam. Dit toont aan dat een strijd tegen de arrogante VVD-bestuurders de moeite waard is. Zoals pas in Trouw stond: de VVD-bestuurders merken dat met leefbaarheid niet valt te sollen, en burgerprotesten hebben zin!

  http://www.trouw.nl/tr/nl/13108/Wijnand-Duyvendak/article/detail/3580086/2014/01/19/Steeds-weer-ondervindt-VVD-dat-met-leefbaarheid-niet-valt-te-sollen.dhtml

 21. Frederik Zevenbergen op

  Frank1, dat valt nog wel eens tegen. Ik citeer onze eigen rekenkamercommissie: "De effectiviteit van de subsidies is een onderwerp dat breed in de gemeenten in Nederland leeft. De Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen onderzocht negentien rapporten van rekenkamers van gemeenten, provincies en de Algemene Rekenkamer over de effectiviteit van subsidieverstrekking. Uit het overgrote deel van de rapporten blijkt dat de effectiviteit van subsidies niet bekend is en ook niet kan worden vastgesteld. Ons rapport laat zien dat
  ook de gemeente Leiden weinig inzicht heeft in de effectiviteit van de verstrekte subsidies. Wel is in 2012 een begin van een stap in de goede richting gemaakt."

  Hele rapport staat hier: http://gemeenteraad.leiden.nl/fileadmin/files/Rekenkamer/Onderzoeken/Rekenkamercommissie_Evalueren_om_te_leren.pdf

 22. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen effectiviteit van een subsidie en de verantwoording ervan. Dit is ook duidelijk te lezen in het door Frederik aangehaalde rapport. Het kan zijn dat een subdieontvangende organisatie zich prima verantwoord, maar dat de subsidieverstrekker niet de juiste gegevens vraagt om te kunnen beoordelen of het doel wat men wil bereiken met de subsidie daadwerkelijk dichterbij komt. Als voorbeeld wordt in het rapport genoemd een organisatie in de verslavingszorg die jaarlijks een x aantal bijeenkomsten dient te houden waarbij minimaal 10 mensen aanwezig dienen te zijn. De organisatie kan op grond van deze criteria zich prima verantwoorden, maar de gemeente weet niet of het beleidsdoel (minder verslaafden) gehaald wordt.

  De conclusie kan dus niet zijn dat al die subsidies maar kunnen worden afgeschaft omdat ze niet effectief zijn. Nee, de gemeente weet gewoon niet of ze effectief zijn of niet. Dus eerst werken aan een goede beoordeling van effectiviteit. Daarna kun je beslissen welke subsidies onterecht zijn. Dan leer je ook nog wat en kun je het geld inzetten waar het echt wat bijdraagt. Dat lijkt me een slimmere aanpak dan zomaar roepen dat je 20% gaat schrappen.

  De discussie zou moeten gaan over welke doelen je met de subsidie wilt bereiken als politiek. Het is makkelijk activiteiten weg te zetten als spreekwoordelijke panfluitensembles, maar veel politici zullen toegeven dat bepaalde wereldtop marchingbands wel degelijk goed zijn voor de stad (maatschappelijke betrokkenheid, culturele vorming, uitstraling van de sted etc.). De vraag is, hoe hoog leg je de lat, en hoe beoordeel je de subsidieontvangers?

  Kortom, laten de politici eerst hun huiswerk doen. Subsidie is een middel, en geen doel, waar je vervolgens goedkoop mee wilt kunnen scoren in de campagne (idem parkeergarages).

 23. Subsidies eruit om de OZB verlaging van de heer BN Laudy te subsidieren. En een liberale greep uit de gemeentekas (ons belastinggeld) om twee fossiele autohollen in de leidse bodem te graven. En een heuse aggloring om Leiden in de liberale wurggreep te nemen. VVD=Vereniging voor Verspilling en Diefstal!

 24. een Leids burger op

  In dat rapport staat ook bij de situatie in Leiden op pag.25:"Subsidies lager dan € 5.000 worden direct vastgesteld en er hoeft geen verantwoording over te worden afgelegd." Toe maar:lekker graaien uit die gemeentelijke subsidiepot dus zonder verantwoording te hoeven afleggen. Natuurlijk moeten de administratieve kosten niet net zo hoog worden als het subsidiebedrag zelf en daarmee in redelijke verhouding staan, maar helemaal geen verantwoording hoeven afleggen vind ik toch niet wenselijk.

  Vele relatief kleine subsidies vormen bij elkaar immers ook een grote.

  Verslavingszorg:Ach, men kan ook Verslaafd zijn aan gemeentelijke subsidies natuurlijk….
  pag.9:"…verslavingszorg: Hoewel de gemeente als subsidieverstrekker het waarschijnlijk graag wil weten wanneer de voorlichting door de instelling weinig effect heeft op het verminderen van het aantal verslaafden (met andere woorden hoe effectief is de voorlichting die deze organisatie geeft), is het voor de instelling vanzelfsprekend niet prettig om hier open over te zijn als ze
  erop wordt afgerekend." Nee, daarvoor moet je dan ook bij de doelgroep (hier de verslaafden of ex-verslaafden) zelf zijn en hen vragen of zij dat nuttig vinden en of zij daardoor van hun verslaving zijn afgekomen. En voorzover dat laatste niet zo is nagaan of zij dan door die
  voorlichting beter met hun verslaving kunnen omgaaan.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline