Gemeente wil snelle procedure voor evenementen op Nieuwe Rijn

1

Door het toepassen van de zogenaamde coördinatieregeling wil burgemeester Lenferink in één procedure de vergunningen voor alle evenementen regelen die jaarlijks worden georganiseerd op het water van de Nieuwe Rijn. Het gaat daarbij in ieder geval om Koningsdag, Leidens Ontzet, de ijsbaan en waarschijnlijk ook de kerstmarkt.

Begin maart treffen het Centrummanagement Leiden en Rederij Rembrandt elkaar weer bij de rechter. Eind vorig jaar verloor Rembrandt weliswaar een kort geding waarin de rechter werd gevraagd de ijsbaan te verbieden, maar de reder probeert nu alsnog zijn gelijk te krijgen in een bodemprocedure.

Audiofragment: Wethouder Pieter van Woensel over de coördinatieregeling voor de Nieuwe Rijn.

Met die gecombineerde procedure worden het bestemmingplan, de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning gelijktijdig voorbereid en vergund. Door die aanpak kan er ook maar één keer bezwaar worden gemaakt tegen het totale pakket van vergunningen.

Om gebruik te kunnen maken van de speciale regeling moet de gemeenteraad daar expliciet mee instemmen. Burgemeester Lenferink waarschuwt dat er geen alternatieve procedures zijn die ertoe leiden dat het bestemmingsplan en alle benodigde vergunningen voor de ijsbaan op tijd klaar zijn voor een ijsbaan in december 2014. “Mocht er sprake zijn van vertraging in de besluitvorming of omtrent het niet tijdig aanvragen van de vergunningen en het aanleveren van de daarvoor benodigde en juiste stukken door de aanvrager (het Centrummanagement Leiden), dan bestaat het risico dat het bestemmingsplan niet op tijd gereed is en de ijsbaan er niet zal komen.”

De gemeente gaat er bij de planning van uit dat er bezwaar gemaakt zal worden. Dat is immers ook gebeurd in 2009, 2011, 2012 en 2013. In 2010 was er geen ijsbaan en dus ook geen bezwaar. De schaatsbaan ging toen tijdelijk de ijskast in nadat er in 2009 een ton verlies op was gemaakt. “Pas als de rechter uitspraak heeft gedaan ten aanzien van een (eventuele) voorlopige voorziening of beroep ten gunste van het bestemmingsplan en er sprake is van een in werking getreden plan, kan de ijsbaan worden gerealiseerd,” zo schrijft de burgemeester in een toelichting aan de gemeenteraad.

Voor Koningsdag en Leidens Ontzet is er geen risico dat de evenementen niet door kunnen gaan als er vertraging optreedt. Omdat het in die gevallen gaat om evenementen die korter duren dan 15 dagen, kunnen de vergunningen ervoor ook op een andere manier worden verleend.

Delen

1 reactie

  1. De Algemene Wet Bestuursrecht geeft aan hoe aanvragen moeten worden ingediend en welke criteria er gelden, en hoe lang het bestuursorgaan erover mag doen om daarover een besluit te nemen.
    Hierbij zijn verschillen in ontvankelijkheid en tijd van besluitvorming voor lokale aanvragen en interregionale (landelijke) aanvragen.
    Ook de wijze van aanvragen (zoals digitaal en schriftelijk) zijn in de AWB vastgelegd.
    Daarnaast zijn de procedures helder voor ontvankelijkheid van de aanvraag en heeft de aanvrager een herstel tijd die in de wet is vast gelegd.
    Hiermee hebben alle partijen duidelijkheid over het besluit van de aanvraag

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline