GroenLinks wil inzage in negatief advies exploitatie parkeergarages

13

GroenLinks wil opheldering van wethouder Van Woensel over de winstwaarschuwing die de concerncontroller van de gemeente Leiden onlangs afgegeven zou hebben. De hoogste financiële ambtenaar zou zich grote zorgen maken over de risico’s van de twee geplande parkeergarages. “Net als GroenLinks maakt de controller zich grote zorgen over het financiële risico dat de gemeente loopt met de exploitatie van de twee garages”, aldus fractievoorzitter Pieter Kos in een brief aan het college waarin hijvraagt dat advies onmiddelijk met de gemeenteraad te bespreken.

Kos: “De exploitatie van de garages waren voor GroenLinks en andere fracties in de gemeenteraad een groot punt van zorg tijdens de bespreking in de raad. Het risico dat de gemeente loopt op deze garages zet de begroting voor de komende jaren zeer sterk onder druk. Jaren waarin er met de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg, passend onderwijs en thuiszorg toch al een zware druk ligt op de financiële positie van de gemeente.”

De ‘vliegende politieke haast’, waarmee het college de aanbesteding er in de ogen van GroenLinks doorheenjast heeft alles te maken met de naderende verkiezingen. GroenLinks noemt het besluit om de garages nu al aan te besteden financieel volstrekt onverantwoord en onzorgvuldig. Kos vindt de waarschuwing van de concenrcontroller bovendien moeilijk te rijmen met de optimistische uitspraken van VVD-wethouder Van Woensel die het steeds heeft over een conservatieve exploitatieverwachting. Dat zou betekenen dat de garages al te exploiteren zijn bij een lage bezettingsgraad.

Delen

13 reacties

 1. Inbreng van de Stadspartij (SLO)
  van de raadsvergadering van 28-11-2013

  de heer Graaf, E.A.T. de (Stadspartij Leiden Ontzet)
  18. RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

  Mediafragment
  Bij interruptie vraagt de heer De Graaf (SLO) hoeveel plaatsen er volgens de heer Gubbens wel zullen verdwijnen.
  (00:13)
  Mediafragment
  D66 is ook een voorstander van het Singelpark. Op de Lammermarkt zullen er 240 parkeerplaatsen op het maaiveld verdwijnen. Daarmee is D66 het wel eens?

  De heer De Graaf (SLO) zegt dat de Stadspartij zich ervan bewust is dat er wat betreft het parkeren in de stad nog het een en ander verbeterd kan worden. Om nu gelijk maar twee kapitale parkeergarages te bouwen, lijkt de fractie niet verantwoord. Het is vanwege de onzekere financiële positie van de stad onverstandig. Mede gezien de afnemende behoefte van parkeerplekken, lijkt het de Stadspartij zeer onverstandig dat de raad zich nu al uitspreekt over het aanbesteden van twee parkeergarages. Het is noodzakelijk om het voorstel te splitsen en de beide parkeergarages apart te behandelen. Er zijn nog veel onzekerheden rond de Garenmarktgarage. De Stadspartij heeft met de PvdA een motie ingediend om in deze raadsperiode alleen de aanbesteding van de Lammermarktparkeergarage te behandelen. De aanvang van een eventuele bouw van een Garenmarktgarage kan pas over vier jaar beginnen. Feitelijk wordt gesproken over een termijn van acht jaar, nadat de coalitieafspraken werden gemaakt. In die periode kan er veel veranderen, zoals nu blijkt. De Stadspartij zal een motie indienen als eerdergenoemde motie het niet haalt. Die motie vraagt om ontbindende voorwaarden op te nemen, zodat over de plannen voor de bouw van de garage door de toekomstige raad in 2017 kan worden beslist, ongebonden en zonder dreiging van hoge schadeclaims en juridische procedures.
  De Stadspartij zet vraagtekens bij de kreet van verschillende fracties dat er 1000 extra parkeerplekken komen. Op de Lammermarkt verdwijnen er immers 220 plaatsen en op de Garenmarkt 40. Het uitgangspunt is om bij het straatparkeren 340 plaatsen op te heffen. Het gaat om ruim 600 verdwenen parkeerplaatsen. Als men daarbij nog het onzekere voortbestaan van het Haagwegterrein meeneemt dan zal men begrijpen dat de Stadspartij zich afvraagt of deze coalitiepartijen wel kunnen rekenen. Het gaat uiteindelijk dus om 400 extra parkeerplekken en dat voor ‘slechts’ 225.000 euro per plek. Hoeveel moet het parkeertarief per uur gaan bedragen om dit bedrag ooit terug te verdienen? Als de gemeente voor het bedrag 400 woningen met garage à 225.000 euro bouwt, dan is zij ook 400 auto’s op straat kwijt.

  Bij interruptie wijst de heer De Graaf (SLO) dat de 240 kwalitatief goede parkeerplaatsen op de Lammermarkt verdwijnen. Is het dan niet verstandig om het aantal van 1000 extra parkeerplaatsen bij te stellen?
  (01:28)
  Mediafragment
  De heer De Graaf (SLO) vindt dat bij de start duidelijker aangegeven had moeten worden dat men met de bouw van de parkeergarages de auto’s liever onder de grond geparkeerd ziet. De historische binnenstad wordt daarmee nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, ook al kost dat 90 miljoen. Het was dan allemaal duidelijk geweest. Men blijft maar vasthouden aan 1000 extra plaatsen. De VVD en het CDA willen het bovengronds parkeren gewoon behouden.
  Op deze wijze kan de SLO niet instemmen met het voorstel, omdat er bovengronds niet veel verandert volgens twee voornoemde fracties.

 2. Niets gemist dus. Dit college is geil van asfalt – Rijnlandroute en Ringweg Oost – terwijl het verkeer in ZH krimpt. Dit college is geil van leegstaande garages als Morspoort. God beware ons wanneer die Garenmarkt garage er echt komt. Die congestie van ronkende fijnstof uitbrakende auto’s midden in de stad in een toch al druk gebied. Intussen verpauperen de wijken.
  Leiden heeft de kans in maart 2014 afscheid te nemen van de rechtse hobbies van de liberale heren Van Woensel en Strijk. Daarom moet dit eenzijdige beleid met enorme geldverkwisting nu een keihard verkiezingsthema worden voor de oppositiepartijen.

 3. Bouwend Leiden op

  De betonmolens moeten draaien en de asfaltwalsen moeten rijden. Daarom moeten er parkeergarages worden gebouwd en wegen worden aangelegd. De vertegenwoordiger van Bouwend Nederland in de gemeenteraad van Leiden is er gelukkig in geslaagd om deze boodschap over te brengen. Weer een fraai succes van de professionele lobby van onze bouwsector, een branche waarin nooit wordt fraudeert.

 4. Asfaltdampen, verkeerslawaai, uitlaatgassen en fijnstof. Heerlijk!

  Verkeerspartij voor Vervuiling en Demagogie.

 5. Zelfs als ondernemer zie ik niets in de garages ondergronds. Bovengronds komt er dan een leeg plein op de Lammermarkt en er verdwijnen parkeerplaatsen in aantal. Het parkeren in de garages zal erg duur zijn en veel mensen gebruiken dit terrein nu voor kort parkeren wat zich hier uitstekend voor leent. Mede dat straks de bussen door de breestraat anders moeten gaan rijden baart me ook zorgen voor de doorstroming van het verkeer. Ik verwacht veel verstoppingen, er komen dan een dubbel aantal bussen langs deze garage dicht tegen de gevels Lammermarkt met in en uitstapplaatsen voor de bussen. Leiden, er zijn toch wel andere zaken die uw aandacht verdienen. Neem bv de sociale woningbouw/onderhoud. De parkeergarage morspoort die erg dichtbij ligt van de Lammermarkt wordt amper bezet (slechts 20% bezetting).

 6. @W.P. van harte met u eens. Neem de telefoon en bel eens naar de verantwoordelijke VVD wethouder Robert Strijk. Die is uitgeroepen tot machtigste man van Leiden volgens BV Leiden. Hij is erg toegankelijk voor ondernemers volgens een zegsman van de BV. Misschien dat hij een goedwillend oor voor u heeft. Succes!

 7. Johan Volkers op

  En nu maar hopen dat de kiezer haar/zijn ongenoegen laat blijken. De burger is straks kind van de rekening door verhoging van de lasten.

 8. "Rooien en valen dan zijn donderstralen" leerde onze werkplaatsbaas vroeger. Zulke verkopers en handelaren, ga er met een grote boog omheen. Laten wij nu zo’n voormalige badkamerverkoper annex VVD Wethouder Economie in ons midden hebben. Moge God Leiden bewaren als er een prolongering van dit bewind komt!

 9. "Rooien en valen dan zijn donderstralen" leerde onze werkplaatsbaas vroeger. Zulke verkopers en handelaren, ga er met een grote boog omheen. Laten wij nu zo’n voormalige badkamerverkoper annex VVD Wethouder Economie in ons midden hebben. Moge God Leiden bewaren als er een prolongering van dit bewind komt!

 10. Eh, wethouder Strijk is zit niet namens de VVD in het college, maar namens D66. De verwarring is echter goed te begrijpen.
  Voorts ben ik van mening dat de bouw van die parkeergarages een zeer dure vergissing is en hoop ik dat GL het advies van die gemeentelijke opperboekhouder boven tafel krijgt.

 11. @EMeijer, dank, maar misschien een aansporing voor deze rechtse liberale politicus te solliciteren bij Paul B.N. Laudy. Soort zoekt soort!

 12. VVD66, samen met Bouwend Nederland voor meer beton en asfalt in en om uw stad; betaald met uw belastinggeld.

 13. Inderdaad, gladstrijken die achterbakse draaikont VVD66 wethouder van Economie, Bereikbaarheid.
  Dat had ik ‘m nog even willen zeggen op de Kerstmarkt tijdens een glas Gluhwein.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline