Huidige fractie Stadspartij bovenaan lijst

12

De Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) heeft haar lijst voor de gemeenteraad bekend gemaakt. De huidige tweekoppige fractie van de partij blijven het liefst zitten: zij staan bovenaan de lijst. Fractievoorzitter Eli de Graaf staan bovenaan, fractielid Joost van Breukelen daaronder. De rest van de top vijf wordt volgemaakt met Hogeschool-docente Miriam van Groen, beleidsmedewerker Herman Scholten en apotheker Jan Perquin.

Audiofragment: Lijsttrekker Eli de Graaf over het programma van de Stadspartij Leiden Ontzet.

Partijoprichter en lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, bioscopenhouder Jan Boer, staat op een onverkiesbare plek (10). Een paar maanden na de vorige verkiezingen besloot hij al op te stappen als fractielid. Sinds die tijd is hij duoraadslid. Mogelijk blijft hij dit na de verkiezingen. Naast Jan Boer werd vorige keer ook Peter Labrujere gekozen. Hij besloot echter ook tussentijds te stoppen. Hij is niet opnieuw verkiesbaar.

De gehele lijst:

1. Eli de Graaf
2. Joost van Breukelen
3. Miriam van Groen
4. Herman Scholten
5. Jan Perquin
6. Johan Volkers
7. Sharon Street
8. Arnoud Bloem
9. Nelleke van Varick
10. Jan Boer
11. Bernard Stoxen
12. Bram Kleijwegt
13. Simone Regouw
14. Peter Horree
15. Hans van der Reijden
16. Ruud Kenter
17. Ans Righart van Gelder
18. Jan-Willem Bruins
19. Wijnand Blok
20. Dick Bakhuizen van den Brink

Delen

12 reacties

 1. Aad van der Luit op

  Mooie lijst met mooie namen. Veel succes bij de komende verkiezingen. Ik hoop op nog vier jaar prettige samenwerking waar de stad centraal staat!

  Aad van der Luit

 2. Eli de Graaf op

  Door een stroom storing is er foutje in de kandidatenlijst ontstaan,
  de e van Ruud kenter was verandert in een a, Ruud excuus hiervoor.
  Jan Boer blijft wel betrokken bij de Stadspartij maar waarschijnlijk niet als duoraadslid’.
  Aad bedankt voor je reactie,de Stad moet inderdaad centraal staan,het zijn tenslotte lokale verkiezingen.

  Hieronder de gecorrigeerde lijst:

  Kandidatenlijst Gemeenteraadverkiezingen 2014-2018

  De Stadspartij Leiden Ontzet.

  Vastgesteld door de kiescommissie op 1 december j.l.
  1e 20 plaatsen.
  Complete kandidatenlijst wordt rond 17 december gepubliceerd.
  Aanvullende informatie Eli de Graaf 06 12 11 29 19

  1. Eli de Graaf kleine zelfstandige
  2. Joost van Breukelen TV-regisseur
  3. Miriam van Groen docent Hogeschool
  4. Herman Scholten beleidsmedewerker welzijn
  5. Jan Perquin apotheker
  6. Johan Volkers docent en voorzitter LKC
  7. Sharon Street onderneemster
  8. Arnoud Bloem ondernemer
  9. Nelleke van Varick cultuur-adviseur
  10. Jan Boer filmvertoner
  11. Bernard Stöxen uitbater Theehuis Leidse Hout
  12. Bram Kleijwegt docent speciaal onderwijs
  13. Simone Régouw maatschappelijkwerker
  14. Peter Horree fotograaf
  15. Hans van der Reijden bio-kok
  16. Ruud Kenter artiest
  17. Ans Righart van Gelder huisvrouw
  18. Jan-Willem Bruins Leidse muurgedichten
  19. Wijnand Blok horecamedewerker
  20. Dick Bakhuizen v.d.Brink beeldend kunstenaar

 3. Johan Volkers op

  Laten we hopen dat de kiezer straks:
  a. naar de stembus gaat;
  b. niet puur landelijk stemt, maar ook de eigen stedelijke problematiek en de daaraan verbonden oplossingen meeneemt
  in haar/zijn keuze!

 4. Hebjehaarweer op

  Welke belangen worden in deze partij vertegenwoordigd, die van de burgers of de ondernemers?

 5. @Johan Volkers: houd de partij zich dan wel aan de verkiezingsbelofte om meer parkeergarages aan te leggen?
  Zie programma 2010:

  "Parkeergarages komen in Leiden alleen in partijprogramma’s voor. Ze zijn nooit gerealiseerd en zijn slechts loze verkiezingsbeloftes gebleken."

  En: "Stadspartij Leiden Ontzet is van mening dat de bouw van parkeergarages aan de Leidse invalswegen een betere oplossing is voor het parkeerprobleem dan het bouwen van een tijdelijke en prutserige parkeergarage bij de Morspoort."

  Dat is een prachtig punt, maar hoe sta jij daar als verklaard tegenstander van het transferium daar tegenover?
  En als de Stadspartij voorstander is van parkeergarages (zie het verkiezingsprogramma 2010), waarom wordt er dan in 2013 tegen parkeergarages gestemd?

 6. Eli de Graaf op

  Beste Eric vtg

  Even een reactie van de Stadspartij op jouw vraag.
  De Stadspartij heeft tegen het raadsvoorstel gestemd,
  mede omdat onze motie is weggestemd.

  Omdat er volgens de Stadspartij te veel onzekerheden zijn om nu al te beslissen over de Garenmarkt parkeergarage die pas in 2018 gerealiseerd gaat worden.
  De Stads partij is een groot voorstander van het verbeteren van
  de parkeer behoefte.
  Maar wil eerst over een aantal zaken meer duidelijkheid.

  Zie ook onze motie:
  motie:
  Onderwerp: opname ontbindende voorwaarden in aanbesteding ondergrondse parkeergarage Garenmarkt.

  De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in haar vergadering van 28 november 2013,

  Constaterende:
  – dat niet duidelijk is wat in Leiden in de toekomst de werkelijke parkeerbehoefte is;
  – dat, volgens recent onderzoek, het een landelijke tendens is dat de laatste jaren bestaande parkeergarages significant minder parkeeruren verkopen (bronnen onder meer: NOS, landelijke dagbladen, parkeeradviesbureau Spark, verkeersnet.nl);
  – dat deze tendens ook in Leiden valt waar te nemen;
  – dat de vraag rijst of bij doorzetting van deze tendens het wenselijk is nu al verplichtingen aan te gaan met de bouwwereld voor uitvoering van de bouw van een ondergrondse parkeergarage in 2018;
  – dat de gemeente Leiden mogelijk veel te star omgaat met verkeersontwikkelingen, zeker ook omdat Leiden beschikt over een modern centraal station, waar vandaan het hele centrum van Leiden valt te belopen.

  Overwegende:
  – dat bij het doorzetten van deze tendens de financiële risico’s voor Leiden in 2018 onverantwoord groot zullen zijn.

  Verzoekt het college
  Indien zij de aanbesteding van de ondergrondse parkeergarage onder de Garenmarkt toch wenst door te zetten, voldoende ontbindende voorwaarden in de aanbesteding op te nemen, zodat de gemeenteraad in 2017 ongebonden en zonder nadelige financiële consequenties alsnog kan besluiten over nut en noodzaak van een ondergrondse parkeergarage onder de Garenmarkt.

  Eli de Graaf (de Stadspartij)
  Joost van Breukelen (de Stadspartij)

 7. F. Hagedoorn op

  Spijtig dat oprichter/ideoloog Jan Boer niet dreigt terug te keren in de raad.
  Gelet op dat hij zich de afgelopen jaren o.a. als filmvertoner heeft ingezet voor de Leidse samenleving zal dat een groot gemis zijn voor de politiek en de samenleving.

 8. Eli de Graaf op

  F. Hagedoorn

  Jan blijft nauw betrokken bij de Stadspartij,
  en zal zich als filmvertoner blijven inzetten.

 9. René Dentener op

  Eli, het door de gemeenteraad vooraf opleggen van dergelijke ontbindende voorwaarden aan een college van B&W die daarmee het onderhandelingsproces in zal moeten met private marktpartijen is natuurlijk niet erg realistisch. Daarmee gaat de gemeenteraad in feite op de stoel van het college zitten, reden waarschijnlijk ook waarom deze motie van jullie met een ruime raadsmeerderheid is afgewezen in de raadsvergadering afgelopen donderdag. Als gemeenteraad stel je de kaders op van de lokale besluitvorming en geef je opdracht aan het college om conform te handelen. Daarbij geef je het college binnen die kaders een zekere handelingsvrijheid om jullie doelstellingen te bereiken. Geen enkele private marktpartij/projectontwikkelaar/bouwer die met een college van B&W het onderhandelingsproces en de aanbestedingsprocedure in gaat als van tevoren middels door een gemeenteraad stringent vastgestelde ontbindende voorwaarden al duidelijk is dat een met de gemeente aangegane contractsrelatie niets waard is omdat op elk moment afspraken ontbonden kunnen worden. Komt nogal over als een onbetrouwbare overheid, vindt je niet? Dat kun je zelf ook wel bedenken.

 10. Eli de Graaf op

  René,het ging de Stadspartij erom dat er in de periode vanaf de
  coalitie afspraken van 2010 veel verandert is, en in komende jaren zal dat ook zeker het geval zijn.Daarom wilde wij samen met de PvdA de aanbesteding van de Garenmarkt parkeergarage middels een motie vragen om alleen de Lammermarkt parkeergarage aan te besteden. De Stadspartij leek het verstandiger de parkeergarage Garenmarkt uitstellen zodat de nieuwe raad er in 2017 over kon beslissen.Zeker gezien de vele onduidelijkheden watbetreft de Garenmarkt garage.
  Als laatste mogelijkheid heeft de Stadspartij toen de motie met ontbindende voorwaarden ingediend,omdat wij het zeer onverstandig vonden nu al besluit te nemen, terwijl de toekomst te onzeker is.
  Je moet dan natuurlijk wel de gemaakte kosten van de bouwer
  vergoeden, dit kan dan veel ellende besparen en staat de volgende gemeenteraad niet met zijn rug tegen de muur.
  Haastige spoed is zelden goed.

  Motie
  RV 13.0100
  Eén ipv twee garages

  Gehoord hebbende de beraadslaging van de commissie R&R van 14 november 2013,

  Overwegende dat:

  – er onzekere financiële tijden voor de gemeente aan komen waardoor de gemeente fors moet gaan bezuinigen;
  – er veel nieuwe taken in de zorg en participatie op de gemeente afkomen waarvan de precieze consequenties voor de gemeente nog niet duidelijk zijn;
  – er nog veel onduidelijk is over de consequenties voor de omgeving van de aanleg van de Garenmarktgarage;

  Verder overwegende dat:

  – er geen noodzaak – behalve een politieke afspraak tussen de coalitiepartijen – is om nu 2 parkeergarages tegelijkertijd aan te besteden ipv 1 garage;

  Verzoekt het college:

  – nu alleen de garage onder de Lammermarkt aan te besteden en niet die onder de Garenmarkt.

  Henny Keereweer (PvdA)
  Eli de Graaf (SLO)

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline