Vanavond raadsbesluit 87.500.000 euro voor twee garages

7

De kredietverlening voor de aanbesteding van de twee ondergrondse parkeergarages staat voor vanavond geagendeerd bij de Leidse gemeenteraad. Voor de aanleg trekt Leiden nu zo’n 80.000.000 euro uit, een bedrag van ongeveer 7.500.000 euro gaat op aan plankosten.

Audiofragment: Chris de Waard spreekt achtereenvolgens met Eli de Graaf van de Stadspartij Leiden Ontzet (tegen), VVD-raadslid Frederik Zevenbergen (voor), VVD-wethouder Van Woensel (voor) en PvdA-woordvoerder verkeer Gijs Holla (te koop).

Omdat de aanleg van de garages is afgesproken in het coalitie-akkoord ‘Samen Leiden’ moet het wel heel gek lopen, wil een raadsmeerderheid vanavond niet instemmen met het beschikbaar stellen van de vele tientallen miljoenen. “Maar het besluit is pas genomen als het is genomen”, zegt VVD-fractievoorzitter Paul Laudy.

Audiofragment: VVD-fractievoorzitter Paul Laudy en GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kos gingen gistermiddag bij Sleutelstad Radio in debat over de garages.

Kos vindt het onbestaanbaar dat de voorstanders van de parkeergarages – blunderputten in GroenLinks jargon – blind zijn voor alle onderzoeken die er op wijzen dat de behoefte aan parkeerplekken alleen maar terugloopt. Volgens Kos kan Leiden na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 alsnog besluiten om de garages niet te bouwen. Mocht er dan een nieuwe wind gaan waaien.

Delen

7 reacties

 1. Johan Volkers op

  Trage besluitvorming? Dat mag kloppen, maar we hebben het hier niet over een paar grijpstuivers. In dit geval kan de traagheid positief uitpakken: De werkelijkheid is anno 2013 een andere dan 10 jaar geleden:
  Het autobezit daalt (met name onder de -40-jarigen), dus is er minder parkeerdruk. Dit gegeven leidt volgens landelijk onderzoek ook tot minder inkomsten voor de parkeergarages (lees; gemeentes). Gevolg: De burger mag straks de tekorten gaan aanvullen.

  Dus is slechts 1 conclusie mogelijk: Niet doen!

  Parkeren in parkeergarages is voor velen al geen hobby (de meesten parkeren liever in de normale parkeervakken).
  Het geld voor de parkeergarages kan beter in het product Leiden gestopt worden. Kom met creatieve oplossingen voor de leegstand van de winkels (en dat tijdens de implementatie van het Aalmarkt "winkel"project!!!), maak de binnenstad nog aantrekkelijker. Bestendig de situatie aan de Haagweg. Voor 85 miljoen euro (excl.toekomstige schulden) kan je daar heel wat mensen gratis laten parkeren.

  VVD: bezin eer gij begint!

 2. Marcel Verhaeg op

  NIET DOEN!

  Het is weggegooid geld. Geld dat de gemeente niet eens heeft maar moet lenen. De parkeergarages in en aan de randen van Nederlandse binnensteden lopen leeg. Het stedelijk openbaar vervoer en de fiets zijn grote en milieuvriendelijker concurrenten. Een belangrijke reden zijn ook de veranderende winkelgewoontes en demografische ontwikkelingen. Mensen kopen steeds meer via het internet en ouderen nemen in aantal toe. Laatstgenoemden kopen gemiddeld minder en winkelen meestal liever in de eigen wijk. In Leiden hebben ze dit nog niet door en lopen ze decennia achter. En vaak zijn de parkeergarages te duur, althans dat vinden veel autobezitters. Maar bij de prijsstelling wordt natuurlijk uitgegaan van terugverdienen van de grote sommen die aan de bouw zijn uitgegeven en wat het beheer jaarlijks kost.
  In Amsterdam zijn onderbezette parkeergarages inmiddels opengesteld voor vergunningshouders, maar dit levert natuurlijk geen inkomsten op, zodat de gemeente haar verliezen zal moeten nemen.

  De al bestaande parkeergelegenheden in Leiden worden niet eens optimaal benut en de behoefte eraan zal zeker niet toenemen. De gemeenteraad zal Leiden zwaar in de financiële problemen brengen als met het voorstel en de absurd grote uitgave van 87,5 miljoen euro wordt ingestemd en zal de gemeente dan met een enorme schadelast opzadelen. Over financiële tegenvallers en meerkosten bij zulke bouwprojecten zullen we maar zwijgen. Laten we hopen dat de besuitvorming zo traag en stroperig wordt dat een besluit na de verkiezingen kan worden ingetrokken en de stad van deze rampspoed verschoond blijft.

 3. @Marcel Verhaag: de situatie zoals jij die schetst klopt niet. In de eerste plaats heeft Leiden anders dan andere steden relatief weinig parkeergarages (daarin loopt de stad enorm achter, al helemaal als het om ondergrondse parkeergarages gaat) en in de tweede plaats: ook al komt het winkelen per internet sterk op, de vraag naar winkelruimte in binnensteden neemt niet noemenswaardig af. A-locaties blijven onverminderd gewild.
  Bij een aantrekkelijk stadscentrum horen ook aantrekkelijke parkeermogelijkheden en die heeft Leiden momenteel niet.
  Dat in een tijd van laagconjunctuur, ook het aantal verkeersbewegingen afneemt is juist. Maar dat laat onverlet, dat juist de Randstad nog steeds een aantrekkende werking heeft. Tussen de A44 en de kust zie je dat er nog steeds wordt gebouwd: als Leiden een centrumfunctie binnen de regio wil houden, moet het er voor zorgen dat de binnenstad met al z’n musea en winkels goed bereikbaar blijft. Anders dan jij beweert, is het afgaande op demografische ontwikkelingen plausibel dat de druk op het centrum in de komende jaren alleen maar toeneemt. Als je ziet hoe slecht de OV-verbindingen met Valkenburg, Katwijk, Noordwijk enz. zijn, zul je moeten zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op die plekken waar het nodig is, als je die mensen tenminste zo comfortabel mogelijk in Leiden wilt hebben voor museum- en winkelbezoek.
  Wat betreft je Amsterdamse voorbeeld: daar doet voor een deel de vrije markt z’n werk. Als een commerciële exploitant bijv. parkeerruimte aan vergunninghouders aanbiedt, wil dat niet zeggen dat de gemeente verlies maakt.
  Ik vind het eerlijk gezegd ook verstandig van de gemeente dat het bovengronds parkeerplekken schrapt (dat zorgt voor meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen) en die naar de ondergrondse parkeergarages verplaatst. Als straks de Breestraat geheel auto- en busvrij wordt en het OV via de Hooigracht moet, is het wel zo handig dat je de parkeerplaatsen die daar komen te vervallen, ondergronds kunt aanbieden bij de garage onder de Garenmarkt. Voor de leefbaarheid in de stad zijn die twee parkeergarages een belangrijke voorwaarde.

 4. Die door M.V. geschetste ontwikkeling klopt in hoofdzaak wel, maar in Leiden willen veel mensen die niet zien en worden de ogen gesloten voor de werkelijkheid. Er wordt beleid gemaakt dat berust op illusies en wensdenken. Dit plan gaat de de gemeente heel veel geld kosten, naast andere dure projecten. De burgers zullen er straks voor moeten bloeden. Hogere lasten en slechtere en minder voorzieningen zullen namelijk het gevolg zijn. En als de OV-verbindingen met de regio slecht zijn, dan moeten geen parkeergarages worden gebouwd maar moet het OV worden verbeterd.

 5. Breestraat2022 op

  De vraag is welk probleem opgelost wordt met de bouw van twee parkeergarages. De discussie in Leiden kan zich beter richten op het aantrekkelijk maken van de stad. Of je wel of niet goed kunt parkeren maakt voor de aantrekkelijkheid van een stad niet veel uit. Uit onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer zijn bijv. de 3 belangrijkste conclusies:

  1) Fiets en lopen zijn (veel) belangrijker voor de omzet van winkels dan menigeen denkt.
  2) Parkeren en met name de hoogte van de parkeertarieven zijn nauwelijks van invloed op winkelbezoek en -bestedingen.
  3) Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en -bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit, winkelaanbod etcetera. (bron: http://www.kpvv.nl).

  En eigenlijk weten we dat ook wel. Amsterdam is een aantrekkelijke stad om te zijn, maar om met de auto te komen een drama. Dat weerhoudt niemand er van om naar Amsterdam te komen.

  Moet je dan niet investeren? Jazeker wel, maar maak eerst eens goed duidelijk aan de bezoeker hoe en waar je kunt parkeren, dat is nu te vaak onduidelijk of gewoon slecht aangegeven. En, veel belangrijker, als we Leiden leuker, spannender en attractiever willen laten zijn, moeten we daar in investeren. Dat betekent het winkelbestand op orde, uitlichten monumenten, meer en betere zitgelegenheden, etc. etc.
  Levert een veel hoger rendement op voor de stad en daar profiteren we als bewoners direct van mee.

 6. @Frank1: de gemeente gaat niet over het regionaal OV-beleid. Als je daarop gaat wachten, staat de stad nog 10 jaar op slot. Daarnaast is automobiliteit weliswaar doorgeslagen, maar dat laat onverlet dat zo’n 900 parkeerplaatsen in ondergrondse garages in een van de grote steden van NL geen overbodige luxe is. Die parkeerplaatsen komen bovendien deels in plaats van bovengrondse parkeerplaatsen die komen te vervallen en dat lijkt mij een goede ontwikkeling.
  ‘De werkelijkheid’ waarop jij doelt: kom eens met een steekhoudend voorbeeld.
  De harde realiteit is nog steeds dat er druk is op het stadscentrum (in tijden van hoogconjunctuur wordt dat alleen maar hoger), zoals zich dat bijv. ook aantoonbaar vertaalt in de stijging van het aantal hotelkamers en restaurants in deze stad. De huizenprijzen in deze regio zijn weer aan het stijgen en recente woningbouwprojecten als Roomburg en Nieuw-Leyden hebben het goed gedaan. Zolang zich hier vele malen meer mensen willen vestigen dan er weggaan, is er geen reden om te veronderstellen dat er in de toekomst geen behoefte aan een uitgebreid winkelaanbod in het centrum zal bestaan.
  Naarmate een stad welvarender is, zal het voorzieningenniveau op een hoger peil blijven. Dankzij de universiteit/LUMC en bio-science center zitten we in Leiden in een relatief luxe situatie. Dat moet wel zo blijven. Ook daarom is die upgrade nodig.
  Je ziet dat in de regio Eindhoven investeringen in technologie (Philips, ASML) hand in hand gaan met investeringen in design en kunst, en er daardoor een regio is ontstaan die qua economisch belang Rotterdam steeds meer naar de kroon steekt. Onderdeel van dat beleid is ook het creëren van parkeerroutes en het aanleggen van ondergrondse parkeergarages.
  Als Leiden nu al 2 of meer van die grote ondergrondse parkeergarages had, zou ik je gelijk geven. Nu vind ik het een noodzakelijke upgrade, die er eigenlijk allang had moeten zijn. Twee ondergrondse parkeergarages in een regio met 200.000 inwoners (de 6de agglomeratie van Nederland): waar hebben we het over? De vraag is niet of die ondergrondse parkeergarages er moeten komen, maar waarom ze er nog niet zijn.

  Als het Leidsch Dagblad vragen had gesteld als: wilt u liever snel parkeren in een verwarmde garage of buiten in de regen, kiest 100% van de respondenten voor het eerste. Deze 85 miljoen (ja, het is heel veel geld) is een goede investering in de stad en een uitgelezen mogelijkheid om extra groen in de stad aan te leggen en ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren.

  Vraagje aan Volkers: als je evenementen in de binnenstad wilt, en je houdt die op plekken waar nu bovengrondse parkeerterreinen zijn, waar moet je dan parkeren?
  Antwoord: doe de garages ondergronds, dan kun je eenvoudig onder het evenemententerrein parkeren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline