Dierenpartij: maak ondergrondse garages inzet van verkiezingen

13

De Partij voor de Dieren wil dat de inwoners van Leiden zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van de bouw van twee ondergrondse parkeergarages. De aanbesteding van de garages onder de Garenmarkt en de Lammermarkt staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Dan wordt het het, 87,5 miljoen euro, beschikbaar gesteld.

Audiofragment: Dick de Vos van de Leidse Partij voor de Dieren over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

“Nut en noodzaak van de garages wordt steeds meer ondergraven door recente verkeerstellingen en nieuwe inzichten. Nota bene het bureau (SPARKS) dat mede de onderbouwing heeft geleverd voor de bouw van de Leidse garages ziet nu ontwikkelingen die leiden tot leegstand“, aldus fractievoorzitter Dick de Vos van de PvdD die daarom vanavond aan het begin van de vergadering zal voorstellen het punt van de agenda te halen.

De Vos: “Het gaat verder om zo’n enorm bedrag dat ik vind dat hier een uitspraak van de Leidse burger op zijn plaats is. Met andere woorden: de bouw van de parkeergarages zou inzet moeten zijn van de verkiezingscampagne. Ik wil daarom voorstellen om het punt pas na de verkiezingen opnieuw te agenderen.”

De realisatie van 1000 ondergrondse parkeerplaatsen is een van de 16 punten uit het in 2010 gesloten coalitieakkoord. Er is dus al een meerderheid die voor het beschikbaar stellen van de 87,5 miljoen euro is.

Delen

13 reacties

 1. Wilbert van der Post op

  Ondergronds parkeren betekent ook dat auto’s minder te zien zullen zij, de oude parkeerplekken kunnen plaatsmaken voor mooie pleinen of parkjes. Maakt Leiden volgens mij alleen maar mooier, toch?

 2. Johan Volkers op

  Eens met standpunt Dierenpartij (is ook standpunt van Stadspartij Leiden Ontzet):

  De stad gaat ten onder aan overbodige projecten als tunnels, Transferium en parkeergarages. Zorg dat de stad voldoende blijft bieden aan de bezoeker: interessante activiteiten in de binnenstad, tegengaan van winkelleegstand.
  Dat kost al genoeg tijd en energie.
  Handhaaf parkeersituatie Haagweg en maak desnoods het parkeren gratis door de consument een parkeerkaart te gevan na bezoek aan de stad (bijv. bij minimumbesteding van 20 euro), zoals dat vroeger gebeurde bij Digros aan de Langegracht. Voor wat, hoort wat.

 3. Het is waar dat ondergrondse auto’s niet zichtbaar zijn. Maar uit een recente enquete van het Leidsch Dagblad blijkt dat maar liefst 75% van de parkeerders dat liever zichtbaar in de open lucht doet.

 4. Ja, de zoveelste niet-representatieve online enquête van het Leidsch Dagblad. Als je daar als beleidsmaker je stad op moet inrichten dan wordt het op den duur een lekker zootje. Nauwelijks meer toegevoegde waarde als de enquêtes op social media zoals GeenStijl.

  Gewoon bouwen die 2 ondergrondse parkeergarages. Twee mooie (evenementen)pleinen erbij en het lelijke blik ondergronds. Na decennialange inactiviteit op het onderwerp parkeren en mobiliteit in Leiden nu eindelijk doorpakken. Met dank aan de VVD wethouder.

 5. Helemaal eens met realist. Misschien dat reaguurders als Volkers zich eens moeten afvragen: als je zoveel activiteiten in het centrum wilt hebben, moet je dan ook niet faciliteren dat zoiets mogelijk is? Niet iedereen komt per voet of per fiets naar het centrum. Kijk naar het Vrijthof in Maastricht of het Plein in DH: het is veel beter dat de auto’s er onder- dan bovengronds staan.
  En dat aanhoudende gescheld van Volkers op een transferium staat haaks op wat hij wil (een bruisend centrum): geweldig toch zo’n plek waar je auto’s buiten het centrum parkeert om per OV naar de binnenstad te gaan? Wat mij betreft juist transferiums (transferia?) op alle belangrijke invalswegen van de stad à la Haagweg en van daaruit gratis vervoer per pendelbus door Chris Verplancke/Stadsparkeerplan.
  Volkers is voorstander van een sterfhuisconstructie en verkeersonveilige situaties, maar het is natuurlijk wel lekker om zo gemakzuchtig te schelden en met volstrekt belachelijk doemscenario’s (‘de stad gaat ten onder’, ha ha ha, wat een zwartgalligheid) aan te komen. Op met name zaterdag staat het bij Molen de Valk en de Garenmarkt mud- en mudvol, en bij de parkeergarage van Hoogvliet staan soms lange rijen het verkeer te blokkeren. De Morspoortgarage bewijst dat je juist daar waar er behoefte aan is, parkeergelegenheid moet creëren. De gekozen locaties voldoen daaraan. Misschien dat die Morspoortgarage dan eerder dicht kan gaan (weer een kostenpost minder!) en dat terrein een hoogwaardige invulling kan krijgen, zoals de bedoeling is.
  @F. Hogedoorn: Leiden wordt er niet mooier op met al dat blik op straat. Maar ja, dat is wat Volkers wil. Geen transferium, geen parkeergarages: dan moet je het aanzicht van de stad wel verpesten met al die geparkeerde auto’s langs de grachten.

 6. J. van Zutphen op

  eric vtg houdt klaarblijkelijk van "framing" en schrijft: "Volkers is voorstander van een sterfhuisconstructie en verkeersonveilige situaties, maar het is natuurlijk wel lekker om zo gemakzuchtig te schelden en met volstrekt belachelijk doemscenario’s".

  Dat is typisch een reactie van iemand zonder argumenten. Maar zo kun je toch niet discussiëren? eric vtg moet eerst eens heel kritisch naar zichzelf kijken en heel goed nadenken voordat hij reageert.

 7. @J. van Zutphen, inderdaad, dat was te kort door de bocht.
  De verwijzing naar de verkeersonveilige situatie heeft betrekking op de tunnels. Dankzij die tunnels/viaducten – een stokpaardje van Volkers om voortdurend af te kraken – is de Zwijgerlaan juist veiliger geworden voor met name voetgangers en fietsers.
  Wat betreft de sterfhuisconstructie: het lijkt wel of Volkers elk nieuw initiatief gelijk afschiet.
  Verder: volop argumenten, lijkt mij, jammer dat u daar niet op ingaat (of u het daarmee eens bent of niet). Framing? Daar maakt u zichzelf dus ook schuldig aan.

 8. René Dentener op

  Ach gut, hebben de diertjes nu ook al last van ondergrondse parkeergarages? Wat een onzin nu weer van de verbodspartij van De Vos. Kiezers hebben zich in 2010 al ruimschoots kunnen uitspreken over de bouw van de parkeergarages, het stond duidelijk in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus doe nu niet zo kinderachtig alsof de kiezer tekort wordt gedaan, Dick.

  En ‘framing’ zonder nadere argumentatie is vooral iets dat eigen is aan one issue partijtjes zoals de PvdD evenals de ‘usual suspects’ aan reaguurders die hier hun dagelijkse kwakje deponeren. Die uitgave of investering van €87,5 miljoen is natuurlijk niet verspreid over 1 collegeperiode, maar heeft een afschrijftermijn van pakweg 30 jaar. Een woontoren of kantorencomplex zet je immers ook niet neer voor 4 jaar. Een sterfhuisconstructie is wat juist voorkomen moet worden in Leiden, waar het voor de detailhandelstructuur reeds jaren twee voor twaalf is door een onbereikbare binnenstad zonder deugdelijke parkeervoorzieningen voor bezoekers van buitenaf. Dat het terugverdieneffect/return on investment niet direct zichtbaar is voor de hijgerige reaguurders die de social media bevolken moge duidelijk zijn. Inderdaad, zoals realist zegt hierboven, het decennialang laten verslonzen van het onderwerp bereikbaarheid en parkeervoorzieningen heeft ertoe geleid dat zowel winkelpubliek als ondernemers gillend hard zijn weggerend uit Leiden en vertrokken naar andere winkelsteden. Die krijg je niet zo een-twee-drie weer terug. Er zal in de toekomst dus naast de bouw van nieuwe (ondergrondse) parkeergarages ook de nodige verknoping dienen plaats te vinden met andere onderwerpen zoals versterking van de lokale detailhandelstructuur, bevordering van entrepreneurship (en dit vooral ook bij de jongere generatie), geïntensiveerde promotie van Leiden in de rest van Nederland door CML, BV Leiden, VVV e.a. Dit en voorgaande colleges hebben zwaar ingezet op de communicatiesector (‘Leiden Communicatiestad’) als één van de pijlers van de Leidse economie. Ik zou zeggen, maak van die sector dan ook ten volle gebruik en zet die mensen die je de afgelopen jaren hebt opgeleid aan de Leidse Hogeschool in voor de promotie van je stad en verbetering van het beeld dat potentiële bezoekers er nu van hebben.

 9. Meneer Dentener, de kiezers hebben zich in 2010 TEGEN de bouw van de Morspoortgarage uitgesproken, door (onder andere) op de SP te stemmen. Vervolgens is de SP gedraaid, waardoor er een meerderheid van 1 stem was voor de parkeergarage. Als de SP zich aan haar verkiezingsprogramma had gehouden had de Morspoortgarage er nu niet gestaan.
  Het is dus prachtig dat de kiezers zich bij gemeenteraadsverkiezingen mogen uitspreken, maar succes is niet bepaald verzekerd.

 10. I. Hansen: inderdaad, de gemeenteraad moet maar eens goed bij zichzelf te rade gaan waarom een garage die er niet had moeten komen, wel is gekomen, en de twee garages die allang in gebruik hadden moeten zijn, er niet zijn gekomen.
  Halfbakken compromissen die slecht uitpakken voor de Leidse bevolking: het tast het vertrouwen in de politiek aan. De geloofwaardigheid is ver te zoeken.

 11. De Partij voor de Dieren heeft toch wel een punt. Ik schop natuurlijk tegen het zere been van een aantal bovengenoemde insprekers. Je zou ook een of meer lege kantoorgebouwen kunnen ombouwen tot een garage. Dat is goedkoper en snel te realiseren. In feite is de Morspoortgarage ook een voorbeeld van bovengrondse (nieuw)bouw.
  Voor de rest denk ik dat de toekomst minder autoverkeer en koop consumentisme zal brengen voor de G39. Dus ook minder behoefte aan luxe garage projecten. En meer behoefte aan een zelfvoorzienende duurzame steden.

 12. @Frank: als ombouwen van leegstaande kantoren een optie is, zou dat heel mooi zijn. De realiteit is alleen dat dit vaak vele malen duurder dan nieuwbouw is, en de kantoren ook niet altijd op geschikte locaties liggen.

 13. René Dentener op

  @I. Hansen: geen misverstand hierover, de Morspoortgarage -stokpaardje van eerst wethouder Steegh en daarna Witteman- was ik als niet-SPer ook tegen. De impact die het na de oplevering op de buurt heeft gehad (o.a. opheffen parkeervoorzieningen voor bewoners in de wijk) en niet zo netjes verlopen inspraakprocedure en/of burgerparticipatie bij de toenmalige plannen verdienen geen navolging. Voorzover ik het goed heb begrepen na de raadsvergadering van gisteravond belooft de gemeente nu beterschap door in een eerder stadium bij de realisatie van de parkeergarages omwonenden en ondernemers te betrekken daar waar het o.a. de inrichting van de openbare ruimte bovengronds betreft, emissienormen, alsmede eventueel optredende plan -of bouwschade. Dat lijkt mij op zich al winst. Dan is het tijdens deze raadsperiode ingediende en aangenomen initiatiefvoorstel voor een verbeterde burgerparticipatie tenminste niet voor niks geweest.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline