GroenLinks: Leiden moet medewerking aan RijnlandRoute staken

8

Als de provincie volhardt in het verleggen van de A4 richting Oostvlietpolder, moet Leiden elke vorm van steun en medewerking aan de aanleg van de RijnlandRoute intrekken. Dat schrijft GroenLinks Leiden aan het college van B en W. De partij wil dat het college de provincie laat weten dat alleen al onderzoek naar een extra snelweg door de polder voor Leiden onbespreekbaar is.

Audiofragment: Chris de Waard achtereenvolgens in gesprek met Oostvlietpoldervriend Hans Pieters, fractievoorzitter Mark Koek van D66 en fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks.

GroenLinks roept de vier Leidse collegepartijen D66, VVD, CDA en SP verder op om hun partijgenoten in Provinciale Staten te laten weten dat Leiden een groene Oostvlietpolder wil en dat verder onderzoek naar de aantasting daarvan onacceptabel is.

Delen

8 reacties

 1. Dank GL voor jullie inzet voor het behoud van dit waardevolle vogel- en recreatiegebied.
  Beste Leidse Politiek en Leidenaren.
  Wij laten toch niet met ons sollen door deze provinciale bestuurders. Onze mooie stad en groene polders zijn van ONS.
  Laten we dat zo houden! Een stevig COLLECTIEF protest aan de Provincie.

 2. De aanleg van de Rijnlandroute lijkt helaas een voldongen feit, maar dit mag niet ten koste gaan van het nieuwe natuur- en vogelweidegebied in de Oostvlietpolder. Er is een alternatief voor de weg via de Churchillaan dat beter inpasbaar is. Ik steun Groen Links in zijn pogingen het waardevolle weidevogelgebied en "kleine groen long" te behouden. Gezeur van de VVD over gebrek aan geld mag nooit leiden tot aanpassingen die de natuur geweld aandoen. Als je geen geld genoeg hebt kun je gewoon iets niet kopen. Zelfs al is het een heuse autowegweg. Dan sjoemelen om toch je zin te krijgen en dubieuze alternatieven bedenken. Bah. Wat zijn VVD-ers toch soms natuurhaters en dat terwijl in het verleden VVD milieuministers tot de besten hoorden. Hoe leggen we dit allemaal straks aan onze kinderen uit die straks niet beter weten dan steen- en asfaltwoestijnen.

 3. De VVD is helaas richting PVV gekropen. En in die kringen vindt men natuurbehoud links en dus verdacht. Het idee van een groep VVD-ers voor een soort groen-rechts-beweging is een aantal jaar terug weer snel verdwenen. Winsemius, Nijpels en andere verstandige VVD-ers zien we niet meer, daarvoor in de plaats hebben we nu Elias, Aptroot en Schultz.

  Natuurbehoud en duurzaamheid zou niets te maken moeten hebben met links of rechts. In b.v. Duitsland en Denemarken is dat ook zo, maar hier in Nederland en b.v. ook in Amerika zijn de rechtse partijen helaas dom op dat gebied. Waar dat aan ligt weet ik niet, heeft dit te maken met belangen van de fossiele energielobby die in sommige landen misschien sterker is?

 4. Natuurbehoud en duurzaamheid hebben veel te maken met links of rechts, of in ieder geval met politieke tegenstellingen. Wie voor het vrije spel van economische krachten op de markt is, en voor permanente groei van productie en consumptie, inherent aan ongeremd kapitalisme, is daardoor tegen natuurbehoud en duurzaamheid. Het een is namelijk onverenigbaar met het ander.

 5. Dat beetje groen in deze drukke buurt moet niet ook geasfalteerd worden. "groen" helpt ook stadsbewoners gezonder en blijer te houden!

 6. Streven naar een schoon milieu en natuurbehoud was vroeger niet links of rechts; hooguit de manier om het te verwezenlijken. Dan ging het om de manier waarop en mate waarin de markt kon of moest worden ingeschakeld.
  Voorop stond dat een doortastend milieu- en natuurbeleid goed was voor onze welvaart, ook economisch.
  Dat zie je ook om je heen. Duitsland is op afstand nr. 1 als het om milieubeleid gaat (dat is zo sinds de 70ér jaren van de vorige eeuw. Onze Oosterburen hebben het milieuvraagstuk altijd gezien als een technische uitdaging. Wij zijn altijd op voorhand bang geweest voor hoge kosten. Economisch doen de Duitsers het nog niet zo slecht. Hoge scores op milieugebied (vaak ook beter dan Nederland), gaan naar de Scandinavische landen, naar Zwitserland, Oostenrijk. Ook vergelijkbare landen, die het economisch zeker niet slechter doen dan wij.

  Helaas is in Nederland, ik ben bang in navolging van de VS, het debat over natuur en milieu gepolariseerd en gepolitiseerd. Daarin heeft vaan mijn mening vooral de VVD, maar ook het CDA een bedenkelijke rol gespeeld.

 7. "Dan ging het om de manier waarop en mate waarin de markt kon of moest worden ingeschakeld" schrijft Jan Pieters.
  Dat heeft alles met links/rechts en politieke keuzes te maken. Wie begeeft zich op de markt namens de toekomst en de natuur? Hoe krijgen niet-economisch berekenbare factoren en effecten een plaats en welke? Hoe worden de markt en de steeds toenemende productie en consumptie gereguleerd, geremd en getemd en vervuiling en uitputting gestopt? Dat gaat niet zonder een grote rol van de overheid. Het is dus een politieke kwestie. Rechts wil een ongebreidelde markt en een zwakke overheid en links wil een sterke overheid om die markt in toom te kunnen houden en negatieve effecten te kunnen voorkomen.

  Duitsland "op afstand nr. 1 als het om milieubeleid gaat"? Is dit wel waar? Met hun snelwegrazerij en dikke auto’s, hun steen- en bruinkoolcentrales? Vorige maand nog hield de Duitse regering EU-maatregelen voor auto’s met een geringere CO2-uitstoot tegen. De banden tussen regeringspartijen CDU/CSU en de autoindustrie zijn zeer nauw.
  Het onderwerp milueubeleid wordt in Duitse media wel vaker, kundiger en serieuzer besproken dan in Nederlandse, maar dat is zo voor bijna alle belangrijke onderwerpen.

 8. Jongens en meisjes van Leiden: een voorlopige overwinning vandaag in de strijd tegen een de VVD hobbies: harder rijden. Minister Schultz is in het ongelijk gesteld w.b.t de snelheidsverhoging bij Overschie. Van 80 km/uur naar 100 km/uur wordt door de rechter onzorgvuldig genoemd. Hierin zie ik perspectieven voor het breed gedragen verzet tegen de RR die door D66, SP, CDA en het asfaltorakel VVD mogelijk werd gemaakt. Als we gezamelijk en in grote getalen ten strijde trekken tegen deze onrendabele, het groen en leefomgeving vernietigende asfaltstrook zullen de bestuurders hopelijk op andere gedachten komen. Strijd door tot het bittere einde, want het gaat om onze leefomgeving, gezondheid en geluk!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline