Oostvlietpolder minder groen en minder groot

36

De afspraak om laatste Leidse polder groen houden staat de laatste tijd weer volop onder druk. Onlangs werd al bekend dat het werkterrein voor de aanleg van de tunnelmond in de Oostvlietpolder mogelijk vijf hectare groot wordt en jarenlang dag en nacht voor overlast gaat zorgen. Nu komt daar nog een extra bedreiging bij: Snelweg A4 wordt mogelijk verlegd en schuift in de provinciale plannen een stuk de polder in. Gedeputeerde Ingrid De Bondt schrijft dat in een brief aan Provinciale Staten.

Door de as van de A4 op te schuiven richting Oostvlietpolder wordt voorkomen dat de Meerburgerwatering aan de oostzijde van de A4 moet worden verlegd. Volgens De Bondt levert dat een miljoenenbesparing op. Ze baseert zich daarbij op onderzoek dat DHVRoyalHaskoning deed naar de as verleggging van de A4. Dat bureau adviseert om de as van de A4 in westelijke richting te verleggen, zodat de verbindingsbogen van de nieuwe aansluiting op de A4 volledig buiten de Meerburgerwatering kunnen blijven.

“Daarmee wordt een dure verlegging van de veendijk en Meerburgerwatering voorkomen en kunnen miljoenen worden bespaard”, aldus De Bondt in haar brief aan PS. In het bestaande ontwerp wordt de Oostvlietpolder ontzien, maar daar staat een aantasting van het Groene Hart tegenover. De komende maanden wordt het advies van DHVRoyalHaskoning nader onderzocht.

Delen

36 reacties

 1. Schandalige gang van zaken rondom dit schandalige project. Voortdurend wordt er weer iets veranderd.
  Nadat in juni 2012 door de provincie is gekozen voor Zoeken naar balans is er inmiddels van alles veranderd (en vooral duurder geworden) waardoor de MER waarop die beslissing was gebaseerd allang niet meer geldig is:

  Boortunnel Voorschoten ipv open bak: extra kosten 13 mln
  Maaldrift passage onderlangs ipv bovenlangs: extra kosten 0,5 mln
  Ligging bij Stevenshof op -4m ipv -2 m, en als het aan D66 ligt wordt dit -6m: extra kosten ???
  Verbredling Lammebrug ipv Bypass OVP

  En nu weer de verplaatsing van de A4, waardoor de OVP kleiner wordt! Nu onder het mom dat dit goedkoper is.
  Wordt die besparing gebruikt voor een betere inpassing?
  Of wordt nu eindelijk eens geconcludeerd dat het genoeg is met dit ellendige prestigeproject?

  Om nog maar te zwijgen over de slechte inpassing bij Katwijk aan de Rijn en Valkenburg.
  En het werkterrein in de OVP.

  En waar blijven nu de voorvechters van een Groene Oostvlietpolder: D66 en CDA?

 2. Zo zie je maar dat de onbetrouwbare politiek er alles aan doet om hoe dan ook de Oost Vliet polder naar de klote te helpen.
  Nu weer de A4 verleggen dan weer industrie maar de polder zal er aan gaan hufters zijn het.Zullen er niet veel aan kunnen doen als je beetje hersens hebt had men wel een normale baan gehad en niet voor provinciale staten gewerkt.

 3. Ha, lekker voer voor de bestuursrechter. Die achterbakse liberale bestuurders met hun rechtse asfalthobbies. Stukje bij beetje breken ze het Leidse groen af. Gek? Nee, dat slappe stadsbestuur in Leiden geeft nooit tegengas. Handjes slap op de borst. PZH heeft vrij spel. Binnenkort verdwijnt de zakkenvuller Hooijmaaijers, voormalig corrupt GS in NH achter de tralies. Ook zo’n liberale vrijbuiter. Wie zoekt de zwakke plekjes in ons kefferige Bondjasje?

 4. In mijn lijstje met aanpassingen na de besluitvorming vergat ik nog dat de afslag Leiden Zuid verplaatst is naar een aansluiting van de Stevenshof op de Rijnlandroute. Ook dat maakt de boel vast weer duurder, want dit stond niet in de MER. Een MER die allang niet meer van toepassing is op de huidige plannen voor de RLR.

  En ik begrijp nu waarom de provincie geen industrieterrein meer hoeft in de OVP: de polder wordt veel te klein na de aanleg van de RLR en de verplaatsing van de A4.

 5. Vrienden Oostvlietpolder op

  GroenLinks Leiden stelt schriftelijke vragen
  (Bron: website GroenLinks)

  GroenLinks Leiden vindt de aantasting van de Oostvlietpolder door de Rijnlandroute (2×2 banen) al onacceptabel. Die weg is straks vanuit de hele polder te zien, te horen en te ruiken. Hij is funest voor het prachtige weidevogelgebied.

  Van de medewerking van Leiden aan het in de Oostvlietpolder leggen van de A4 kan wat GroenLinks betreft al helemaal geen sprake van zijn. Dan is de ramp voor de laatste Leidse polder compleet.

  Een groene Oostvlietpolder, dat kan wat GroenLinks betreft alleen zonder Rijnlandroute en zonder A4 in de polder!

  De schriftelijke vragen zoals we die vanavond nog hebben ingediend:
  1.Deelt het college de mening van GroenLinks dat het verleggen van de A4 verder westelijk de Oostvlietpolder in volledig onacceptabel is?

  2.Zo nee, waarom in vredesnaam niet?

  3.Is het college bereidt direct aan de provincie te laten weten dat het verleggen van de A4 in de Oostvlietpolder voor Leiden onbespreekbaar is?

  4.Zo nee, waarom in vredesnaam niet?

  5.Is het college bereid alle steun en medewerking aan deze, toch al zo slechte, variant van de Rijnlandroute in te trekken als de provincie in dit onzalige plan volhardt?

  6.Zo nee, waarom in vredesnaam niet?

  7.Zijn de wethouders van de collegepartijen D66, CDA en SP bereid om hun fracties in de provincie te laten weten dat Leiden een groene Oostvlietpolder wil en verder onderzoek naar aantasting van de Oostvlietpolder onacceptabel is?

 6. Vrienden Oostvlietpolder op

  Ook daarom was de Churchill Avenue dus beter
  (Bron: website PvdA-Leiden)

  De afgelopen weken is steeds duidelijker geworden waarom het gekozen tracé van de Rijnlandroute niet alleen slecht uitpakt voor de bewoners van de wijk de Stevenshof maar ook voor de Oostvlietpolder. Werd een paar weken geleden duidelijk dat een groot deel van het vogelreservaat in de Oostvlietpolder hoogstwaarschijnlijk werkterrein wordt, vandaag is bekend geworden dat de A4 waarschijnlijk richting Oostvlietpolder wordt gelegd om de aansluiting op de Rijnlandroute mogelijk te maken.

  Ik krijg steeds meer buikpijn van het besluit van de huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en SP) om niet voor de Churchill Avenue te kiezen. En niet alleen omdat ik als een van de bedenkers van de Churchill Avenue vele uren heb besteed aan dat tracé. Nee ik blijf ervan overtuigd dat de Churchill Avenue een beter trace was geweest.

  Bij de Churchill Avenue zouden bijvoorbeeld deze problemen zich niet voordoen. Dit omdat de Churchill Avenue gebruikt maakte van de huidige aansluiting van de Europaweg op de A4. Hoewel die aansluiting breder diende te worden was een verplaatsing van de drukke A4 richting Oostvlietpolder niet aan de orde. Ook was er geen werkterrein midden in het meest waardevolle deel van de polder nodig.

  Behalve dat de nadelen in de Oostvlietpolder zich niet zouden voordoen had de Churchill Avenue ook enkele grote voordelen. Zo krijgt Stevenshof geen snelweg op enkele tientallen meters langs de wijk en het verkeersriool midden door Leiden – de Churchilllaan en de Doctor Lelylaan – zou onder de grond verdwijnen.

 7. Gelukkig zijn er spoedig gemeenteraadsverkiezingen. Dit onderwerp kunnen de Leidse partijen niet negeren! Ze moeten een standpunt gaan innemen.

  De Oostvlietpolder en de Rijnlandroute worden weer inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 waren die de opmaat voor het sneuvelen van de RGL in 2011. Hopelijk gaat in 2014 en 2015 hetzelfde gebeuren met de Rijnlandroute. De financiële besparing is bovendien zeer welkom!

  Ook in Katwijk rommelt het rondom de Rijnlandroute. Ook daar is deze dus inzet van de verkiezingen.

 8. #DuurzaamD66 laat NU zien dat jullie echt duurzaam zijn. Heren Strijk en Koek, u kunt toch niet accepteren dat een groene OVP met een prachtig Vogelhoff zo vernietigd wordt door die arrogantie van GS PZH. U gaf een vinger aan Bondje, nu neemt ze de hele hand. Wat staat de Stevenshof nog te wachten als deze losgeslagen liberalen nog verder gaan besparen op deze onzinnig asfalt strook ten koste van mens, natuur en welzijn.
  Wees een stoer en stel u krachtig op tegen deze provinciale arrogantie!

 9. Vrienden Oostvlietpolder op

  Gedeputeerde De Bondt: Schuif de A4 maar de Oostvlietpolder in

  Toen gedeputeerde De Bondt de definitieve plannen voor de Rijnlandroute presenteerde, koppelde ze daaraan de toezegging deze Rijnlandroute “op een waanzinnig mooie manier te gaan inpassen” in de Oostvlietpolder. De aanleg van aarden wallen leek de gedeputeerde een goede oplossing, niet alleen voor de inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder, maar ook omdat het boren van de tunnel onder Voorschoten een grote hoeveelheid grond op zou leveren, waarvoor dan meteen een mooie bestemming in de directe omgeving beschikbaar was.

  Tijdens de behandeling van de plannen voor de Rijnlandroute door Provinciale Staten in juni 2013 werden daarnaast enkele moties aangenomen om de effecten van de Rijnlandroute op recreatiegebied Vlietland en de Oostvlietpolder met het daarin gelegen weidevogelgebied zoveel mogelijk te verzachten.

  Afgelopen zomer bleek bij de presentatie van de plannen van de provincie voor bewoners van de Oostvlietpolder en overige betrokkenen, dat er van alle mooie toezeggingen weinig terecht kwam en dat ook de aangenomen moties door Gedeputeerde Staten eenvoudig genegeerd werden. Overleg van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en andere belanghebbenden met ambtenaren van de provincie Zuid-Holland bevestigden deze indruk alleen maar. Alle door de VVO en andere belanghebbenden aangedragen mogelijkheden om de inbreuk van de Rijnlandroute op de natuurlijke en recreatieve waarden van de Oostvlietpolder te verzachten werden als te kostbaar of “niet mooi genoeg” van tafel geveegd.

  En nu komt daar dan het voorstel van Gedeputeerde de Bondt bovenop om de A4 een heel stuk de Oostvlietpolder in te schuiven, zodat de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 volledig ten westen van de Meerburgerwatering kan komen te liggen. Maar hier blijft het niet bij. Wat de gedeputeerde voor het gemak even vergeet te vermelden, is dat als de A4 verder de Oostvlietpolder in schuift, ook de Hofvlietweg verder moet opschuiven naar het midden van de Oostvlietpolder en dat ook de boortunnel korter moet worden en sneller boven maaiveldniveau uit moet komen, met alle extra overlast voor de Oostvlietpolder en recreatiegebied Vlietland die dat mee zich mee brengt. Volgens gedeputeerde De Bondt wordt met de gewijzigde plannen het Groene Hart niet aangetast, maar dat de natuur en recreatie in de Oostvlietpolder de dupe worden van haar plannen, daaraan gaat ze volledig voorbij.

  Kortom, alle mooie woorden van gedeputeerde De Bondt uit het verleden ten spijt, wij kunnen maar één conclusie trekken: Gedeputeerde De Bondt geeft geen cent aan en om de Oostvlietpolder!

 10. Laten wij Leidenaren zo sollen met onze mooie stad en groene polders. Toch niet door dat domme B(l)ondje. Ook een herkansing voor onze knikkende-knietjes B&W om deze plooi in het landschap glad-te-STRIJK-en.

 11. Arjan Stoffels op

  In het inmiddels door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma 2014 – 2018 spreekt D66 Leiden (opnieuw) haar steun uit voor het behoud van een groene Oostvlietpolder en hebben de leden expliciet gekozen voor opname van deze tekst in het programma:

  "D66 ondersteunt en ondertekent het Groene Oostvlietpolder Manifest van harte"

  Dit manifest is te vinden op http://www.vriendenoostvlietpolder.nl/kieswijzerovp2014.html

  Het is dan ook niet D66 dat dit soort plannen bedenkt: Gedeputeerde de Bondt is van de VVD, evenals minister Schultz die op het ministerie van I&M de scepter zwaait (en die o.a. over de rijkswegen i.c. de A4 gaat).

  De vertegenwoordigers van D66 doen met de macht die zij hebben juist hun uiterste best. Maar omdat het gaat om provinciale- en rijkswegen is de invloed van het Leids college en gemeenteraad (waar D66 slechts een kwart van de zetels heeft) beperkt. Het zijn immers geen besluiten die door de Leidse raad worden genomen. En op de plekken waar het geld verdeelt wordt (Provinciale Staten en de Tweede Kamer) heeft D66 nog geen meerderheid.

  Maar wie weet ziet de wereld er na de raads- en statenverkiezingen (resp. 2014 en 2015) weer heel anders uit.

 12. Het is een mooi vak, politiek. GroenLinks, dat 4 jaar geleden nog ijverde voor een bedrijventerrein met zware industrie in deze inderdaad prachtige polder, ontpopt zich nu als held door zich met veel pathos te verzetten tegen provinciale projecten in de randen ervan. En de partijen die er met veel moeite voor gezorgd hebben dat de polder groen blijft, t.w. D66, het CDA en de SP, moeten het ontgelden. Je maakt wat mee.

  Overigens zal de gemeente Leiden natuurlijk – dat is allang toegezegd – alles doen wat ze redelijkerwijs kan richting provincie om ze ertoe te bewegen de groene polder zoveel mogelijk te ontzien.

 13. @Stoffels @Koek (he leef je nog of hack je alleen maar?)
  Ah lekker de verantwoordelijkheid bij GS leggen. Daar is een meerderheid van SP, D66, VVD en CDA die doelbewust voor ZnB en het budget zorgde. De gemeente had weinig invloed? Waarom had Voorschoten dan wel invloed? Daar zitten raadsleden, wethouders en een burgervader met betrokkenheid bij de bevolking. En staat Katwijk op zijn achterste benen! Dat slappe politiek gifmengsel in Leiden laat zijn eigen bevolking letterlijk en figuurlijk stikken. Dat neemt niet weg dat het in de prullenbak gooien van Churchill Avenue een wandaad van met name #Duurzaam66 was. Ook dat gestunter van jullie wethouder gedurende de gehele inpassingsprocedure verdient geen schoonheidsprijs. Derhalve 31 mei 2012 is en blijft geprent in de hersencellen van iedere groene en duurzame Leidenaar. En in maart 2014 zullen we jullie de rekening presenteren. #Duurzaamfree66!

 14. Bij de aanleg van de Churchill Avenue hadden we al die ellende van bouwterreinen ook gehad en dan ook nog eens veel erger. Tunnelmonden bij de Haagweg (op korte afstand van bebouwing/bewoning), bij de Bockhorst/DOCOS/Vierlinghlaan, bij de Voorschoterweg, bij de 5 Meilaan en bij de Amphoraweg.

  Als je ziet wat ZnB aan gevolgen met zich meebrengt, moet je concluderen dat de aanleg van Churchill Avenue volstrekt onverantwoord was geweest. Het waren minstens 5 tunnelmonden geweest (binnen (!!!!) de bebouwde kom) op luttele meters afstand van woonhuizen en flats, en niet te vergeten: er waren nog heel wat open eindjes aan het plan Churchill Avenue.
  De zeer nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van winkelcentrum Diamant, de ontsluiting van Lage Mors, Diamant, de Bockhorst en Transvaal was enorm verslechterd (het aantal omrijbewegingen was gigantisch toegenomen), door de instroom op de Plesmanlaan was daar de doorstroming weer ernstig belemmerd: het nog lang niet uitgekristalliseerde plan Churchill Avenue had nu nog niet aangelegd kunnen worden, terwijl de noodzaak om de verkeersinfarct aan te pakken (kijk naar de files op N206 en Morsweg) groot is en er niet langer gewacht kan worden.

  Het verbaast me ook dat de vaste klaagclub onder aanvoering van frankieboy vooral in sprookjes lijkt te geloven. Een nadeel van ZnB is volgens hem de CO2 uitstoot, alsof auto’s via de Churchill Avenue – die dwars door de stad loopt – geen uitstoot zouden hebben.
  Ach, voor mensen als frankieboy is het prima als er snelwegen door andermans achtertuin worden aangelegd: als hij er zelf maar geen op 150 meter afstand van z’n eigen achtertuintje heeft. Asociaal nimbygedrag, iets anders valt er niet over te zeggen.

  Ja, die CO2-uitstoot bij CA kan gedeeltelijk worden afgevangen, maar hier doemt weer een ander probleem op: het afgevangen residu moet wel worden weggetransporteerd en opgeslagen en er is geen stad, dorp of provincie in Nederland die de opvang van CO2 wil faciliteren. Goedkoop is zoiets trouwens ook niet.

  Het gehuil en geklaag begint ook een beetje zielig te worden: ZnB komt op 4 meter diepte op minimaal 70 meter afstand van de uiterste bebouwing van de Stevenshof te liggen. Dat verkeer zal je amper horen / ruiken en zien doe je het al helemaal niet. Vergelijk dat eens met de bewoners langs de Morsweg in Transvaal I die op werkdagen zo’n 2 à 3 uur voortkruipend verkeer op 2 meter van hun voordeur hebben of de bewoners langs Churchilllaan en Dr. Lelylaan die op amper 20 meter afstand de dagelijkse files nu al een jaar of 10 moeten ondergaan. Die overlast is vele malen groter dan een handjevol Stevenshofbewoners in een worst case scenario van ZnB zal ondervinden.
  Er wordt lekker stemming gemaakt, maar de realiteit is dat het overgrote merendeel van de Stevenshofbewoners geen enkele hinder van ZnB zal ondervinden.

  Een weg aanleggen brengt nu eenmaal overlast met zich mee, zoals het aanleggen van kantoren of huizen ook overlast met zich meebrengt. De overlast t.g.v. ZnB ver buiten de bebouwde kom is vele malen minder dan de overlast die de aanleg van Churchill Avenue op luttele meters afstand van woonwijken met zich had meegebracht en waardoor het verkeer van, naar en door de stad jarenlang stil was komen te staan.
  Hoe had al dat doorgaande verkeer moeten rijden, frankieboy, als er op de Plesmanlaan die immense tunnelmond vlakbij de Bockhorst was aangelegd? Hoe had je die verkeersstroom laten lopen? Als het bouwproces van ZnB jaren duurt, had de aanleg van Churchill Avenue met al die extra tunnelmonden nog langer geduurd.
  Stel dat het 5 jaar had geduurd: je kunt dan spreken van een economische kamikaze actie. De aanleg van ZnB heeft nagenoeg geen negatief effect op de huidige verkeersstromen. Neem je die effecten mee in een kosten/batenanalyse, dan wordt het voordeel van ZnB – wat al vele malen groter is – verder vergroot.
  De rol van de PvdA is ook enigszins dubieus. Vele reaguurders lijken vergeten te zijn dat juist PvdA gangmaker was van de plannen om een industrieterrein in de Oostvlietpolder aan te leggen. Dat de PvdA zich nu opwerpt als kampioen van een groene Oostvlietpolder is m.i. te cynisch voor woorden. Als het aan lijsttrekker Gijs Holla had gelegen, was die hele Oostvlietpolder allang volgeplempt met kantoren, fabrieken en verbindingswegen. Holla heeft overigens gelijk dat er in Leiden te weinig bedrijventerreinen zijn, maar dit terzijde.

  Dat Vrienden Oostvlietpolder zich voor Churchill Avenue uitspreken is ook lekker hypocriet. Je zou maar ter hoogte van de Churchillaan/Voorschoterweg wonen: krijg je daar die immense tunnelbak van de Rijnland Route voor je balkon. Of woon je in een appartement bij de Churchillbrug: heb je daar op 30 meter afstand voor je balkon een tunnelbak met toegang tot een snelweg. En nog maar te zwijgen van de tunnelmond ter hoogte van de Vierlinghlaan, waardoor diverse woonwijken worden afgesneden en fietspaden verdwijnen. Ik heb er met diverse leden van het plan Churchill Avenue over gesproken en steeds weer was het antwoord: dat moet nog worden uitgewerkt. En steeds weer werden er lijntjes op kaarten getekend als mogelijke oplossing, waarvan de omwonenden wisten: dat gaat niet werken. Het plan CA was domweg nog niet goed genoeg.
  Bij DOCOS had een van de voetbalvelden moeten verdwijnen en was de snelweg vlak langs de overgebleven velden aangelegd: lekker sporten voor al die honderden Leidenaren. Maar dat zal frankieboy, sociaal als hij is, een rotzorg zijn.

  D66, CDA, VVD en SP hebben met de keuze voor ZnB in elk opzicht een verantwoorde beslissing genomen. Dit inzicht zal alleen maar groter worden. Het is jammer dat de PvdA nu gemakkelijke symboolpolitiek bedrijft. Het is immers vooral aan de voortvarende regie van een PvdA-wethouder te danken, dat het plan Churchill Avenue met af- en aansluitingen ter hoogte van de Haagweg niet meer gerealiseerd kan worden. Die optie CA was met de aanpassing van het bestemmingsplan Leiden zuid-west van de baan. Dat was zeer verstandig van deze PvdA-wethouder, want buurgemeenten drongen immers aan op een Rijnland Route via het N206-tracé. Die moordaanslag op Leiden heeft deze PvdA-wethouder vakkundig gepareerd en het is mede aan de PvdA te danken dat ZnB nu over het tracé komt te lopen waar deze weg 50 jaar geleden ook al ingetekend stond.

  ZnB is domweg de beste oplossing op dit moment (ook al heb ik twijfels bij het steeds maar weer aanleggen van wegen als oplossing). Misschien dat daarom ook de Partij voor de Dieren niet heeft tegengestemd.
  En al zijn het hier steeds dezelfde roeptoeters die min of meer een soort opstand tegen ZnB prediken: ik denk dat pakweg 95% van de Leidenaren tevreden is met de genomen beslissing. De peilingen lijken dat ook uit te wijzen.

  En al dat schelden op de bouw- en asfaltmaffia: ach, ach, wat een zielepoten, bij Churchill Avenue was veel meer gebouwd, was meer asfalt aangelegd. Als er al zoiets bestaat als een asfaltmaffia, was die keihard achter het plan Churchill Avenue gaan staan, ook omdat daar zoveel losse eindjes zijn dat er tientallen miljoenen aan onvoorziene kostenposten te verwachten zijn. De Churchill Avenue was op dit moment een blanco cheque geweest. Het verdienmodel bij de CA is vele malen groter.
  Voor de bewoners van de Diamant, de Bockhorst, de Kastelenring, Leiden Zuid-West, Transvaal en de Lage Mors is het heel goed dat de CA – zoals die nu op de tekentafel ligt – er niet komt. VVD, CDA, SP en D66 hebben daarom ook voor de meest sociale oplossing gekozen.

 15. Koek heeft het over D66, CDA en de SP moeten ontgelden. D66 ging in 2008 voor Rembrandttunnel, was tot 29 mei 2012 een uitgesproken voorstander van CA. SP heeft in 2010 op het trace van RLR staan te protesteren met tomaten tegen N11-West. CDA nam het op voor landbouwers in de OVP.
  Wie hij niet noemt is de VVD. Daar zit de key. De as van het Kwade Asfalt VVD Leiden, VVD GS en VVD I&M zag zijn kans schoon na de electorale winst in 2010. Nu het tij keert in 2014, 2015 en 2016 zullen zij op zeer ondemocratische en onzorgvuldige wijze dit verkeersriool in 2015 door onze strot duwen. Ook wetende dat de financien niet op orde zijn.
  Wat onze (sociaal) liberaaltjes vergeten is dat de verkiezingen, bestuursrechter, en een menselijke cordon tegen meer asfalt jullie feestje nog wel eens dramatisch kan verpesten. Wat vervolgd……

 16. Het is een mooi vak, politiek. (…) Je maakt wat mee. Zeker !, zeker !! als je er achter wil komen: " what is feels like to get stabbed in the back "

 17. Freddie = wartaal. Hoezo ondemocratisch genomen beslissing?
  En is een weg op minimaal 70 meter afstand van de Stevenshof wel een verkeersriool en een weg dwars door de stad niet?
  ZnB is de meest logische oplossing nu de weg als een soort Churchill Avenue onder Voorschoten doorloopt.
  Hoe je het ook wendt of keert: ZnB is goedkoper, valt sneller te realiseren en zorgt voor veel minder overlast.

 18. Eric vtg=jaren 60 wegenaanlegger! Ben je een werkloze 30er of gepensioneerde sjacherijnige 70er?

 19. Ha, ha, die Freddie. Buiten de Stevenshof wonen ook Leidenaren en de meeste van die Leidenaren zitten niet te wachten op de vele nadelige effecten van Churchill Avenue.

  De beslissing voor ZnB is langs democratische wijze tot stand gekomen en die beslissing is gebaseerd op vuistdikke rapporten. Alsof iedereen die voor ZnB heeft gekozen opeens een soort randdebiel is en iedereen die pro Churchill Avenue is opeens alle wijsheid in pacht heeft.
  Een meerderheid is voor ZnB, en ook al ben je dan tegen ZnB: je kunt niet meer roepen dat de keuze langs ondemocratische wijze tot stand is gekomen.
  Ja, ja, scheldt maar lekker als iemand minder bezwaar heeft tegen ZnB dan jij, maar kijk ook eens in de spiegel: jij wilt een weg elders in Leiden aanleggen waarvan de nadelige gevolgen nog veel ingrijpender zijn.

 20. Ik vind dat je je aan je afspraken moet houden: Een Oostvlietpolder met een (ongewenst) fietspad erdoor. Anders kun je er net zo goed nieuwe Groenoordhallen bouwen (ook zo’n afspraak/belofte). O ja, in de Leidse Hout is nog plaats voor bedrijven en appartementen, ook het Plantsoen heeft nog ruimte.

 21. Misschien handig van Sleutelstad om vlak voor de komende verkiezingen even een overzichtje te maken van wat welke partij lokaal en provinciaal goed en fout heeft gedaan. Ik ben zo langzamerhand het overzicht kwijt van wie welke blunder heeft begaan.

 22. @Eric
  Even terug naar inhoud.
  CO2 uitstoot is niet het probleem langs woonwijken. Dat is het fijnstof, naast de geluidsoverlast. Fijnstof is bij tunnelmonden af te vangen, auto’s in tunnels hoor je niet.
  Niet al jouw tunnelmonden zijn alle even zwaar belast.
  Bij ZnB blijft de verkeersdrukte op de Churchilllaan volgens je vuistdikke rapporten minsten zo hoog als nu.
  Je verwart tijdelijke overlast tijdens aanleg met blijvende overlast.
  Met je opmerking : "Het verdienmodel bij de CA is vele malen groter" heb je wel gelijk …..

 23. Leidse D66’ers waren vroeger voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder en voor een zeer uitgebreide Rijn-GouweLijn. Met D66 kan het altijd alle kanten op gaan en weet je nooit wat ze willen en uiteindelijk besluiten. In Leiden het ene, in de provincie het tegenovergestelde, nu dit, straks dat. Draaitollen66.

 24. Beste Eric (Vtg?), hierbij mijn weerwoord op jouw lange epistel:

  ZnB neemt slechts 10 a 15% verkeer weg van de N206. Zie MER 2.0. Drukte op de Morsweg wordt al helemaal niet weggenomen door ZnB. Niet voor niets maakt verbreding Lammebrug (was eerst bypass OVP) deel uit van het plan. Maar dat no-regret onderdeel wil PZH nog niet uitvoeren!

  Overlast op N206 is voor groot deel te verhelpen door knelpunten op te lossen. Dat weigert PZH om de druk op de Rijnlandroute hoog te houden. Of de RLR er straks wel of niet ligt in 2020, verliezer is in elk geval de forens die hier jarenlang onnodig in de file heeft gestaan, gegijzeld door politieke spelletjes.

  Die ‘democratische’ beslissing om ZnB te kiezen is gebaseerd op rapporten waarvan een deel niet deugt. Ik noem de criteria maar weer even waarop CA ten onrechte werd afgekeurd: tunnelveiligheid, toekomstvastheid, robuustheid, kostenvergelijking.

  Aanleg ZnB zal veel overlast veroorzaken op de A44 tussen de knopen Leiden West en Maaldrift. Ook op de A4 onststaat overlast, zeker als deze verlegd wordt. Ik denk dat die overlast minder is dan op de A44, maar toch: ook op de A4 zal overlast zijn. Bij de CA is er weinig overlast op A4 en A44, hooguit bij Knoop Leiden West.
  Ik ontken niet dat de aanleg van CA voor overlast zorgt, maar er is nog altijd verschil tussen tijdelijke overlast tijdens de aanleg en permanente overlast als alles klaar is.

  Wat denk je dat straks het autoverkeer gaat doen dat van N11-oost naar het Bio Science Park wil? Braaf omrijden via A4, N11-west, A44 en de overbelaste knoop Leiden West? Of de kortste route via Europaweg, Churchillaan en daarna via Lelylaan of via Haagweg/Morsweg? Ik denk dat ik het wel weet.

  Als er al een weg moet komen (de twijfel van Eric daarover is terecht) heb ik zelf voorkeur voor de kortste route: een boortunnel van aansluiting N11-oost naar Knoop Leiden West, waarbij de aantakking op de Plesmanlaan nog nader onderzocht kan worden: die kan dicht bij Naturalis komen (t.b.v. een aansluiting Bio Science Park en Centrum) of juist wat dichter bij de A44.

 25. Joost Klimbie op

  Bij de provincie zijn ze er nu achter gekomen wat ik al een jaar geleden meegaf aan ze. De Meerburgerwatering aanpassen is een dure aangelegenheid, en het is veel verstandiger om de uitbreiding van de parallelbanen A4 aan de zijde van de Oostvlietpolder te doen. Dit kan ook omdat de assen van de A4 er goed voor liggen. Dit bespaart veel geld; de fietstunnel onder de A4 kan beter behouden blijven alsook dat de molen Zelden van Passe kan blijven staan.

  Het kost geschat 50 meter aan breedte langs de A4, grofweg tussen het voormalige tankstation en recreatiegebied Vlietland, maar omdat ter plaatse van dit stukje Oostvlietpolder al de maaiveld verbindingsbogen van het knooppunt nodig zijn, is het -netto- effect op het ruimtebeslag voor de polder volgens mij beperkt. De voornaamste aantasting is er al (het knooppunt zelf namelijk neemt al die ruimte in).

  Het levert wel miljoenen op die men kan steken in het beter inpassen en afschermen van de weg op dit gedeelte. Het verlengen van de boortunnel met ongeveer 100 meter, een hoge afschermende grondwal voor recreatiegebied Vlietland, één hoge boog van het knooppunt onderlangs, wallen langs de zijde van de OVP en het wegwerken van de Hofvlietweg. Er valt nog meer dan genoeg te verbeteren aan de inpassing hier. -Moet de politiek hier wel voor kiezen!-

  Verder nog een speciale reactie voor Eric die niet begrepen heeft wat de CA werkelijk voorstelde & om enkele onjuistheden te corrigeren:

  -De bouwterreinen zouden beperkt blijven in de stedelijke omgeving. Er kan met een tunneltrein van buiten naar binnen gewerkt worden. Alleen rond de kruising van de Oude Rijn/Haagweg zou er een werkterrein in de stad gelegen zijn. Dat kon ook gekoppeld worden aan het Wernink terrein v/d Amphoraweg.

  -De CA had 2 hoofdmonden en 3 zijmonden. De hoofdmonden, waar de vieze uitstoot zit, kwamen uit op 300 meter afstand van de meest nabijgelegen woningen. Ruim voldoende dus. De 3 zijmonden waren in de stad, dat klopt, maar middels een kleine techniek (zijventilatie) zou de uitstoot hier gereduceerd worden tot (bijna) nul. Staat als mitigerende maatregel in het MER. Middels ventilatoren is het voor een zij-uitgang eenvoudig de vieze lucht te geleiden naar de hoofdbuis. Vergelijk het maar als je een winkel in de winter inloopt en het temperatuurverschil bij de ingang voelt indien daar zo’n apparaat staat te blazen.

  – Alle wegen op maaiveld zouden terugkomen; alle bestemmingen zoals Diamantplein, de ontsluiting van Lage Mors, Diamant, de Bockhorst en Transvaal zouden gewoon blijven. De CA loopt er helemaal onderdoor, en dus niet dwars door de stad, maar eronder.

  – Een aantasting langs de Stevenhof is niet voor enkele bewoners maar voor de hele wijk: veel mensen recreëren langs de groene rand van de wijk. Het is verder een bijzonder landschap dat gewoon zonde is om aan te tasten.

  – Het CA plan was zo opgesteld dat het verkeer gedurende de bouwtijd van circa 4 tot 5 jaar via een geheel tijdelijk wegsysteem langs de bouw van de tunnel zou worden geleid. Vergelijkbaar met de bouw van de 2 tunneltjes in de Willem de Zwijgerlaan. Er zou dus maar beperkte hinder zijn en dit is ook door de gemeente Leiden onderzocht. Het kon zeker. Zoals je zelf stelt; het is totaal onverantwoord om het verkeer over die lange tijdsperiode af te sluiten. Mocht je interesse hebben hoe dit tijdelijke verkeerssysteem eruit zag bij de CA; ik heb hier nog een complete AutoCAD-tekening van tot het detailniveau van opstelvakjes bij kruispunten.

  – Door de gehele stad (van A44 tot OVP) zou het tunneltracé helemaal doorgaand zijn. Dus geen open bakken zoals je voorstelt. Ook geen verlies aan sportvelden bij DOCOS. Dus gewoon lekker sporten daar.

  – Het bestemmingsplan bij de Haagweg was geen probleem voor de CA. Ik weet niet waar je al deze onzin vandaan haalt. Toegegeven ter hoogte van de Brands Buyskade was het krapste punt voor de inpassing, maar dit is opgelost door de ligging van de fietspaden te optimaliseren.

  – Ik kan me niet herinneren met je gesproken te hebben. Ik heb weleens met Eric vtg gesproken maar die Eric ben jij niet. Het CA plan is in tijd steeds verbeterd, ja dat klopt. Vroegere versies alsook hetgeen op de website staat is hopeloos verouderd. Met name rond de Bockhorst was het plan eerst gewoon niet goed en hebben we het ook verbeterd tot een tunnel tot bij de A44.

  Ben het wel met je eens dat de bewoners van de Morsweg een verkeersriool voor hun deur hebben, waar echt iets aan gedaan moet worden.

 26. Vrienden Oostvlietpolder op

  Beste Joost,

  Zoals wij in onze bovenstaande reactie al aangaven, is dat als de A4 verder de Oostvlietpolder in schuift, ook de Hofvlietweg verder moet opschuiven naar het midden van de Oostvlietpolder. Daarmee wordt niet alleen het weidevogelgebied steeds kleiner maar verdwijnt er ook opnieuw weer agrarische grond waardoor het laatste melkveehoudersbedrijf van Leiden ‘De Elzahoeve’ nog meer in de problemen zal komen. Daarbij lijkt de provincie nog steeds niet van plan om de Hofvlietweg rechtdoor richting Vlietland aan te leggen waardoor er nog meer agrarische grond van dit bedrijf verloren gaat. Het vernietigende resultaat zal zijn dat dit hypermoderne melkveehoudersbedrijf haar bedrijfsvoering noodgedwongen zal moeten staken. Over dit negatieve effect met bijbehorende schade en kosten lijkt noch VVD-gedeputeerde De Bondt, noch iemand anders zich te bekommeren.

  Tot slot hebben wij van VVD-gedeputeerde De Bondt nog geen enkel signaal ontvangen dat de kostenbesparing die een verschuiving van de A4 richting de Oostvlietpolder mogelijk zal opleveren ook zal worden ingezet voor een goede inpassing in de Oostvlietpolder. Sterker nog, zij heeft uitdrukkelijk aangegeven dat als Leiden extra maatregelen voor de inpassing van de Rijnlandroute wil (bijvoorbeeld aarden wallen of verlegging Hofvlietweg) daarover met haar valt te praten maar dit dan geheel voor rekening van Leiden zal komen. Zo kan ons inziens elke kwakzalver gedeputeerde worden: wel je eigen projectje willen betalen maar niet je verantwoordelijkheid willen nemen voor de schade en de overige voorgestane (provinciale) bestemmingen als recreatiegebied Vlietland en een groen weidevogelgebied.

  Wat ons betreft sturen de Leidse burgers op 19 maart 2014 de rekening retour richting provinciale afzender door (opnieuw) een groene stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 27. @Joost, dank voor je bijdrage. Goede nuchtere analyse van de stand van zaken. De groene OVP verdient een beter lot en jouw verhaal "makes sense".
  Een ander heikel punt is de inpassing van de RR bij de Stevenshof. Ik kan eventueel accepteren dat die variant doorgedouwd wordt, maar dan moet er wel een flinke scheut Leid’s water in de Provinciale verlopen wijn. Maaldrift Optimaal moet toch kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat RWS dat onzinnige snelheidsregime 120 km/uur tussen de Papeweg en Leiden Zuid blijft handhaven. Terug naar 100 of misschien wel 80 km/uur dan kan de tunnelbak verder van de bebouwing af, de boortunnel langer en sparen we misschien Zuidwijk en Tienhuizen, hoewel die bewoners wel in een precaire situatie blijven zitten.
  Verder blijf ik de politici inhameren te kiezen voor een W4 variant van de tunnelbak bij de Stevenshof. Dan komt de belofte "niet horen, zien, ruiken" wat meer in zicht. Ga er eens kijken zeg je dan, maar steeds nul op request van de heren. Als D66 naar -6 m wil (Driesse van PZH beweert hoog en laag dat de verankering van de bak te duur is!) dan kan zo’n W4 kap erover. Bewegwijzering en LED verlichting innovatief inpassen kan dan ook. Vooral de situatie bij Vlek 17 wordt dan weer wat leefbaarder. Hoewel ik vrees voor die vreselijke bouwput 4-5 jaar lang op 10-tal meter van de huizen.
  Kun jij als verkeerskundige toch nog eens binnen D66 lobbyen en de koppen deze richting uitdraaien? Echt het zal het draagvlak onder de bevolking wat verhogen. Maar last but not least de Churchill Avenue was een goed project met veel burgerlijk vernuft dat nog steeds naar mijn mening geen eerlijke kans gehad heeft. Succes en tot ziens!

 28. @Eric @VOP De Rijnlandroute volgens Zoeken naar Balans trace is slecht voor heel Leiden ! De Oostvlietpolder gaat eraan , de Stevenshof en zijn polder gaan eraan en de drukte op de N206 blijft. Kortom de Leidenaars betalen de rekening voor de komende 100 jaar. Ik roep daarom de Leidse Politiek op stop deze ellende die PZH over Leiden neer smijt. Lost eerst de knelpunten op N 206 op en gaat daarna zoeken naar een goede oplossing ONDER LEIDEN door !! Het kan . de vraag is : Wanneer gaat de Leidse politiek NU eens echt voor de Leidenaars knokken?

  Stoppen van de RGL was de oefening stoppen van deze waanzinnige Rijnlandroute is NU de uitdaging. Kom op politiek !! Laat de Provincie zien , dat Leiden knokt.

 29. Minister Schultz is door de rechter teruggeroepen inzake de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/uur bij Overschie. De rechter noemde deze snelheidsverhoging onzorgvuldig. Uiteraard zal de Minister via een hoger beroep de RWS rekenmodellen aanroepen om haar liberale gelijk te krijgen. Maar een precedent is gezet. De VVD in Leiden en haar trawanten in PZH, I&M, RWS zullen alles op alles zetten om de Rijnlandroute voor 2015 in onze groene Leidse grond op te starten. Daarom kom massaal in verzet tegen deze voor de Stevenshof, Katwijk en OVP vreselijke vernietiging van de leefomgeving! Eendracht geeft macht tegen het liberale orakel dat ons teistert!

 30. Het terugfluiten van Schultz mbt de snelheid bij Overschie is in elk geval een mooi precedent voor het verlagen van de snelheid op de A44 bij de Stevenshof. Tussen Maaldrift en Leiden-West liggen straks 8 banen langs een woonwijk, waar de minister 120 km/u als maximumsnelheid wil. De uitspraak van de rechter geeft goede hoop dat ook hier de snelheid terug kan naar 80 , en bij die snelheid maakt Maaldrift Optimaal meer kans. Bovendien kan de weg worden ontworpen op een lagere snelheid, wat een kleiner ruimtebeslag betekent, en dus het sparen van huizen.

  Uiteraard blijft het beter om Zoeken Naar Balans helemaal niet uit te voeren. Maar Maaldrift Optimaal is beter dan Maaldrift Compact. En 80 rijden langs een woonwijk is beter dan 120.

 31. Op de overige delen van de Rijnlandroute geldt ook een maximumsnelheid van 80 km/u. Dus waarom zou die snelheid tussen de knopen Maaldrift en Leiden West (waar nota bene weefbewegingen plaatsvinden) opeens omhoog gaan naar 120? Dat is alleen maar verwarrend voor de automobilist, die toch al gek wordt van al die regeltjes over maximumsnelheden.

  VVD de partij van minder regeltjes? Laat me niet lachen!

 32. Helemaal eens frankieboy, neem deze eens:

  "Voor de zomer onderzocht Sargasso de regeldruk die voortkomt uit regelgeving die het huidige kabinet" (Rutte II) produceert. Een update, waarbij regelgeving is onderzocht die na dat onderzoek is gepubliceerd, laat zien dat de teller vooralsnog op een netto toename van ruim 810 miljoen euro aan regeldruk staat.
  We hebben het hier over de kosten die bedrijven en organisaties maken om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid (administratieve lasten) en nalevings- en toezichtslasten."

  Voor die 810 miljoen zou je de mooiste Churchill Avenue van het Heelal kunnen betalen. En viersporig van Leiden naar Utrecht!

  READ MY LIPS!! VVD=partij van de lastenverhogingen.

 33. De gemeente Rotterdam procedeert tegen het Rijk en heeft succes! Snelheid bij Overschie moet weer omlaag naar 80.
  Als Rotterdam zich had gedragen zoals de gemeente Leiden dan hadden ze gezegd: “De snelheid op de A13 is de verantwoordelijkheid van het Rijk, daar kunnen wij helaas niets tegen doen”.
  Dus gemeente Leiden: Kom op en toon eens ballen richting de provincie! Laat die strook grond niet afpikken van de Oostvlietpolder!
  Waar zijn CDA en SP met hun strijd voor de groene Oostvlietpolder?
  Waar blijft #DuurzaamD66 met haar Rembrantdttunnel?

 34. Er valt nog heel wat glad-te-STRIJK-en in Leiden. En als plannen van burger initiatieven door sjacherijnige ambtelijke pennelikkers de grond ingeboord worden laat er dan maar een tunnel onder Leiden geboord worden. Leiden, Schatje van Ontdekkingen, yes we can!!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline