Leidse collegebesluiten toegelicht door wethouder Van Woensel

13

Het college heeft vandaag de intentieverklaring vastgesteld voor de werelderfgoednominatie van de Limes. Die oude Romeinse grens loopt in Leiden door Park Matilo in Roomburg. Verder stelt het college de gemeenteraad voor om 4,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen De Sleutelbloem en de Teldersschool. De nieuwbouw komt op het terrein van de voormalige school De Marke bij de Telderskade in Leiden Zuid-West. Ook wordt daar een gymzaal gebouwd. Aan de Kagerstraat wordt ten slotte ook nog ruim 2,8 miljoen besteed aan de uitbreiding van het Da Vinci College. De nieuwbouw daar komt op de plek van de huidige noodlokalen.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel over de collegebesluiten van deze week.

Ook trekt het college 385.000 euro uit voor het verlengen van de proef met de Blauwe Zones. Eerder werd al besloten om die proef tot na de verkiezingen voort te zetten. Voor de zekerheid regelt het college er nu voor heel 2014 het geld bij voor de handhaving.

Tenslotte zijn de vragen beantwoord die D66, GroenLinks en het CDA onlangs stelden over het enorme werkterrein dat nodig is om de boortunnel voor de RijnlandRoute aan te leggen. Ook over de inpassing van de weg maakten de drie partijen zich zorgen. Het college verwijst in de beantwoording vooral naar de provincie. Die moet in maart 2014 het ontwerp inpassingsplan vaststellen, in oktober volgt dan naar verwachting het definitieve plan.

Over het werkterrein in de Oostvlietpolder heerst nog onduidelijkheid. Volgens het college hebben de gepresenteerde plannen van begin oktober nog geen enkele officiële status, omdat er nog geen besluiten zijn genomen. Wel heeft de provincie aangegeven dat het belangrijkste werkterrein vrijwel zeker in de Oostvlietpolder komt.

Of de RijnlandRoute na aanleg door aarden wallen aan oog en oor wordt onttrokken is zeer de vraag. Volgens wethouder Van Woensel tasten zulke wallen het open karakter van de polder aan en dat wil Leiden niet. “Wanneer geluidsreductie wettelijk niet nodig is, spelen vooral esthetische overwegingen een rol. Het door de gemeenteraad recentelijk vastgestelde toetsingskader Oostvlietpolder laat in dat geval geen ruimte voor grondwallen of schermen, aangezien dit grote afbreuk zou doen aan het slagenlandschap en de open polderbeleving.”

Delen

13 reacties

 1. Laat het toetsingskader OVP dan wel de Rijnlandroute zelf toe? Die doet immers ook afbreuk aan het slagenlandschap en de open polderbeleving.

 2. Wat hebben we aan een open en groene polder als het gekwinkeleer van de vogels en het getjirp van de krekel nauwelijks of niet kan worden gehoord door het verkeerslawaai?

 3. Wat hebben we aan een open en groene polder als het gekwinkeleer van de vogels en het getjirp van de krekels nauwelijks of niet kan worden gehoord door het verkeerslawaai?

 4. Ah dit asfalt- en centrum verslaafde college wijst weer naar de PZH. Tot een eigen initiatief om de natuur en eigen bevolking te beschermen tegen de aantasting die de RR aanricht is deze kreupele B&W niet toe in staat. De voorzitter van Holland Rijnland is zo trots op de (onrealistische) bereikbaarheid dat zijn plaatsvervanger bij de Bondt naast het kruisje blind getekend heeft. Als een lammetje knielen voor de provinciale/I&M wolven. Het gaat n.l. allang niet meer om de ontlasting van de CL, maar het faciliteren van de asfaltverslaving van de VVD en D66.
  In 2014 volgt hopelijk de harde afrekening van dit college. En stil een hoop op een democratisch gekozen burgervader!

 5. Vrienden Oostvlietpolder op

  Het is volslagen onzin dat aarden wallen (of een greenwall) de weidsheid en het open karakter van de Oostvlietpolder zouden aantasten. Immers, de geplande Rijnlandroute ligt aan de rand van de polder en daar zouden dan de aarden wallen pal naast komen. Er staan nu metershoge populieren (bij Vlietland) die een nog veel sterker afsluitend effect geven. Kortom, een onzinnig verhaal van de wethouder over dit punt. Alsof een overduidelijk zichtbare Rijnlandroute met al haar (vracht)verkeer niet een enorme verstoring zou opleveren. Nee, daar zit vast iets anders achter…..?

 6. Beste vrienden VVO, jullie moeten toch inmiddels doorhebben dat Vogelhoff een lokkertje was van D66 om die prestigieuze asfaltstrook door de OVP te rechtvaardigen. Met volle steun van de asfaltverslaafde VVD, de in verval rakende liefhebbers van Gods schepping van het CDA en tot ieders verrassing de conservatief socialisten van de SP. Een heus Leids politiek complot. In 2014 kunnen ook jullie voor een groener en duurzamer college/coalitie zorgen. Stem dus tegen deze verrotte politieke kliek!

 7. Beste vrienden VVO, jullie moeten toch inmiddels doorhebben dat Vogelhoff een lokkertje was van D66 om die prestigieuze asfaltstrook door de OVP te rechtvaardigen. Met volle steun van de asfaltverslaafde VVD, de in verval rakende liefhebbers van Gods’ schepping CDA en tot ieders verrassing de conservatief socialisten van de SP. Een heus Leids politiek complot. In 2014 kunnen ook jullie voor een groener en duurzamer college/coalitie zorgen. Stem dus tegen deze verrotte politieke kliek!

 8. Ik ben teleurgesteld dat de gemeente zich voortdurend op wettelijke normen beroept terwijl die allesbehalve vrij zijn van nadelige effecten (hinder en gezondheid). Die rijksnormen zijn grenzen waar de gemeente niet bovenuit mag komen. Het zijn bovengrenzen. Maar de gemeente gebruikt ze als ondergrens, lager gaat Leiden niet.
  Omdat de normen voor geluid en voor luchtverontreiniging geen waarden zijn waar beneden geen schadelijke effecten optreden, geeft dat geen pas.
  De gemeente moet altijd proberen om onder de wettelijke grenzen te blijven.
  Ik sluit me aan bij de opmerking van de vrienden van de Oostvlietpolder over de het landschapsargument dat de wethouder hanteerde. Het argument van de wethouder snijdt geen hout.

 9. Ik weet niet of nieuwe gemeentebesturen na 19 maart 2014 nog veel kunnen doen tegen deze provinciale plannen, maar toch lijkt het me verstandig om in het stemlokaal af te rekenen met de politici die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de Rijnlandroute en de manier waarop die wordt ingepast. Of beter gezegd: niet wordt ingepast. De belofte van D66 voor een 6 meter diepe ligging van de RLR (ipv 4 meter) lijkt ook al niks waard omdat dit technisch niet haalbaar is door de zachte ondergrond.

  Voorschoten en Wassenaar hebben het goed gedaan: die krijgen voor een groot deel hun zin met de boortunnel en de passage onderlangs de A44 (ipv bovenlangs). Daar wonen veel VVD-stemmers, dat zal vast schelen. Maar in Leiden is nog een rekening te vereffenen met de bestuurders.

  In Katwijk is men trouwens nog kwader dan in Leiden, daar komt de weg op maaiveldniveau door Katwijk a.d. Rijn en langs Valkenburg. Een betere inpassing en het schrappen van nieuwbouwlocatie Valkenburg worden daar inzet van de verkiezingen.

  In elk geval is er nu al een duidelijke verliezer van de Rijnlandroute: de forens die dagelijks in de file staat bij het Lammenschansplein. Om de druk op dit project in stand te houden worden de knelpunten namelijk niet opgelost, terwijl daar wel geld voor is. Waarom komt de gemeente Leiden daar niet tegen in opstand?

 10. De wethouder en zijn steunpilaren in de Raad zijn vies van het direkt aanpakken van de knelpunten. Volgens hun bekrompen geest worden dan de sluizen naar de stad opengezet. Dat de RR de sluizen naar de stad nog steeds potdicht houdt is bij deze strak in het pak elitaire heren niet aan het verstand te brengen.
  Met bovengenoemde schrijver eens: we zullen dit college/coalitie afrekenen op hun argeloze meelopen met PZH. In de hoop op een groener en wijkgerichte stadsbestuur.

 11. Eens met beide Franks. Verder ben ik niet zonder reden voorstander van een democratisch gekozen burgervader die zijn burgerkinderen behoedt voor dit soort onheil. Wanneer loopt het termijn af en kunnen we de volgende (ondemocratische) benoeming door CdK ZH omzeilen?

 12. Jippie! Dan krijgen misschien we misschien ook een gewelddadige, corrupte, manische, aan crack en alcohol verslaafde vetzak als burgemeester, net als de inwoners van Toronto (Canada).

 13. Kan de Raad de VVD burgervader Buijs van Boxtel niet als interim inhuren voor onze Tuk. Buijs voert met succes de schaliegasvrij strijd voor zijn burgers tegen zijn eigen partijrot Henk Kamp. Kamp is overigens nog harder dan de Bondt, Schultz en schaliesteen bij elkaar. Wat hebben schalie en ZnB gemeen? Liberale dromen en een hele vuile leefomgeving. Laten de ontspoorde Libs emigreren naar God bless us shale gas revolution United States!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline