Leiden Kiest: Politieke thermometer

16

De site Leiden Kiest wil tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 peilen hoe de verschillende partijen in Leiden ervoor staan qua populariteit. Op dit moment kan er al gestemd worden op de verschillende partijen waarvan (zo goed als) zeker is dat ze aan de verkiezingen zullen meedoen. Dat zijn alle 10 de in de Leidse raad vertegenwoordigde partijen plus de Partij Sleutelstad.

Als in december alle partijen hun kandidatenlijsten hebben vastgesteld, kan er ook op de individuele kandidaat-raadsleden worden gestemd.

Hoe betrouwbaar de peilingen zijn, zal pas blijken bij de echte uitslag. Op de site strijden op dit moment GroenLinks, Leefbaar Leiden en D66 om de eerste plek.

Delen

16 reacties

 1. Uit methodologisch oogpunt erg onbetrouwbaar: steekproef door zelfselectie produceert geen representatieve peiling, bovendien kan over hele lange periode gestemd worden, voorkeuren kunnen in die tijd veranderen. Niet te veel aandacht aan besteden dus.

 2. Johan Volkers op

  Hopelijk kijkt de kiezer dan meer naar de lokale dan landelijke politiek. Zo krijgen partijen die zich uitsluitend inzetten voor de stad zelf de waardering die ze verdienen.

 3. Nou is zo ie zo geen betrouwbare site want waar is de optie dat mensen niks kiezen, want ook dan wordt duidelijk dat mensen verder van vertrouwen van de politiek staan.
  Wordt tijd dat D66 hun stokpaardje van het referendum maar weer eens van stal halen, maar dan wel om voor elkaar te krijgen op landelijk en lokaal niveau dat een blanko stem echt ook een blanko stem is dan zal met schrikken van de uitkomst.

 4. Eric,

  Daar gaat het nu juist om dat hoeft dus niet, maar nu worden hun stemmen verdeeld onder de grootste partijen en dat zou niet mogen, maar ja dat zal jij wel weer niet mee eens zijn, maar wil je wel te gemoed komen, maar dan moet net als in belgie het verplicht worden dat je stemt.

 5. @dennis. Het standpunt van D66 over het referendum is bekend: daar is die partij voorstander van zolang het nergens over gaat.

 6. Piet Pekelharing op

  @Emile, D66 heeft toch enorm geijverd om een referendum over de Europese Grondwet voor elkaar te krijgen.

 7. Piet Pekelharing op

  @Emile, D66 heeft toch enorm geijverd om een referendum over de Europese Grondwet voor elkaar te krijgen.

 8. Ja Piet, ik weet dat D66 daar voorstander van was. Dat was de VVD ook. Het was dan ook een raadgevend referendum, dus niet bindend ten aanzien van de uitslag.
  Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking stemde toen tegen die Europese grondwet (61%), omdat er te veel macht naar Brussel leek te worden overgeheveld.
  Het referendumverzoek van de Leidse bevolking over RijnGouwelijn is indertijd persoonlijk door Alexander Pechtold tegen gehouden, omdat hij andere afspraken met de Provincie ZuidHolland had gemaakt. Dat kreeg hij voor elkaar door een juridische truc in de Raad uit te halen. Door een andere agenda volgorde voor te stellen liet hij eerst de Raad een besluit nemen over de RGL en daarna het referendumverzoek behandelen. Omdat een referendumverzoek alleen kan gaan over een voorgenomen besluit, en niet over een reeds genomen besluit, kon hij het referendumverzoek op formele gronden afwijzen.
  Na de enorme verkiezings nederlaag van D66 door de RGL affaire veranderde die partij van standpunt en deed mee aan een referendumveroek door de Raad zelf. Daarna is echter wel de referendumverordening voor burgers aangepast. Het is nu veel moeilijker geworden om als groep burgers een referendumverzoek gehonoreerd te krijgen. Na deze ervaringen heb ik er van onthouden dat D66 alleen voor een referendum is, wanneer het nergens over gaat. De VVD is wat dat betreft eerlijker: die partij is gewoon tegen een referendumverordening voor burgers.

 9. Piet Pekelharing op

  OK, Emile, maar over die grondwet heeft er tenminste nog een referendum plaatsgevonden, hetgeen men niet kan zeggen over de Nederlandse grondwet. Met name over hoofdstuk 2 paragraaf 1 lijkt mij een referendum onontbeerlijk.

 10. Ik denk dat een referendum over hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Nederlandse grondwet tot een voor jou teleurstellende uitslag zal leiden. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil het huis van Oranje behouden als leverancier van het erfelijk, ceremonieel staatshoofd van Nederland. Er is in Nederland geen draagvlak voor een president als staatshoofd met politieke macht.

 11. Piet Pekelharing op

  Een president met politieke macht? Ik dacht eerder aan een roulerend presidentschap volgens Zwitsers model.

 12. Laurens Beijen op

  Emile beweerdt dat Alexander Pechtold een juridische truc zou hebben uitgehaald door de Raad voor te stellen om eerst een besluit te nemen over de RGL en daarna pas het referendumverzoek te behandelen.
  Ik wil Alexander Pechtold niet de hand boven het hoofd houden, maar de weergave van de feiten moet wel kloppen.
  In de raadsvergadering van 29 oktober 2002 stond naast het voorkeurstracé van de RGL ook het referendumverzoek op de agenda. De raad heeft de besluiten toen in de juiste volgorde genomen: eerst de stemmingen over de moties en amendementen, daarna het besluit over het referendumverzoek en ten slotte het besluit over het voorkeurstracé. Als Emile me niet gelooft, dan kan hij het nalezen in het verslag van die vergadering (http://tinyurl.com/pp758p5).
  De Raad heeft het referendumverzoek dus niet op formele gronden afgewezen, maar omdat een meerderheid (29 tegen 9) het eens was met de argumenten van het college: dat het om een bovenlokaal project ging en dat het houden van een referendum de RGL als geheel in gevaar zou kunnen brengen.
  Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Raad er veel beter aan zou hebben gedaan om het advies van de Referendumkamer te volgen en het referendumverzoek wel te honoreren.

 13. Laurens, ik geloof je direct, maar in mijn herinnering ging het niet om de raadsvergadering van 29 oktober 2002. Ik weet niet precies meer om welke raadsvergadering en welk voorgenomen besluit het toen wel ging. Philip van As van de CU heeft ons toendertijd uitgebreid verslag uitgebracht. Ik heb hem zelden zo boos gezien. Hij was dan ook door Pechtold voor "spookrijder" uitgemaakt, omdat hij als enig raadslid tegen de RGL door de Breestraat bleef stemmen.

 14. Laurens Beijen op

  Toch heeft de Raad het referendumverzoek uit 2002 afgewezen in de raadsvergadering van 29 oktober 2002 en niet op een ander moment. De door Emile genoemde juridische truc is daarbij niet gehanteerd.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline