Alle Leidse wethouders opnieuw kandidaat

9

Alle wethouders die nu samen met burgemeester Lenferink het Leidse college vormen, willen na de verkiezingen graag door als wethouder als hun partij weer in aanmerking komt om mee te besturen. Robert Strijk en Frank de Wit zijn kandidaat voor D66, Pieter van Woensel voor de VVD, Jan-Jaap de Haan van het CDA en Roos van Gelderen voor de SP.

Van de partijen die nu geen deel uitmaken van het college zijn nog geen kandidaten bekend. Van de oppositiepartijen is alleen de PvdA de afgelopen periode concreet op zoek geweest naar mensen die voor die partij op het pluche willen plaatsnemen. Bij GroenLinks is de huidige fractievoorzitter Pieter Kos kandidaat-wethouder.

Delen

9 reacties

 1. Fijn weer mogelijk 4 jaar door met dit centrumgerichte asfalt college. Om het vertrouwen in de politiek nog enigzins te herstellen kunnen deze heren beter maar opkrassen. Burgers van Leiden maak u hier sterk voor. Dit gezelschap zit er niet voor uw belangen!

 2. Piet Pekelharing op

  De leden van het Leids college van burgemeester en wethouders stellen zich dus kandidaat voor een zeteltje in de gemeenteraad. En wat is de functie van de gemeenteraad ook al weer? Was dat niet het controleren van de raad?

  Dus indien deze regenten gekozen worden zijn er in principe twee mogelijkheden:

  –Of hun partij komt in het college terecht en zij geven hun positie als gemeenteraadslid meteen weer op om weer wethouder (of wethoudster) te worden. Waarom zou je hen kiezen als gemeenteraadslid als zij meteen opstappen?

  –Of hun partij komt in de oppositie terecht en zij blijven in de gemeenteraad. Maar hoe goed zullen deze ex-wethouders het college controleren, waar die te maken krijgt met de erfenis (lees de puinhoop?) die zij zelf hebben achtergelaten?

  Wat betekende dualisering ook al weer?

 3. Kom op, Piet, dus – jouw redenering toepassende op de de landelijke politiek, de bewindslieden van PvdA en VVD hadden geen minister of staatssecretaris mogen worden?
  Is het niet zo dat al sinds de invoering van de democratie in Nederland er veelal wethouders uit de fracties van de partijen in de gemeenteraad komen? Dat is toch ook logisch? Je kiest als burger voor een bepaalde partij en je wilt dat waar die partij voor staat, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.
  @Frank Boven: De realiteit zal waarschijnlijk zijn dat er straks weer een raad zit die qua samenstelling in grote lijnen overeenkomt met de huidige. Wat jij een ‘centrumgericht asfaltcollege’ noemt, is een goede afspiegeling van wat een grote meerderheid van de Leidenaren klaarblijkelijk voorstaat. Als ik zie hoeveel ontwikkelingen er buiten het centrum plaatsvinden (Nieuw-Leyden, Roomburg, Bio-Science Center enz.) waag ik te betwijfelen of je hier niet een clichébeeld naar voren haalt. Grappig, in Europees verband vertaalt zich dit in schelden op Brussel, in nationaal verband op schelden op Den Haag, en op lokaal niveau dus op schelden op het centrum.

 4. Jan Boezeroen op

  eric vtg schrijft: ’Je kiest als burger voor een bepaalde partij’. Dat is natuurlijk onjuist. Je stemt op een kandidaat. Meestal zijn die kandidaten op een lijst geplaatst, waarboven vaak de naam staat van een politieke partij. Nodig is dat niet. Bij de voorlaatste verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal bijvoorbeeld was er een lijst 13 zonder aanduiding van een naam. Die kandidaten worden vervolgens gekozen zonder last en ruggespraak.

 5. @eric vtg
  Kom eens kijken naar het aftandse winkelcentrum Stevensbloem in de Stevenshof, de kaalslag en natte fietspaden in ons Stevenshof Park en een heus verkeersriool Rijnlandroute op 100 m afstand van onze wijk van 12.000 zielen binnen enkele jaren. Het interesseert dit college geen reet!

 6. Als burger kies je een partij op grond van zijn programma. Je hebt dan de verwachting dat de poppetjes van die partij, raadsleden en wethouders, zich inzetten om van dat programma zo veel mogelijk te realiseren. Stem je VVD dan gaat die dus voor asfalt in je groene polders, stem je Groen Links dan gaat voor meer vriendelijker verkeer en behoud van groene polders, beide conform hun programma. Dat geeft duidelijkheid.
  Problemen krijg je wanneer de poppetjes van hun programma gaan afwijken: D66 en SP: Rijnlandroute zul je niet horen, zien en ruiken en minder verkeer op Lely- en Churchilllaan. Voorschoten betaalt mee aan tunnels om zijn burgers te beschermen tegen overlast, Leiden besteedt het geld liever aan parkeergarages in de binnenstad. Extra asfalt langs onze recreatieplassen Vlietland en Valkenburgse meer is kennelijk welkom.
  Wij burgers mogen maar om de vier jaar kiezen. De informatie die we van de partijen krijgen bestaat alleen uit een nieuw programma met goede voornemens voor de komende 4 jaar.
  Dat is toch veel te weinig. Als je je kiezers serieus neemt doe je het volgende. Op de site Leidenkiest staat van elke partij het verkiezingsprogramma van 2014, het verkiezingsprogramma van 2010 en een lijstje van de in de afgelopen periode gerealiseerde punten. Motivatie waarom er afgeweken is is ook welkom. En natuurlijk houden we ons verre van "spelen op de man", je moet er toch van op aan kunnen dat alle poppetjes die hun partij vertegenwoordigen zich realiseren dat hun kiezers verwachten dat zij zich voor dat programma gaan zonder dubbele agenda’s.

 7. @Pietschuur Tussen 2007 en 2010 zat er namens Groenlinks Leiden een wethouder in het college die de voorkeursvariant N-11 West van PZH te vuur en te zwaard verdedigde. Ook zijn fractie was hier niet onwelwillend tegenover. Liefst nog op maaiveldhoogte met een meters hoog scherm ervoor. Lekker betaalbaar voor de stad. De wethouder viel in 2010 van zijn spreekstoel vanwege het raadsbesluit om de Morspoortgarage aan te leggen.
  Tussen 2010 – 2014 keerde GL zich zowel tegen de ZnB en nieuwe garages. Wat zullen ze doen als ze weer op het zachte raadspluche terecht komen en de VVD weer eens een grote bek opentrekt tijdens het formeren?
  Kortom noch D66, SP, GL etc. vormen een politiek bestel waar je nooit op kunt blindvaren. Ik stem liever niet meer of anders uit pure wanhoop.

 8. @Frank: Mensen langs de Churchillweg hebben dat verkeer zo ongeveer op 15 meter afstand en de mensen langs de Morsweg zo ongeveer langs hun voordeurdrempel. Bewoners van de Bockhorst hebben soms meer dan 10 minuten nodig om hun wijk uit te komen. Het verkeer staat op de Haagsche Schouw regelmatig vast door automobilisten die richting Stevenshof gaan en alles blokkeren.
  Gelet op de omvang van en de bebouwing in de Stevenshof, kun je concluderen dat hooguit 10 procent van de bewoners het verkeer straks over die weg zal kunnen horen. En of horen gelijk is aan overlast, is nog maar de vraag. Overal in Nederland vind je mensen die veel dichter langs provinciale wegen wonen (en dan ook nog eens langs wegen die niet verdiept zijn aangelegd!). Het is goed dat de overgrote meerderheid van de Leidse raadsleden door de stemmingmakerij en het gezeur heeft durven heen te prikken.
  Los van dit alles: wat mij betreft was de Churchill Avenue er gekomen en voor de mensen in het buurtschap die verplicht moeten verhuizen omdat hun huizen worden gesloopt, lijkt het mij verschrikkelijk.

  Vind je het niet een beetje zielig: ligt er een plas regenwater op een fietspad (ja, er is 12cm regen gevallen, het zal je wellicht zijn ontgaan dat er elders in Nederland weilanden onder water staan), en ga je meteen klagen over een centrumgericht college. Alsof er in het centrum geen plassen water liggen na zo’n wolkbreuk. Je kunt als burger ook zelf de handen uit de mouwen steken en met een bezem het water wegvegen. Maar ja, klagen en zeuren is makkelijker.

 9. @eric mkba 2008 met nut en noodzaak van RR zou ontlasting van CL inhouden. Klopt niks van, zie MER rapportage van PZH.
  Het wordt er alleen maar drukker. Het team van CA heeft duizenden uren gratis advies aan zowel Leiden als PZH gegeven. Om Stevenshof en CL te sparen voor luchtvervuiling. Om electorale redenen – na de val van Rutte I – heeft de As VVD Leiden – VVD PZH de Bondt – VVD I&M Schultz het provinciale Monster ZnB voor mei 2012 er nog even doorheengedrukt. Van een eerlijke beoordeling van beide varianten was geen sprake. CL zou te duur zijn, tunnelveiligheid in het geding, niet toekomstvast in 2030. Deze zijn alle intussen door onafhankelijke rapportage volkomen weerlegt.
  De Stevenshof is de pineut, Voorschoten heeft middels een effectieve lobby naar Den Haag een tunnel gekregen, Leiden heeft als een lammetje de provinciale wolf zijn gang laten gaan. Leiden investeert wel voor miljoenen in centrum garages en dure winkels, maar 12.000 man in de Stevenshof laat ze lekker en figuurlijk stikken.
  Door het vervallen van een fatsoenlijk aansluiting Stevenshof naar Wassenaar (vlgs concept Maaldrift Compact) moet de mensen uit de Stevenshof dadelijk 10 minuten omrijden via Leiden West. De congestie en vervuiling nemen daar ondraaglijk toe. Dus nu op drie plaatsen in Leiden komt een intense verkeersoverlast
  Dus meneer eric vtg de centrumgerichte verwijten zijn niet helemaal ten onrechte. Maar daar zal u wel weer een "pienter"
  wederwoord op hebben.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline