VVD Leiden wil Laudy als lijsttrekker

14

VVD-fractievoorzitter Paul Laudy wordt door het bestuur van de VVD Leiden voorgedragen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Voorzitter Jaap van Oeveren roemt Laudy om zijn jarenlange ervaring in de Leidse politiek: “Hij heeft een groot draagvlak, is een sterk politicus en werkt aan zichtbare resultaten voor de stad.” Laudy zit sinds 2002 in de Leidse gemeenteraad.

Op 6 november beslissen de leden van de VVD Leiden over Laudy’s lijsttrekkerschap. Ook wordt dan de rest van de lijst vastgesteld. Vanwege de vernieuwing die de VVD graag wil doorvoeren, vallen twee van de zittende raadsleden buiten de boot. Wie dat zijn, heeft de partij nog niet bekend gemaakt.

Laudy heeft zin in de komende campagne: “We hebben in crisistijd noodzakelijke bezuinigingen weten te realiseren zonder zonder de belastingen extra te verhogen. Ook hebben we onze prachtige Binnenstad enorm versterkt. Dat is toch de motor van de Leidse economie.” De liberale voorman is er verder trots op dat Leiden als Kennisstad goed op de kaart staat. “Met zoveel mooie resultaten voor deze fantastische stad moeten we de Leidenaren er toch van kunnen overtuigen dat ze op de VVD moeten gaan stemmen op 19 maart. Er zijn zoveel projecten eindelijk van de grond gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de RijnlandRoute, de Aalmarkt, het Stationsgebied, twee nieuwe parkeergarages en duizenden studentenkamers. Die vaste koers én realisatiekracht van de VVD heeft Leiden ook de komende jaren hard nodig.”

Delen

14 reacties

 1. Laudy noemt 2 goede redenen om NIET op de VVD te stemmen:
  de Rijnlandroute en de nieuwe parkeergarages.

  Heeft de VVD al gereageerd op het feit dat je op zaterdagmiddag kunt voetballen in de Morspoortgarage die voor 75% leegstaat?

  Over de RLR heb ik al vaak genoeg iets gezegd.

 2. Hij kan niet anders, hij is namelijk beleidsadviseur en belangenbehartiger Bouw & Infra van Bouwend Nederland.

 3. René Dentener op

  Laudy "We hebben in crisistijd noodzakelijke bezuinigingen weten te realiseren zonder zonder de belastingen extra te verhogen."

  Dit is toch té kort door de bocht geredeneerd door de Leidse liberale voorman. Zo zijn er in deze raadsperiode in 6 woonwijken blauwe zones ingevoerd waar bewoners tegen betaling een ontheffing van kunnen aanvragen. Deze lokale heffing is dus wel degelijk een verhoging van de lokale lasten die de gemeente Leiden in rekening brengt bij haar burgers. Bovendien heb ik ernstige twijfels of dit wel bij een proef met blauwe zones blijft, want parkeerinkomsten worden bij een terugtredende rijksoverheid door gemeenten in toenemende mate gebruikt als melkkoe om gaten in hun begroting te dichten. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat gemeenten in vijf jaar tijd (2007-2012) 38 procent meer parkeerinkomsten incasseerden. Gebieden met betaald parkeren werden uitgebreid en parkeertarieven stegen over de gehele linie flink in Nederland.

  Dat zal dus uiteindelijk wel uitdraaien op het definitief invoeren van een parkeervergunningenstelsel in de zes woonwijken van de proef met blauwe zones. Vreemd, dat de partij die altijd zo prat gaat op het opkomen voor de autobezitter en diens parkeerbelang -de VVD- zonder slag of stoot akkoord ging met de invoering van die blauwe zones door de parkeerwethouder. Komt toch een beetje over als kiezersbedrog. In het verkiezingsprogramma 2010-2014 stond immers doodleuk vermeld ‘Waar nu in de wijken gratis geparkeerd kan worden, moet dat volgens de VVD zo blijven.’

  Verder is in deze raadsperiode in Leiden de toeristenbelasting verhoogd naar een tarief van €2,– per persoon per overnachting. Ook zoiets. Waarom hebben we eigenlijk nog een toeristenbelasting (nodig)? Dit is gewoon een ordinaire melkkoe voor gemeenten, want niemand heeft belang bij het heffen van een dergelijke lokale belasting. Volgens de cijfers van het CBS zijn de inkomsten uit de toeristenbelasting de afgelopen vijf jaar het sterkst gestegen. Inmiddels zijn er wel gemeenten die om het verblijf van toeristen aantrekkelijker te maken binnen hun gemeentegrenzen deze onzin gewoon afschaffen. Het blijft echter kommer en kwel in gemeenteland, want het algemene beeld is dat juist lokale heffingen stijgen.

 4. @René Dentener: het is u wellicht ontgaan dat de burgers zelf om invoering van die blauwe zone hebben gevraagd en het is u kennelijk ook ontgaan dat parkeerregulering niet kostendekkend is. Dankzij de invoering van blauwe zones worden wijken weer toegankelijker. De weesbusjes en weesaanhangers en weesauto’s kunnen daardoor eindelijk worden aangepakt.
  Het is juist goed als een partij naar wijkbewoners luistert en als een wijk massaal aangeeft (meer dan 90%, meen ik) dat het een blauwe zone prefereert, is het goed als de politiek daarnaar luistert. Parkeerregulering is juist in het belang van de burger die in eigen wijk zijn auto wil parkeren. Maak het gratis in de binnenstad en omringende wijken, en alles komt op slot te staan.
  Daarnaast bestaat er zoiets als een duaal stelsel. Een VVD-wethouder heeft een andere verantwoordelijkheid dan een VVD-raadslid.
  Wat ik wel kiezersbedrog vind is het in een programma opnemen van onverantwoorde en onhoudbare stellingen als ‘Waar nu in de wijken gratis geparkeerd kan worden, moet dat volgens de VVD zo blijven.’ Een partij die zoiets opschrijft, geeft aan niets, maar dan ook helemaal niets, van de dagelijkse realiteit te begrijpen.
  Over de toeristenbelasting deel ik uw mening. Niet alleen belachelijk kostenverhogend, maar ook nog eens een extra administratieve en boekhoudkundige last voor de hotels.

 5. Overigens Rene, was de VVD tegen de invoering van die blauwe zones net als we tegen de uitbreiding van parkeerrestrictie zijn. Dat heeft Eric goed gezien.
  Inderdaad, we willen de Leidenaar niet onnodig op kosten jagen. De huidige maatregelen werken ook niet: ze verschuiven het probleem alleen maar naar andere wijken.
  Liever realiseer ik meer parkeerplekken, ook in de wijken.

  In het verleden heeft de VVDfractie voorstellen gedaan om de toeristenbelasting af te schaffen. Daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad te vinden.
  Terzijde, je kunt moeilijk volhouden dat een stijging van de toeristenbelasting met 2 euro een lastenverzwaring voor de Leidenaar is.

  Liberale groet, Paul Laudy

 6. @Paul: hoe wil je meer parkeerplekken realiseren in bijv. Transvaal, de Bockhorst, Professorenwijk?
  Huizen wegbulldozeren?
  De schaarse groenvoorzieningen asfalteren?

  Je kunt wel liever meer parkeerplekken realiseren in de (welke?) wijken, maar de realiteit is dat daarvoor in die wijken die ik hier als voorbeeld noem geen vierkante centimeter meer te vinden is.

 7. Eric, laten we optimistisch blijven. In het verleden is met wijkactieplannen veel bereikt door samen met bewoners te kijken naar betrekkelijk eenvoudige maatregelen. In de Stevenshof ca. 300 plekken meer. In de Merenwijk heb ik ven niet paraat. Gaat dan om haaks parkearvakken-maken, paatlje anders, dat soort van maatregelen.

  Toegegeven, in genoemde wijken lijkt ruimtelijk gezien dat gemakkelijker dan de wijken die jij noemt.

  Me dunkt echter dat samen met bewoners daar ook resultaten geboekt zouden moeten kunnen worden.

 8. René Dentener op

  Eric. ik ben bekend met dat flutonderzoekje van twee A4-tjes dat ook ik door de bus gedouwd kreeg met het verzoek daaraan medewerking te verlenen. Dit soort niet-steekhoudende onderzoekjes met vraagstellingen die over het algemeen toewerken naar het door politici gewenste resultaat neem ik al jaren niet meer serieus. U kennelijk nog wel. U gaat ook niet in op mijn argument dat er sprake is van een lastenverzwaring voor de burger. Er wordt met die blauwe zones ook niets opgelost, zoals Paul Laudy hierboven terecht ook aangeeft. Het probleem wordt slechts verderop verplaatst. Overigens is de wethouder verantwoordelijk voor het onderwerp parkeren van D66 en niet van de VVD. Ik ben natuurlijk groot voorstander van het duaal stelsel in de gemeentepolitiek, maar het was hier dus even niet direct in beeld.

  @Paul Laudy: ik kan prima volhouden dat met de verhoging van het tarief van de toeristenbelasting er sprake is van een lastenstijging voor de Leidenaar. Neem aan dat u Leidse ondernemers toch ook nog steeds tot de Leidse bevolkingsgroep rekent? Zoals Eric terecht nog opmerkt komen de uitvoeringskosten bij het innen van de toeristenbelasting ook nog eens op de schouders van die Leidse ondernemers te liggen. Als liberaal dien je daar niet voor te zijn, je zou juist moeten streven naar verlaging van de administratieve lastendruk voor ondernemers en deze volstrekt archaïsche lokale belasting dienen af te schaffen.

 9. @René: in Transvaal is de enquête door de bewoners zelf opgezet, zo zat waren zij het. Ik weet niet welk flutonderzoekje u bedoelt. Ook in de Bockhorst heeft de daar actieve wijkvereniging alweer jaren geleden de stemming gepeild. Daar hebben politici part noch deel aan gehad, laat staan dat er door de bewoners is toegewerkt naar het door politici gewenste resultaat.
  Sterker nog: in die wijken staat de wens van de wijkbewoners massaal haaks op wat de VVD wil. (Hoezo volkspratij, meneer Laudy?)
  Wat betreft die blauwe zones: waar het is ingevoerd, zijn de bewoners tevreden. Wat is uw alternatief? Weer afschaffen en dan?
  Dan staat het er weer helemaal vol met langparkeerders.

  Bewoners noch winkeliers zitten daar op te wachten.

  Hoe eerder de blauwe zones worden uitgebreid, hoe beter. Wat niet werkt is inderdaad – dat ben ik met u eens -een blauwe zone bij de Diamant en een blauwe zone in Transvaal 2 en geen blauwe zone in Transvaal 3. Raadsleden die hieraan meewerken zijn inderdaad te dom om in de raad zitting te hebben (mild uitgedrukt). Dan kun je al bij voorbaat uittekenen wat er straks in Transvaal 3 gaat gebeuren. Maar door ook – zoals de bewoners het in meerderheid hebben aangegeven in een door wijkbewoners zelf georganiseerde enquête – in T3 een blauwe zone in te voeren, los je wel degelijk een probleem op. Op een gegeven ogenblik moet je zo ver uit het centrum staan om gratis te kunnen parkeren, dat het niet meer loont.
  Het probleem is niet de blauwe zone maar het ontiegelijke gestuntel van onze gemeenteraadsleden. Denk maar eens aan het invoeren van een betaald parkerengarage in een volkswijk waar het parkeren in de omliggende straten altijd gratis was. Dan ben je – met alle respect – niet goed snik.
  Op parkeervlak laat de gemeenteraad zoveel steken vallen dat er niet tegenop te breien valt.
  En verder ben ik het nog steeds eens met uw constatering dat de toeristenbelasting zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Anders dan Paul Laudy beweert, komt dit om nog een reden ten laste van Leidenaren: congres- en concertorganisatoren die gasten moeten onderbrengen, en dat zijn er soms honderden tegelijk, betalen voor hun genodigden deze bedragen. Als je een congres organiseert, bijv. als Leids farmaceutisch bedrijf, waarbij je 2.000 mensen invliegt voor een 3 daagse bijeenkomst, betaal je 12.000 euro aan toeristenbelasting. Stel dat het in Noordwijk gratis is: die 12.000 heb je snel verdiend door niet in Leiden te zitten.

  Maar ook dit illustreert het verbazingwekkende van Laudy’s reacties: alleen in een ivoren toren kom je tot zulke conclusies. Stel dat je een touroperator bent en je werkt op een all inclusive basis waarbij je pakketten aanbiedt: als je duizenden mensen per jaar in deze regio voor kortere of langere tijd moet onderbrengen, heb je het over een aanmerkelijke kostenpost en dat voelt de Leidenaar ook op een andere manier: de bestedingen van die toerist zullen deels elders worden uitgegeven.

  Afschaffen die toeristenbelasting en wel zo snel mogelijk.

 10. De invoering van de blauwe parkeerzones heeft wel degelijk in meer vrije parkeerplaatsen geresulteerd voor wijkbewoners. In Tuinstad Staalwijk en een deel van de Burgemeester-Professorenbuurt was een vrije parkeerplaats maximaal 10 minuten beschikbaar. Nu zijn er daar regelmatig vrije parkeerplaatsen voor buurbewoners. Dat die blauwe zone achteraf niet groot genoeg is gekozen, is inmiddels iedereen wel duidelijk. Het is mij ook wel duidelijk hoe de VVD het aantal parkeerplaatsen wil uitbreiden: met twee peperdure ondergrondse parkeergarages onder de Garenmarkt en Lammermarkt. Geraamde kosten: 100 miljoen. Dat zal dan een aanzienlijke kostenpost voor de stadsbegroting gaan vormen. Door de gekozen lokaties van deze garages in het centrum zullen nog veel meer auto’s de stad in worden gelokt. Zo’n plan in deze tijd van bezuiniging propageren getuigt niet bepaald van realiteitszin en zal de leefbaarheid van het Leidse stadcentrum niet ten goede komen.

 11. René Dentener op

  Dat is een goeie, Eric, de observatie over de toeristenbelasting die je hier doet aangaande congres, evenementen -en concertorganisatoren. Ik zou zeggen, welke politieke partij pikt dit op en durft het in zijn verkiezingsprogramma te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen? Immers, het gemeentebestuur ziet binnen de 2 pijlers kennis en cultuur (‘Leiden, stad van ontdekkingen’) de organisatie van congressen als belangrijke motor om de lokale economie te versterken. Dan moet men daar natuurlijk ook praktisch uitvoering aan geven door het aantrekkelijk te maken voor organisatoren om Leiden als congresstad op de kaart te zetten. Toeristenbelasting draagt daar niet aan bij. Overigens in het verlengde van het punt dat je hier aandraagt; de CDA gemeenteraadsfractie heeft vorig jaar februari bij de portefeuillehouder Economie en Toerisme (dezelfde als de parkeerwethouder) middels schriftelijke vragen nog haar zorgen geuit over het ambitieniveau van het college m.b.t. Leiden congresstad, het aanwezige hotelwezen/voorzieningen om bezoekers aan congressen onder te kunnen brengen en de rol van Leiden Marketing bij de promotie van congressen. Men kreeg toen de indruk dat de prestatie-indicator uit de programmabegroting –het aantal hotelovernachtingen- niet gehaald werd. Zie schriftelijke vragen van het raadslid Sandriman ingekomen 6-2-2012 met antwoord van het college onder het kopje ‘marketing evenementen’ op http://bit.ly/15KWCtv

  Parkeerproblematiek/blauwe zones: het flutonderzoekje van twee A4-tjes waaraan ik refereerde betrof een enquête die in opdracht van de gemeente en ondertekend door wethouder Strijk bij bewoners van de beoogde blauwe zones op de deurmat viel. De vraagstellingen met bijbehorende summiere toelichting waren zo knullig opgesteld dat ik me afvraag of dit wel iets was dat bij de gemeente vandaan kwam of iets dat vluchtig door enkele leerlingen van de Leidse Hogeschool als werkopdrachtje in elkaar geflanst was.(de gemeente besteedt immers wel vaker dit soort onderzoekjes uit aan studentjes en leerlingen) Dat men (wijkverenigingen) in Transvaal en Bonckhorst zelf de mening van de bewoners heeft gepolst en onder de aandacht heeft trachten te brengen bij het gemeentebestuur kan ik niet beoordelen, ik ben er niet bij geweest maar moet dat van je aannemen. Het zou inderdaad kwalijk zijn als de mening van die bewoners niet meegenomen wordt in de besluitvorming. Het zou ook tekort doen aan de inzet van het voormalig D66 raadslid ’t Hart die zich zo heeft ingezet voor een betere burgerparticipatie in de Leidse gemeentepolitiek en het eerder betrekken van burgers in het proces van de politieke besluitvorming.

  Tot slot klein lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Althans als je dat zo mag noemen, want als overledene heb je er weinig aan. Er lijkt een dalende trend ingezet te zijn bij de grafkosten die de gemeente Leiden in rekening brengt bij nabestaanden voor het onderhouden van een graf. Deze zijn gedaald van €1413,– voor een looptijd van 10 jaar in 2010 naar €1201,– voor een looptijd van 10 jaar.(gegevens grafkostenonderzoek Monuta op basis van eerste kwartaal 2013)

 12. Kleine correctie: lees voor Bonckhorst Bockhorst. Kleine verspreking, Binckhorst ligt in Duh Haag.

 13. @Laudy: Klopt o.a. door veel bomen weg te kappen. VVD natuurlijk vriendelijk. In reactie op:
  "Eric, laten we optimistisch blijven. In het verleden is met wijkactieplannen veel bereikt door samen met bewoners te kijken naar betrekkelijk eenvoudige maatregelen. In de Stevenshof ca. 300 plekken meer."

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline