Stevenshof krijgt toch aansluiting op RijnlandRoute

5

Het kost een paar miljoen, maar dat denken de gemeente Leiden en de provincie wel binnen het totale budget van zo’n miljard euro te kunnen vinden: een aansluiting voor de Stevenshof op de RijnlandRoute. Lang werd gedacht dat het niet kon, maar uit de laatste berekeningen is nu gebleken dat het toch mogelijk is. Voordeel voor de wijk: minder vaak omrijden. Voordeel voor de stad: een afname van het verkeer. Iedereen blij? Nee, dat dan weer niet.

Audiofragment: Wethouder Robert Strijk is opgetogen over de nieuwste verbetering in de inpassing van de Rijnlandroute.

Bewoners in de Stevenshof zien het als het zoveelste muizenstapje in de goede richting, maar blijven ijveren voor een volledige ontsluiting van de Stevenshof, zodat ook de aansluiting met de A44 behouden blijft voor het verkeer richting Den Haag en Wassenaar.

Audiofragment: Henk Osinga van de Wijkraad Stevenshof spreekt van een heel klein stapje in de goede richting.

De statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie vergadert op 19 juni over het voorstel. Een week later nemen Provinciale Staten op 26 juni een besluit.

Het voorstel van GS bevat ook het antwoord op motie 426 van PS over Maaldrift Optimaal. Dit is een voorstel van de Wijkraad Stevenshof voor een andere vormgeving van dit verkeersknooppunt. Aangezien het grotendeels om rijksinfrastructuur gaat, hebben GS aan Rijkswaterstaat om een oordeel gevraagd. Rijkswaterstaat acht het ontwerp van Maaldrift Optimaal risicovol voor de verkeersveiligheid, omdat de onlogische en ongebruikelijke vormgeving naar verwachting de weggebruiker in verwarring zal brengen.

Daarnaast oordeelt Rijkswaterstaat dat de voorgestelde snelheidsverlaging niet past binnen het snelhedenbeleid van het kabinet.

Met het huidige voorstel voor de aansluiting van Leiden-Zuid op de RijnlandRoute wil GS tegemoet komen aan de wensen van de Wijkraad Stevenshof.

Delen

5 reacties

 1. Steven Hof op

  Ter aanvulling: Wijkraad Stevenshof heeft donderdagavond 13 juni dit persbericht uitgebracht:

  ALTERNATIEF VOORSTEL RIJNLANDROUTE GROTENDEELS AFGEWEZEN

  Wijkraad: Provincie komt Stevenshof helemaal niet tegemoet

  Het behoud van een aansluiting Leiden-Zuid zou een verbetering zijn van het laatste plan van de provincie voor de Rijnlandroute. Maar dat Gedeputeerde Staten daarmee de Stevenshof tegemoet komen, klopt slechts voor een klein deel. Het belangrijkste element van het alternatief van de Wijkraad Stevenshof betreft een betere inpassing van de Rijnlandroute bij de Stevenshof met een slankere aansluiting op de A44. Dat wijzen Gedeputeerde Staten juist af. Door te beweren dat ‘wensen’ van de Stevenshof worden ingewilligd, doen GS aan suggestieve voorlichting.

  Dit stelt de Wijkraad Stevenshof in reactie op een aangepast voorstel voor de Rijnlandroute, dat Gedeputeerde Staten donderdag bekend hebben gemaakt.

  Het voorstel van de wijkraad (Maaldrift-Optimaal‘) was drieledig: (1) aangepaste vormgeving van het knooppunt Maaldrift die veel minder ruimte beslaat en bovendien een langere (boor)tunnel mogelijk maakt, (2) betere inpassing van de weg op grote afstand van de Stevenshof, waardoor die minder overlast bezorgt en natuur, landschap en verbindingen voor langzaam verkeer beter gespaard blijven, en (3) behoud van de aansluiting Leiden-Zuid met alle verkeerskundige voordelen van dien. GS jubelen nu over dit laatste, terwijl de twee eerste punten voor de Stevenshof ook van groot belang zijn, maar zonder grondige argumentatie worden afgewezen. Daarbij komt dat in het nieuwe voorstel de aansluiting Leiden-Zuid alleen met de Rijnlandroute is en niet met de A44 richting Den Haag. Het tromgeroffel van de provincie betreft dus ook nog maar een aansluiting die half zo functioneel is als in het oorspronkelijke voorstel.

  GS beroepen zich op Rijkswaterstaat, dat zou vrezen dat een ‘ongebruikelijke vormgeving’ automobilisten ‘in verwarring zal brengen’. Ook zou Maaldrift Optimaal niet passen ‘binnen het snelhedenbeleid van het kabinet’. Wijkraad Stevenshof meent dat waar de Rijnlandroute een provinciaal project is, de provincie haar oren veel te veel naar het rijk laat hangen. GS gaan te makkelijk mee met de afwijzing door Rijkswaterstaat en zou beter moeten opkomen voor de belangen van 12.000 inwoners van de Stevenshof.

  De Wijkraad vreest nu dat Provinciale Staten zich met een nieuw, maar half Leiden-Zuid tevreden zullen stellen en goede alternatieven geen eerlijke kans krijgen.

 2. frankieboy op

  Wethouder Strijk is weer eens blij met een zoethoudertje van de provincie! Ook CDA en D66 jubelen op twitter alsof ze een huzarenstukje hebben laten zien.

  Maar de wensen van de Stevenshof zijn maar voor een klein deel vervuld.

  Ten onrechte heeft Strijk enkele maanden geleden het onderzoek naar de boortunnel onder Leiden (onder N206) afgewezen. Er zou zo´n goed overleg zijn met de provincie en iets moois in de maak zijn voor Leiden. Nou we zien het!

  Nog negen maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen ……

 3. frankieboy op

  En dan te bedenken dat nut en noodzaak van de RLR zijn gebaseerd op achterhaalde gegevens!

  Intussen is ook lang niet meer zeker of Valkenburg bebouwd gaat worden, terwijl dat wel één van de pijlers onder de plannen is.

  De Oostvlietpolder is niet tevreden en ook in Katwijk is men niet tevreden hoe de weg wordt ingepast bij Valkenburg en Katwijk a/d Rijn.

  Kortom: de onvrede groeit over een weg die niet nodig is en ook nog eens 1 mld euro kost terwijl er opnieuw grote bezuinigingen aankomen. 1 + 1 = 2 zou je dan zeggen, maar dat geldt niet voor de politici die hun prestigeproject aan het doordrammen zijn!

 4. Beste Robert, hulde wederom voor je inzet voor de Stevenshof en Groot Leiden. Alleen mag ik na de aanleg van ZnB declaratiebonnen inleveren bij de secretaris van D66 Leiden voor de extra ritkosten van de Stevenshof naar Wassenaar. Die rit gaat dadelijk via Leiden West. Als zzp’er is dat een behoorlijke schadepost. Maar goed, geniet dit weekeind van je succes!

 5. Beste Robert, je deed een uitspraak dat:
  "de Stevenshoffers blij moeten zijn met deze aansluiting, want ze zijn nu binnen enige minuten via de RR op de A4 om in Den Haag te komen. Voor Amsterdam, tja, dan moet je even via West". En…. naar Wassenaar dan, beste Robert?? Oh de oostelijke ventweg toch, ook al weg?
  Een rondgang bij wat buurtgenoten leerde me dat men dit volkomen absurd vond. En dat ze dadelijk daar chronisch lawaai en vuile lucht voor terugkrijgen vinden ze helemaal absurd. Ach die politici, die kun je toch voor geen cent vertrouwen. Nou voor geen cent, buurman, voor nog geen 100 miljard eurocenten! Zegt het voort!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline