Aanvullend onderzoek RijnlandRoute al klaar

De provincie Zuid-Holland stuurt de aanvullingen op het milieueffectrapport over de RijnlandRoute volgende week aan de Commissie voor de m.e.r. Dat heeft de provincie zojuist laten weten. De Commissie voor de m.e.r. bracht gisteren een voorlopig advies uit waarin om extra onderzoek werd gevraagd. Volgens de provincie is dat extra onderzoek al bijna allemaal gedaan en ook al grotendeels openbaar. De provincie zegt het definitieve advies met vertrouwen tegemoet te zien.

Via Sleutelstad FM reageerden vanmiddag Joost Klimbie (Team Churchill Avenue) en Otto Swertz (Burgernotitie RijnlandRoute) op de recente ontwikkelingen rond de RijnlandRoute.

De provincie gaat ondertussen door met het uitwerken van de inpassing van het gekozen tracé Zoeken naar Balans. Naar verwachting wordt nog deze maand bekend gemaakt dat een geboorde tunnel bij Voorschoten mogelijk is.

De Commissie voor de m.e.r. meldde gisteren niet te beschikken over alle informatie die ze nodig heeft om de verschillende tracés te kunnen vergelijken. De provincie had de optimalisatiemogelijkheden voor de tracés echter al in kaart gebracht evenals de maatregelen die genomen moeten worden om nadelige milieu-effecten aan te pakken of te voorkomen.

Op 27 juni stemden Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. PS verbonden hier enkele moties aan die tegemoet komen aan wensen vanuit de bevolking. Zo wordt onder meer de mogelijkheid van een geboorde tunnel bij Voorschoten onderzocht.

De aanvullende informatie die aan de Commissie voor de m.e.r. wordt toegezonden is volgende week ook te raadplegen via www.rijnlandroute.nl

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline