Commissie voor de MER wil nader onderzoek RijnlandRoute

14

De vergelijking tussen de verschillende tracés voor de Rijnlandroute geeft nog geen juist beeld. De optimalisatiemogelijkheden zijn niet voor alle tracés onderzocht en daardoor scoort de Churchill Avenue mogelijk onterecht minder goed dan de variant Zoeken naar Balans waar de politiek in juni van dit jaar voor heeft gekozen. Tot die conclusie komt de Comissie voor de MilieuEffectRaportage (MER). Nader onderzoek is inmiddels door de provincie toegezegd. De Commissie voor de MER denkt dat de provincie de toename van het autogebruik te hoog inschat. Ook moeten er maatregelen komen om negatieve effecten op de natuur tegen te gaan die ontstaan door luchtverontreiniging.

Duo-raadslid Gijs Holla wil dat Leiden terugkomt op de keuze voor Zoeken naar Balans nu blijkt dat de Churchill Avenue mogelijk ten onrechte slechter uit de vergelijking is gekomen.

In Leiden was de PvdA er als de kippen bij om een spoeddebat aan te vragen. Op 6 november discussieert de raad over de nieuwe ontwikkelingen. Verkeerswoordvoerder en duo-raadslid Gijs Holla van de PvdA wil dat Leiden terugkomt op de keuze voor Zoeken naar Balans. “We moeten terug naar de nul-situatie van voor de keuze”. In een eerste reactie laat VVD-raadslid Zevenbergen namens zijn partij weten dat Leiden bij de gemaakte keuze moet blijven: “De Churchill Avenue is sowieso onbetaalbaar”.

Een ander belangrijk argument voor de provincie om voor het tracé Zoeken naar Balans te kiezen was de tunnelveiligheid. Die zou bij de lange tunnel onder de Churchilllaan niet gewaarborgd zijn. Gedeputeerde Ingrid de Bondt vond dat een onaanvaardbaar risico. Ook dat argument wordt inmiddels bestreden. Een lang verwacht rapport van TNO is eindelijk klaar en berekeningen wijzen uit dat de tunnels in beide tracés kunnen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Delen

14 reacties

 1. Raadslid Zevenbergen weet al weer snel dat CA onbetaalbaar is. Hij gaat weer voor goedkoop: met blijvende overlast op Churchill- en Lelylaan (met ZnB straks drukker dan nu), nieuwe blijvende overlast langs Vlietland, in Voorschoten en langs de Stevenshof. Dit uit angst voor tijdelijke overlast tijdens de aanleg van CA. En de kosten van een compleet uitgewerkte ZnB nog onbekend zijn ! Het past wel bij zijn niet al te grote inzicht van de merites van de CA. Zijn betiteling van CA als "snelweg door de stad" voor een "tunnel onder de stad" gaf dat ook wel aan.

 2. Toekomstvashtheid en tunnelveiligheid zijn vervallen als argument om voor ZnB te kiezen. Het spoeddebat dat PvdA wil is dus meer dan terecht!

  Het kostenverschil van 229 mln tussen CA en ZnB staat ook ter discussie. Het echte verschil zou ergens rond de 70 mln zijn. Dat is nog steeds veel geld, maar op een totaal van bijna 1 mld valt het mee.

  De keuze voor ZnB is dus echt op drijfzand gebaseerd.

  Maar dat wil de VVD-fractie, die onder één hoedje speelt met haar eigen Leidse asfaltminister en haar eigen gedeputeerde De Bondt, natuurlijk niet horen.

  Zie verder mijn reacties bij dit artikel:

  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/10/leiden-onderzoekt-alternatief-bypass-oostvlietpolder#comments

 3. Frederik Zevenbergen op

  Het TNO rapport is duidelijk. ZnB voldoet zondermeer en voor CA moeten extra aanpassingen worden gedaan. Daarmee wordt die variant nog duurder dan deze al was. Dan hebben we het niet eens over het stuwend effect op de N206 waardoor de ‘een opstopping per etmaal’ (zie pagina 37) echt niet gehaald gaat worden. ZnB is nog steeds de meest betaalbare en veilige variant. Ook na lezing van het TNO rapport.

 4. De veiligheid van ZnB is niet zo goed als de heer Zevenbergen wel denkt, maar dat ligt vooral aan de spaghetti-knooppunten en de weefzones op A4 en A44. Daar heeft de CA veel minder last van. In verkeerskundige zin is de CA dus veel robuuster.

 5. Frederik Zevenbergen op

  Daar ben ik het niet mee eens. Juist CA zorgt voor problemen op de N206 uit Katwijk. Bij de knoop west ontstaat een bijna onoplosbare terugslag. (tenzij er veel extra geld wordt geïnvesteerd)

  Maar goed, ik heb niet het idee dat wij elkaar gaan overtuigen.

 6. Joost Klimbie op

  Frederik, je weet net als de meeste ingewijden in het RLR- dossier dat de terugslag op de N206 uit Katwijk een modelfout was: dit staat helder uiteengezet in het aanvullende rapport van de provincie & Goudappel toen dit vorig jaar mei was herberekend. De afwikkelingsbeelden tonen een compleet congestievrije Churchill Avenue in 2030, net als bij Zoeken naar Balans. Mocht je het niet geloven, ik stuur je de video-beelden nogmaals graag toe.

  Doe jezelf een plezier & stop met onwaarheden te verkondigen over zulke feiten op deze forums, en het politiek blijven framen van informatie voor de neutrale lezers. Het tracébesluit is op provincieniveau al genomen, dit siert je niet & is onnodig.

  De eindbeoordeling tussen CA en ZNB is heel eenvoudig: Gelijkwaardig op alle verkeersaspecten (ook toekomstvastheid). CA scoort beter op het natuurlijke en menselijke leefmilieu & de ruimtelijk/economische ontwikkelingskansen. ZNB scoort beter op kosten (circa 10% goedkoper (70 mio) op het totale budget) en projectrisico’s t.o.v. ZnB optimaal.

  TNO geeft aan dat de CA op het gebied van tunnelveiligheid gewoon mogelijk is. Wel aantal aandachtspunten, maar geen "onoverkomelijke problemen" zoals eerder beweert werd door de provincie. Die aandachtspunten zaten al in de risico-inventarisatie, en daarmee ook in de ramingen.

 7. Frederik Zevenbergen op

  De aanpassing aan de inrit en de TNO aanbevelingen maken CA niet goedkoper en het bedrag van 70 miljoen euro dat je noemt is volgens mij ook niet onomstreden. 229-100 is 129 miljoen euro.

  Los daarvan staat me nog bij dat er aan de inrit van CA gesleuteld moest worden om de terugslag op N206 te voorkomen. Maar ik kan het mis hebben, op het laatst gingen de wijzigingen en aanpassingen in een hoog tempo.

 8. De heer Zevenbergen zegt: "op het laatst gingen de wijzigingen en aanpassingen in een hoog tempo."

  Hiermee bevestigt u dat de tijd nog niet rijp was voor een gedegen besluit. Het onderzoek was immers nog niet op deugdelijke wijze afgerond. Het rapport van TNO over tunnelveiligheid moest ook nog verschijnen.

  Dat er toch een besluit werd doorgedrukt is te danken aan uw eigen minister Schultz, die na de val van Rutte-1 de verkiezingen van 12 september zag aankomen en zich realiseerde dat het rijksbudget voor de RLR wel eens in gevaar zou kunnen komen.
  Kennelijk achtte Schultz dat gevaar groter dan het risico dat de tracékeuze zou worden teruggefloten door de commissie MER of de bestuursrechter.

  Uw partij heeft deze rommelige situatie zelf willens en wetens veroorzaakt!

 9. een Leids burger op

  Het lijkt er dus op dat de juiste balans nog steeds niet gevonden is….Het tracébesluit(ZnB=Zoeken naar Balans) is op provincieniveau al genomen, maar wellicht wil men daar nu misschien toch nog eens heroverwegen, n.a.v. de bevindingen van de MER-commissie en het TNO-rapport, of de andere variant (CA=Churchillavenue) niet de voorkeur zou moeten hebben àls er een oplossing voor de extra kosten gevonden zou kunnen worden. Daartoe zou bijvoorbeeld kunnen worden afgezien van RWO(=Ringweg-oost) en het daarvoor bestemde geld gebruiken voor de Rijnlandroute.

  Verder is er natuurlijk eigenlijk geen MER(=Milieu-effect rapportage) nodig om toch al in te kunnen zien dat de ZnB-variant schadelijk is voor bijvoorbeeld de OVP(=Oostvlietpolder).

  Citaat:"duo-raadslid Gijs Holla van de PvdA wil dat Leiden terugkomt op de keuze voor Zoeken naar Balans." Het spoeddebat over die keuze, n.a.v. de bevindingen van de MER-commissie + TNO-rapport, is terecht maar de OVP is daarbij natuurlijk niet de reden waarom de PvdA nu een spoeddebat wil. Want om de natuur in de OVP heeft de PvdA zich nooit veel zorgen gemaakt. Integendeel, die partij wilde daar notabene al eerder zelfs een bedrijventerrein. Nee, de werkelijke reden is dat de PvdA zich (terecht overigens) zorgen maakte bij die ZnB-variant van de Rijnlandroute om de inpassing daarvan bij de Stevenshof. (en dus daarom liever die CA-variant wil.)
  zie: http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/
  actie_geslaagd_ringweg_oost_niet_door_de_kooi_en_
  zeeheldenbuurt#r_34349

 10. Winston Churchill op

  De vraag is of een besluit van de 2e Kamer zomaar kan worden teruggedraaid. Daar gaat de gemeente raad van Leiden niet over.
  Overigens zijn de kosten van een geboorde tunnel 29 miljoen lager dan het ZnB trace en dus is het verschil met CA waarschijnlijk 100 miljoen.

 11. @Winston C: welk besluit van de tweede kamer? Er is overigens niemand die hier stelt dat het om een beslissing van de gemeenteraad gaat. Dit is in de eerste plaats een provinciale beslissing.
  Dit is wat in de kamer is besproken:

  Tweede Kamer bepleit betere inpassing Voorschoten RijnlandRoute

  In de Tweede Kamer is 28 juni de RijnlandRoute besproken tijdens een debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Verschillende fracties in de Tweede Kamer vroegen de minister nadrukkelijk om een betere inpassing van de nieuwe weg in Voorschoten. De Tweede Kamer heeft een belangrijke stem bij de toekenning van de rijksbijdrage van 529 miljoen.

  De Kamer schaarde zich in meerderheid achter de beslissing van de provincie om voor het tracé Zoeken naar Balans Optimaal te kiezen. Wel drongen diverse partijen aan op een betere inpassing van de weg in Voorschoten. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de moties uit Provinciale Staten ondersteund en de expertise van Rijkswaterstaat toegezegd bij een betere inpassing van de nieuwe weg.

  De op 27 juni in Provinciale Staten aangenomen moties houden in dat er een onderzoek komt naar een geboorde tunnelvariant in Voorschoten en dat de inpassing in Voorschoten prioriteit moet krijgen. Voorschoten wil zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering van deze moties.

 12. een Leids burger op

  De tweede kamer heeft zich inderdaad destijds accoord verklaart met het provinciale besluit en daarbij alleen wat kanttekeningen gemaakt:
  http://www.voorschoten.nl/bouwen…/rijnlandroute/artikel_trouw_7_
  juli_12.pdf

  Toch ziet het er inmidels niet naar uit dat de provincie zich door de MER-commissie (en|of de Leidse gemeenteraad) op andere gedachten laat brengen.

  "De Commissie voor de m.e.r. bracht gisteren(18-10-2012 dus) een voorlopig advies uit waarin om extra onderzoek werd gevraagd. Volgens de provincie is dat extra onderzoek al bijna allemaal gedaan en ook al grotendeels openbaar. De provincie zegt het definitieve advies met vertrouwen tegemoet te zien.De provincie gaat ondertussen door met het uitwerken van de inpassing van het gekozen tracé Zoeken naar Balans"
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/10/aanvullend-
  onderzoek-rijnlandroute-al-klaar

  Het komt er dus op neer dat de provincie Zuid-Holland het blijkbaar niet nodig vindt om aanvullend onderzoek te doen, zoals die MER-commissie wil, omdat dat al zou zijn gedaan.

  (spoed)debat in de Leidse raad?:Ach, het lijkt er sterk op dat de provincie blijft bij de ZnB variant…..

 13. Winston Churchill op

  Eric.vtg, De 2e Kamer heeft zich akkoord verklaard voor de ZnB route. Alleen niet over welke methodiek gehanteerd wordt.
  Leids burger, Ik denk dat de rol van de Provincie onder druk gaat komen gelet op het negeren van signalen van erkende onderzoeks instellingen. Procedureel en cijfermatig is aantoonbaar gesjoemeld. Dit zal ze bij de Raad van State niet in de koude kleren gaan zitten..

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline