RijnlandRoute definitief via tracé Zoeken naar Balans

13

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft zojuist in meerderheid besloten om de Rijnlandroute aan de leggen via het tracé ‘Zoeken naar Balans’. Dat betekent dat de weg wordt aangelegd langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Voor stemden 32 leden waaronder de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en SP. 22 Leden van de oppositiepartijen stemden tegen.

De Leidse wethouder van bereikbaarheid Robert Strijk is blij dat er nu een besluit is gevallen.

Na een urenlange vergadering besloot Provinciale Staten vanmiddag over het tracé van de RijnlandRoute. Hierboven de beantwoording van de vragen die de verschillende statenfracties stelden aan gedeputeerde Ingrid de Bondt, alsmede de stemmingen.

Hoe de weg er precies uit gaat zien wordt de komende maanden duidelijk. Nu het tracé is gekozen, gaat de discussie vooral nog over de manier waarop de nieuwe snelweg tussen de A4 en de A44 wordt ingepast. Het gaat daarbij over de besteding van de extra miljoenen die beschikbaar zijn voor een zo goed mogelijke inpassing. Daarbij gaat het vooral over de aanleg van tunnels bij de Stevenshof, Voorschoten en de Oostvlietpolder. Ook beloofde gedeputeerde De Bondt goed te zullen kijken naar een snelheidsverlaging op de A44 bij het knooppunt Maaldrift. Mogelijk kunnen daardoor de woningen in het Leidse wijkje Tienhuizen worden gespaard van de slopershamer.

Delen

13 reacties

 1. H Osinga/Wijkraad Stevenshof op

  Helaas hebben wij als kiezers weer kunnen zien , dat coaltitieafspraken gaan boven standpunten van politieke partijen. Op 31 mei in Leiden , vandaag in Provinciale Staten.

  Op wie gaat U op 12 september 2012 stemmen…… Welke partij staat voor wat hij beloofd aan de kiezer?…De bal ligt bij de kiezer.

  En wat betreft de Rijnlandroute ….. Dit is slechts de start van een nieuwe fase. Nu op naar de Tweede Kamer / CIE MER / en verder…. want de vraagtekens bij diverse zaken zijn niet weg. De provinciale politiek negeert het terechte commentaar op tal van punten

  In het verdere verloop van de procedure zullen deze zaken WEL getoets gaan worden. Dus de strijd gaat verder……

  Daarom zullen wij als Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof deze strijd samen met 27 bewoners-en belangenorganisaties uit Wassenaar , Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude voortzetten.

  There are always alternatives. — Spock(Star Trek)

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  Alternatief fotobijschrift: Commissaris van de Koningin Jan Franssen sommeert de weidevogels om de Oostvlietpolder per direct te verlaten! "Vliegen jullie maar op naar Vlietland", voegt hij eraan toe.

  Als sommige weidevogels kwetteren dat daar ook gebouwd gaat worden, hamert hij af voor het volgende agendapunt.

  Een paar weidevogels pinken een traantje weg en overleggen hoe ze het hun pasgeboren kroost zullen gaan uitleggen…..

 3. frankieboy op

  Vandaag was een trieste dag voor zorgvuldige besluitvorming. Zorgvuldige onderzoek naar de Rijnlandroute heeft nog niet plaats gevonden en de CA heeft geen eerlijke kans gehad.

  Er moeten nog heleboel geschilpunten en andere zaken worden uitgezocht:
  een ingetrokken rapport van TNO dat pas over enkele weken klaar is,
  verschillende definities van robuustheid,
  verschillende manier om economische effecten te onderzoeken,
  de kostenverschillen,
  etc.

  Alles kan kennelijk op verschillende manieren worden onderzocht en PZH lijkt die manieren te hebben gekozen die het beste aansloten bij de door haar gewenste conclusie.

  Ook kwamen bij PZH allerlei varianten op de RLR langs die niet in de MER zijn onderzocht:
  ZnB zonder bypass OVP (dat wil D66-ZH)
  ZnB met boortunnel (dat willen er meer, maar is dat goedkoper dan CA?)
  Boortunnel onder N206-Leiden (dat plan noemde een inspreker)

  Het lijkt erop dat we weer net zo goed helemaal opnieuw kunnen beginnen met onderzoek met al die nieuwe varianten en die onduidelijkheden die er nog zijn over de aanpak van het onderzoek.

  In elk geval is de kop van dit artikel onjuist: er is namelijk nog niks definitief. Dat is het pas als de rechter een laatste oordeel uitspreekt, maar dat kan nog vele jaren duren.

 4. Gaan we nu weer verder strijden tegen bereikbaarheid? Ik dacht dat er nu wat besloten was?

  Wat mij betreft snel aan de slag met de ZnB Rijnland route.
  Sorry natuur, sorry direct betrokkenen, maar ik hoop dat we binnen niet al te lange tijd weer kunnen rijden over de Haagweg, Churchilllaan en Lammenschansweg/plein ipv stilstaan.

  Oja, ik woon trouwens aan de rand van de Stevenshof en vind dus dat ik als direct betrokkene ook iets over de weg mag vinden. Ik ben dus wel een voorstander van de verdiepte weg langs de wijk. Dit geldt dan dus ook voor de overige wijken waar de weg langs komt.

 5. Begrijp niet wat wij met zo’n zinloze weg moeten hier in de regio. In tijden van de crisis(oke sinds deze week met maar liefst 0,2% uit de crisis)gooit de gemeemte miljoenen over de balk. Zo zie je maar weer dat er naar de bewoners, stemmers niet geluisterd wordt.

 6. @frankieboy:

  een ingetrokken rapport van TNO dat pas over enkele weken klaar is,
  verschillende definities van robuustheid,
  verschillende manier om economische effecten te onderzoeken,
  de kostenverschillen,
  etc.

  Waarom is dat rapport ingetrokken?
  Mogelijk ligt daar juist de sleutel…

 7. Wijkraad Stevenshof op

  @Eric Naast leefbaarheid, woongenot, gezondheid , natuur ev. is ook bereikbaarheid JUIST een van onze argumenten tegen de aanleg van "Zoeken naar Balans" Deze variant gaat de Leidse interne problemen niet oplossen. Zie ons eerder uitgegeven persbericht <<http://www.wijkraadstevenshof.nl/dmdocuments/persbericht16mei2012.pdf>&gt;

  Wethouder Strijk heeft inmiddels bevestigd dat dit correct is. De huidige route ( Lelylaan / Churchilllaan ) wordt de komende jaren drukker. Tel uit je winst. Zoeken naar Balans sloopt de laatste groenje Leidse polders ( Oostvlietpolder / Papenwegse Polder) / sloopt Tienhuizen /bedreigd leefbaarheid Stevenshof / doorklift Voorschoten / en heeft geen oplossing voor de Leidse Verkeersproblemen. Indien je meer info wil dan hoor ik ’t graag.

 8. @Avenue: kom op, de kiezers hebben toch gekozen voor partijen die willen dat er een Rijnland Route komt? Naar de kiezers wordt dus wel geluisterd. Ik schat dat zo’n 90% van de stemgerechtigden in deze regio voor een Rijnland Route is. Het meningsverschil gaat over welke variant er moet komen. Het is een beetje makkelijk om de voorstanders van ZnB van alles en nog wat in de schoenen te schuiven omdat je het er niet mee eens bent. Wat voor belang zouden al deze democratisch gekozen mensen hebben om Churchill Avenue af te wijzen als dat zoveel beter is? Er is wel erg veel complotdenken losgebarsten. Ik vraag me ook af of alle anti-ZnB roeptoeters de moeite hebben genomen om alle stukken door te lezen. Maar lekker hard ‘nee’ roepen doet het goed in tijden van domheid.
  Voor de goede orde: ik ben voorstander van de Churchill Avenue.

 9. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Het zat er wel in, helaas.

  De sleutel voor de Churchill Avenue lag in Leiden, maar de Leidse D66, SP en CDA kozen goedkoop asfalt door onze Stevenshof- en Oostvlietpolder boven een moderne oplossing.

 10. Dick de Vos op

  @Guido

  Nou mis ik toch in je rijtje de VVD, immers de architecte van deze Asfalt-coalitie.
  Maar die waren altijd al duidelijk over hun keuze, net als CDA.

  Hoeveel mensen in de Stevenshof zullen echter op SP of D66 hebben gestemd en hun keuze nu betreuren?

 11. Piet Schuur op

  @Dick
  VVD heeft Guido natuurlijk niet genoemd omdat die nooit op argumenten kiezen. En steeds maar hun eigen mantra herhalen. Meer asfalt, asfalt asfalt. Hoe goedkoper het asfalt is, hoe meer je er van kunt leggen. Waar doet er niet toe.
  Deze blijde rijders zullen natuurlijk met veel plezier straks op de nog drukkere Churchilllaan in de rij staan.
  "We willen geen snelweg door de stad" riepen ze keer op keer. N ze hebben hun zin. De VVD-ers uit de Stevenshof kunnen straks wel kiezen: via een file naar knoop West, via de omweg ZnB en de A4 naar Heineken of via een file op de Churchilllaan. Leve de verbeterde Oost-West verbinding !

 12. Winston Churchil op

  Wie onderstaande leest heeft geen uitleg meer nodig..

  geachte redactie,

  Het besluit van PS van Zuid-Holland gisteren om de Rijnlandroute in een open tunnelbak dwars door Voorschoten aan te leggen is niet alleen een ramp voor Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof en talloze weidevogels, het markeert ook de nieuwe rol van de SP als bestuurlijk capabele partij. Doordat er een provinciaal ‘regeeraccoord’ ligt tussen CDA, VVD (voorstanders) en D66 en SP (tegenstanders), moesten D66 en de SP het voorstel van GS volgen op straffe van een politieke crisis. Daarmee pleegden deze twee partijen gewoon kiezersbedrog – hetzelfde is in Leiden gebeurd met één stem meerderheid dankzij D66 en SP in het college aldaar. Binnen de SP is zelfs platte dwang van hogerhand (Marijnissen/Roemer) gepleegd om bestuurlijk in het gareel te blijven vanwege de komende verkiezingen, terwijl de SP eerst een uitgesproken tegenstander was van dat tracé door Voorschoten. Dit politieke gemanipuleer heeft in de berichtgeving nauwelijks aandacht gekregen. Graag wil ik e.e.a in deze reactie duiden a.v.:

  Rijnlandroute door Voorschoten doorgedrukt met hulp van D66 en SP
  Ondanks felle protesten van duizenden omwonenden uit Voorschoten, Leiden en Wassenaar, hebben provinciale staten van Zuid-Holland woensdag de omstreden Rijnlandroute met een open tunnelbak dwars door Voorschoten en pal langs de Leidse woonwijk Stevenshof aanvaard. Voor natuur, milieu en bewoners een ramp van bijna een miljard euro voor 5 km snelweg, om Rijnsburgse bloemenwagens een kwartiertje eerder in Duitsland te laten aankomen. Deskundige inbreng vanuit betrokken burgers met het ondergrondse "Churchill Avenue" alternatief werd stelselmatig tegengewerkt. VVD en CDA drukten hun milieuonvriendelijke variant al in 2011 bij D66 en SP, die zich eerder achter de protesterende omwonenden opstelden, door de strot toen die tot GS toetraden. Het pluche was wel een U-turn waard, blijkbaar. De SP wil nu – onder druk van Marijnissen en Roemer, die volgens ingewijden de statenleden dwongen hun steun aan de protesten op te geven – koste wat kost bewijzen regierunsfähig te zijn en laat eigen kiezers en achterban langs dat tracé in de kou. "Paris vaut bien une messe", ofwel: de rode tomaat is veranderd in een oudtestamentisch bordje linzen. Dat belooft wat op landelijk niveau: de SP als bijwagen van de VVD!

  met vr. groet,

 13. Winston Churchill op

  Wie onderstaande leest heeft geen commentaar meer nodig..

  geachte redactie,

  Het besluit van PS van Zuid-Holland gisteren om de Rijnlandroute in een open tunnelbak dwars door Voorschoten aan te leggen is niet alleen een ramp voor Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof en talloze weidevogels, het markeert ook de nieuwe rol van de SP als bestuurlijk capabele partij. Doordat er een provinciaal ‘regeeraccoord’ ligt tussen CDA, VVD (voorstanders) en D66 en SP (tegenstanders), moesten D66 en de SP het voorstel van GS volgen op straffe van een politieke crisis. Daarmee pleegden deze twee partijen gewoon kiezersbedrog – hetzelfde is in Leiden gebeurd met één stem meerderheid dankzij D66 en SP in het college aldaar. Binnen de SP is zelfs platte dwang van hogerhand (Marijnissen/Roemer) gepleegd om bestuurlijk in het gareel te blijven vanwege de komende verkiezingen, terwijl de SP eerst een uitgesproken tegenstander was van dat tracé door Voorschoten. Dit politieke gemanipuleer heeft in de berichtgeving nauwelijks aandacht gekregen. Graag wil ik e.e.a in deze reactie duiden a.v.:

  Rijnlandroute door Voorschoten doorgedrukt met hulp van D66 en SP
  Ondanks felle protesten van duizenden omwonenden uit Voorschoten, Leiden en Wassenaar, hebben provinciale staten van Zuid-Holland woensdag de omstreden Rijnlandroute met een open tunnelbak dwars door Voorschoten en pal langs de Leidse woonwijk Stevenshof aanvaard. Voor natuur, milieu en bewoners een ramp van bijna een miljard euro voor 5 km snelweg, om Rijnsburgse bloemenwagens een kwartiertje eerder in Duitsland te laten aankomen. Deskundige inbreng vanuit betrokken burgers met het ondergrondse "Churchill Avenue" alternatief werd stelselmatig tegengewerkt. VVD en CDA drukten hun milieuonvriendelijke variant al in 2011 bij D66 en SP, die zich eerder achter de protesterende omwonenden opstelden, door de strot toen die tot GS toetraden. Het pluche was wel een U-turn waard, blijkbaar. De SP wil nu – onder druk van Marijnissen en Roemer, die volgens ingewijden de statenleden dwongen hun steun aan de protesten op te geven – koste wat kost bewijzen regierunsfähig te zijn en laat eigen kiezers en achterban langs dat tracé in de kou. "Paris vaut bien une messe", ofwel: de rode tomaat is veranderd in een oudtestamentisch bordje linzen. Dat belooft wat op landelijk niveau: de SP als bijwagen van de VVD!

  met vr. groet,

  Churchill

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline