D66: Duizelig van het draaien

19

In haar zoektocht naar balans is D66 Leiden het pad helemaal kwijt. De partij maakt sinds enkele weken zulke vreemde capriolen, dat niemand er meer iets van begrijpt. In elk geval niet in de Leidse gemeenteraad. We doen hier alsnog een ultieme poging om het uit te leggen. Op 15 mei nam het provinciebestuur na jaren een besluit over een HOV netwerk in de regio en over het tracé van de RijnlandRoute. Het Leidse college sloot zich daarbij aan. Geen tunnel onder Leiden, maar een snelweg langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Sommige partijen in Leiden vinden dat prima, andere zijn fel tegen. Ergens daar tussenin zwalkt D66. Althans, de partij wil graag voor de Churchill Avenue kiezen, maar de politieke druk uit Leiden, de regio en de provincie is te groot.

En dus moest D66 ook voor die Zoeken naar Balans variant kiezen. De partij deed dat vorige week uiteindelijk ook met veel gedoe, maar wil er niet voor uitkomen. Immers, als je alleen naar de milieu-effecten kijkt, vanuit het Leidse belang, dan is de Churchill Avenue nog steeds het beste tracé. En voor die toevoeging aan het standpunt vond D66 een meerderheid waar ze zich sindsdien achter verschuilt. Goed, dat kan je draaien noemen, of spinnen, of gewoon handig politiek bedrijven. Duidelijk is het in ieder geval niet. Gisteren brak dan ook opnieuw de pleuris uit in de Leidse raad.

Komende week moet ook het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland besluiten of de provinciale keuze voor Zoeken naar Balans gevolgd wordt. Een Leidse delegatie van raadsleden moet daar dan namens Leiden inbrengen hoe er in de sleutelstad over gedacht wordt. Dat is dus sinds 31 mei duidelijk. Leiden volgt de provinciale keus voor Zoeken naar Balans, maar vindt het wel jammer dat er niet alleen naar het milieu wordt gekeken. Dan zou de Churchill Avenue namelijk de voorkeur verdienen.

VVD-fractievoorzitter Paul Laudy was er niet gerust op dat die delegatie van Leidse raadsleden dat standpunt helder naar voren zou brengen en eiste gisteren duidelijkheid. Leiden kiest voor Zoeken naar Balans is het enige juiste antwoord op de vraag van Holland Rijnland waar Leiden staat. Niet dus, vond D66-fractievoorzitter Paul van Meenen. Hij eiste dat ook de milieu-nuance ingebracht zou worden. Alleen, waartoe zou dat dan moeten leiden, zo vroegen veel partijen zich af. Immers, je kunt een heel genuanceerd verhaal houden, maar aan het einde komt dan toch de vraag wat dat dan betekent voor het Leidse standpunt.

Dat leidde tot veel onduidelijkheid. PvdA-fractievoorzitter Keereweer verzon samen met GroenLinks-voorman Pieter Kos een list. De twee partijen dienden een motie in waarin klip en klaar stond dat Leiden voor Zoeken naar Balans kiest. Daarbij spraken de partijen de hoop uit dat de motie zou worden verworpen. Op die manier wilden PvdA en GroenLinks duidelijkheid krijgen over waar D66 nu echt staat. De Leidse delegatie zou anders immers het bos in worden gestuurd met een vage verklaring die volgens D66 niet mocht resulteren in een heldere keuze voor Zoeken naar Balans.

Omdat D66 de bui al zag hangen, werd gisteren de hele avond druk overlegd over een eigen motie waarmee D66 alsnog vol zou kunnen houden, althans, dat vinden ze zelf, dat hun standpunt niet is gewijzigd. De motie roept Holland Rijnland op letterlijk de Leidse tekst van vorige week over te nemen. Daarin staat dus dat Leiden op basis van een aantal criteria kiest voor Zoeken naar Balans, maar dat op basis van het milieubelang Churchill Avenue de voorkeur zou moeten krijgen. Omdat die toevoeging feitelijk niet leidt tot een andere keuze, konden coalitiepartijen VVD en CDA daarmee instemmen.

De kans lijkt echter klein dat men zich in Holland Rijnlandverband veel aan die Leidse politieke gevoeligheden zal laten liggen. Omdat D66 dat ook wel snapt, is nu bedongen dat mocht Holland Rijnland niet instemmen met de genuanceerde Leidse tekst, deze als stemverklaring ter kennis wordt gebracht aan de provincie. Dat betekent materieel dus niks.

Omdat bovengenoemde motie uiteindelijk een meerderheid kreeg, is nu in elk geval duidelijk met welke boodschap de Leidse raadsdelegatie naar het Holland Rijnlandbestuur kan. Voor PvdA en GroenLinks was daarmee het doel bereikt. Ze trokken hun eerdere voorstel daarom in.

Dat D66 raadslid Jeffrey van Haaster de twee oppositiepartijen er vandaag bij herhaling via twitter van beschuldigde ‘gedraaid’ te zijn en nu voor Zoeken naar Balans te kiezen is niet alleen onbehoorlijk, maar ook gewoon geen feitelijke weergave van wat er zich de afgelopen weken rond dit thema heeft afgespeeld in de Leidse politieke arena.

Het zou hem sieren duidelijkheid te verschaffen en nu zelf eens uit de RijnlandRoutekast te komen, in plaats van bewoners van onder andere de Stevenshof er ten onrechte op te wijzen dat de PvdA en GroenLinks een snelweg langs die wijk willen aanleggen. Grotere tegenstanders zijn er in de raad namelijk bijna niet te vinden. En dat weet Van Haaster best. Als D66 op deze weg door gaat is dat het failliet van de nieuwe bestuurscultuur die de partij in 2010 zelf invoerde en krijgt GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kos gelijk met zijn twitterbericht van vanavond: “Best knap, D66 Leiden heeft met 2 weken liegen en draaien over de RijnlandRoute werkelijk alle partijen in #raad071 van zich afgekeerd.”

Delen

19 reacties

 1. Dick de Vos op

  Bij D66 is een woordkunstenaar aan het werk, een meester van ambiguïteit. Wie er ook garen bij spint, in elk geval niet de kiezer. Die is volkomen het bos in gestuurd.

  Het amendement luidt:

  Gezien de onderzoeksresultaten op de criteria verkeerskundige oplossing, kosten en risico’s GS te volgen in zijn keuze voor het tracé Zoeken naar Balans Optimaal als het tracé van de Rijnlandroute inclusief de optimalisatie van dit tracé;

  2. PS te adviseren in overweging te nemen dat de ruimtelijke, leefbaarheids- en milieubelangen in de gemeente Leiden het meest gediend zijn bij de variant Churchill Avenue als het tracé van de Rijnlandroute;

  Wat betekent hier “volgen”? Met dit woord kun je nog alle kanten op. Een kleine exegese:

  Desgevraagd verklaarde Paul van Meenen mij dat “volgen” hier “begrijpen” betekent.

  Wethouder Robert Strijk interpreteerde “volgen” echter als “instemmen met” en dat is ook zijn boodschap aan PS: Leiden adviseert de provincie klip en klaar het ZnB-tracé.

  Dat is in elk geval anders dan het beeld dat D66 eerder heeft geschetst. Daaruit leidde iedereen af dat D66 de CA zou adviseren, wat ze feitelijk ook doen, maar, gelet op de bijzin, alleen voor wat betreft de belangen voor ruimte, leefbaarheid, en milieu. Voor andere (alleen impliciet genoemde belangen) geldt dan weer lid 1 van het amendement.

  Hoe dit ook zij, in elk geval breekt D66 haar verkiezingsbelofte om de Oostvlietpolder groen te houden, hoezeer sommige D66 raadsleden dit ook met drogredenen en verbale trucs proberen te verdoezelen en te spinnen.

 2. Zou het misschien een afleidingsmanoeuvre zijn, bijv. voor in de perspectiefnota voorgestelde miljoenenbezuinigingen? Daar hoor ik namelijk niemand over, wel over het bovenstaande.

  Strikt genomen heeft de heer Van Meenen trouwens gelijk met zijn uitleg van ‘volgen’ (zie hieronder). In de context van het amendement is dit echter onzin.
  Ik adviseer raadsleden om amendementen enz. zodanig te verwoorden dat meerdere interpretaties niet mogelijk zijn en tegen amendementen enz. te stemmen met formuleringen die voor meervoudige uitleg vatbaar zijn (let in dit verband ook op de creatieve draai die sommige ambtenaren eraan kunnen geven). Zo moeilijk is dat toch niet? Met wollige zwetserijen en semantisch gebazel komen we namelijk geen stap verder.

  vol·gen (werkwoord; volgde, heeft, is gevolgd)
  1 achternagaan
  2(van een weg, rivier, lijn) erlangs gaan
  3 volle aandacht schenken en begrijpen: ik kon die redenering niet volgen
  4 komen na: wie volgt? wie is aan de beurt?
  5 voortvloeien uit: hieruit volgt …
  6 gehoor geven aan: iemands raad volgen
  (bron: http://www.vandale.nl/opzoeken)

 3. Peter Elfrink op

  Leest Latour geen kranten? Weet hij daarom niet dat daarin commentaren, columns en opiniërende artikelen staan? Dan kan het hier toch ook? Waarom vindt hij een stuk over het gedraai van D66 tendentieus? Het is toch de waarheid, ook al schijnt die pijn te doen?

 4. Emma Grammatica op

  Mijn beste Latour,

  Vergeleken met wat er op straat gezegd wordt is dit zeer neutraal. Deze actie van D66 staat gelijk aan het Verraad door de Leidse en Provinciale SP inzake ZnB. Tikje erger dan D66 inzake de RGL, veel erger dan de PvdA en GL inzake de RGL. Even erg als D66 en de OVP. Kleine zaken die het gemiddeld stemvolk doorgaans vergeet bij de verkiezingen, maar die een kleine spijkerharde kern niet vergeet ….

 5. Tja, je kan niet blij zijn met het stukkie maar er staan een paar zaken waar je niet aan voorbij kunt gaan:
  – Tussen de partijen is geen duidelijkheid over elkaar standpunten.
  – Leiden is er daardoor niet over uit hoe het nu moet met het hoofdpijndossier. Zoeken naar balans had eigenlijk ‘Zoeken naar een uitweg’ moeten heten.
  – Het resultaat hiervan is er een reeel risico is dat de Provincie dan maar het besluit neemt.
  – Je bent als gemeente dus je eigen regie kwijt.
  – Ondertussen vragen stemmers zich af of hun stem nu wel naar een partij is gegaan die hun belangen verdedigt. Als je had gestemd voor het behoud van de Oostvlietpolder en vervolgens komt jouw behartiger daar niet meer voor op, dan voel je je toch bekocht.
  – Kennelijk voelt een ieder in de raad de bui hangen en begint het moddergooien. Is niet slim want samenwerken wordt er niet makkelijker op en nieuwe verkiezingen heeft Leiden helemaal niets aan. Het concept van samenwerking heeft nog steeds slagingskans als de verschillende partijen er aan willen werken en het zwartepieten ondergeschikt maken aan het werk waarvoor ze zijn aangenomen.

 6. Dit is inderdaad een voor sleutelstad niet echt neutrale lezing.

  "En voor die toevoeging aan het standpunt vond D66 een meerderheid waar ze zich sindsdien achter verschuilt. Goed, dat kan je draaien noemen, of spinnen, of gewoon handig politiek bedrijven. Duidelijk is het in ieder geval niet. Gisteren brak dan ook opnieuw de pleuris uit in de Leidse raad."

  Misschien uit het hart geschreven door Chris, maar niet direct neutraal getoonzet.
  Wat zo interessant is: in de berichtgeving wordt D66 als de kop van Jut neergezet, maar het is allemaal vrij simpel: ZnB is er niet dankzij D66 gekomen.
  Reactie van Tycho geeft kort en zakelijk aan waar de schoen wringt. Volledig mee eens. Laat D66 maar eens met een goede en vooral duidelijke verklaring komen.

 7. René Dentener op

  Kom kom beste mensen, niet zo moeilijk doen. Dit is gewoon journalistiek van Chris. Als politici stijf de kaken op elkaar houden over hun beleidsvoornemens en angstvallig de media ontwijken dan is de journalistieke vorm van het politiek commentaar vaak de enige manier om hen te prikkelen tot uitspraken en reacties. In zoverre verschillen de Leidse stadhuisonderhandelingen bij de behandeling van de perspectiefnota niet van de Haagse Catshuisonderhandelingen. Benieuwd hoe lang de heren de kaken nog op elkaar houden en de bom onder het college barst 😉

 8. frankieboy op

  Eric vtg heeft natuurlijk welgelijk: de echte kop van Jut is de provincie, maar ook de VVD.
  Duidelijk is de connectie tussen minister Schulz (uit Leiden) en de Leidse VVD: beide voor ZnB en tegen CA.

  Ik denk dat het zo gegaan is:
  Na de val van het kabinet Rutte in april heeft Schulz tegen partijgenoot Ingrid de Bondt gezegd dat ze maar beter kan voortmaken met de Rijnlandroute. Het is namelijk ongewis of Schulz nog minister zal zijn na de verkiezingen van 12 september, en haar opvolger kan de rijksbijdrage voor de RLR her-overwegen of de overheveling van OV-geld naar de RLR weer ongedaan maken. De tweede kamer-samenstelling zal linkser worden na 12 september (als De Hondt en Synovate goed peilen), dus ook dat is niet goed voor asfaltplannen.

  En sindsdien is alle zorgvuldigheid overboord gezet. Het proces is een snelkookpan geworden. Op 27 juni beslist de provinciale staten, precies 1 dag (!) voordat in de tweede kamer het MIRT wordt besproken waar ook de RLR in voorkomt. Alles met het doel om op 27 en 28 juni onomkeerbare besluiten te kunnen nemen.

  Het is jammer van de motie die D66 Kamerlid Verhoeven vorig jaar indiende om de CA een eerlijke kans te geven. De motie werd unaniem aangenomen, maar is tot op heden niet uitgevoerd. Tijd voor een nieuwe motie?

 9. Klaas Vaak op

  D66 Leiden draait en bedriegt en dat is de schuld van de provincie en de VVD? Heel raar. Trouwens, D66 zit in het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met VVD, CDA en SP. Maar dat schijnt niet iedereen te weten. Anderen komt die combinatie heel bekend voor.

 10. @ Klaas Vaak: als je kwalificaties als liegen en bedriegen gebruikt, zou het wel zo netjes zijn om niet onder een pseudoniem te schrijven. Dat komt een beetje laf over. De omschrijving ‘bedriegen’ lijkt me overigens de lading niet te dekken.
  Tja, mogelijk is de combi VVD, CDA, D66 en SP de komende regeringscoalitie. En dan zal ZnB er wel helemaal zonder slag of stoot doorheen geramd worden. Laat evt. de PvdA aanschuiven: ook dan zal er n.a.w. geen andere keuze worden gemaakt.
  En over 10 jaar volgt de parlementaire enquête.

 11. De januskop van D66 is zonneklaar: bestuurlijk ja zeggen tegen de Zoeken naar Balans-optie, maar de stad laten geloven dat ze nog steeds achter de Churchill-avenue staan. Dit tekent de wanhoop van D66, want eigenlijk hebben ze de afgelopen tijd alles verloren. De RGL als tram door de binnenstad komt er weliswaar niet, maar wat er wel komt is nog boterzacht, het geld lekt weg van openbaar vervoer naar asfalt en nu lukt het ook al niet om vast te houden aan de kiezersbelofte om de Oostvlietpolder groen te houden. D66 staat daardoor met lege handen en gedraagt zich nu dus als een kat in het nauw.Ik ben benieuwd of en wanneer D66 een ‘Catshuisje’ doet en naar de oppositie verhuist.

 12. @Paul C: Politieke partijen beloven niets, maar nemen standpunten in. De verkiezingsprogramma’s zijn vaak nog niet droog, of de realiteit heeft alweer voor een haaks op het programma staand voldongen feit gezorgd. Zo gaat dat al sinds de intrede van de parlementaire democratie. Kijk naar de VVD die omwille van een broze meerderheid standpunten van de SGP heeft omarmd, die volledig, maar dan ook volledig haaks staan op het liberale gedachtengoed en ingrijpender zijn dan een aansluiting door de Oostvlietpolder.

  Wel lachen voor de PvdA: die wilden de Oostvlietplolder omtoveren in een bedrijventerrein (terwijl er alleen al aan kantoren zeven miljoen vierkante meter leegstand is in Nederland), maar kunnen zich nu als milieuridders afficheren. En daar trappen de bewoners van Transvaal weer niet in!

  Ik begrijp niet waarom D66 het zich zo moeilijk heeft gemaakt. Had gewoon klip en klaar (excuses voor deze Lubberiaanse uitdrukking) gezegd dat a) de variant Churchill Avenue veruit de voorkeur heeft en blijft houden, maar dat b) vanwege de politieke realiteit met fikse tegenzin ingestemd kan worden met Zoeken naar Balans, mits er aan een aantal belangrijke voorwaarden (m.b.t. inpassing in Oostvlietpolder) wordt voldaan, om verdere vertraging in de aanpak van het mobiliteitsvraagstuk te voorkomen.

  Dat is waar de voorstanders van de Churchill Avenue (ik ook) te makkelijk aan voorbijgaan: je voorstander verklaren van CA heeft alleen maar zin op papier, want ZnB is min of meer een voldongen feit.
  Wat heeft het dan voor zin om te gaan dwarsliggen? Kijk naar de RGL: de provincie walst over je heen. Een referendum? Op provinciaal niveau vegen ze er hun billen mee af en de gemeenteraad kan de uitkomst naast zich neerleggen.

  We weten allemaal dat het Provinciehuis geen boodschap heeft aan wat gemeenteraden aan moties aannemen (of niet), dus D66 had hier iets meer duaal de strijd moeten aangaan. Het had nml. voor de uitkomst niets uitgemaakt.
  Conclusie: D66 heeft dit bijzonder dom gespeeld. En dat is een understatement.
  Conclusie 2: dwarsliggen verhoogt de kans op een Churchill Avenue niet, maar kan mogelijk wel voor vertraging van de aanleg van ZnB betekenen.
  Het zal me niet verbazen als ook na aanleg van ZnB de Churchill Avenue een vitaal concept blijft, waarnaar na 2020 weleens teruggegrepen kan worden. Want de ontsluiting van Leiden blijft slecht.

 13. Binnert Glastra heeft voor zijn commentaar in het Leidsch Dagblad van vandaag weinig tekst nodig om in stevige bewoordingen min of meer hetzelfde te zeggen als Chris de Waard, Pieter Kos, Dick de Vos en een paar anderen hierboven:
  D66 "probeert de gekozen koers (…) met semantische discussies, een zorgvuldig gekozen woordenbrij, gekonkel, machtsvertoon, moddergooien en zelfs klip-en-klare leugens te verhullen. (…) D66 overschrijdt hier alle fatsoensnormen. Het heeft een averechts effect: vrijwel alle partijen in de gemeenteraad spreken er schande van. Terecht, want het is volksverlakkerij, de lokale democratie onwaardig." en "Dus voor de duidelijkheid: de Leidse gemeenteraad stemt in meerderheid in met de door de provincie gekozen route langs de Stevenshof. Óók D66."

  "Oh! what a tangled web we weave,
  When first we practice to deceive!"
  (Walter Scott)

 14. frankieboy op

  @Klaas Vaak:
  Uiteraard is D66 zelf verantwoordelijk voor haar gedraai. Maar ik bedoelde aan te geven dat het de provincie en de VVD zijn die de meest kwalijke rol hebben in het RLR-dossier, D66 volgt daarin alleen maar (vul zelf maar in of dat begrijpen of instemmen betekent).

  @bert vdb:
  Idd wordt de groene OVP overboord gezet door D66 en dat is kwalijk. Leiden probeert deze schade te beperken door de bypass OVP te ruilen voor een bredere Lammebrug. Maar dat levert een variant op die niet is doorgerekend in de MER, dus ik denk dat dit procedureel niet mag. Bovendien is deze variant van ZnB zonder bypass OVP verkeerskundig slechter en minder toekomstvast. En één van de reden om voor ZnB te kiezen was voor PZH nu juist de (vermeende) betere toekomstvastheid…..

  @Paul C:
  Idd komt de RGL er niet, maar ik betwijfel of dit puur de verdienste is van D66-Leiden. Het is grotendeels te danken aan de nieuwe samenstelling van de coalitie in PZH en de uitruil tussen RGL en RLR die deze coalitie heeft geregeld. Ik denk dat mede daarom D66-Leiden de provincie graag te vriend houdt, want de provincie heeft haar behoed voor gezichtsverlies.

 15. @Frankieboy: wat mij betreft komt zo’n bredere Lammebrug er ook als er een bypass OVP komt. Zou voor een mooie parallel ontsluiting voor de binnenstad kunnen zorgen. Belachelijk dat die brug nog steeds slechts 3-baans is. Het is verdedigbaar om er een fietspad voor op te offeren. Dat kost je als fietser wellicht 40 seconden extra om onder de brug door door te steken, terwijl de tijdwinst voor het autoverkeer vele malen groter kan worden.

 16. D66 is klaarblijkelijk zo duizelig of misselijk van het eigen gedraai dat ze er stil van zijn geworden. Of is er een spreekverbod uit angst voor nog meer stommiteiten?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline