Vertrouwensbreuk in coalitie: Samen lijden

13

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als dat oude spreekwoord ook nu weer opgeld doet, kunnen het aan de vooravond van de behandeling van de perspectiefnota nog lastige weken gaan worden voor de Leidse coalitie van D66, VVD, CDA en SP. Afgelopen week liepen de spanningen al hoog op toen de SP wilde afwijken van het collegeakkoord Samen Leiden, maar inmiddels blijkt dat veel andere partijen zich afgelopen week veel meer hebben gestoord aan het gedrag van de grootste collegepartij D66. Die partij krijgt het verwijt dat ze de publieke opinie ten onrechte willen laten geloven dat ze bij de RijnlandRoute voor de populaire variant Churchill Avenue kiezen. Het D66 standpunt moest nauwkeurig worden afgepeld voordat duidelijk werd dat de partij gewoon voor Zoeken naar Balans kiest.

Dat heeft het vertrouwen flink geschaad, zo blijkt daags na afloop van de discussie over de omstreden weg door het groen rond Leiden. De SP en de VVD vertrouwen D66 niet meer. Termen als liegen en bedriegen gaan over tafel. Ook de PvdA en GroenLinks, geen collegepartijen, hebben even hun buik vol van de Democraten 66. PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer diende afgelopen donderdag tenauwernood geen motie van treurnis in tegen een van de D66 raadsleden die hij tijdens de raadsvergadering van liegen verdacht. Dat had hij overigens best kunnen doen, want de handtekeningen van collegepartijen VVD en SP stonden er al onder. Een collegecrisis was dichtbij. Een partijtje powerplay van D66 schijnt dat voorkomen te hebben. Misschien begrijpelijk, want waarom zouden de andere collegepartijen veel moeite doen om het college overeind te houden. Ze hebben hun punten al binnen of voelen zich even niet zo thuis in dit college.

De RijnlandRoute komt er, evenals twee grote ondergrondse parkeergarages. Belangrijke punten voor VVD en CDA. Ook de bezuinigingen liggen redelijk op schema en de Oostvlietpolder blijft een soort van groen. Enige bereikbaarheidspuntje dat nog binnengehaald moet worden is de Ringweg Oost, maar daarmee heeft niemand echt haast. Liever wacht de Leidse politiek tot na 2014. Wie weet zit er na de verkiezingen in Leiderdorp een college dat wel wil meewerken aan een ringweg die deels over het grondgebied van die gemeente loopt. En voor zo’n variant is wel een meerderheid te vinden in de Leidse raad.

Voor de SP is het ook even geen feestje in de Leidse coalitie. Ze hielden zich tot nu toe voorbeeldig aan het gesloten akkoord, en kregen daarvoor veel kritiek van hun achterban. Bijvoorbeeld door in te stemmen met de Morspoortgarage. Daar haalden ze de kastanjes voor D66 uit het vuur en kon die partij straffeloos tegen de bouw van de tijdelijke garage stemmen. Daarmee hadden ze wel wat credits opgebouwd. Dachten ze. Toen ze vorige week met hun voorstel kwamen om geld van de Ringweg Oost over te hevelen naar een groenere inpassing van de RijnlandRoute – ook dat was immers een afspraak uit Samen Leiden – hoopten ze D66 aan hun zijde te vinden. Even leek dat ook zo, maar uiteindelijk koos D66 ervoor om de provincie te volgen en ook geen inpassingseisen te stellen aan de aanleg van de weg. Opnieuw moest de SP bakzeil halen en toonde de partij zich loyaal aan het gesloten akoord. Iets dat die partij in elk geval bij VVD en CDA waardering oplevert als betrouwbare partner.

De komende weken gaat de SP een extra inspanning leveren om een aantal voorgestelde bezuinigingen af te wenden. De partij van Antoine Theeuwen heeft weinig reden om zich daarbij terughoudend op te stellen. De pijn uit het akkoord is geleden en daar wil de SP nu eindelijk wel iets voor terug zien.

Delen

13 reacties

 1. John Steegh op

  Het is niet moeilijk te speculeren op vertrouwensverlies tussen partijen die ideologisch niet heel veel met elkaar hebben. Veel belangrijker is dat kennelijk de politieke werkelijkheid in Leiden nu, dat wil zeggen de keuzes die echt moeten worden gemaakt, onoverbrugbare tegenstellingen bloot legt.

  De SP verkoopt zijn ziel aan het pluche maar doet dat in ieder geval openlijk. Nog een keer ‘nee’ zeggen zonder dat dat enig voordeel biedt (zoals in 2007), dat overkomt hen niet nog een keer. Waartoe dat ‘pluche’ dan dient wordt helaas niet duidelijk.

  D66 maakt het echter nog veel bonter. Omdat ze nooit beloofd hebben dat er over zo iets als een Rijnlandroute een referendum zou worden georganiseerd menen ze alle tot nu toe ingenomen standpunten overboord te kunnen gooien met drogredenen als ‘de provincie gaat er over’ (alsof dat bij de RijnGouwelijn niet net zo zeer aan de orde was, zie de opstelling van hun partijgenoten in Oegstgeest en Zoeterwoude) of ‘met een lijstje ambities voor inpassing maken we die weg aanvaardbaar voor de bevolking van Leiden (Stevenshof, Oostvlietpolder) en Voorschoten’. Blame on you!

  Winnaars zijn dus de partijen die altijd al vonden dat het verkeersprobleem in Leiden groter is dan het leefbaarheidsprobleem: als je maar snel van A naar B kunt komen, waar zeur je dan over? Wat een nieuwe weg voor omwonenden betekent is ondergeschikt aan de snelheid waarmee de hardwerkende Leienaar bij de aardappelen kan zitten: VVD en CDA, maar vooral de VVD.

  Wie regeert deze stad? Een kleine minderheid: de VVD, zes zetels in de raad, van de 39. De rest laat zich in meerderheid hun logica opdringen: bereikbaarheid is de basis voor leefbaarheid en voor economische ontwikkeling. Terwijl daarvoor innovatie veel belangrijker is. Want wat betekent bereikbaarheid voor een middelmatige winkelstraat als de Haarlemmerstraat of een halfdode Breestraat? Dat de consument er nog sneller doorheen raast?

  Noch het veronderstelde gebrek aan parkeerplaatsen, noch eventuele kortstondige files op de Hooigracht (een uurtje per week?) maken Leiden als bezoekersstad oninteressant. Wel het zeer middelmatige aanbod aan winkels. Ga eens in Haarlem kijken en het verschil is ineens duidelijk: kwaliteit, sfeer en diversiteit zijn daar gewoon veel hoger, terwijl ook Haarlem last heeft van concurrentie van veel grotere steden als Amsterdam of Den Haag.

  Terwijl Leiden op andere terreinen (musea, water, terrassen) de concurrentie met Haarlem, Delft of Gouda met gemak zou moeten kunnen winnen zeuren we hier over investeringen die er toe doen: openbaar vervoer dat echt nieuwe klanten naar de stad haalt, open maken van watergangen wat nieuwe toeristen trekt, doorgaande verkeersroutes die klanten dicht bij het centrum laat komen zónder polders en natuur te vernielen.

  Wat een kleinsteedsheid. Kom op: durf eens te kiezen voor kwaliteit, zoals met de Churchill-avenue of een slimmere manier om railvervoer in een historische binnenstad mogelijk te maken. Dat hoeft geen RGL te zijn, maar het moet wel kwaliteit hebben! Het HOV-plan van de provincie is alleen een alibi om nog meer geld naar asfalt te sluizen.

  Zoals ik al zei: de VVD ‘rules this city’.

 2. Sinds jaar en dag erger ik me aan het kortzichtige gemeentebeleid en kon niet begrijpen waarom men steeds op bereikbaarheid hamerde, terwijl er geen enkele poging werd ondernomen het winkelaanbod te verbeteren (afgezien van het record aantal kappers voor tien euro zonder wachten dan).Het is een pak van mijn hart te ervaren dat er intelligente mensen zijn die dit ook zien! John Steeg, hartelijk dank voor deze zeer leerzame bijdrage!

 3. Johan Volkers op

  Graag verwijs ik naar hoofdartikel van het Leidsch Dagblad van donderdag 31 mei 2012, waaruit blijkt dat gemeente Leiden te weinig bestuurlijke daadkracht toont. En dat is niet van gisteren helaas. Er worden zoveel kansen gemist, bijzonder jammer.

  Onze stad verdient beter!

 4. De reactie van Steegh is om te huilen. Misschien is Han Tol vergeten dat Steegh meende dat er geen verbod op doorgaand zwaar wegverkeer over de Morsweg mocht komen, want ook Steegh vindt dat vrachtverkeer zo snel mogelijk van A naar B moet kunnen, of de bewoners daar nu veel last van hebben of niet.
  Ook Steegh was knalhard voor de aanleg van de Morspoortgarage. Don Steegh, Don Witteman, Don Holla, Don van Woensel: je kunt aardig kwartetten in Leiden met deze goodfella’s die het leefklimaat in deze stad danig hebben verziekt met falend en zwalkend ‘beleid’.
  Dus Han: fris je geheugen even op. Ook Steegh was tegenstander van het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Morsweg, waardoor Transvaal I letterlijk weer eens wat adem zou kunnen halen.
  Zo zie je maar: Steegh is de zoveelste regent die zodra hij van het pluche af is, net als Van Agt, Van den Broek en al die andere politieke fossielen standpunten inneemt, waarop hij als bestuurder niet was te betrappen.
  Too late the hero.
  Dus Han, als je die dagelijkse file op de Morsweg ziet, moet je maar denken: Steegh was here.
  @Jantje van Leiden: excuses voor de Anglicismen.

 5. Beste Eric, met opzet ben ik niet op allerlei misstappen van Steegh c.s. in het verleden ingegaan, blij als ik was met zijn aanzwengelen van een discussie over het minderwaardig winkelaanbod. Alle cijfers bewijzen dat Leiden bijv. als museumstad top is; je zou dus juist die vele rijke en goed opgeleide bezoekers moeten "stofferen" met een hoogstaand aanbod, dus een uitgekiend winkelbeleid, veel groen en leuke horeca. Daar kan ik me volledig in Steeghs vergelijking met Haarlem vinden. Het gaat steeds slechter in Leiden, vandaar dat we ons op de toekomst moeten richten en wraakgevoelens wegsteken. Ze helpen ons niet vooruit, zoals deze week ook weer duidelijk geworden is. Net zomin als de farce van de VVD met al die geldverslindende parkeergarages, een politiek spel over de rug van de bevolking uitgespeeld, zonder toekomst. De bewoners van Transvaal zullen pas in actie schieten, als ze het persoonlijke parkeerhaventje voor hun deur zien opgeofferd worden voor een boom en ze verplicht worden in die garage te gaan parkeren. Maar dan is het te laat! De actiebereidheid in Leiden is nihil, ondanks de alle grenzen te boven gaande aanslag op de volksgezondheid. Ik vrees dat dat een andere discussie is……

 6. @J. Tol: duidelijk, maar of we met Steegh de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien????? Die aanslag op de volksgezondheid is mede dankzij diens falende regie steeds groter geworden.
  Verder helemaal met je eens.

 7. René Dentener op

  Grappig, om te zien hoe tussentijds vertrokken wethouders altijd achteraf hun gram of gelijk proberen te halen. De boude kwalificatie die eric vtg op bepaalde oud-politici loslaat zal ik maar niet herhalen. Echter, wat wel duidelijk is, is dat de logica in de bovenstaande klaagzang van (kennelijk tegenwoordig) politiek commentator John Steegh ver te zoeken valt.

  Was het immers niet juist verkeerswethouder Steegh, die destijds het argument van bereikbaarheid gebruikte om de RGL door de strot van de Leidse burgers de douwen, omdat daarmee bezoekersaantallen zouden worden gegenereerd ten behoeve van Leiden Winkelstad? En daar zelfs een centrummanager voor moest inschakelen die schermde met onderzoeken die dat zouden ‘aantonen’? Zo bezien slaan de verwijten die Steegh op deze plek maakt natuurlijk direct als een boemerang terug.

  Steegh maakt het behoorlijk bont door van VVD standpunten als bereikbaarheid en economie een karikatuur te schetsen. Het is allemaal prachtig om te dromen van innovatie als basis voor leefbaarheid en economische ontwikkeling. Echter, innovatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. eerst moet wel het geld kunnen worden verdiend om te innoveren.(het terugverdienend vermogen heet zoiets geloof ik met een mooi woord) Dat doe je door een stad met een compleet verouderd wegennet bereikbaar te maken voor consument, winkelier en ondernemer. Ik woon hier bijna 25 jaar en ben in die tijd heel wat winkeliers of ondrenemers tegen gekomen die hun nering sloten of vertrokken zijn naar andere gemeenten, omdat hun zaak niet bereikbaar is voor consumenten, de parkeervoorzieningen ondermaats zijn of de bevoorrading van hun winkels niet op deugdelijke en tijdige wijze kan plaats vinden. Daar zaten heel wat kwaliteitswinkels tussen die het moeten hebben van koopkrachtig publiek dat niet met het OV komt, maar met de gezinsauto. GroenLinks moet eindelijk eens ophouden met haar fabeltjes dat er in Leiden genoeg parkeervoorzieningen zijn voor bezoekers, want dat is niet het geval. Als dat zo zou zijn, dan zouden de bezoekersaantallen van buiten af en de koopstromenonderzoeken dat aantonen en dat is dus duidelijk niet zo. De parkeervoorzieningen in Leiden zijn dusdanig ondermaats, dat Detailhandel Nederland het niet eens de moeite vond ze op te nemen in de Nationale Parkeertest: http://nationaleparkeertest2012.dedetailhandel.nl/pdf/nationaleparkeertest2012-rapport.pdf Steegh trekt vergelijkingen met andere winkelsteden. Dan zou hij ook eens de moeite moeten nemen om te kijken welke inspanningen zij hebben gedaan om hun stad te voorzien van goede parkeervoorzieningen, w.o. moderne ondergrondse parkeergarages. Ga eens in Maastricht of Breda kijken zou ik zo zeggen.

  Of de centrumfunctie van Leiden v.w.b. consumenten zo ver reikt als Delft en Gouda? Dat waag ik te betwijfelen. Dat is de onzin die met het RGL-project werd verkondigd.(consumenten zouden helemaal uit Gouda hiernaartoe komen om te winkelen) De centrumfunctie van Leiden is in hoofdzaak toch beperkt tot Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en een stukje Duin –en Bollenstreek misschien.

  En met goedkope oppositionele kretologie als ‘de VVD regeert deze stad’ daar koopt de consument niks voor.

 8. De discussies over de mankerende parkeervoorzieningen in Leiden maken me moedeloos. Het Morspoortterrein was nooit vol, ik loop er vijf keer per dag langs. Zelfs nu, met de bouw van de garage, is er geen parkeerinfarct in de omgeving waar te nemen. Een paar jaar geleden was ik persoonlijk getuige van de visie van VVD raadsleden op onze mooie stad: dhr. Zevenbergen vond het jammer dat het Galgewater niet drooggelegd kon worden en omgetoverd in een vierbaans boulevard naar V&D toe, omdat het water helaas in bezit van Rijkswaterstaat is. Een ander collega stelde doodleuk dat luchtvervuiling hem niet interesseerde, aangezien hij met genoegen een pak zware shag per dag wegpaft. Het zou schijnheilig zijn je dan in te zetten voor een leefbare stad, nietwaar? Laudy had geen enkel probleem met zelfs een nog veel hogere parkeergarage: Je kon er best langsheen kijken, als je er maar moeite voor wilde doen. Het was voor mij de reden om te stoppen met een serieuze betrokkenheid bij het reilen en zeilen van onze stad. Tegen zo’n opeenstapeling van trotse, openlijke domheid kan ik niet op!
  Zet hem op, jongens!

 9. Linda van der Voort op

  Beste J. Tol, jammer dat je gister niet in de Branderij was om Pieter van Woensel te horen spreken. Er zijn wel degelijk plannen om het winkelaanbod in Leiden te verbeteren! En daarmee Leiden nog beter op de kaart te zetten. en onze mooie stad nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.
  Binnenkort staat de podcast op de website van de VVD, als je meer wil weten kan je altijd even terug luisteren.

 10. @Linda: natuurlijk zeggen politici van allerlei pluimage dat er plannen zijn om het winkelaanbod in Leiden te verbeteren (maar zelf iets ondernemen, doen ze natuurlijk nooit. Als zelfstandig ondernemer lach ik me rot om al die wethouders met plannetjes, terwijl ze zelf nog nooit een centje eigen risico hebben gelopen).
  Tegelijkertijd is Van Woensel verantwoordelijk voor de verkrotting van een deel van het Leids huizenbestand. Dankzij deze wethouder kunnen huisjesmelkers heerlijk panden verkameren waardoor gezinswijken steeds onleefbaarder worden. Wat in de jaren ’70 in de grote steden gebeurde, met rampzalige gevolgen, vindt nu ook in Leiden plaats. Mooie voornemens en gladde praatjes worden wel vaker door de praktijk achterhaald.

 11. Beste Linda,

  Die plannen bestaan al sinds het begin van de 20ste eeuw. En zo ken ik er nog wel een paar. Allereerst slopen we wat oude panden op de Breestraat (dat spoor van onherstelbare vernieling kennen we al van het Galgewater en duizend andere locaties in de stad), maar we kijken er gewoon langs, nietwaar Linda, en dan gaan we eens wat plannen lanceren om de stad aantrekkelijk te maken voor al die miljoenen bezoekers die in Leiden hun haar willen laten doen of kleren vermaken. Op kosten van de bevolking (slechts 1000 euro p.p.) worden voor deze geluksvogels, die te beroerd zijn om fatsoenlijk te gaan winkelen in Den Haag of Amsterdam, drie parkeergarages aangelegd, slechts 100.000 euro per parkeerplaats. Misschien moeten we er nog veel meer aanleggen, want dat trekt heel Nederland aan. Als ik de VVD mag geloven, tenminste. Ik word onpasselijk van dit gezwets, ik heb het al veel te vaak gehoord, zoals ik u hierboven al uit de doeken deed. Gewoon doorgaan, laat u niet van uw weloverwogen plannen afbrengen, mevrouw! Als de vernieling gedaan is, kunnen we nooit meer terug. Zie Hoog Catherijne…..hartelijk dank voor uw bijdrage!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline