Leids advies aan provincie: Zoeken naar Balans

26

Een meerderheid in de Leidse raad is vannacht akkoord gegaan met het voorstel van het college om de provincie te volgen in het besluit om de RijnlandRoute aan te leggen via het tracé Zoeken naar Balans Optimaal. Dat is de route langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Er worden geen eisen gesteld aan de inpassing, wel een lijstje wensen, waarvan nu al duidelijk is dat ze in elk geval niet allemaal ingewilligd zullen worden. Dat zou namelijk 350 miljoen euro extra kosten, zo temperde wethouder Robert Strijk (D66, bereikbaarheid) de verwachtingen van de raad. Aan het besluit ging een uren durende discussie vooraf met vele schorsingen, ruzies tussen collegepartijen onderling en tussen college- en oppositiepartijen. Er werd zelfs bijna een motie van treurnis tegen D66-raadslid Peter Bootsma ingediend. Die laatste is woordvoerder verkeer voor zijn partij, maar dat woordvoerderschap werd hem staande de vergadering ontnomen door fractievoorzitter Paul van Meenen die de behandeling van het heikele punt overnam.

Het debat over de tracékeuze vanaf 2.27 uur met om 3.00 uur de gewraakte bijdrage van D66 en om 3.36 uur de nadere toelichting. (Bron: Gemeente Leiden).

Dat gebeurde nadat Bootsma een wijzigingsvoorstel van D66 op zo’n manier voorlas dat de rest van de gemeenteraad er vanuit ging dat D66 een voorstel in ging dienen waarin de raad het college opriep voor de Churchill Avenue te kiezen. Toen de tekst van de motie werd uitgedeeld bleek dat D66 de provincie volgt in de keuze voor Zoeken naar Balans. Als extra puntje was nog wel toegevoegd dat Leiden het zou toejuichen als de provincie toch ook nog eens goed naar het tracé Churchill Avenue zou kijken. Door die al dan niet bewuste verkeerde voorstelling van zaken, liepen de gemoederen hoog op. De PvdA wilde een motie van treurnis indienen tegen Bootsma omdat die gelogen zou hebben. SP en VVD waren diezelfde mening toegedaan. Op een gegeven moment beschuldigde de SP coalitiepartner D66 zelfs openlijk, via twitter, van liegen en bedriegen. De PvdA hield het uiteindelijk bij het uitspreken van hun treurnis, maar diende geen motie in. Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 probeerde de opmerkelijke draai van zijn partij omstandig uit te leggen, maar slaagde daar niet in. Wel werd duidelijk dat grote druk vanuit zowel het Leidse college als vanuit de provincie hebben voorkomen dat D66 zich openlijk zou uitspreken voor de Churchill Avenue.

De behandeling van de tracékeuze was sowieso al een zeer beladen onderwerp. Afgelopen dinsdag stelde de SP voor om het Leidse geld dat bestemd is voor de aanleg van de Ringweg Oost (de RWO is de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan) te gebruiken voor een betere inpassing van de RijnlandRoute. Dat was voor VVD en CDA onbespreekbaar, omdat de aanleg van de RWO deel uiitmaakt van het collegeakkoord. Het SP-voornemen leidde tot een crisis in het college die gisternacht uiteindelijk werd bezworen, doordat de SP haar keutel inslikte. In elk geval tijdelijk. Vanavond kwam de SP niet met een voorstel om het RWO-geld anders te besteden, maar kondigde aan om bij de behandeling van de perspectiefnota, alsnog met nieuwe voorstellen rond de ringweg te zullen komen.

Delen

26 reacties

 1. Het wordt tijd dat er iemand eens een (promotie)onderzoek doet naar het zwalkende bereikbaarheidsbeleid in Leiden in de afgelopen 10 jaar. Rijngouwelijn, HOV, parkeergarages, Rijnlandroute, Ringweg Oost, het ene na het andere onuitgevoerde gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Dan hebben we meteen een libretto voor een tragikomische opera. (anti)helden genoeg.

 2. En dan te bedenken dat ik D66 heb gestemd voor een ongeschonden Oostvlietpolder 🙁

 3. Hoezeng, de gemeente Leiden is in principe Leiden + aangrenzende gemeenten. Normaal worden deze in deze situatie geannexeerd (zoals in Den Haag). Hier moet de dichtstbevolkte stad van Nederland hun plannetjes inpassen binnen de stadsgrenzen, omdat bv Leiderdorp (Ringweg Oost) zichzelf veel te belangrijk maakt en niet realiseert dat ze een buitenwijk zijn van Leiden.

  Wat betreft de Zoeken Naar Balans: Nu zit Voorschoten te zeuren dat hun dorp in 2-en gesplitst wordt. Deze weg staat al 50 jaar op papier, ze hebben zelf snel de noordkant van Voorschoten volgebouwd (N-Hofland) omdat ze bang waren voor annexatie door Leiden. Noord-Hofland ligt al tussen de Stevenshof en Zuid-West in, en relatief ver weg van het ‘dorp’.

  In het contract van mensen aan de rand van de Stevenshof staat duidelijk dat er een weg voor hun huis gepland staat.

  Ik wil wel zeggen dat de Churchill Avenue het beste traject is, maar protesteren tegen een weg puur omdat je geen weg voor je deur wilt hebben gaat in dit geval nergens over.

 4. Ger Stenat op

  Blijft vreemd, ambtenaren die zeggen: "De onderzoeken worden op korte termijn gedaan,…volgens mij is het zus of zo,…volgens mij is het dit of dat". Vergoedingen?.. volgens ons zijn daar regelingen voor, maar pin mij er niet op vast". De kliek van Pechtholt bewijst het voor de zoveelste keer op lokaal niveau: volkomen onbetrouwbaar!! Kijken wat de SP waarmaakt. Lijkt er voorlopig op dat die ook gaan "draaikonten"

 5. @Ger Stenat: dit geldt helaas voor alle partijen inzake dit dossier.
  En niet alleen voor de politieke partijen: ook voor de gemeentebesturen. Maakt niet uit waar: een ambtenaar in Leiderdorp zal er alles aan doen om de aanleg van een rondweg in dit dorp over de gemeentegrens van Leiden te duwen, een ambtenaar in Leiden duwt het liefste zo’n verkeersader weer over een andere gemeentegrens heen en zo blijven we schuiven.
  Leidenaar heeft gelijk: de Rijnland Route stond en staat al jarenlang in alle plannen vermeld.

 6. Vrienden Oostvlietpolder op

  Zeer teleurstellend. Een zwarte (asfalt)dag voor de Oostvlietpolder. Tenminste, als verdere inpassingsmaatregelen voor de polder uitblijven.

 7. Het zou mooi zijn als we met de kennis van later nu de juiste beslissing konden nemen. Helaas zullen we het over 15 jaar moeten doen met de.opmerking dat met de kennis van nu er een andere beslissing zou worden genomen.
  Als we het over de afschrijving hebben op infrastructuur is het verschil tussen ZnB en CA ongeveer 7 miljoen per jaar. Dat is nog geen 5 euro per inwoner per maand voor een betere inpassing van een verbinding tussen A4 en A44 waar de inwoners van Leiden zelf ook nog wat aan hebben.

  In de jaren zestig was er in Australië een idee om een waterverbinding aan te leggen tussen het tropische Queensland (8m-9m regen per jaar) en het droge South Australia. Dit project werd toen als te kostbaar afgedaan. Sinds 2000 wordt het Zuiden van Australië door de ernstige droogte in tientallen jaren. Vermaarde wijnstreken worden bedreigd en de econimsche schade in de afgelopen 10 jaar loopt in de miljarden. Zelfs omgerekend naar de hedendaagse waarde zou de investering in de jaren zestig een schijntje geweest zijn bij de schade nu. Het blijft een.lastige vraag of goed bestuur wordt gekenmerkt door het blijven binnen kaders of het nastreven van visie.

 8. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  De weg was prima via de Churchill Avenue aan te leggen. Dan verbeter je het verkeer, spaar je het weinige groen dat Leiden nog heeft en investeer je in Leiden Zuid-West. Zelfs als het verschil tussen ‘Zoeken naar Balans’ en ‘Churchill Avenue’ echt 229 miljoen zou zijn, hadden we dat verschil bij elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door in Leiden 1 ondergrondse parkeergarage minder te bouwen en aanleg van de Ringweg Oost gedeeltelijk uit te stellen. Liever 1 weg goed dan 2 slecht.

  SP, CDA en D66 hebben nu hun verkiezingsbeloften over de Oostvlietpolder gebroken: geen bedrijventerrein maar een weg er dwars door heen. Ik vraag me af hoe jammer ze dat nu eigenlijk echt vinden. Les voor de Leidenaar: je kunt beter op een partij stemmen die uit overtuiging voor duurzaamheid is dan op een partij die per verkiezing kijkt wat het beste ligt in de publieke opinie.

 9. Het zou de Leidse raad aan te bevelen zijn zich aan te sluiten bij de Josti Band. Alleen ben ik bang op een afwijzing omdat het geestelijke niveau dan sterk zou dalen.

 10. Is er een link naar DE route van de ZnB variant waar nu voor gekozen is? Dus niet met de nog niet helemaal uitgewerkte gebieden/knelpunten.
  Heikele punten zijn in eerdere rapporten vaak geschetst of getekend in beeld gebracht en vaak ook op wegenkaarten en niet op actuele luchtfoto’s.

 11. Emma Grammatica op

  Misschien handig om Sleutelstad bij de volgende verkiezingen even een lijstje te laten maken waarin dit soort dingen kort worden herhaald. Zodat we weten wie we gruwelijk moeten afstraffen.

  Enige leefbare optie zijn geloof ik nu alleen nog de Partij voor de Dieren, Leids Ontzet en de ChristenUnie.

 12. Kortom, mogen we uit deze kortstondige college’crisis’ terecht constateren dat het Leidse pluche voor de SP uiteindelijk harder kleeft dan de incidentele ‘keutel’?

 13. Kan me helemaal achter Leidenaar scharen. Grappig hoe de gemeentegrenzen voor deze en gene een excuus zijn om de problemen op anderen af te wentelen. Een ander woord dat me in een van de artikelen wel bevalt is "visie" (Rutger).

  Er moet dus – onafhankelijk voor welke optie wordt gekozen – iemand zijn die visie toont of lijkt te hebben (want ook dat weet je pas achteraf. Let op mooie megalomane zaken Francois Mitterrand ooit heeft laten neerzetten). Doe iets dat goed is voor de regio, niet alleen voor Leiden, of alleen voor Veurschoten, of de bloembollenmannen, of nog iemand anders. Is er zo iemand?

 14. Piet Pekelharing op

  Ik ben benieuwd of D66 een referendum aandurft over dit onderwerp.

 15. Bram Pater op

  Leefbaar Leiden is van mening dat geen van de voorgestelde routes uitgevoerd moest worden, zolang de rij van de voetselbank alleen maar groter word. De Regering pakt extra geld, de provincie pakt extra geld, De gemeente pakt extra geld, en dat allemaa om de zin door te drijven van een paar politieke frieken. Er gebeuren binnen Leiden te veel grote projecten met allemaal te korten. Die moeten bij de bewoners gehaald worden. En de bewoner wil het niet.
  Voor wie doen we het eigenlijk? Voor de bewoners. Als ze dan een keuze hebben, hoor je duidelijk de CA variant. Dat geeft een paar jaar overlast, maar dan heb je ook iets voor jaren. Ook tot na 2030! Als je voor de ZnB kiest dan kan men nooit meer bouwen tussen Voorschoten en Stevenshof, want ook Valkenburg zal eens vol raken!
  Regeren is vooruit zien. Niet alleen tot morgen maar ook naar overmorgen en volgende week. Ook nu blijkt weer dat burgerparticatie binnen de gemeente Leiden nog weinig invloed heeft.
  Maar goed nu nog de Ringweg Oosten ook dat wordt de burger weer door de strot geduwd. Oh en er moeten nog twee parkeergarages onder de grond komen. Daar hebben ze een liedje op gemaakt: Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?….. Leefbaar Leiden roept de burgers op, wakker worden het is 5 over 12.

 16. Dick de Vos op

  Mag ik Bram Pater erop wijzen dat Leefbaar Leiden in de Raad wel degelijk voor het ZnB-tracé heeft gekozen?

  De enige partij die beide opties afwijst, zowel de Churchill Avenue als Zoeken naar Balans, is de Partij voor de Dieren. Nieuwe wegen aanleggen verwoest natuur en de leefomgeving, jaagt mensen uit het openbaar vervoer en verslindt belastinggeld die beter in leefbaarheid en duurzaamheid kunnen worden geïnvesteerd. Er wordt nu, pakweg 1 MILJARD euro uitgegeven aan 5 kilometer provinciale weg.

  SP en D66 hebben kleur bekend, en die is dus niet groen, ondanks eerdere verkiezingsbeloftes.

  Twee onnodige parkeergarages ("Er is geen kwantitatief tekort maa r een kwalitatief tekort"), een Ringweg Oost door de Kooi (Het college heeft de CA afgewezen, maar blijkbaar kan er nu wel een tussen onder de Sumatrastraat): de collegepartijen zijn dienaren van het asfalt geworden.

  De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen om de Rijnlandroute alsnog tegen te houden. De eerste slag is afgelopen donderdag in de Leidse raad verloren, maar, met de woorden van Winston Churchill:
  ""This is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning."

  Het thema voor de komende verkiezingen is bepaald.

 17. Piet Pekelharing op

  @Dick, overweegt de PvdD eventueel samen met diverse belangengroeperingen die tegen het ZnB-tracé zijn (zoals bewonersverenigingen en de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder) om een referendum te organiseren?

 18. Dick de Vos op

  Beste Piet,

  Er wordt toch elke 4 jaar een referendum gehouden: de gemeenteraadsverkiezingen? Volksraadpleging per onderwerp zal leiden tot nimby-stemgedrag en opportunistisch windvaangedrag van bepaalde politieke partijen.
  Partijstandpunten zouden nooit bepaald moeten worden door de uitslag van een referendum maar op basis van de partijprincipes.

 19. @Piet Pekelharing: na het RGL-debacle zijn de criteria voor een referendum dusdanig aangescherpt dat het alleen nog maar gaan over flutonderwerpjes als bij wijze van spreken tuinkabouters op een balkonnetje. Zelfs de Morspoortgarage mocht niet meer als een referendum-onderwep aan de Leidse bewoners voorgelegd, ook al waren er ruimschoots voldoende handtekeningen opgehaald die het initiatief steunden.
  In dit opzicht heeft de Leidse politiek de Leidse bevolking monddood gemaakt, maar aan de andere kant: elke keer een ‘corrigerend’ referendum kan vertragend werken, we moeten op onze gemeenteraad kunnen vertrouwen (we hebben er zelf op gestemd!), en voor je het weet krijg je hijgerig populistisch geneuzel waarvan je echt niet beter wordt.
  De houding van D66 in dit debat vind ik verbijsterend.

  Krijg wel een beetje het apezuur van de PvdA die nu lekker populistisch loopt te kraaien over fijnstof bij de Stevenshof, terwijl op de Morsweg de mensen 10x per week een file op anderhalve meter van hun voordeur hebben staan. En dat komt vooral door deze partij. Holla en zijn kornuiten kunnen nu victorie kraaien, maar met de PvdA in het college was de uitkomst waarschijnlijk niet beter geweest.

 20. Piet Pekelharing op

  @Eric vtg, bedankt voor je antwoord. Ik heb inmiddels de referendumverordening opgezocht op het internet (zie onderstaande verwijzing). Maar ik ben er niet zeker van dat over de aanleg van de RLR volgens het ZnB-tracé geen referendum zou mogen worden gehouden. Tenzij de aanleg hiervan door de Provincie zou worden afgedwongen via de ruimtelijke ordening en tracébesluiten (zie art. 3 lid 2i).

  Overigens ben ik wel een groot voorstander van een corrigerend referendum. Ik hoop daarom dat een belangenvereniging de handschoen op neemt.

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/10810/10810_1.html

 21. frankieboy op

  De eerste gedupeerde bewonersgroep gaat al naar de rechter en er zullen er nog vele volgen. Dit wordt een jarenlang slepende kwestie, dus in 2014 gaat er echt nog geen schop de grond in.

  De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zullen dus een referendum worden over de Rijnlandroute en de Ringweg Oost.
  CDA en VVD zullen gestraft worden voor hun machtspolitiek, D66 wordt gestraft voor haar gedraai.

  Tenzij de provinciale statenleden op 27 juni een wijs besluit gaan nemen …..

 22. een Leids burger op

  De provincie had haar standpunt al eerder aangegeven.Dit advies van de gemeente Leiden aan de provincie was helaas te verwachten. Zoals elders reeds eerder al aangegeven waren voor mij twee zaken eigenlijk al duidelijk:
  1. Dat de gewenste Churchill-avenue variant van de Rijnlandroute financiëel zeer waarschijnlijk niet
  haalbaar zou zijn.
  En 2. Dat de natuur(lees:o.a. OVP=Oostvlietpolder) weer het
  onderspit zou delven ten koste van meer asfalt.

  De Bootsma(n) van D66 meende aanvankelijk nog "uit de kast" te moeten komen met de churchill-avenue variant, maar toen het ècht MEENENs werd werd die door de
  D66-fractievoorzitter toch maar weer even "in de kast" gezet…..;-) En werd het vervolgens toch weer zoeken naar balans voor D(1+2+3+4+56)=D66.
  Geen valse verwachtingen wekken D66:daar houden leidse burgers niet van….

  De èSPéé heeft zich in ieder geval eerder constructief opgesteld door voor te stellen om het geld voor de RWO(=ringweg-oost) dan maar over te hevelen naar de rijnlandroute. Zodat die dàn in elk geval beter "ingepast" zou kunnen worden. Helaas wilden de coalitiepartners VVD en CDA dat niet. Zo zie je maar: zelfs een nieuwe bestuursstijl met slechts een beknopt coalitieakkoord kan toch ook veranderingen na gewijzigde omstandigheden in de weg staan……..

  De fractievoorzitter van de cU(=Dhr.G.Terpstra) komt ook nog met het op zich prima voorstel om dan maar een parkeergarage minder te bouwen en exploiteren. Afgezien nog
  van de vraag of dat dan wel genoeg geld zou opleveren (voor de Churchill-avenue variant) hoort de heer Terpstra, met zijn jarenlange ervaring in de politiek, toch te weten dat daar geen of onvoldoende poltiek draagvlak voor zou zijn in de huidige coalitie met o.a. VVD en CDA.

  Uiteindelijk beslissen de provinciaaltjes(lees: de provinciale bestuurders), maar de gemeente Leiden mag natuurlijk wel duidelijk haar voorkeur en wensen uitspreken. De gemeente Leiden heeft nu dus ook gekozen voor "zoeken naar balans" met slechts boterzachte aanbevelingen en een prioritering.Daarbij staat de inpassing van die rijnlandroute bij de stevenshof nu bovenaan. De vraag is natuurlijk hoeveel er dan nog over zal blijven om de OVP zoveel mogelijk te ontzien. Maar dat laatste zal de Partij van de ARBIJT sowieso een worst zijn
  natuurlijk. Want die partij wilde daar zelfs eerder notabene al een bedrijventerrein. Als nu dan (bijna) al het geld gebruikt zou gaan worden voor de inpassing door de stevenshof heeft de OVP natuurlijk het nakijken. Want zelfs deze dóódsimpele leidse burger begrijpt al dat je een euro maar één keer kunt uitgeven…..En dat geldt ook in
  crisisijd en in een tijd van forse bezuinigingen.

 23. Over referendum inzake de Morspoort: er is van afgezien doordat na de RGL-uitslag de gemeenteraad heeft besloten dat het nooit meer met de directe stem van burgers rekening wil houden. Artikel 6 is toegevoegd, waarin staat dat de gemeente de uitkomst van een referendum naast zich neer mag leggen. Dit was de directe reden om af te zien van een referendum door Wijkvereniging Transvaal, dit ter correctie van en aanvulling op mijn eerdere mededeling.
  Een referendum in Leiden heeft dus geen enkele zin meer. Is 99% tegen een Morspoortgarage: leuk voor de statistieken, inhoudelijk zal het niets opleveren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline