Leidse ambities in plaats van eisen bij inpassing RijnlandRoute

5

Hoewel zijn partij jarenlang streed voor het groen houden van de Oostvlietpolder, weigert D66-wethouder Robert Strijk een groene inpassing van de RijnlandRoute tussen de Vliet en de A4 nu als Leidse voorwaarde voor de aanleg te stellen. Als het over het Leidse wensenlijstje bij de aanleg van de nieuwe snelweg gaat, praat Strijk over ‘impasingsambities’ in plaats van over randvoorwaarden.”We moeten investeren in bereikbaarheid. Daar past geen keiharde eis voor de Oostvlietpolder bij”, aldus Strijk gisteravond tijdens de commissiebehandeling over de RijnlandRoute.

Verschillende partijen willen nu juist wel zulke keiharde garanties. Niet alleen in de Oostvlietpolder, maar ook in de Stevenshof moet de overlast zo klein mogelijk zijn. De SP wil dat die wijk de weg niet hoort, ziet of ruikt. Ook moet er in de ogen van SP-raadslid Julian van der Kraats een verlengde tunnel met gesloten bak door de Oostvlietpolder komen. Ook de ChristenUnie heeft soortgelijke wensen. Duo-raadslid Mart Keuning vindt leefomgeving net zo belangrijk als bereikbaarheid. “Dat kan alleen met een volledig gesloten tunnel en geen bovengrondse bypass van de Churchilllaan naar de Europaweg. De polders moeten ongemoeid blijven anders is de Oostvlietpolder straks niet meer dan een veredelde middenberm”. Net als de SP wil de CU het geld voor de Ringweg Oost overhevelen naar de RijnlandRoute.

CDA-fractievoorzitter Patrick Meijer denkt dat de aanleg via het Zoeken naar Balans tracé nu onontkoombaar is en dus stemt zijn partij daarmee in. “Want geen weg is geen optie”, aldus Meijer die wel tegen een bypass in de Oostvlietpolder is. Ook wil hij dat de laatste melkveehouder van Leiden, Wilbert van der Post aan de Vlietweg, door ruilverkaveling wordt gecompenseerd voor het verlies van 15 ha. landbouwgrond. Bij de A44 moet de verkeersknoop bij het biosciencepark kleiner worden. In plaats daarvan wil het CDA een extra aansluiting op de A44 vanuit de Stevenshof.

Ook de PvdA maakt zich hard voor het handhaven van zo’n aansluiting in de Stevenshof. Voor een betere inpassing mag Leiden ook van duo-raadslid Gijs Holla wel de knip trekken. Holla, zelf betrokken bij het burgerinitiatief Churchill Avenue, had een ingewikkelde avond. Nu zijn voorkeursvariant lijkt te sneuvelen, ziet hij zich gedwongen om te pleiten voor meer geld om het tracé dat hij niet wil in elk geval zo goed mogelijk in te passen.

D66 is nog niet zover om afscheid te nemen van de Churchill Avenue. Raadslid Peter Bootsma vindt dat Leiden heet meest is gediend bij de tunnel onder de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan. mocht het toch Zoeken naar Balans worden, dan wil ook de D66-fractie dat de Oostvlietpolder wordt ontzien. De weg zou daar door een tunnel of overkluisde bak moeten lopen. Bovendien wil D66 dat de aansluiting met de A4 onderlangs wordt aangelegd. “Anders krijgen we een soort Prins Clausplein in de polder. Je kunt natuur maar één keer kapot maken”, aldus Bootsma die bij herhaling weigerde te zeggen waar het geld voor zijn wensen vandaan moet komen.

Delen

5 reacties

 1. frankieboy op

  Er worden allerlei inpassingseisen voorgesteld die Zoeken naar balans (ZnB) duurder zullen maken dan de Churchill Avenue (CA). Kansloos dus. Maar het toont ook aan hoe slecht de variant ZnB is.

  D66-Leiden is gelukkig zo verstandig om nu voor de CA te kiezen.

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  De VVO hoopt van niet, maar als er gekozen zou worden voor Zoeken naar Balans, dan gaan wij ervan uit dat de Leidse gemeenteraad daaraan strikte voorwaarden stelt. Een meerderheid in de Leidse gemeenteraad heeft immers gekozen voor een groene Oostvlietpolder. Daarbij hebben in maart 2010 kiezers massaal hun stem gegeven juist aan die partijen die stonden voor het behoud van de Oostvlietpolder. Wij rekenen erop dat die partijen het door de kiezers gegeven vertrouwen op dit punt niet zullen beschamen. Voor wat betreft de provincie Zuid-Holland: Zoeken naar Balans komt op korte afstand (grotendeels op maaiveldniveau) van het onlangs door de gemeente Leiden – met subsidie van de provincie Zuid-Holland – aangelegde weidevogelgebied. Dit weidevogelgebied is een bestemming waaraan in het verleden de provincie haar goedkeuring heeft gegeven. Om deze bestemming tot zijn recht te laten komen, zijn extra inpassingsmaatregelen beslist noodzakelijk. Anders zijn de reeds gemaakte investeringen in het weidevogelgebied gewoon weggegooid geld.
  Wij gaan ervan uit dat ook de provincie haar verantwoordelijkheid op dit punt neemt.

 3. @frankieboy: het heet niet voor niets Zoeken naar Balans. betekent dat ze er nog lang niet uitzijn. je zou denken, dat wanneer je een project runt je een projectdefinitie moet hebben. als daar een onduidelijke term als "zoeken" in staat zou ik zelf al als belanghebbende er een weinig vertrouwenwekkend gevoel bij krijgen. maar ja, ik ben de burger. en de burger laat zich flink palen, zo blijkt. voor en achter!

  al het geouwehoer (excuse my french) rondom de RijnGouwelijn, Ringweg Oost en de RijnlandRoute hebben al VERMOGENS gekost. en we hebben – precies – nog helemaal niets, nog niet eens een oplossing…!

  WAT IS DIT VOOR EEN LAND?

 4. Piet Pekelharing op

  Tokke, we hebben niet alleen niet eens een oplossing, maar ook nog geen probleem.

  We kunnen dat geklaag over het feit dat men iedere ochtend en avond een kwartiertje in de file moet staan toch nauwelijks een probleem noemen?

 5. @pietje p.: ik denk dat het geen probleem hoeft te zijn zolang je mensen een alternatief biedt, zoals ander en/of beter OV. het zou al helpen als het lijkt alsof men onderzoek doet naar verkeersstromen. waar gaan die mensen die in die files staan naar toe? als ze toch stil staan kan de gemeente leiden (of een andere gemeente met visie) een app maken zodat die filerijders kunnen invullen waar ze heen gaan. daar kan je dan beleid (kennen ze wel, die kreet, bij de gemeente) op maken om routes aan te leggen die men echt nodig zegt te hebben!

  trouwens, het probleem lijkt me wel duidelijk: besluiteloosheid, verstrikt zitten in overleggen, beren op de weg (welke weg?), instanties die elkaar onderling dwarsbomen en "not in my backyard" toepassen, maar wel de lusten maar niet de lasten willen van eventuele gekozen "oplossingen", Zoeken naar Balans of Winston Churchill Avenue…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline