D66 Leiden kiest voor Churchill Avenue

11

Morgenavond besluit de Leidse gemeenteraad welk advies er richting provincie gaat over het tracé voor de RijnlandRoute (RLR). Op 15 mei besloot het college van burgemeester en wethouders in navolging van het provinciebestuur al voor Zoeken naar Balans. D66-wethouder Robert Strijk van verkeer verdedigde dat standpunt gisteren ook nog maar eens tijdens de behandeling van de RLR in de raadscommissie. Hoewel hij de ergernis deelt die verschillende partijen hebben over de snelheid waarmee nu een besluit genomen moet worden, denkt Strijk niet dat meer tijd of extra informatie tot een materieel andere keuze zal leiden.

Zijn eigen partij is het daar alvast niet mee eens. Morgenavond komt D66 met een wijzigingsvoorstel waarin de raad wordt opgeroepen om te kiezen voor de Churchill Avenue. Mocht dat het niet halen, dan wil D66 dat de snelweg in de Oostvlietpolder door een tunnel loopt en ook onderlangs op de A4 wordt aangesloten. Ook dat is in tegenspraak met wat Strijk wil. De wethouder ziet niks in een tunnel als harde voorwaarde. ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ zoals nu door gemeente en provincie worden voorgesteld, noemt D66 Leiden onacceptabel.

D66 vindt dat de voorkeursvariant van het provinciebestuur en het Leidse college grote nadelige gevolgen heeft voor ruimtelijke inpassing, milieu en leefbaarheid. De inpassingsvoorstellen die nu op tafel liggen zijn volgens D66 onvoldoende om de overlast tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Delen

11 reacties

 1. Piet Schuur op

  D66 heeft groot gelijk. Gebruik de mogelijkheid om het huidige verkeersriool in Leiden op te knappen en voorkom beschadiging van je schaarse groene ruimte. CA biedt die kans. ZnB blijft zelfs onvolwaardig als van A4 tot A44 een tunnel wordt. De nieuwe extra verkeerspleinen bij de aansluitingen op A4 en A44 vreten ruimte. En er is geen geld om iets aan de bestaande route te doen. Dus HOV-lijnen over de Churchillaan zijn dan ook onmogelijk.

 2. Winston Churchill op

  ZnB is gedeeltelijk 2 baans dus niet geschikt tot 2030 en al helemaal niet voor vervoer gevaarlijke stoffen. Er moet voor tunnels een gescheiden dubbelbaans weg zijn.

 3. Vrienden Oostvlietpolder op

  Verstandig, moedig en gezien in het licht van een blijvend groene Oostvlietpolder: een zeer terechte keuze. Een keuze die naar ons oordeel ook kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak.

  Als dit ook het standpunt van de Leidse gemeenteraad zou worden, dan trekt Leiden voor de verandering eens samen op met de betrokken regio-gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. En dat is goed nieuws voor de Leidse Regio.

  En voor de provincie zou dit toch een duidelijke signaal moeten zijn om haar standpunt te herzien.

 4. Helaas is alles al lang in kannen en kruiken. Zelfs de bedrijven (werkgever van 1 van mijn vrienden) hebben de toezegging van de provincie al lang en breed op zak. De Churchill Avenue is voor de provincie NOOIT echt in beeld geweest wegens vriendjespolitiek!

 5. Ben sowieso tegen dit traject, Nederland wordt steeds voller en drukker( met name de randstad). Dit probleem valt niet meer op te lossen. Maar goed het traject komt er, dus bespaar dan maar het groen wat wij hier nog hebben.

 6. Menno Smitsloo op

  Een fantastisch initiatief. Deze oost-west verbinding compenseert ook voor een groot deel het niet doorgaan van de RijnGouwelijn, terwijl bij een eventueel tekort het geld uit de daarvoor opgebouwde potten kan worden benut.

  Hiermee zou worden voorkomen dat de regio in beleving historisch wordt doorkliefd. Het is al erg genoeg dat dit in kleinschalige zin met het spoor Warmond overkwam.

  Technisch kan de bouw tegenwoordig veel sneller dan door tegenstanders wordt beweerd, omdat nu op verschillende plekken de bouw kan worden uitgevoerd. 360 jaar geleden werd de Haarlemmertrekvaart, door op zoveel mogelijk locaties tegelijk te werken, in 8 maanden met de hand uitgegraven.

  Gauw starten dus, levert veel werkgelegenheid en goodwill in de regio op. Een goed voorstel dus van D66, waarbij Leiden zeer in het belang van de omliggende gemeenten zou handelen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 7. We beginnen de proportie uit het oog te verliezen.

  Bijna een miljard is wel heel érg veel geld voor een paar kilometer regionale weg. Even ter vergelijking: de Betuweroute kostte 4,7 miljard voor 180 kiliometer. De Rijnlandroute kost bijna 1 miljard voor 5 kilometer. We vonden die Betuweroute toch zo duur? Dit project is nog vele malen duurder!

  Als je dit geld steekt in echte stimulering van innovatie en vernieuwing van de (duurzame) economie, dan wordt Nederland daar veel beter van dan van een paar kilometer weg, vooral nodig om woonlocatie Valkenburg te mogen bouwen. Hoeveel hoogwaardige technici kan je daarvoor opleiden?

 8. Piet Pekelharing op

  En waarom niet gewoon alles lekker laten zoals het was? RGL, RLR, CA, BzN, welk probleem lossen we er eigenlijk mee op?

  Bovenal blijf ik van mening dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden hersteld dient te worden.

 9. frankieboy op

  Qua zetelaantallen in de raad moet een meerderheid voor de CA mogelijk zijn. Alleen CDA en VVD zijn tegenstander plus misschien nog LL of SLO. Bij elkaar ten hoogste 13 of 14 zetels van de 39. Het zal echter wel pijn doen in de coalitie omdat CDA+VVD daar deel van uitmaken.

  Hetzelfde geldt toevallig ook voor de verhoudingen in Provinciale Staten.

  Als steun voor de CA een brug (tunnel) te ver is, dan hoop ik dat in elk geval wordt gekozen om op zeer korte termijn te komen tot een ondertunnelde bypass door de Oostvlietpolder. Dat is goedkoper, lost meteen de ergste bottleneck op en het houdt de mogelijkheden voor ZnB en CA open.

  De verlenging van de N11-oost naar de Kanaalweg kan Leiden vergeten: die is veel duurder dan de bypass OVP, staat niet in de MER en is niet doorgerekend op kosten en verkeerseffecten. Dus kies nu in elk geval voor een goed ingepaste bypass OVP.
  Maar liever natuurlijk voor de gehele CA.

 10. Natuurlijk is alles rond een RLR buitenproportioneel. In de periode dat de CA is ontwikkeld zijn er zoveel, variabelen structureel veranderd dat je doorrekeningen tot 2030 al niet meer kan maken. Op nationaal niveau worden we de auto op fossiele brandstof uitgejaagd en wordt mobiliteit sowieso zwaarder belast. Ik zou zeggen leg een verhoogde rijbaan aan over de bestaande route die alleen toegankelijk is voor elektrisch aangedreven auto’s. Samen met het aanpassen van het knooppunt Lammeschansbrug en -plein wordt de overblijvende vertraging meer dan acceptabel. We kunnen ons wel focussen op de twee piekmomenten in de dag, maar iedereen die een gemiddelde doorstroomsnelheid verwacht van rond de 50 km/u is niet van deze wereld. Wat vertraging op de CL is ook helemaal niet erg, de extreme vertragingen door het ontbreken van robuustheid van de knelpunten is het grootste probleem.

 11. @Frankieboy: de pest is dat de gemeente niets te zeggen heeft.
  Maar die Churchill Avenue blijft de beste optie.

  Ben het moet hoezeng eens: gelet op de prijs per kilometer is wegenaanleg mpomenteel de meest verkwistende investering die er is. Dit transportmodel (mobiliteitsproblemen oplossen door nieuwe wegen aan te leggen: het mobiliteitsprobleem wordt misschien wel JUIST door deze vorm van mobiliteit verergerd, zoals nu ook vanuit onze technische universiteiten steeds meer wordt verkondigd) begint al net zo achterhaald te worden als de trekschuit rond 1900.

  Maar als je dan iets aanlegt: doe het dan goed, en dan is CA vele malen effectiever dan ZnB.

  Ben trouwens benieuwd welke dwaas van de Luifelbaan gedeputeerde de Bondt heeft ingefluisterd dat hij failliet gaat als de CA er komt. Lijkt me dat juist de Luifelbaan baat heeft bij een goede bereikbaarheid, en de kans daarop is bij CA het grootste.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline