D66 Leiden nog niet akkoord met tracé RijnlandRoute

1

Een eerlijke vergelijking tussen de twee overgebleven varianten voor de aan te leggen RijnlandRoute heeft nog niet plaatstgevonden. Tot die conclusie komt D66 in Leiden na bestudering van de stukken op basis waarvan zowel de provincie Zuid-Holland en het Leidse gemeentebestuur vorige week kozen voor de buitenom-variant ‘Zoeken naar Balans’. D66-raadslid Peter Bootsma zit nog met veel vragen die hij beantwoord wil zien, voordat zijn partij zich achter die keuze schaart.

D66-raadslid Peter Bootsma in gesprek met Chris de Waard over de RijnlandRoute.

“Met name de afgelopen weken is het proces zo snel gegaan dat het ten koste is gegaan van de zorgvuldiheid”, is in elk geval de indruk die D66 nu heeft. Ook wil de partij weten waarom de provincie op het laatste moment 35 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor Zoeken naar Balans. Geld dat niet beschikbaar is voor het Churchill Avenue. Bootsma denkt dat gedeputeerde De Bondt zichzelf uiteindelijk te weinig tijd heeft gegund voor een echt zorgvuldige afweging: “Het lijkt erop dat De Bondt nu slachtoffer is geworden van haar eigen krappe planning”.

Delen

1 reactie

  1. Winston Churchil op

    Deze zaak ruikt naar dubbele agenda’s en corruptie. Van meet af aan was de Provincie het oneens met de Churchil route. Dat blijkt als diverse malen een bezwaar door het projectteam werd opgelost en er de volgende dag alweer een nieuw tegenargument uit de hoed werd getoverd. Ook wordt in rapportages regelmatig belangrijke cijfers achter gehouden of heeft men per ongeluk iets vergeten toe te voegen wat allemaal in het nadeel van de Churchill route uitvalt en nooit andersom. Men wil alleen maar een weg die een snelle verbinding maakt tussen de A4 en de A44 en verder niets. Dat is ook de lobby inspanning van de omgeving Sassenheim en Lisse die veel invloed hebben bij Provinciale Staten. Een weg die dan voor aftakkingen naar de Leidse binnenstad zorgt werkt immers alleen maar belemmerend voor de doorstroming. Met name de Bollen boeren willen een zo snel mogelijke verbinding met Duitsland ten koste van alles. Verder kunnen de gevaarlijke stoffen die anders over de Utrechtse baan gaan ook wel over deze weg. Vandaar dat zij natuurlijk tegen die tunnel zijn omdat daar geen gevaarlijke stoffen doorheen mogen! Mensen weest gewaarschuwd! Bij Provinciale Staten zitten een paar bobo’s die hun welgevallig zijn. Wellicht wordt er onder tafel geschoven. (tegenwoordig is corruptie en omkoping normaal zie Vestia).

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline