Rijksbijdrage RijnlandRoute mogelijk controversieel verklaard

13

GroenLinks wil dat de RijnlandRoute controversieel wordt verklaard. De Leidse fractievoorzitter Pieter Kos heeft zijn Tweede Kamerfractie gevraagd om te proberen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44 op de lijst van controversiele onderwerpen te krijgen, zodat het demissionaire kabinet daar niet meer over kan beslissen. Het rijk draagt honderden miljoenen bij aan de omstreden weg. Kos kreeg uit Den Haag te horen dat dat wellicht alleen kan door het hele Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het rijk controversieel te verklaren.

De Leidse verkeerswethouder Robert Strijk denkt niet dat de RijnlandRoute op die lijst terecht komt, maar uitsluiten kan hij het ook niet: “De Tweede Kamer bepaalt zijn eigen agenda. daar ga ik niet over. Maar het gaat om een provinciale weg. Als het een rijksweg zou zijn, was het wel een ander verhaal.”

Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) die gisteren in Leiden sprak tijdens een politiek café van de VVD Leiden kon ook niet uitsluiten dat de weg controversieel wordt verklaard omdat er zoveel rijskgeld naar toe gaat. Gedeputeerde Ingrid de Bondt die in de provincie Zuid-Holland over de aanleg van de weg gaat was niet bereikbaar voor commentaar.

Over iets meer dan twee weken moet de provincie naar buiten komen met de tracékeuze voor de RijnlandRoute. Er zijn nog twee opties waaruit gekozen kan worden. Het burgerinitiatief ‘Churchill Avenue’ waarbij de weg in een tunnel onder de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan gaat lopen en de route langs de Stevenshof en door Voorschoten met een bypass door de Oostvlietpolder. Deze variant wordt ‘Zoeken naar Balans’ genoemd en heeft in principe de voorkeur van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland die dat een jaar geleden in hun coalitieakkoord vastlegden.

Op 15 mei moet de tracékeuze gemaakt zijn, anders komt de rijksbijdrage sowieso op het spel te staan. Het gerucht dat enkele nog lopende onderzoeken niet op tijd klaar zijn en dat er daarom op 15 mei nog geen definitieve keuze bekend gemaakt kan worden verwijst wethouder Strijk naar het rijk de fabelen: “Ik weet niet van wie je dat gehoord hebt, maar neem maar van mij aan dat ik dichter bij het vuur zit en dat dat besluit er gewoon op tijd komt”.

Delen

13 reacties

 1. en? snapt iedereen wat het betekent dat deze weg, of de aanleg ervan, controversieel is of wordt verklaard?
  nou, ik niet. wie weet het?

 2. @Tokke: dat betekent dat men met de naderende verkiezingen in zicht, waarbij mogelijk een meerderheid voor een ander standpunt ontstaat, besluit om voorlopig af te zien van het nemen van een beslissing en het reserveren van de daarbij benodigde financiële middelen.
  Of afzien te maken heeft met verschil van inzicht over de noodzaak van deze verbindingsweg dan wel even pas op de plaats willen maken i.v.m. de komende bezuinigingsronde weet ik niet. Vermoedelijk (nou ja: hopelijk) dat laatste.
  Andere controversiële punten zijn bijvoorbeeld het verbieden van een dubbele nationaliteit (inderdaad een onzinnig plan), het boerkaverbod (al even onzinnig) en het niet verder opzetten van de caviapolitie. Eigenlijk worden alle PVV-idioteriën bij het grofvuil gezet (waar ze van meet af aan al hadden behoren te staan).

  Zo gek is het niet om in een periode van een machtsvacuüm of op de valreep van mogelijke nieuwe politieke verhoudingen af te zien van controversiële beslissingen. Had Witteman (PvdA) maar een dergelijk fatsoen gehad inzake de Morspoortgarage!

 3. De rijksbijdrage voor de RLR is bijna 0,5 miljard! Best veel voor een provinciale route waarvan nut en noodzaak omstreden zijn.

  Dit is dus een goede zet van Groen Links!

  CDA-VVD hebben de steun van linkse partijen namelijk hard nodig om hun bezuinigingsplannen door te kunnen voeren. Daar mag wel wat tegenover staan, zoals een flinke bezuiniging op de rechtse hobbies: nieuw asfalt en verhoging van de maximum snelheid naar 130.
  Ook de omstreden Blankenburgtunnel bij R’dam gaat mogelijk sneuvelen.
  Al deze plannen voor nieuw asfalt zijn (hopelijk binnenkort) in 2 opzichten controversieel!

 4. Gemeenten kennen weliswaar het verschijnsel collegecrisis, maar geen vervroegde verkiezingen als uitvloeisel daarvan. Controversieel verklaren in de actuele Haagse zin is dan ook niet aan de orde. De gemeenteraad kan een besluit over de verkiezingen heen tillen of ervoor kiezen dit niet te doen. De bouw van de Morspoorgarage werd door een raadsmeerderheid besloten, na een voorstel van het college van B&W. Met Wittemans vermeende gebrek aan fatsoen heeft dit niets te maken.

 5. Gemeenten kennen weliswaar het verschijnsel collegecrisis, maar geen vervroegde verkiezingen als uitvloeisel daarvan. Controversieel verklaren in de actuele Haagse zin is daar dan ook niet aan de orde. De gemeenteraad kan een besluit over de verkiezingen heen tillen of ervoor kiezen dit niet te doen. De bouw van de Morspoorgarage werd door een raadsmeerderheid besloten, na een voorstel van het college van B&W. Met Wittemans vermeende gebrek aan fatsoen heeft dit niets te maken.

 6. Winston Churchill op

  Gisteravond tijdens het wijk beraad in Leiden Zuid-West kwam een SP Gedeputeerde mij vertellen dat hij (ondanks de uitkomsten van de 2 opties) voor de Balansroute moet stemmen omdat dit 2 jaar geleden is vast gelegd in een soort convenant (terwijl hij er nu zelf van overtuigd is dat de Churchill optie verre weg de beste is). In de zin van, ‘Als jullie met ons op deze punten voor stemmen doen wij dat op jullie punten’. Deze SP Gedeputeerde begint nu last te krijgen van gewetens wroeging want hij verontschuldigde zich haast bij mij met de opmerking ‘Zo werkt dat nu eenmaal in de Politiek’. Ronduit schandalig dus dat er straks heel goede plannen van tafel kunnen gaan omdat een paar idioten aan het pluche gekleefd zitten en geen verantwoording voor hun besluiten willen nemen. Dan te bedenken dat deze zelfde SP tegen de Rijnlandroute zou zijn zoals dat bij de Gemeenteraadsverkiezingen ooit is kenbaar gemaakt. Kiezersbedrog dus.

 7. Guido Terpstra op

  Pieter Kos maakt een denkfout.

  Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor een Rijnlandroute in het algemeen. Dat die weg er linksom of rechtsom moet komen is niet controversieel. Dus het feit dat de provincie en regiogemeenten nog een keuze voor een tracé gaan maken is geen argument om de financiering controversieel te verklaren.

  Het Rijk kan natuurlijk wel zeggen dat het controversieel is om geld aan infrastructuur te besteden in verhouding tot heel andere Rijksuitgaven, maar dat zou wel van grote bestuurlijke onbehooorlijkheid getuigen omdat deze bijdrage al jarenlang wordt toegezegd. Op basis van deze belofte is er enorm geinvesteerd in allerlei onderzoek, ontwerp- en inpassingswerk. Dat geld spoel je door het toilet als je nu opeens de Rijksbijdrage zou intrekken.
  En los daarvan is het ook staatkundig een onjuiste oproep van Kos: verdeling van rijksgeld is een afweging voor Kamerleden, niet voor raadsleden.

  Slechte zet dus van GroenLinks.

 8. @frankieboy: volgens mij woon je ergens in een stiltegebied. Als je vlak naast de N206 woont weet je dat de situatie steeds onhoudbaarder wordt. Nut en doel van de Rijnlandroute is absoluut niet omstreden. Dat er nog geen goede doorgaande route tussen A4 en A44 i.c.m. een goede ontsluiting van Leiden ligt, getuigt van een bestuurlijke blamage. Het valt me op dat als het om infrastructurele werken gaat, er bij steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam er met miljarden wordt ‘gesmeten’, maar steden als Leiden, Maastricht en zelfs Eindhoven onderaan de prioriteitenlijst bungelen.

 9. @Eric vtg:

  Andere controversiële punten zijn bijvoorbeeld het verbieden van een dubbele nationaliteit (inderdaad een onzinnig plan), het boerkaverbod (al even onzinnig)

  Ik vind beiden punten niet zo onzinnig als dat je denkt, want hoe vaak is het al niet gebeurd dat er dmv dubbele paspoorten criminaliteit ontstaat en de daders vervolgens vluchten naar land van herkomst?
  Door middel van het verbieden van dubbele paspoorten, is t een stuk makkelijker om de criminaliteit in te dammen, dus zo gek is dat nog niet…
  Ook wat betreft t boerka-verbod ben ik t wel eens, ik wil iemand in de ogen kunnen kijken, als ik tegen diegene spreek…
  Over het algemeen bestaat er toch ook al een petten verbod?
  Dan mag een boerka dus ook verboden worden, is precies om dezelfde reden…

 10. Arjan Stoffels op

  Volgens mij haalt Guido boodschap en boodschapper doorelkaar. Met ‘staatkundig onjuist’ heeft het in elk geval niets te maken; het staat elke burger vrij om een oproep te doen aan de landelijke politici, ook -en misschien wel juist- als die burger een actieve rol in de lokale politiek heeft.

  Het rijk heeft in het recente verleden ook zelf al gedreigd om de bijdrage voor de RLR te schrappen, dus ook grote woorden als ‘bestuurlijke onbehoorlijkheid’ slaan als een tang op een varken. Het MIRT is niet meer en minder dan een reservering; maar als je te lang reserveert en niets doet, dan komt er een moment dat het geld naar een ander project gaat. Een niet al te prettige, maar politiek gezien wel effectieve manier om ongewenste projecten door traineren te torpederen. Of kortweg: van uitstel komt afstel.

 11. H van der Nat op

  Beste Winston,

  Ik geef je gelijk in je boosheid. Als je denkt een partij te stemmen die in haar programma tegen de aanleg van de Rijnlandroute is. En na onderhandelingen blijkt dit punt niet te hebben binnengehaald mag je je inderdaad teleurgesteld uiten. In een college (waar dan ook) krijg je nooit helemaal je zin. Verder haal je in je verhaal zaken door elkaar en denk je van alles gehoord te hebben in ons gesprek. Ik had ook niet het idee dat je naar me luisterde in je woede.
  Ik begrijp ook dat je geen boodschap hebt aan het feit dat mijn partij op andere vlakken wel resultaten heeft binnengehaald. voor jou was de Rijnlandroute het belangrijkste.
  Overigens ben ik geen gedeputeerde. Die was niet aanwezig en is slechts uitvoerder. Ik ben fractievoorzitter.

 12. @Guido Terpstra:
  Los van de buitensporig hoge rijksbijdrage in tijden van bezuinigingen is de financiering van de RLR ook controversieel omdat er OV-geld van de RGL is overgeheveld naar asfalt.
  Het is GL (en ook PvdA) wel aan te rekenen dat ze al die jaren een slecht OV-plan (RGL) heeft gesteund. Want daardoor zitten we nu in deze situatie met de RLR. De RGL is bij de provinciale onderhandelingen door CDA-VVD als wisselgeld ingeleverd aan SP-D66 om Zoeken Naar Balans (ZnB) er door te krijgen. Dat was misschien niet gebeurd als er een goed OV-plan was geweest.
  Maar het is niet zinvol meer om daar verder over te bakkeleien. Het gaat er nu om dat we vooruitkijken en dat wordt voorkomen dat meer dan 60 huizen worden gesloopt (ik heb zelfs het getal 80 gehoord), veel waardevol groen wordt vernietigd en dat vele huishoudens een weg langs of door hun wijk krijgen. Zie het indringende YouTube filmpje van Fred Holvast.
  Over onbehoorlijk bestuur gesproken…..
  ZnB is bovendien een plan waar in de provincie alleen CDA en VVD voor zijn, een minderheid dus.

  @EricVTG:
  Het is mij bekend dat de N206 vaak vast staat. De Churchill Avenue is daar de enige juiste oplossing voor: problemen moet je oplossen op de plek waar zij zich voordoen.

 13. @Frankieboy: dan zijn we het eens met elkaar.

  De Churchill Avenue is nu een van de tracé’s / mogelijkheden die worden genoemd als optie voor de Rijnland Route.

  Verder heb je groot gelijk: bespottelijk dat naast PVV ook PvdA en GroenLinks achter zo’n dom project als RGL gingen staan.

  @killRdevil: criminaliteit wordt niet veroorzaakt door een dubbele nationaliteit. Waar haal je het vandaan?
  Is zoiets beweren dat als je twee rijbewijzen hebt, bijv. Frans en Nederlands, je harder gaat rijden.
  En wat ga je doen met Nederlanders die door geboorte in bijvoorbeeld een Latijns-Amerikaans land een dubbele nationaliteit hebben waar ze niet vanaf komen? Moeten die hun Nederlandse nationaliteit opgeven?
  Denk je nou echt dat als bijv. ik 2 nationaliteiten had, ik me op het criminele pad ging begeven?
  En wat doe je met de huidige staatssecretaris die een Nederlands-Zweedse nationaliteit heeft? Is een keurige dame: wat kun je voor bezwaar hebben?
  Als er een uitleveringsverdrag is, maakt het niet uit waar iemand met al z’n nationaliteiten naartoe vlucht. Dan kun je met je Australisch-Nederlandse paspoort naar Tasmanië vluchten, maar je wordt toch uitgeleverd.

  Er bestaat geen pettenverbod in Nederland. Ik heb het idee dat je totaal maar dan ook totaal geen enkel flauw benul hebt van het rechtssysteem.
  Ook nog een zonnebrilverbod omdat jij mensen graag in de ogen kijkt?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline