RijnGouwelijn wordt busnetwerk

17

De 400 miljoen die beschikbaar is voor de RijnGouwelijn moet vooral worden gestoken in een fijnmazig busnetwerk. Dat is waar de Leidse verkeerswethouder Robert Strijk op inzet. “Je ziet inderdaad waar onze inzet zich op richt”, gaf Strijk gisteravond toe na afloop van een presentatie aan Leidse raadsleden over bereikbaarheid. “Maar wat het precies wordt, weten we pas 15 mei”. Dan neemt het provinciebestuur een besluit over de RGL en de RijnlandRoute en wordt duidelijk over welk tracé die weg gaat lopen en wat de Rijngouwelijn nieuwe stijl precies gaat inhouden.

Strijk wil graag dat de grote bussen, waarvan er nu ruim 700 per dag door de Breestraat denderen, via zogenaamde buscorridors om de stad heen worden geleid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts 17% van de passagiers in die bussen op de Breestraat uitstapt. Het overgrote deel wil gewoon naar het centraal station. Voor de ov-reizigers die wel in het centrum moeten zijn, kunnen beter kleine citybusjes worden ingezet. Voor 15 tot 20 personen.

De grote bussen die we nu nog door de stad zien rijden, moeten zoveel mogelijk het centrum uit. Via aparte busbanen en andere maatregelen, moeten die bussen zoveel mogelijk vrij baan krijgen in de regio. Leiden haakt daarmee aan op de OV-visie die in Holland Rijnlandverband is opgesteld.

Delen

17 reacties

 1. Vraag dan wel om elektrice bussen, want kleine diesel bussen hebben nagenoeg net zoveel uitstoot als hun grote broers. Gevaar van E-bussen is dat je ze niet hoort aankomen.

 2. Waarom moeten deze bussen in beide richtingen over de Breestraat, ga weer terug naar de Markten-route van weleer.

 3. Wat een ge-O.H.
  Dan weer dit of een ander voorstel. Lekker weer over vergaderen (uren en uren lang). Uiteindelijk weer niks.
  O ja, natuurlijk wel even een onderzoek op los laten. Ach wat kost dat nu eigenlijk. Er is al bakken geld uitgeven aan het hele gedoe, waar nu al jaren over gezeurd en waar niets van terecht komt.
  Kom op Leiden, kappen met die handel en verdubbel het spoor naar Utrecht en klaar is kees.

 4. Alfred Blokhuizen op

  Goh, daar zullen de ondernemers van Leiden blij van worden, van dit voorstel. Bussen om de stad heen leiden, zodat ze dus helemaal nooit meer in het centrum komen.

  Juist de ondernemers willen de tram, vanwege de impuls die het geeft aan de noodlijdende binnenstad.

 5. Alfred, die ondernemers hebben alleen profijt van trams of bussen, als die vol zitten met reizigers, die in de binnenstad willen zijn. Dat was met de geplande sneltram uit Gouda niet het geval. Wat Strijk nu beoogt (samen met de Provincie ZH) is, dat die 83% OV reizigers die naar Leiden Centraal wil daar via vrije busbanen zo snel mogelijk wordt afgeleverd. Vervolgens kan die 17% reizigers die naar het oude centrum wil in kleine busjes overstappen. Ik vind dat geen dom plan. Bovendien zijn we dan ook van die 700 bussen door de Breestraat af, die daar dagelijks doorheen denderen.

 6. @Alfred: de RGL zou zoveel geld kosten, dat een substantieel aantal buslijnen gedecimeerd zou worden. Ook Leidse ondernemers zouden moeten beseffen dat veel klanten uit bijv. Teylingen, Leiderdorp, Warmond, Oegstgeest, Lisse, Zoetermeer, Voorschoten enz. Leiden veel minder makkelijk hadden kunnen bereiken per OV als die RGL was doorgedrukt. Zelfs voor bewoners van Merenwijk en Stevenshof was er sprake van achteruitgang geweest (minder bussen).
  Ik meen dat STOOM indertijd heeft becijferd met cijfers van de provincie zelf, dat de bereikbaarheid van de stad daardoor fors zou afnemen, zelfs bij een 100% bezettingsgraad van de RGL (en dan ook nog eens allemaal bezoekers van de binnenstad!). STOOM had op grond van onderzoeksvergelijkingen (da’s het prettige van een stad vol professoren en ingenieurs) vastgesteld, dat de door de provincie geschatte aanvoer per RGL veel te optimistisch was. Vervolgens heeft de provincie ook nog eens voorgesteld om de RGL-dienstverlening te halveren om het budgettair haalbaar te maken, met als hele grote zekerheid dat Leiden er qua bereikbaarheid zelfs fors op achteruit zou gaan.
  Iedereen wil een beter bereikbare stad, de vraag of de RGL een effectief middel was geweest, is inmiddels afdoende beantwoord: nee, het had de stad juist onbereikbaarder gemaakt.

 7. was het niet de SP die een slim plan had bedacht om een locaal tramnetwerk te ontwerpen? hoe zit het daar dan mee? een tram zoals die in den haag en omstreken wordt gebruikt op randstadrail is toch een mooi vervoermiddel dat bij een stad als leiden past? in vergelijkbare steden als delft en zoetermeer doen ook 2 tramlijnen het hoofdvervoer, aangevuld door bussen, grote of kleine. het is dus bewezen dat het werkt, maar er moeten wel even spijkers geslagen worden, met koppen dan graag!

  de regio 071 rechtvaardigt zo’n netwerk. de buitengemeenten als oegstgeest, voorschoten, leiderdorp en bijv. rijnsburg, maar ook iets verderop zoals katwijk & noordwijk zijn allemaal aangewezen op leiden centraal (het station). bouw daar dan hoogwaardig OV voor. dat zijn namelijk de mensen die de auto zouden pakken, niet diegenen die in leiden zelf wonen!

  en passant kan de lijn die voorschoten met leiden verbindt doorgetrokken worden naar den haag, via leidschendam of anders, om zo aan te takken op randstadrail. dan heb je pas echt hoogwaardig OV.

  ik zeg doen (en niet al te veel ouwehoeren meer, want voor je het weet zitten we in 2100 en maak ik het allemaal zeker niet meer mee).

 8. @eric vtg die treinstellen zijn verkocht aan Zweden. De VOC-mentaliteit heet dat.

 9. Piet Pekelharing op

  Je kon erop wachten. Er wordt over handel gesproken en ja hoor, daar is ie weer, de VOC. Die is nog uit de tijd van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden.

 10. @eric vtg: vast niet, eric, maar ze willen wel op een schone en efficiënte manier naar het dichtstbijzijnde station, toch? hebben ze dan liever bussen?
  een tram wordt door sommige instanties neergezet als een log gevaarte, groot, sterk en gevaarlijk. de debiliteit! het gaat hier om een efficiënte manier van personenvervoer, beter voor het milieu, punctueel. voor de zomer goed om de toeristen makkelijker naar het strand te krijgen, door het jaar heen beter om de pendelaars naar het spoor te krijgen.

  verder lijkt het me van belang dat de regio 071 op de kaart komt te staan en daar blijft. economisch gezien, maar ook anders. een dorp als katwijk of noordwijk is economisch gezien tegenwoordig afhankelijk van een grotere kern als leiden. dat ziet een kind toch? de bijbehorende infrastructuur hoort dan ook daarop afgestemd te zijn.

 11. @Tokke: trams zijn minder schoon dan bussen, en al helemaal als het om hybride bussen gaat.
  071 is blijkens recent onderzoek (zie ook elders op deze website) de meest geliefde vestigingslocatie voor het bedrijfsleven in Nederland, maar ik ben het met je eens: die positie moet worden versterkt.
  Verder: het lijkt me ook goed om Katwijk en Noordwijk zelf te laten aangeven hoe ze bereikbaar willen zijn. De economie aldaar draait voor een groot deel op toerisme. Bereikbaarheid is dus van het allergrootste goed. Ook daarom is het van belang om te kijken waarom zij juist tegen die tramverbinding zijn.
  Strijk heeft het volgens mij goed gezien. Met bussen kun je in principe alles wat je ook met een tram wilt/kunt, en je hoeft niet te investeren in een spoorverbinding. De busbaan kan ook voor hulpdiensten worden gebruikt en er kan makkelijker van routes worden afgeweken. In geval van calamiteiten kan zowel het gewone verkeer evt. uitwijken via de busbaan, en omgekeerd kan de bus uitwijken via bestaande wegen. De bestaande infrastructuur hoeft er bovendien minder rigoreus voor op de schop te gaan. En het uitvallen van een bus heeft minder gevolg voor de dienstverlening dan het uitvallen van een tramstel.
  Zelf zie ik ook wel de voordelen van een tram naar de kust, maar zoals Leiden terecht geen tram door de Breestraat wil, zo willen de meeste Katwijkers en Noordwijkers geen tram door hun centrum.
  Misschien de trolleybus als compromis (grapje)?

 12. @eric vtg: ik kan me voorstellen dat wanneer er een tram in katwijk of noordwijk gebouwd zou worden, dat deze niet recht door het centrum van die gemeenten heen hoeft, maar wel kàn. een vergelijkbare omgeving is loosduinen (070), waar randstadrail een eindpunt heeft. het is dus gewoon mogelijk. mensen daar hebben al jaren een railverbinding met het centrum van den haag, en verder tegenwoordig. het is gewoon bewezen dat het werkt. je moet het alleen wel willen zien. hoe kan je dat zien? door uit soortgelijke regio’s de tram even niet te laten rijden. dan zie je hoe de mensen in de regio op een railverbinding als deze rekenen.

  een tram is minder schoon dan een bus? ja, voor een tram moet ergens ook energie opgewekt worden. maar op de plaats waar de energie wordt verbruikt is de tram schoon.

  vergelijkbaar is zoetermeer nu, waar van hogerhand is besloten dat de frequentie van randstadrail omlaag moet. iedereen moppert erover.

  ja, de investering in een spoorverbinding is een kostbare, maar je kunt met zo’n verbinding ook naar boven toe (dus naar grotere hoeveelheden) opschalen. verder denk ik dat de bloembollenregio, dus niet alleen katwijk en noordwijk, maar ook meer naar het noorden toe, naar bijv. lisse en sassenheim, profijt zouden kunnen hebben van zo’n railverbinding. je zou zo’n lijn zijn eindhalte bijv. bij station sassenheim kunnen laten hebben. het vergroot de mobiliteit en het drukt het autoverkeer. maar, het moet er wel eerst zijn.

  dan nog een vraag: waarom stel je dat leiden "terecht" geen tram wil door de breestraat? is de verzameling bussen in de weg gezeten door een nog grotere verzameling fietsers en scooters (zoals het nu is) dan ideaal? de bus rijdt zo snel als de langzaamste fietser, namelijk. ik vind het verre van ideaal.
  bedenk een configuratie met een tram op een eigen baan, en hou fiets/scooter en tram gescheiden. in vele steden werkt het wel zo.

  leuke discussie zo…

 13. @Tokke: volgens mij loop je een paar jaar achter in deze discussie. In de Breestraat is sowieso al geen dubbelspoor mogelijk met als gevolg dat een vertraging in bijv. richting CS al per direct voor vertraging in omgekeerde richting zorgt.
  Daarnaast is de Blauwpoortsbrug niet sterk genoeg (volgens een deskundige die mij dit voorhield) om een RGL te kunnen dragen en had deze brug moeten worden gesloopt.

  Verder: ik vind het wel ideaal dat er zoveel fietsers door de Breestraat gaan. Wat mij betreft gaan er nog veel meer fietsers doorheen. Het probleem hier is dat er te weinig parkeerruimte voor fietsers is, maar daaraan wordt gewerkt (ondergrondse stalling).
  Wat betreft die bussen: natuurlijk is dat niet ideaal, maar door aanleg van de RGL was mogelijk tot op 50% van de busverbindingen bezuinigd, waardoor de stad per saldo veel minder goed bereikbaar zijn geworden.

  Wat mij betreft wordt er overigens een 30KM zone op de Breestraat ingesteld.
  Natuurlijk is een situatie waarbij non-stop bussen (of later evt. trams) door de Breestraat denderen verre van ideaal, want het brengt verkeersonveiligheid met zich mee. De oplossing ligt mogelijk in een soort tunnel voor OV zoals in Den Haag. Leiden is een middeleeuwse stad, m.a.w. er is nu eenmaal te weinig ruimte om alles en iedereen maar bovengronds te laten rijden.

  Wat betreft de tram op Loosduinen: wat maakt het nu uit of je voor een goede verbinding per tram of bus zorgt? Goed OV moet het uitgangspunt zijn.
  Je vergist je ook nog eens: hybride bussen zijn los van andere voordelen (geen investering in rails, flexibeler qua rijgedrag) energiezuiniger dan trams en veroorzaken amper uitstoot. Daarom bepleiten steeds meer verkeersdeskundigen de voordelen van een fijnmazig busnet, zoals ook Robert Strijk doet.

 14. Voor die RGL zou de hele binnenstad gesloopt worden. Welke Leidenaar zit daar nou op te wachten. Alleen die import-Leidenaars die denken dat ze alles weten. Alles presenteren ze op een mooi blaadje en als de puinhoop op zijn ergst is, verhuizen ze naar Wassenaar, waar alles bij het oude is gebleven. Mensen geloof die mooipraters toch niet. Ellende is wat ze brengen. Wie zit er op zo’n sneltram te wachten als je in Leiden overal lopend, met de fiets, met de rollator en de taxi en bus kan komen. Tranen heb ik verspild toen ze de Blauwe Tram naar het schavot brachten. De dikke heren verdienen dik geld aan hun megalomane projecten. En de Leidenaar rukt zich de haren uit zijn hoofd van woede om de teloorgang.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline