Aanleg Rijnlandroute slecht voor doorstroming

1

De RijnlandRoute die de provincie wil aanleggen als oostwest-verbinding tussen de A4 en de A44 is slecht voor de doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet. Dat geldt voor zowel de variant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) ten zuiden van Leiden als voor het tracé ‘Churchill Avenue’ (CA) onder de Churchillaan. Dat blijkt uit een rapport van het ‘Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute’ van civieltechnisch ingenieur Otto Swertz. Swertz volgt de ontwikkelingen rond de RijnlandRoute als omwonende al jaren. In december bood hij gedeputeerde Ingrid de Bondt aan om een rapport te maken over de ‘robuustheid’ van de twee overgebleven varianten. Het rijk vindt dat een belangrijk criterium bij de definitieve tracékeuze. Bij zijn onderzoek heeft Swertz gebruik gemaakt van dezelfde cijfers en rekenmethodiek die de overheid hanteert.

Volgens Swertz blijkt uit de doorrekening dat beiden varianten een negatieve invloed hebben op de robuustheid van het hoofdwegennet. Daarbij is hij uitgegaan van de situatie op de A4 zoals die zal zijn als de verbreding klaar is. “De extra weg trekt extra verkeer aan. Daardoor heb je meer kans op incidenten. Doordat de variant ZnB weefzones op de A44 en de A4 heeft, is de negatieve invloed van deze variant op de robuustheid van de twee snelwegen veel groter dan die van de CA die geen weefzones bij de snelwegen heeft.” Bij een weefzone vermengen twee wegen zich kruislings. Een invoegstrook is alleen een afrit of een oprit.

Aanstaande woensdag praat de commissie verkeer van de provincie over de zes criteria die afgelopen week door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Swertz hoopt dat dan ook zijn rapport aan de orde komt. Robuustheid is één van de vastgestelde criteria. De vijf andere gaan over de kosten, de risico’s tijdens de aanlegfase, de effecten op het milieu, de ruimtelijke kwaliteit en de kapitalisering van de maatschappelijke kosten/baten-analyse. Gedeputeerde De Bondt laat weten dat de uiteindelijke keuze een politieke zal zijn. “Maar het is logisch dat een groot financieel verschil zwaarder zal wegen dan een klein financieel verschil. De criteria zijn nu bekend; de onderlinge weging is aan de politiek.”

Delen

1 reactie

  1. Het lijkt me duidelijk dat invoegend (en vaak ook uitvoegend) verkeer een vertragende factor is, dus in dit opzicht lijkt het onderzoek een open deur.

    Maar er staat toch ook: "Doordat de variant ZnB weefzones op de A44 en de A4 heeft, is de negatieve invloed van deze variant op de robuustheid van de twee snelwegen veel groter dan die van de CA die geen weefzones bij de snelwegen heeft."

    Hieruit zou je kunnen concluderen dat de Churchill Avenue te prefereren is.
    Daarnaast is er nog een bijkomend effect: door de CA worden de Leidse wijken veel beter ontsloten.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline